Blogi: Jukka Hankamäki, la 26.08.2017 22:31

Terrori-iskun jälki-impact

Hallitus pyrkii ottamaan kaiken irti viikon takaisesta terrori-iskusta. Ei riitä, että hallituspuolueet saavat vaalilupauksensa toteutettua ja monikulttuurista yhteiskuntaa edistettyä, vaan pääministeri Juha Sipilä aikoo käyttää terrori-iskua myös kansalaisten yksityisyydensuojaa heikentävän tiedustelulain läpi runnomiseen. Lainuudistushan antaisi viranomaisille entistä laajemmat valtuudet tutkia kansalaisten tietojenvaihtoa ja muuta elämää.

Kontrolliyhteiskunnan tiukentaminen, tarkkailun lisääminen ja normiruuvien kiristäminen eivät ole tietenkään vain Juha Sipilän ansiota, vaan ne ovat terrorismin leviämisen vahingollisia sivuseurauksia, joihin terroristit pyrkivät. Mutta on pääministeri Sipilällä myös oma kamelinsa keitaalla sikäli, että ilman hänen suvaitsevaisuuttaan tähän maahan ei olisi humahtanut suurta määrää potentiaalisia tai aktuaalisia muslimiterroristeja.

Juha Sipilä näyttää saaneen terrori-iskusta tehokkaan verukkeen Suomen kansalaisiin kohdistuvan kontrollin kiristämiselle, joten siinä mielessä hänen yhteistyönsä maahan kutsumiensa hyvyyden lähettiläiden kanssa toimii hyvin. Pahinta on, että vaikka terrori-iskun tekijät onkin nyt saatu kiinni, terrorismin todelliset syylliset – ääri-islamistiset organisoijat ja rajavalvontaa madaltaneet Euroopan unionin poliitikot – ovat yhä vapaalla jalalla.

Kiikarissa väärät kohteet 

Päivi Räsäsen löytö, sisäasiainministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg (jolla ei ollut virkaan päätyessään päivääkään kokemusta ministeriön hallinnonalalta), puolestaan yllytti kansalaisia tarkkailemaan ja ilmiantamaan toisiaan terroriuhan pelossa. Hänen mukaansa pienimmistäkin epäilyistä pitäisi ilmoittaa viranomaisille. Tämän toimintamallin hän lienee saanut Juudakselta.

On hyvin todennäköistä, että viranomaisille annettuja tiedustelun lisävaltuuksia ei käytettäisi ensisijaisesti muslimiterrorismin ennalta eliminointiin. Myöskään Turun terrori-iskua ei pyritty estämään, vaikka tekijästä oli kanneltu, ja epäily oli olemassa.

Iltalehti kertoi tänään nimettömänä esiintyvää muslimivaikuttajaa lainaten, että ”[p]arhaillaan Turun jihadistit ovat kaikki kaivautuneet koloihinsa: ei pidetä yhteyttä, ei liikuta näkösällä, ei käydä edes moskeijassa. Pölyn annetaan laskeutua. Supo kyllä tietää, keitä he ovat, hän sanoo.” Ja: ”Supo ja KRP tappelevat keskenään. Ne ovat ihan sekaisin, hän tuhahtaa.

Iltalehden haastatteleman muslimivaikuttajan mukaan Suomessa asuu satoja jihadisteja. Turussa heitä asuu hänen mukaansa ”tosi paljon”. Muslimien oloja tuntevan muslimin mukaan ”[s]uomalaisilla on sellainen kuva, että maassa ei ole jihadistisaarnaajia”, mutta itse hän on eri mieltä ja sanoo, että ”puheita on, jopa yleisissä moskeijoissa. Lisäksi kokouksia voidaan pitää yksityiskodeissa. Niistä puheista suomalaiset eivät tiedä mitään.

On vaikea sanoa, perustuuko muslimilähteen lausunto enemmänkin haluun syytellä Suomen viranomaisia vai yritykseen osoittaa islamin vaikutusvaltaa. Olennaista on, että viranomaiset eivät ole puuttuneet asiaan.

Todennäköistä onkin, että poliisin lisävaltuuksia käytettäisiin maahanmuuttokriitikoiden, kansallismielisten poliitikkojen ja monikulttuurisuuden arvostelijoiden jahtaamiseen. Niinhän kävi, kun Supo nosti uhka-arviotaan Suomen Sisun julkaistua Muhammadin pilakuvat, minkä järjestö teki kansainvälisen lehdistön perässä. Tosiasiassa järjestö tekikin eettisesti ja oikein, kun taas viranomaisten oma toiminta alkoi olla vaaraksi kansanvaltaiselle yhteiskunnalle ja sananvapaudelle.

Tehokkainta, mitä nykyinen sisäasiainministeri Paula Risikko puolestaan on saanut aikaan, on kahdensadan nettipoliisin palkkaaminen kyttäämään kansalaisten keskustelua internetissä. Tosiasiassa 8,5 miljoonan resurssi olisi tarvittu terrorismin eliminointiin ja rajojen valvomiseen eikä ”vihapuheeksi” lavastetun poliittisen arvostelun ”tutkimus- ja torjuntatyöhön”.

Kummallista onkin, että poliisi ei ole puuttunut vihervasemmistolaisten ääriajattelijoiden rääkymiseen internetissä, vaikka kannanotoissa suorastaan ihannoidaan väkivaltaa, kuten Ylen toimittajan Juhani Kenttämaan äskeisessä Facebook-päivityksessä, jossa suomalaista haukuttiin ”ihmisjätteeksi” ja kannustettiin ”heittämään kivellä nokkaan”. Sen sijaan perussuomalaisia uhataan kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, aivan kuten nyt kansanedustaja Juho Eerolaa, joka oli paheksunut romanikerjäläisten rikollista toimintaa.

On poliittiselle järjestelmällemme vaaraksi, että maahanmuuton ongelmien vuoksi viranomaiset ja poliitikot luovat kontrolli- ja kavallusyhteiskuntaa, jossa yksityiset kansalaiset voivat käyttää poliisia, syyttäjälaitosta ja tuomioistuimia henkilökohtaisten ajojahtiensa ja kostonhimonsa toteuttamiseen. Niinhän kävi jo Mika Illmanin nostaessa syytteen Jussi Halla-ahoa vastaan. Aika on paljastanut Halla-ahon ennustukset täysin oikeiksi samalla, kun oikeuslaitoksen toiminta on ajautunut vaakalaudalle.

Vastaamatta on peruskysymys, miksi ylipäänsä minkään viranomaisvallan, puolueen tai toisten ihmisten pitäisi päättää siitä, mitä kansalaiset saavat ja voivat toisistaan ajatella ja sanoa. Minkään yhteiskunnallisen totuuden tavoittelu ei ole mahdollista, jos sitä varjostaa rangaistusten uhka. Tästä syystä vihervasemmiston kannattaisi keskittyä repimään kappaleiksi poliittista korrektiutta vaativia periaatteitaan eikä itseään oppineempien kirjoituksia, jotka perustuvat asiantuntemukseen ja välittävät tietoa ja totuutta.

Petteri Orpon pahimpia virheitä on rajojen avoinna pitämisen lisäksi ollut asiallisen keskustelun tukahduttaminen. Tasan kaksi vuotta sitten hän väitti, että ”pakolaisten motiivien arvostelu on rasismia”. Jokaisen tulisi ymmärtää, että toiminnan syiden arvostelu on jo käsitteellisesti aivan eri asia kuin mikään rasismi. Orpon mukaan Turussa ihmisiä murhanneen terroristin motiivien arvostelu olisi kuitenkin ”rasismia”, ja tälle kannanotolle nauranevat Timo Soinin ravihevosetkin.

Sananvapauden ja yhteiskunnallisen totuuden kannalta tuhoisaa on, että samanaikaisesti, kun kansalaisia estetään arvostelemasta maahanmuuttoa ja poliitikkojen toimintaa, poliisia on kielletty kertomasta turvapaikanhakijoiden rikoksista, ja kansalaistapahtumia ympäröidään turvamuureilla sekä rekoilla, ”jotta pelolle ei annettaisi valtaa”.

Järjen vararikko 

Supon pienimunaiset salakytät voivat nyt kyylätä omista puskistaan aineistoa, joka alun perinkin on tarkoitettu mahdollisimman monien saataville, joten sikäli he eivät voi välttää näkemästä, jos jollain on isompi, eikä demokratia ja tasa-arvo toteudu.

Mutta asialla on myös filosofisesti tärkeä puolensa. Tarkkailun lisäämistä ja normiruuvien kiristämistä perustellaan niiden ”järkevyydellä”. Valvonnan vaihtoehtona esitetään se, että muutoin terrori-iskut lisääntyvät. Kontrolliyhteiskuntaa perustellaan siis ”pienemmän pahan” valitsemisella, ja kahleiden ripustelua pyritään rationalisoimaan.

Tosiasiassa tarkkailun lisääntyminen, vaihtoehtojen väheneminen ja sekä henkisen että fyysisen liikkumatilan kapeneminen ovat seurauksia juurisyystä, eli maahanmuutosta. Tämä perusongelma jätetään kuitenkin politiikassa, mediassa ja tieteessä huomiotta ja käsittelemättä, ja kansainväliselle muuttoliikkeelle antautuminen esitetään yhteiskunnallisena tai luonnonlainomaisena välttämättömyytenä, joka on osa kansainvälistymistä ja globalisaatiota ja jolle ei muka voida mitään.

Koska tämä perusaksiooma on epätosi, putoaa pohja myös kontrolliyhteiskunnan luomiseen tähtäävältä rationaliteetilta. Tarkkailun ja valvonnan ”järkeistäminen” on perustunut yhteiskunnalliseen valheeseen, jolla kansalaisvapauksien ja -oikeuksien loukkauksia on pyritty oikeuttamaan käyttäen verukkeena maahanmuuton mukanaan tuomaa rikollisuutta.

Tosiasiassa ongelma olisi ratkaistavissa puuttumalla juurisyyhyn ja lopettamalla kansallisvaltioiden itsemääräämisoikeutta kolhiva muuttoliike, jolla myös länsimainen rationalismi on sairastutettu ja saatu näyttämään häntäänsä purevalta koiralta.

Tätä kautta valkenee, että maahanmuutto ei ole mikään marginaaliongelma eikä erilliskysymys vaan monien yhteiskunnallisten ongelmien alkusyy, jolla myös länsimainen järjen käyttö on kutistettu kulttuurirelativistiseksi välinerationalismiksi: suurimpien haittojen hallintayritykseksi ja ”pienimpien pahojen” puntaroinniksi.

Myös järjellisin keinoin yritetään nyt vain hillitä entistä suurempia ongelmia samalla, kun filosofinen periaatteiden ja päämäärien määritteleminen koetetaan lakaista sivuun ”fundamentalismiksi” julistettuna.

Tosiasiassa arvojen, periaatteiden ja päämäärien määritteleminen on filosofisen rationaliteetin nimenomainen tehtävä, ja ratkaisuksi suositan haittamaahanmuuton lopettamista ja monikulttuuriseen yhteiskuntaan tähtäävän toimintamallin hylkäämistä.

Ensi töikseni ilmiannan Juha Sipilän, Petteri Orpon, Paula Risikon ja Päivi Nergin kansalaisten rationaliteettiin kohdistuvista torpedointiyrityksistä ja yksityisyydensuojaan sekä kansalaisvapauksiin kohdistuvan terroriuhan valmistelusta.

Jukka Hankamäki la 26.08. 22:31

Kommentit: 6

M la 26.08.2017 23:41 1

Suomi,maa jossa viranomaisten toiminta muistuttaa jo muutenkin enemmän itänaapurin miliisin toimintaa kuin länsimaisten oikeusvaltioiden käytäntöjä,ei tarvitse mitään uusia stasilakeja.

Suomessa ei esimerkiksi edelleenkään poliisi tarvitse oikeuden lupaa kotietsintään,toisin kuin useissa muissa länsimaissa,joissa ihmisten oikeita perusoikeuksia kunnioitetaan,vaan poliisin päällysmiehet päättävät kotietsinnästä antamalla kotietsintämääräyksen alaisilleen.

Lisäksi poliisilla on ilmeisesti olemassa salainen "epäilyttävien henkilöiden rekisteri" johon kuka tahansa kansalainen voi päätyä pelkästään olemalla väärässä paikassa väärään aikaan,eikä hänellä ole mahdollisuutta tarkistaa onko hänen nimensä tässä rekisterissä,tai vaatia sen poistoa. Jopa naapurivaltiomme presidentin nimi oli päätynyt tuolle listalle,liekö sieltä sittemmin poistettu?

Ja muistuttaisin vielä kolmannesta unohdetusta skandaalista.Mika Myllylän kuoleman aikoihin useat poliisit kävivät tirkistely mielessä katsomassa hänen kuolinsyynsä poliisin tietokannasta,mihin heillä ei olisi ollut mitään oikeutta. Lisäksi on yksittäistapauksia,joissa poliisit ovat käyttäneet (jo nyt) laajoja valtaoikeuksiaan vainotakseen,vakoillakseen ja kiusatakseen ex-vaimojaan,vihamiehiään tai peitelläkseen läheistensä rikoksia.

Jos monikulttuurinen yhteiskunta ei pysy kasassa muuten kuin luomalla totalitaarishenkisen poliisivaltion,niin herää kyllä kysymys että miksi ihmeessä meidän politiikkomme (liki) yhdessä kuorossa sitä ajavat eteenpäin?

Olli Pusa su 27.08.2017 07:03 2

Ainoa toimiva tapa riskin pienentämiseksi on rajoittaa maahanmuuttoa. Potentiaalisten riskihenkilöiden määrä on jo niin suuri, että heitä kyetä valvomaan.

Maahanmuuttoa ei jostakin syystä haluta rajoittaa ja siksi yritetään keksiä muita keinoja. Salakuuntelu ja naapurien ilmiantojärjestelmä olivat keskeisiä keinoja entisessä Neuvostoliitossa. Nyt ne halutaan tuoda Suomeen.

Juha. su 27.08.2017 07:49 1

Ns. tiedustelulain kiirehtimisessä Turun islamisti terrori-iskun varjolla on verrattivissa World Trade Centerin -ilmiöön USA:ssa, jossa George W. Bushin hallitus onnistui kansan tuella terrori-iskun kuohunnan aikaansaamana ajamaan useita kansalaisten urkintaa mahdollistavia ns. "terrorismin torjuntalakeja" läpi yhtä helposti kuin kyseessä olisi ollut heinän teko. Jäljestäpäin monet valveutuneet tarkkailija ja tavallisetkin kansalaiset ymmärsivät lakien pohjimmaisen tarkoituksen, joilla ei ollut juurikaan mitään tekemistä Todellisen terrorismintorjunnan kanssa, vaan tarkoituksena oli saattaa voimaan Orwelilainen yhteiskunta, jolla pyritään valvomaan vallassa olevan eliitin ja New World Order -salaseuran valtapyrkimysten turvaamisen. Suomen SUPO (Suotta Poliisina Olevat) ristinollan pelaajat eivät paranna omaa osaamistaan minkäänlaisilla laeilla ISIS -terrorismin torjumisessa, sen enempää kuin entisen laiskan talon isännän rengin pellon auruusta tulee yhtään mitään nukkuessaan Ruususen unta Timotei suussa penkalla ainoastaan Kärpästen (Suomen kansalaiset) häiritessä kiusallisesti rengin 24/ 7 -siestaa "manjana" konseptilla. Renki vieläpä on ehdollistunut kuulemaan ainoastaan vellikellon ja palkkarahojen kilinän äänen sitävastoin kun aivan vieressä pauhaavan puimakoneen läpitunkevan metelin vetohihnan vielä läpättäessä lakkaamatta kuin entisen toimittelijan alaleuka valheenpaljastus testin jälkeen, joka on tulokseltaan positiivinen totuuden kannalta ja negatiivinen politrukki -toimittelijan näkövinkkelistä katsottuna, sillä eläähän hän ns. "Totuuden jälkeistä aikaa". Ja vain hän osaa kertoa siitä kaiken.

Hannele Korpela su 27.08.2017 09:44 1

Surullisinta, mutta samalla koomisinta tämän kaiken keskellä on, kuinka Sipilä, Orpo, Soini ja muutkin kehtaavat samalla suulla puhua ihmisarvoista ja ihmisoikeuksista, millä syytävät tuota vihapuhe/tarvitaan tiedustelulaki mitä pikimmin/vihaan ei saa vastata vihalla jne. soopaa. Eivätkä edes itse tajua, kuinka ristiriitaisia kommentteja suoltavat. Tosin eipä heillä taida kenelläkään olla luetun ymmärtäminen siellä top-10-listalla. Niin ja kyllähän se presidenttikin halusia avointa rehellistä keskustelua, ilman syyttelyä, mutta kovin hiljaiselta näyttää. Pienen pientä yritystä ehkä on, mutta useasti se vain kostautuu sillä, että toisaalta tuleekin sitten kylmiä pyyhkeitä koko rahan edestä.

Juha Kivelä su 27.08.2017 09:44 0

Jukka Hankamäeltä paljon asiaa, useita tärkeitä pointteja!

Erityisen olennaiseen ja tärkeään asiaan Hankamäki osuu kirjoituksellaan kohdassa, jossa "terrorismin todelliset syylliset – ääri-islamistiset organisoijat ja rajavalvontaa madaltaneet Euroopan unionin poliitikot – ovat yhä vapaalla jalalla", Hankamäki kirjoittaa.

Lakiuudistus, jota Suomessa poliittiselta taholta nyt kuolataan vesi kielellä kuin nallekarhu mehiläisten hunajaa metsässä pyytäessään, osoittaa että poliitikot ovat nyt eriskummallisen valmiita ottamaan noita mehiläisen pistoja vastaan, jotta lakiuudistus, jonka tarkoitus on suojella Suomessa poliitikkoja ajattelevalta Suomen Kansalta, saataisiin runnottua Suomen Eduskunnassa läpi.

Tämä jo yksistään kertoo, että kyseisen lakiuudistuksen tarkoitus ei ole suojella Suomen Kansaa terrorilta, terrorismilta, ääri-islamisteilta, jne., vaan Suomen poliitikkoja - sekä heidän ajamaansa sosialistis-kommunistista yksipuoluejärjestelmän, Puolueen, agendaa - Suomen Kansalta!

Suomen poliitikoilla ja talouspoliittisella "eliitillä" on nyt niin paljon luurankoja kaapeissaan piilotettuna Suomen Kansalta, että niiden suojelemiseksi Suomen poliitikot sekä talouspoliittinen "eliitti" on valmis tekemään vaikka poliittisia tarkoitusperiä ajavia Suomen Kansalaisten likvidointeja, poliittisten vastustajien murhia!

Poliittinen murha on palannut Suomen politiikkaan! - Käytännössä onkin jo pitkän aikaa ollut Demla ry.:n kautta tapahtuva oikeudellinen murha..

PS. Viikolla uutisoitiin Suomen Valtion saaneen Verottajan kautta 700 miljoonaa euroa - viime verovuonna (!) - "ennalta arvaamatonta" verotuloa.. Mistä verotulosta tuossa oli kyse, ja miksi se uutisoitiin vasta nyt?!

Juha Kivelä su 27.08.2017 10:24 0

YLE alitti täydelliseen diktatuuria puolustelevaan ja myötäilevään linjaansa eilen, la 26.8.2017, pääutislähetyksessään jälleen riman, jota länsimaisessa oikeusvaltiossa ei ikinä pitäisi VALTIOLLISEN tv-aseman alittaa, eikä alistua valtiovallan käsikassaraksi..

Helsingin yliopistolla ei näytä olevan pienintäkään kontrollia sen suhteen, kuka Helsingin yliopistolla hyväksytään väitöskirjaa valmistelevaksi "tutkijaksi"!

MAAHANMUUTTOPOLITIIKASTA VÄITÖSKIRJAANSA valmisteleva "tutkija" Erna Bodström valehteli niin paksua puuroa, ettei edes LAITTOMILLE MAAHANTUNKEUTUJILLE tarjota niin paksua ja pahaa puuroa vastaanottokeskuksissa, mitä PAKKOVEROIN ylläpidetty valtiollinen Yleisradio (YLE) suoltaa tuutistaan illan pääuutislähetyksessään!

Kuka tuollaisille huuhaa-tutkijoille jakaa apurahoja?! Miten ihmeessä Helsingin yliopisto ei lainkaan kontrolloi, millaisia valheita sen "tutkija" suustaan ulostaa valtiolliselle tv-kanavalle ja medialle?!?!?Kommentointi on tilapäisesti pois käytöstä ohjelmistopäivitysten vuoksi. Palvelimille tehtiin DDoS hyökkäys 26.10.2017 jonka johdosta palvelimet asennettiin uusiksi ja kommenntointiratkaisu joudutaan toteuttamaan eri tavalla. Pahoittelemme keskeytystä kommentoinnissa. Sillä välin kirjoituksia voi kommentoida Facebook sivullamme.

Jukka Hankamäki

FT, VTT, filosofi, tutkija Suomen Perustassa.

tuoreimmat

Moniosaajat loihtivat kaikille miehille porttikiellon omilla raiskauksillaan

ke 19.09. 22:12

"Vihervasemmistoa ei ole" - Kunpa se olisi totta

ma 17.09. 23:24

Mykistävän typerää turvapaikkapolitiikkaa

la 15.09. 22:31

Läkerolit väärään kurkkuun Tervaleijonia poskeen

ke 12.09. 22:20

Miksi Ruotsidemokraatit voittivat vaalit?

ma 10.09. 22:54

Vihervasemmiston someraivo myrkyttää eduskuntatyöskentelyä Esimerkkeinä aborttikiistely ja luottamusäänestys

su 09.09. 00:09

Kepu Perussuomalaisten apajilla

to 06.09. 22:48

Luurangot taloustieteilijöiden kaapeissa

la 11.08. 22:34

Jakavatko Trump ja Putin Suomen?

ke 11.07. 21:03

Kansantaiteilijan tuomitseminen on kansanryhmän vastaista

to 05.07. 21:15

blogit

Vieraskynä

Seksuaalikasvatus ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö

ti 25.09.2018 22:03

Juha Ahvio

Trumpin nimittämä tuomari Brett Kavanaugh Soros-vehkeilyn kohteena

pe 21.09.2018 22:46

Professorin Ajatuksia

Kusi päässä, paskat seinillä

ti 25.09.2018 21:33

Jukka Hankamäki

Moniosaajat loihtivat kaikille miehille porttikiellon omilla raiskauksillaan

ke 19.09.2018 22:12

Petteri Hiienkoski

Kuka pelkää natseja?

su 09.09.2018 06:07

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Peruskouluissa opetetaan fundamentalistista islamia

la 22.09.2018 20:32

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Mitä termi "vihervasemmisto" tarkoittaa?

pe 24.08.2018 09:42

Arto Luukkanen

Venäjän sisäpoliittinen värinä

ma 24.09.2018 22:36

Mika Niikko

Itsekkyyden naamiaiset

ma 02.07.2018 00:54

Musta Orkidea

Viimeisen muurin takana on totuus

ke 14.02.2018 10:55

Mikko Paunio

Jani Toivola, vammaiset ja vihreä identiteettilässytys

to 20.09.2018 16:44

Heikki Porkka

Jösse Järvenpää ja Marine Le Pen kulttuurivallankumouksen uusimpina uhreina

ke 26.09.2018 13:19

Olli Pusa

Syksyinen viikonloppu Airistolla

ti 25.09.2018 22:35

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Yle asennekasvatuksen asialla

to 23.08.2018 14:57

Reijo Tossavainen

Vihreiden töppäilyt auttavat Petteri Orpon pääministeriksi

ke 26.09.2018 09:41

Jessica Vahtera

Työpaikkoja ei synny tilastotempuilla

pe 27.04.2018 12:59

Pauli Vahtera

Kokonaisuuden hahmottaminen

ti 17.10.2017 12:43

Timo Vihavainen

Lukijaa palkitaan

ti 25.09.2018 21:34

Matti Viren

Taas se Impivaara

ma 06.08.2018 22:40