Blogi: Professorin Ajatuksia, to 18.05.2017 08:30

Muslimien parissa esiintyvän mielenvikaisuuden syyt tulisi selvittää

 

Yle teki mielenkiintoisen jutun islamin opetuksesta Suomessa. Sen mukaan se ei ole tunnustuksellista, eikä pyri kasvattamaan oppilaista "hyviä muslimeita". Jos asia on näin, niin hyvä.

Itse kiinnitin huomiota yhdeksäsluokkalaisen muslimin kommenttiin terrorismin ja islamin suhteesta. Kopioin sen myös arvoisan lukijani nähtäväksi seuraavaan.

"Jos sanoo ´terroristi´, niin ensimmäinen asia mitä tulee mieleen, on islamilainen terroristi. Se (islam) on ikään kuin syy siihen terrorismiin. Eikä vaikka se, että sillä on mielenterveysongelmia, se on yksinäinen, tai sillä on kostonhalua, ei. Vaan siksi, koska se on muslimi."

Oppilaan huomautus tarjoaa hyvän lähtökohdan maahanmuuttoon liittyvien ongelmien pohdintaan. Siksi sitä on syytä käsitellä myös tässä, koska tämän blogin yhdeksi kestoteemaksi on muodostunut islamilainen maahanmuutto ja sen seuraukset länsimaissa.

Lienee selvää, että jokainen terroristi on mielenvikainen. Näin myös siinä tapauksessa, että kyseessä on kostonhaluinen ihminen tai hänen motiivinsa on uskonnollinen fanatismi. Mielenvikaisia ovat lähtökohtaisesti myös seksuaalisen ja muun vakavan väkivallan tekijät.

Koska islamilainen maahanmuutto on kiistatta lisännyt terrorismin määrää Euroopassa, tulemme siihen loogiseen johtopäätökseen, että länteen muuttaneiden muslimien joukossa on paljon mielenvikaisia. Lisäksi on selvää, että koska länsimaissa terroritekoja tehneet muslimit ovat pääsääntöisesti toisen polven maahanmuuttajia, esiintyy myös länsimaissa syntyneiden maahanmuuttajataustaustaisten joukossa kantaväestöä enemmän terrorismiin johtavaa mielenvikaisuutta.

Varsinaisen terrorismin lisäksi muslimien piirissä näyttäisi siis esiintyvän mös seksuaalista ja muuhun väkivaltaan liittyvää mielenvikaisuutta. Tarkoitan tietenkin muslimien yliedustusta näissä rikollisuuden lajeissa.

Ensimmäinen edelle kirjoitetun perusteella esille nouseva kysymys koskee maahanmuuttajien parissa yleisen mielenvikaisuuden laatua. Johtuuko sen korkea esiintymissfrekvenssi toisessa sukupolvessa geneettisestä vai kulttuurisesta periytyvyydestä?

Käytännössä meillä ei ole tällä hetkellä tähän ongelmaan tieteellisesti pätevää vastausta, vaikka sellainen olisi äärettömän tärkeää maahanmuuttopolitiikan kannalta. Pikemminkin tällaisten asioiden tutkiminen on aiheena tabu, vaikka ihmisryhmien väliset erot sairauksissa ovatkin juuri nyt kuuma tutkimuksen aihe (esimerkki), eikä sille luultavasti olisi saatavissa edes rahoitusta mistään perinteisestä tieteen rahoituslähteestä.

Aiheen peitteleminen tai vältteleminen ei kuitenkaan poista itse ongelmaa. Eikä muuta sitä tosiasiaa, että tutkimuksen kautta se voitaisiin saada pois päiväjärjestyksestä samalla tavalla kuin moni muukin asia.

Jos kyseessä on tulijaväestön geneettinen erityisominaisuus, se voitaisiin periytymismekanismista riippuen mahdollisesti tunnistaa jonkinlaisella geenitestillä tulijaväestöstä ja estää näin mielenvikaisuutta aiheuttavien geenien virta länsimaihin. Ellei geenitesti olisi mahdollinen, saattaisi jonkinlainen fenotyyppinenkin testi avata ainakin joissain periytymismekanismien tapauksissa kohtuullisen luotettavan tunnistamismahdollisuuden.

Ellei yksittäisistä tulijoista voitaisi tunnistaa mielenterveysongelmiin johtavia geenejä, voitaisiin mielenterveysongelmien puhkeaminen mahdollisesti ehkäistä lääkityksen tai muun terapian keinoin. Tässä on kuitenkin muistettava, että matka tieteellisestä löydöksestä toimivaan lääketerapiaan kestää vuosia tai jopa vuosikymmeniä.

Mahdollinen lääke ei siten ratkaisisi juuri nyt akuuttia muslimimaahanmuuttajien mielenterveysongelmaa. Siten on selvä, että ainakin aluksi tulisi maahanmuutto väkivaltageenejä sisältävistä väestöryhmistä rajoittaa ehdottomaan minimiin tai mieluummin lopettaa yhteiskunnan turvallisuuden säilyttämiseksi.

Jos kyseessä ei ole geneettisesti periytyvä väkivaltaisuus vaan käsillä on kulttuurinen ongelma, ei tarvittaisi muslimien maahantulon rajoittamista aivan minimiin, vaan ratkaisu voitaisiin löytää myös tehokkaasta puuttumisesta tulijoiden kulttuuriin. Tämä palauttaa meidät islamin äärelle: onko uskonnolla osuutensa muslimien piirissä yleiseen väkivaltaan johtavaan mielenterveysongelmaan, vai onko taustalla muita kulttuurisia piirteitä?

Oli kyse kummasta tahansa, jää vastattavaksi kysymys siitä, miten ongelman aiheuttavaan kulttuuripiirrettä tulisi muuttaa, jotta väkivaltaisuuteen johtava mielenterveysongelma katoaisi maahanmuuttajien ja heidän jälkeläistensä parista. Ja miten mahdollinen ratkaisu saataisiin viedyksi läpi nyt täysin kritiikittömästi muslimimaahanmuuttoon suhtautuvan lehdistön ja poliittisen päätöksentekokoneiston vastustuksesta huolimatta.

Joka tapauksessa on selvää, että niin kauan kun meillä ei ole tieteellisesti luotettavaa tietoa Lähi- ja Keski-Aasiasta sekä Pohjois-Afrikasta tulevien muslimimaahanmuuttajien parissa yleisesti esiintyvistä väkivaltaan johtavista mielenterveysongelmista, on maahanmuuton tiukka rajoittaminen perusteltua. Koska maahamme on kuitenkin jo nyt muodostunut suuri - ja ilman maahanmuuttoakin - tulevaisuudessa kasvava muslimivähemmistö, tulisi tieteen keinoin selvittää luotettavasti heidän väkivaltaan johtavien mielenterveysongelmiensa syyt sekä mahdolliset hoitokeinot.

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
Veret seisauttavia seksuaalirikostilastoja
Orlandon opetukset ja islam
Terroristien kuva paljastaa seuraavan sukupolven terroristien isät ja äidit

Professorin Ajatuksia to 18.05. 08:30

Kommentit: 4

Alcibiades to 18.05.2017 09:31 0

Taipumus mennä naimisiin lähisukulaisten kanssa (joissain maissa, kuten Pakistanissa ja Irakissa, jopa enemmistö lapsista syntyy serkuksille *tai jopa lähempää sukua oleville*). Sisäsiittoisuus lisää mielenvikaisuutta ja monia muitakin ongelmia.

Jotta noilla alueilla olisi ikinä mahdollisuutta vakautua, ensimmäiseksi pitäisi ryhtyä taisteluun sukurutsaa vastaan. Kun se saataisiin kitkettyä, ehkä lopulta myös uskonnollinen radikalismikin katoaisi tai ainakin muuttuisi paljon nykyistä marginaalisemmaksi ilmiöksi.

HTK to 18.05.2017 16:23 0

Edellisessä kommentissa mainittua naimisiinmenoa lähisukulaisten kanssa muistaakseni käsiteltiin jossain blogissa muutama vuosi sitten. Olisiko ollut Takkirauta tai Vasarahmmar? Siinä todettiin tämän olevan erittäin yleistä nimenomaan muslimien keskuudessa.

Aiheessa olisi ainesta laajempaankin tutkimiseen. Voipi vain olla, että tutkimuksen esittäjä istuisi jossain vaiheessa käräjillä syytettynä vihapuheesta ym. kiihottamisesta. Fobbia ja taposia löytyy tästäkin maasta; no, kukapa ei toisaalta halua urallaan eteenpäin.

Juha. to 18.05.2017 21:20 0

Muslimi ei muutu, vaikka ne he asuisivat kuussa. YLE tavallaan loukkaa ja pilkkaa tahtomattaan tai typeryyttään muslimeita pitämällä heitä pääsääntöisesti "mielenterveysongelmaisena", vallankin kun kyse on jihadistisesta itsemurhaiskusta. Toinen suosikkai YLE:n prattiikassa on "sairaskohtaus". Mielestäni Suomessa on v. 1990-luvun laman jälkeen karsittu mielenterveys sairaiden sairaalahoitopaikkoja suuret määrät "säästösystä" todella raskaalla kädellä, kun oli pakko ja koska se on ihmisryhmä jota on helppo tallata, kuten vanhuksia ja fyysisesti sairaita. Eikä tämäkään riittänyt vaan avohoitoa ja palveluja myös karsittiin joka vuosi näiden vuosikymmenien aikana. Siksi, jos kyse on vakavasta sairaudesta kun mielenterveyteen liittyvistä asioista. Ensisijaisesti on hoidettava ja lisättävä panostusta suomalaisten palveluiden lisäämiseen. Emme me saa alkaa hoitamaan koko islamilaista maailmaa "terveeksi", joka on täysin mahdotonta jo yksilötasollakin käytännön syistä. Tanskalainen psykiatri, joka on hoitanut muslimia 15-20-vuotiaita miehiä 20-vuotta. Totesi hieman kohua aiheuttaneessa haastattelussa suorapuheisuudellaan, sanomalla että terapeuttinen työ on heidän kanssaan aivan mahdotonta, eikä heitä voi muuttaa mitenkään. Tämä on täyttä totta. Jos haluaa todentaa voi nähdä vaivaa etsiäkseen, sillä tuo levisi ainakin pohjoismaisen tasoisesti. Muslimi ei anna missään asiassa tuumaakaan periksi. Ei tuumaakaan ja "hyökkäys on paras puollustus" heille. Länsimaisen ihmisen on aika palata luontoon ja alettava kuuntelemaan mitä vaistot ja aistit sanovat. Se on paras henkilökohtaisen turvallisuuden tae. Suvakki-yhteiskunta on pahin vihollisesi sen toisen rinnalla.

Omat Aivot la 20.05.2017 14:43 0

Tiede on nykyään korostetun alisteista politiikalle, eikä se voi käsitellä vapaasti genetiikasta, kulttuurista ja uskonnosta aiheutuvia ihmisryhmien eroja. Alttiutta erilaisiin sairauksiin ja niiden hoitoa voidaan kyllä selvittää, mutta niiden syihin puuttuminen on kiellettyä. Poikkeuksena tästä linjasta maassamme on suomalaisten (varsinkin miesten) kaikinpuolisen huonouden julistaminen. Huonouden voidaan korkeimman oikeudenkin luvalla arvioida aiheutuvan peräti geneettisistä erityspiirteistä. Edistyksellisimmät tutkijat vahvistavat tämän toteamalla, että suomalaisia ei ole olemassakaan.

Valitettavasti merkittävimmät tutkimukset ja johtopäätökset jäävät pöytälaatikoihin ja yhteiskunnallinen päätöksenteko etenee kovakalloisesti vastoin parempaa tietoa. Emeritustutkijat voivat jotain julkaista, mutta hekin joutuvat kirkonkiroukseen. Länsimaisessa tieteessä on palattu Galilein aikoihin ja ilmeisesti matka jatkuu siitä taaksepäin kohti 600-lukua, kun boko haram-tunnelma lisääntyy.

Rahoitus pitää poistaa niiltä tieteenaloilta, joilla on lupa tuottaa vain peruuttamattomiin vahinkoihin yllyttäviä kivatuloksia. Siten yliopistojen toimitilaongelmatkin helpottuvat. Tällä menolla on sitä paitsi pakko säästää kaikesta muustakin, paitsi ei tietenkään poliittisen poliisin ja poliittisen oikeuslaitoksen resursseista.Kommentointi on tilapäisesti pois käytöstä ohjelmistopäivitysten vuoksi. Palvelimille tehtiin DDoS hyökkäys 26.10.2017 jonka johdosta palvelimet asennettiin uusiksi ja kommenntointiratkaisu joudutaan toteuttamaan eri tavalla. Pahoittelemme keskeytystä kommentoinnissa. Sillä välin kirjoituksia voi kommentoida Faeebook sivullamme.

Professorin Ajatuksia

Professori on ammattitutkija, ja tullut valituksi professuuriin 2000-luvun alkupuolella. Kirjoitan blogia nimimerkillä voidakseni kommentoida vapaasti asioita, joista kaikki eivät välttämättä ole oikeaoppisia tai vallitsevan politiikan mukaisia.

tuoreimmat

Terroristi kuin terroristi

Klo 07:34.

Afrikkalaisen rasistin valta kaatui

to 16.11. 16:23

Pyrkikö HS lyömään uutta kiilaa PS:n kannattajakuntaan?

ke 15.11. 10:48

Kuinka maapallo pelastuu?

ti 14.11. 09:17

Kehitysmaasta tulleen lapsen etu

ma 13.11. 08:58

Kuinka ilmastonmuutos näkyy arktisessa jääpeitteessä?

la 11.11. 08:34

Entä jos koko vasemmisto yhtyisi?

pe 10.11. 10:10

Seksuaalirikosten yllättäviä käänteitä

to 09.11. 08:53

Poikkeuksellinen ylivoima ei synny ilman poikkeuksellisia keinoja

ke 08.11. 12:09

Pitäisikö väkivaltainen vasemmisto kieltää?

ma 06.11. 17:35

blogit

Vieraskynä

Kordelinin säätiö jälleen äärivasemmiston tulilinjalla

la 18.11.2017 07:42

Juha Ahvio

Isänpäivä on edelleen isänpäivä

su 12.11.2017 11:04

Professorin Ajatuksia

Terroristi kuin terroristi

la 18.11.2017 07:34

Jukka Hankamäki

Miksi Pisan kalteva torni kaatuu?

to 16.11.2017 04:38

Petteri Hiienkoski

Kristinusko ja islam IX: Kuunjumala Allahin esi-islamilaiset juuret

ma 13.11.2017 12:15

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Väestönvaihdos kouluissa rapauttaa oppimisympäristön ja -tulokset

pe 03.11.2017 19:29

Piia Kattelus

Sotilaat poliisin avuksi

ti 10.10.2017 12:58

Henry Laasanen

Mistä seksuaalinen häirintä johtuu?

pe 17.11.2017 08:41

Arto Luukkanen

Suomalaisen median erikoiskyky?

to 16.11.2017 04:23

Mika Niikko

Asunnottomat eivät tarvitse juhlapuheita

ti 17.10.2017 13:43

Musta Orkidea

Älkää erehtykö luulemaan, että koko maailma ajattelee länsimaalaisittain

to 20.04.2017 20:11

Mikko Paunio

Vastine Markku Huuskon kirjoitukseen: "Valeuutiset tulivat jo Suomenkin vaaleihin - Pekka Haaviston tapaus"

to 16.11.2017 19:20

Heikki Porkka

Oldies but goldies, 39, Sananvapaudesta

to 16.11.2017 15:47

Olli Pusa

Sote-agentti havainnoi

la 18.11.2017 09:11

Alan Salehzadeh

Iran lähettää afgaanipakolaiset sotimaan Syyriaan

ke 08.11.2017 12:23

Janne Suuronen

Poliittinen poliisi

ma 30.10.2017 21:30

Reijo Tossavainen

Mätäpaise puhkesi - mädät petturit pursusivat hillotolpilleen

pe 17.11.2017 16:27

Jessica Vahtera

Tehkää enemmän töitä, siskot!

ke 01.11.2017 09:55

Pauli Vahtera

Kokonaisuuden hahmottaminen

ti 17.10.2017 12:43

Timo Vihavainen

Suomen onnea valvomassa

la 18.11.2017 07:37

Matti Viren

Sata vai kaksi sataa vuotta

la 18.11.2017 03:21