Blogi: Vieraskynä , la 02.06.2018 12:28

Puolimatka: Transideologia aiheuttaa lapsille hämmennystä

Transtutkimuksiin lähetteen saaneiden alaikäisten määrä Suomessa on viimeisen viiden vuoden aikana nelinkertaistunut siten, että vuonna 2017 tutkimuksiin hakeutui parisataa nuorta, joista 90 % on tyttöjä.

Tampereen yliopistollisen sairaalan nuorisopsykiatrian vastuualueen ylilääkäri Riittakerttu Kaltiala-Heino sanoo Ylen haastattelussa, että syytä alaikäisten kasvaneeseen transtutkimusten tarpeeseen ei osata sanoa:

”Ahdistus ja epävarmuus itsestä on yleisesti ottaen kuulunut aina nuorten kehitykseen. Voiko olla, että nyt on sellainen aika, että se on erityisen mahdollista kanavoida sukupuoliahdistukseen. − − Tähän mennessä noin puolella tutkimuksiin hakeutuneista on ollut psykiatrisia ongelmia, jotka vaativat ensisijaista hoitoa.”

Monet vanhemmat ovat aiheellisesti huolissaan siitä, että joukkotiedotusvälineiden ja Suomen Opetushallituksen ajama transideologia voi kanavoida lasten epävarmuutta sukupuoliahdistukseen. Opetushallituksen suositusten mukaan lapsille opetetaan kouluissa, että ihminen voi syntyä väärään ruumiiseen ja että sukupuoli on vaihdettavissa.

Opetushallituksen ohjelma sukupuolieron purkamisesta on paketoitu kauniisiin sanoihin tasa-arvon syvällisemmästä ja moniulotteisemmasta ymmärtämisestä. Todellisuudessa uusi oppi voi aiheuttaa hämmennystä lapsissa luodessaan harhaanjohtavan kuvan sukupuolen valinnaisuudesta ja vaihdettavuudesta. Tällainen mielipiteenmuokkaus vaikuttaa ja etenee sosiaalisen tartunnan välityksellä johtaen yhä useammat lapset kanavoimaan hämmennyksensä sukupuoliahdistukseen.

Lasten todellisuustajun häiriintyminen

Lastenlääkäri ja yhdysvaltalaisen lastenlääkäriyhdistyksen puheenjohtaja Michelle Cretella katsoo, ettei lapsen todellisuustajua tulisi häiritä puheella väärään ruumiiseen vangitusta minuudesta. Sukupuoli-identiteetin hämärtyminen ja seksuaaliset kokeilut ovat riskejä nuoren kehityksen kannalta.

”Esikouluikäisen lapsen normaalia älyllistä kehitystä ja todellisuustajua häiritsee, jos häneen iskostetaan väärää käsitystä, että on mahdollista olla vangittuna väärään ruumiiseen. Tällainen iskostaminen on lapsen kaltoin kohtelua.” Cretella luonnehtii lasten ja nuorten transsukupuolisuuteen ohjaamista ”laajamittaiseksi lasten kaltoin kohteluksi”.

Lasten huostaanotolla uhkaaminen

Vanhemmat pyrkivät perustellusti rajoittamaan näiden ideologisten käsitysten vaikutusta lapsiinsa. Yhdysvalloissa aktivistit pyrkivät puolestaan rajoittamaan vanhempien oikeutta ohjata lapsiaan. He puolustavat jo nyt julkisesti sitä, että lapset voidaan ottaa pois vanhemmilta, jotka eivät suostu hyväksymään transideologian käsitystä sukupuolen vaihdettavuudesta ja altistamaan lapsiaan hormonihoitoihin ja sukupuolenkorjausleikkauksiin.

Tällaista näkemystä puolustettiin vuonna 2017 WPATH-järjestön (World Professional Association for Transgender Health) USA:n osaston kokouksessa. Sosiaalityöntekijä hahmotteli strategiaa, jonka mukaisesti voitaisiin käsitellä perheitä, jotka eivät hyväksy transideologian mukaisia toimenpiteitä lapsilleen:

”Tässä meillä on perhe, joka sanoo, ei, ei, ei … ja silloin ymmärrät, että perhe luo kotona kielteisen ilmapiirin. Näin siis perhe luo myrkyllisen ympäristön. Ja tässä tilanteessa meidän täytyy antaa nuoren tietää mitä mahdollisesti seuraa siitä, että hän soittaa Kotimaan turvallisuusosastolle (Department of Homeland Security, DHS) ja sanoo, että tämä on turvaton ympäristö.

”Ja me olemme antaneet perheelle kaikki mahdollisuudet. Oppia, kasvaa. Ja he ovat jatkuvasti osa ongelmaa. Niinpä tänä tärkeänä aikana ymmärsin, että lastensairaalan klinikan oli tärkeä pitää juristien kanssa useita kokouksia riskienhallinnasta, jotta voisimme sanoa: ’Minulla on moraaliasiantuntija. Minulla on lakimies. Minulla on riskienhallinnan asiantuntija. Aion istua alas ja sanoa, minun täytyy kuvata tilanne sinulle ja varmistaa tässä olevan kyse siitä, että vanhemmat laiminlyövät lastensa terveydenhoidon tarpeita.’

”Onneksi olemme saaneet paljon tukea tällä alueella, koska olemme kouluttaneet Kotimaan turvallisuusosaston työntekijöitä Delawaressa, Pennsylvaniassa ja New Jerseyssä. Kotimaan turvallisuusosaston työntekijät menevät ja sanovat, että te luotte turvattoman ympäristön lapsellenne. Ja meidän täytyy saada se loppumaan … valitettavasti tässä kotiympäristössä pysyminen johtaa lapsen itsemurhaan.” (Suicidality Symposium, USPATH 2017 (excerpt), https://vimeo.com/205696206, sit. Anderson 44-45.)

Tämän ohjelman mukaisesti lapsi voitaisiin ottaa pois sellaisilta vanhemmilta, jotka eivät suhtaudu riittävän myönteisesti transideologian pyrkimykseen altistaa lapsia sukupuolen vaihdokselle. Vanhempien vastaväitteet voidaan torjua sanomalla, että tämä on ainoa tapa pelastaa lapsi itsemurhalta.

Luontainen kehitys

Vanhemmille viestitään, että jos he eivät ohjaa sukupuolihämmentyneitä lapsiaan sukupuolenvaihdoksen tielle hormonihoitoihin ja sukupuolenkorjausleikkauksiin, he saattavat aiheuttaa lapsensa itsemurhan.

Tämä viesti on kuitenkin harhaanjohtava seuraavien kolmen tosiasian valossa:

(1) Parhaat tutkimukset osoittavat, että 80−95 prosenttia lapsista, jotka kokevat sukupuolihämmennystä, samaistuvat omaan biologiseen sukupuoleensa, jos normaalin murrosiän seksuaalisen kehityksen annetaan edetä.

(2) Sukupuolen korjaamiseen johtavien hoitojen ei ole osoitettu vähentävän transihmisten erittäin korkeaa itsemurhayritysten prosenttia (41 prosenttia verrattuna 4.6 prosenttiin muussa väestössä).

(3) Ihmisillä, jotka ovat läpikäyneet sukupuolenkorjausleikkauksia, on 19 kertaa suurempi todennäköisyys kuolla itsemurhan kautta kuin muulla väestöllä. (Anderson 2.)

Transliikkeen pyrkimys erottaa lapsia vanhempiensa holhouksesta

Välittämättä näistä tosiasioista Seta ja Trasek pyrkivät Suomessa muuttamaan translain niin, että sukupuolen juridinen vahvistaminen olisi mahdollista myös alle 18-vuotiaille. (https://www.translaki.fi/translaki/tavoitteemme/)

Omilla nettisivuillaan ”Trasek suosittelee, että kaikki yli 15-vuotiaat voivat saada sukupuolen juridisesti korjatuksi omalla ilmoituksellaan. Myös alle 15-vuotiaat voisivat vahvistaa juridinen sukupuolensa huoltajan/huoltajien luvalla ja ratkaisua tehtäessä lasta pitää kuulla hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Mikäli vanhemmilla on haluttomuutta tai kykenemättömyyttä luoda nuorelle turvallista kasvuympäristöä, on oltava mahdollisuus lastensuojelullisille toimenpiteille ja lastensuojelun ammattilaisilla tulisi olla oikeus tehdä hakemus lapsen pyynnöstä, mikäli huolta tai huoltajat kieltäytyvät.” (http://trasek.fi/)

Näin vanhemmille tehtäisiin yhä vaikeammaksi auttaa lapsia vastustamaan yhteiskunnassa lisääntyvää indoktrinaatiota sukupuolen vaihdettavuudesta.

Lasten indoktrinointi

Ryan T. Anderson (212−213) kiinnittää huomiota siihen, että kamppailun ytimessä on lasten oikeus turvalliseen elämään. ”Jos transaktivistit onnistuvat poliittisessa ohjelmassaan, lapsemme indoktrinoidaan vahingollisella ideologialla. Jotkut lapsista tulevat elämään niiden valheiden mukaisesti, joita tämä ideologia opettaa lapsen omasta ruumiista. Lapset joutuvat maksamaan tästä kovan hinnan fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti. Elämät tuhotaan, mutta tuon vahingon esille tuominen on kiellettyä. Transideologiasta poikkeavia näkemyksiä rangaistaan kouluissa, työpaikoilla ja klinikoilla. Tulee vaikeammaksi elää totuuden mukaisesti.

”Tämän ei tarvitse tapahtua. Jokainen voi antaa oman panoksensa: todistaa totuudesta ja auttaa kärsiviä ihmisiä myötätuntoisesti. Jokaiselle tähän tärkeään työhön osallistuvalle tohtori Paul McHugh antaa neuvon: ’Varustaudu hyvin, jos haluat ottaa kantaa tähän asiaan. Ne, jotka ajavat omia etujaan moraalisen periaatteen alle naamioituina, pystyvät raivoon, jolle ei löydy vertaa helvetistä.’”

Kirjallisuus

Anderson, Ryan T. (2018) When Harry Became Sally. New York: Encounter Books.

Puolimatka, Tapio (2018) Seksuaalivallankumouksen uskonnolliset juuret. KJMK.

https://apowiki.fi/wiki/Seksuaalivallankumouksen_uskonnolliset_juuret_(kirja)

 

Kirjoittaja on Tapio Puolimatka, suomalainen kasvatustieteen professori. Hän toimii kasvatuksen teorian ja tradition professorina Jyväskylän yliopistossa

Blogi on julkaistu Seurakuntalainen.fi:ssä.
 

Vieraskynä la 02.06. 12:28

Kommentit: 0Kommentointi on tilapäisesti pois käytöstä ohjelmistopäivitysten vuoksi. Palvelimille tehtiin DDoS hyökkäys 26.10.2017 jonka johdosta palvelimet asennettiin uusiksi ja kommenntointiratkaisu joudutaan toteuttamaan eri tavalla. Pahoittelemme keskeytystä kommentoinnissa. Sillä välin kirjoituksia voi kommentoida Facebook sivullamme.

Vieraskynä

Oikean Median vieraskynä -blogiin poimitaan mielenkiintoisia kirjoituksia henkilöiltä, jotka kirjoittavat harvemmin tai eivät voi omalla nimellään kirjoittaa valitsemistaan aiheista.

tuoreimmat

Sananvapauden puolesta

to 16.08. 22:35

"Viisi syytä, miksi olen muuttanut mieleni Donald Trumpista"

ke 08.08. 23:00

Kansankodista humanitaariseksi suurvallaksi: Maksun aika

la 04.08. 10:33

Lisää tiedepolitiikkaa, konservatiivit!

ma 30.07. 21:42

Professori Tapio Puolimatka: Kampanja pedofilian laillistamiseksi

pe 27.07. 21:42

Uusgnostilaista sukupuoliopetusta kouluihin?

su 22.07. 21:06

Siniristin Liitto

ti 17.07. 21:07

Trump ja liberaalien epätoivo

ma 09.07. 12:55

Suojeleeko laki vain vähemmistöjä "valtaväestöltä"?

ti 26.06. 18:25

Sananvapaus politisoituneessa oikeusjärjestelmässä: Tommy Robinson

pe 15.06. 14:00

blogit

Vieraskynä

Sananvapauden puolesta

to 16.08.2018 22:35

Juha Ahvio

Onko meneillään kampanja pedofilian laillistamiseksi?

su 12.08.2018 20:12

Professorin Ajatuksia

Vellihousuja

pe 17.08.2018 23:07

Jukka Hankamäki

Luurangot taloustieteilijöiden kaapeissa

la 11.08.2018 22:34

Petteri Hiienkoski

Yliopistorehtori nakertamassa demokratian ja tieteen perusteita

pe 10.08.2018 20:43

Tapio Holopainen

Tapparan mies

ma 13.08.2018 23:16

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Somalimies palasi maahansa ja kehottaa muitakin somaleja palaamaan

ke 15.08.2018 17:13

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Mikä Tapio Puolimatkan kirjoituksessa raivostutti suvaitsevaiston?

to 09.08.2018 12:51

Arto Luukkanen

Henkist holhontaa Turuus...

pe 17.08.2018 23:10

Mika Niikko

Itsekkyyden naamiaiset

ma 02.07.2018 00:54

Musta Orkidea

Viimeisen muurin takana on totuus

ke 14.02.2018 10:55

Mikko Paunio

Vihdoin normijournalismia Pekka Haavistosta

ke 01.08.2018 20:23

Heikki Porkka

Turku - kylmien päättäjien kylä

pe 17.08.2018 22:20

Olli Pusa

Demokratia vaarassa

su 05.08.2018 11:59

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Ylen valeet

ke 08.08.2018 19:45

Reijo Tossavainen

SPR hylkäsi periaatteensa ja ryhtyi punavihreän sensuurin apuriksi

ke 15.08.2018 07:44

Jessica Vahtera

Työpaikkoja ei synny tilastotempuilla

pe 27.04.2018 12:59

Pauli Vahtera

Kokonaisuuden hahmottaminen

ti 17.10.2017 12:43

Timo Vihavainen

Hirttämätön sankari

pe 17.08.2018 23:09

Matti Viren

Taas se Impivaara

ma 06.08.2018 22:40