Blogi: Juha Ahvio, su 02.04.2017 08:40

Eurooppalaiset eivät kannata islamilaisista maista Eurooppaan kohdistuvaa maahanmuuttoa

Helsingin Sanomat uutisoi Helmikuun alussa (8.2.2017) harvinaisen selkeästi ja pelkistetysti tosiasian, joka on vastoin kaikkea sitä, mitä monikulttuurisuushenkinen ja avointen rajojen globalismia fanaattisesti kannattava eurooppalainen eliitti vaatii uskottavaksi: eurooppalaiset eivät halua maahanmuuttajia muslimimaista. Näin käy ilmi Annamari Sipilän artikkelista ”Kysely: EU-kansa ei halua muuttajia muslimimaista”. 

Artikkelissa todettiin:

”Eurooppalaiset ovat kyllästyneet muslimimaista tulevaan maahanmuuttoon, kertoo tiistaina julkistettu riippumattoman lontoolaisen Chatham House -ajatuspajan kysely. Chatham Housen tutkijat kysyivät kymmenessä EU-maassa, pitäisikö kaikki maahanmuutto muslimienemmistöisistä maista lopettaa. Vastaus on selkeä kyllä. Keskimäärin 55 prosenttia EU-kansalaisista haluaa lopettaa maahanmuuton muslimimaista. Viidennes on eri mieltä, ja 25 prosentilla ei ole selkeää kantaa.”

”Kahdeksassa maassa kymmenestä yli 50 prosenttia vastaajista oli maahanmuuton lopettamisen kannalla. Puolassa, Itävallassa, Saksassa ja Italiassa enemmistö vastaajista kannattaa muslimimaiden kansalaisten maahanmuuton lopettamista.”

Artikkelin mukaan:

”Kysely tehtiin noin kuukauden aikana joulukuusta 2016 tammikuuhun 2017, eli ennen kuin Donald Trump aloitti Yhdysvaltain presidenttinä ja määräsi maahantulokiellon seitsemän muslimimaan kansalaisille. Eurooppalaiset johtajat tuomitsivat Trumpin määräyksen, mutta tavallisilta eurooppalaisilta löytyy paljonkin tukea vastaaville rajoituksille. Chatham Housen tutkijoiden mukaan todisteet viittaavatkin nyt siihen, että sekä Trumpin että eurooppalaisten äärioikeistopuolueiden linjauksille on vankkaa tukea eurooppalaisissa kansankerroksissa.”

”’Tuloksemme ovat hätkähdyttäviä, ja ne vetävät vakavaksi. Ne osoittavat, että muslimimaista tulevan maahanmuuton vastaisuus ei suinkaan rajoitu Trumpin äänestäjäkuntaan Yhdysvalloissa, vaan on paljon laajemmalle levinnyt’, tutkijat kirjoittavat. Chatham Housen selvityksen takana ovat professori Matthew Goodwin sekä tutkijat Thomas Raines ja David Cutts…Se, miten maahanmuuttovastaisuus heijastuu äänestyskäyttäytymiseen, näkyy pian Hollannin, Ranskan ja Saksan vaaleissa.”

Painotan, että tämän uutisen ja näiden tutkimustulosten on aivan pakko olla kaiken lähdekritiikin kestäviä, faktatarkistettuja ja vakavasti otettavan todenperäisiä, koska referoimani uutinen on laatulehtenä ja niin sanottua oikeaa journalismia harjoittavana itseään pitävästä Helsingin Sanomat -lehdestä ja perustuu Hesarin oman todistuksen mukaan ”riippumattoman” Chatham Housen pätevään tutkimukseen.  

Eurooppalaisten eli tässä tapauksessa EU-jäsenmaiden kansalaisten enemmistö ei siis ole omaksunut poliittisesti korrektia ja siveelliseltä kannalta katsottuna ainoana sallittuna pidettyä Open Borders -globalistieliitin uskomusten ja vaatimusten mukaista ideologiaa Eurooppaan kohdistuvan islamilaisen maahanmuuton hyveellisyydestä, tarpeellisuudesta ja välttämättömyydestä.

Kauhistuttavinta globalistisen eliitin ja sen lukuisien hegemonianrakentajien ja siipeilijöiden näkökulmasta on se, että tavallisten eurooppalaisten kadunmiesten enemmistö on tässä ratkaisevan merkittävässä maahanmuuttokysymyksessä eurooppalaisen ”äärioikeiston” linjoilla. Järkytystä lisää sekin, että kaikesta monikulttuurisuushenkisestä ideologisesta massamanipulaatiosta, indoktrinaatiosta ja pelottelusta huolimatta tavallisten eurooppalaistenkin enemmistö on samalla kannalla kuin Donald Trumpin USA:ssa presidentiksi äänestäneet tavalliset amerikkalaiset. Näinhän asianlaidan ei tietenkään pitäisi olla, varsinkaan ylevän sivistyneenä itseään pitävän valtaeliitin hallitsemassa Euroopassa. Mutta näin silti vain on.

Eurooppalainen kadunmies ei kuitenkaan, onneksi, ole niin vain manipuloitavissa eikä harhautettavissa sen enempää punavihreän internationalistisiin kuin raha ratkaisee -globalistisiinkaan mielikuvitususkomuksiin.

Jos joku, niin eurooppalainen kadunmies ymmärtää, mikä on todellisuutta ja mikä todellisuuspakoisen vaarallista ja ihmiselämän ja sen juurien kannalta itsetuhoisaa haaveilua.

Esimerkiksi Saksaa koskevat tämänhetkiset väestötieteelliset tosiasiat – joiden pohjalta yhtä hyvin saksalaisten kuin muidenkin eurooppalaisten ilmaisemat islamilaiseen maahanmuuttoon kohdistuvat kielteiset asenteet saavat luontevan, järkiperäisen ja perustellun selityksensä – käyvät selkeästi ilmi saksalaisen politiikan ja turvallisuuskysymysten tutkijan Soeren Kernin artikkelista ”Germany’s Muslim Demographic Future”Gatestone Institute, 8.2.2017.

Kern viittaa artikkelissaan Saksan hallituksen piirissä laadittuun dokumenttiin, jonka osia saksalaislehti Rheinische Post julkaisi 1.2.2017 ja josta selviää, että Saksan hallitus haluaa ehdoin tahdoin edistää Saksaan kohdistuvan massamaahanmuuton jatkumista ja tällaisen maahanmuuton muodostumista pysyväksi asiantilaksi. Saksan hallituksen mukaan Saksa tarvitsee 300 000 maahanmuuttajaa vuosittain seuraavien 40:n vuoden aikana.

Tuoreesti julkaistun Saksan hallituksen dokumentin mukaan tällaista pysyvää massamaahanmuuttoa Saksaan tarvitaan, jotta Saksan väestön määrän jatkuva ja radikaali pienentyminen voitaisiin pysäyttää. Kern painottaa artikkelissaan, että Angela Merkelin johtaman Saksan hallituksen motiivi sille, että Saksa avasi rajansa vuosina 2015 ja 2016 ja otti vastaan puolitoista miljoonaa pääasiallisesti islamilaista maahantunkeutujaa, ei suinkaan ollut humanitaarinen, vaan tarkasti laskelmoitu pyrkimys pysäyttää Saksan väestön väheneminen ja sen myötä väistämättä tapahtuva saksalaisen hyvinvointivaltion edellytysten ylläpitämisen romahtaminen.

Merkille pantavaa on, että Saksan hallitus katsoo Merkelin johdolla, että Saksa tarvitsee nimenomaan Afrikasta, Aasiasta ja Lähi-idästä peräisin olevaa ja pääasiallisesti islamilaista väestöainesta takaamaan sen, että Saksan väkiluku pysyisi nykyisen noin 83:n miljoonan tuntumissa vuoteen 2060 tultaessa. Jos näin tapahtuu, Saksan väestöstä on vuoteen 2060 tultaessa muslimeita yli 20 miljoonaa eli yli 25% koko Saksan väestöstä.

Merkille pantavaa on sekin, että Saksan väestön pienenemisen syitä ei suinkaan haluta paikallistaa sinne, missä ne todella ovat, eli länsimaissa omaksuttuihin harhaisen itsetuhoaviin ja turmiollisiin seksuaali-ideologisiin aatteisiin ja niiden ehdoilla harjoitettuihin yhteiskunta- ja perhepolitiikkaan ja erilaisiin vaihtoehtoelämäntyyleihin.

Mielenkiintoista on, että eurooppalainen eliitti haluaa samanaikaisesti entisestään edistää Euroopan demografiseen katastrofiin johtanutta seksuaalimoraalista vallankumousta ja toisaalta haluaa korjata ajamansa kulttuuripolitiikan aiheuttamia väestöpoliittisia tuhoja edistämällä pidäkkeetöntä islamilaista massamaahanmuuttoa Eurooppaan.

Joka tapauksessa, kuten Kernin artikkelista ilmenee, Saksan hallituksen ja Merkelin avointen rajojen monikulttuurisuuspolitiikka ja islamilaisen maahanmuuton erityinen suosiminen ovat saaneet Saksassa aikaan islamin sharia-lain hallitsemien maantieteellisten alueiden, sharia-tuomioistuimien, moniavioisuuden, lapsiavioliittojen ja kunniaväkivallan räjähdysmäisen kasvun. Saksaan kohdistunut islamilainen massamaahanmuutto on synnyttänyt sosiaalista kaaosta jihadistiterroritekoineen, maahanmuuttaja-aineksen aikaansaamine raiskausepidemioineen, julkisine terveyskriiseineen uusien ja Euroopassa ennestään tuntemattomien tautien leviämisen uhan muodossa ja rikollisuuden kasvuineen.

Ei ole lainkaan ihmeellistä, että Saksan hallituksen avointen rajojen politiikan seurauksiin lukeutuu myös se Kernin artikkelissaan esiin nostama todellisuus, että saksalainen isäntäväestö on kasvavassa määrin alkanut hankkia itselleen aseita itsepuolustukseksi ja monet ovat myös jo muuttaneet pois Saksasta sellaisille Euroopan alueille, joihin ei ole kohdistunut Saksassa koetun kaltaista islamilaista maahanmuuttoa ja yhteiskuntarauhan järkkymistä.

Mitenkään ihmeellistä ei ole sekään, että – kuten Kern artikkelissaan esittää tuoreisiin saksalaisiin mielipidemittauksiin perustuen – 68% saksalaisista katsoo maan sisäisen turvallisuustilanteen heikentyneen Saksassa maahanmuuton myötä. Yli 70% saksalaisista on sitä mieltä, että maahanmuuton seurausten vuoksi Saksan rautatie- ja metroasemilla on syytä pelätä henkensä ja omaisuutensa puolesta. 63% ilmoittaa kokevansa olonsa turvattomaksi isoissa julkisissa tapahtumissa. 60% saksalaisista on sitä mieltä, että islam ei kuulu Saksaan ja 46% on sitä mieltä, että Saksan islamisoitumisesta on syytä olla huolissaan.

Nämä saksalaisen kadunmiehen mielipiteet tulevat varmasti näkymään Saksan liittopäivävaalien tuloksissa elokuussa 2017. Kansalliskonservatiivinen ja maahanmuuttokriittinen AfD eli Frauke Petryn johtama Alternative für Deutschland -puolue tulee saamaan vahvan kannatuksen. Erittäin merkittäviksi muodostuvat myös Ranskan presidentinvaalit 23.4. ja 7.5.2017, joissa vankkaa kannatusta nauttiva FN eli presidenttiehdokkaansa Marine Le Penin johtama Front National tulee osoittamaan, että Ranska haluaa pysyä Ranskana eikä halua antautua sen paremmin EU-globalistisen rahan kuin islamin invaasionkaan edessä.

Donald Trumpin amerikkalainen esimerkki tulee innostamaan myös eurooppalaisia patriootteja ja kansallisvaltion ja vanhan eurooppalaisen kristillisen perinteen puolustajia.      

Tällä hetkellä Ranskan suosituimpiin poliitikkoihin lukeutuvan Marine Le Penin presidentinvaalikampanjansa aloitustilaisuudessa Lyonissa 5.2.2017 pitämän ohjelmallisen puheen englanninkielinen tiivistelmä on luettavissa Soeren Kernin Gatestone-artikkelista ”France: Le Pen Launches Presidential Campaign” 6.2.2017.

Puhe kannattaa lukea ajatuksella. Marine Le Penin mukaan nyt on kyse sekä isänmaattoman raha ratkaisee -globalismin että jihadistisen islamilaisen fundamentalismin uhkaamien Ranskan ja muiden eurooppalaisten ja juuriltaan kristittyjen kansakuntien ja kansallisvaltioiden olemassaolon säilymisestä. Kyse on perinteisen eurooppalaisen kulttuurin kansallisten muotojen säilymisestä, globalistien ja patrioottien välisestä kamppailusta.

Juha Ahvio su 02.04. 08:40

(Kaikki OM:n osoitteet vaihdettiin turvallisiksi https- osoitteiksi 28.10.2018. Muutos nollasi osan vanhoista FB peukutus- ja jakolaskureista)

Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja

tuoreimmat

YK:n GCM-sopimus uhkaa sekä kansallisia rajoja että sananvapautta

to 15.11. 23:38

Trump ja republikaanit saivat strategisen torjuntavoiton USA:n välivaaleissa

to 08.11. 23:18

Dosentti Markku Ruotsilan pätevän kattava analyysi USA:n sydänmaiden konservatiivien kapinasta

pe 02.11. 22:45

USA:n kirjepommilähetykset, synagogaisku ja marraskuun välivaalit

su 28.10. 21:31

Kansanedustaja Laura Huhtasaari Turun Mikaelinkirkossa

la 20.10. 22:43

Ruben Stillerin "Maailmanloppua odotellessa"

pe 19.10. 23:22

Sananvapaus uhattuna Suomessa ja somessa

pe 12.10. 20:50

Venäjä valmistautuu Airistolla

pe 28.09. 23:23

Trumpin nimittämä tuomari Brett Kavanaugh Soros-vehkeilyn kohteena

pe 21.09. 22:46

Kansalliskonservatiiviset Ruotsidemokraatit nousevat Ruotsissa

la 01.09. 10:25

blogit

Vieraskynä

Kirja-arvio: Kiinalainen juttu

su 18.11.2018 00:00

Juha Ahvio

YK:n GCM-sopimus uhkaa sekä kansallisia rajoja että sananvapautta

to 15.11.2018 23:38

Professorin Ajatuksia

Metsien haravoimisesta Suomessa

ma 19.11.2018 21:30

Jukka Hankamäki

Kulttuuriministeriö kouluttaa lapsista kavaltaja-agentteja

ma 19.11.2018 21:33

Petteri Hiienkoski

Kuka pelkää natseja?

su 09.09.2018 06:07

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Synnytyssairaalassa näet Suomen tulevaisuuden

ti 13.11.2018 23:33

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Mitä termi "vihervasemmisto" tarkoittaa?

pe 24.08.2018 09:42

Arto Luukkanen

GCM maan myynti vai maanpetos?

ma 19.11.2018 21:34

Mika Niikko

Itsekkyyden naamiaiset

ma 02.07.2018 00:54

Musta Orkidea

Viimeisen muurin takana on totuus

ke 14.02.2018 10:55

Mikko Paunio

Jani Toivola, vammaiset ja vihreä identiteettilässytys

to 20.09.2018 16:44

Heikki Porkka

Maahanmuutto ratkaisee ongelmat?

ti 20.11.2018 11:44

Olli Pusa

Vertailu Obama Trump

ma 19.11.2018 17:40

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Yle asennekasvatuksen asialla

to 23.08.2018 14:57

Reijo Tossavainen

Siperia opettaa myös HS-Pravdaa

ti 20.11.2018 16:39

Jessica Vahtera

Työpaikkoja ei synny tilastotempuilla

pe 27.04.2018 12:59

Pauli Vahtera

Kokonaisuuden hahmottaminen

ti 17.10.2017 12:43

Timo Vihavainen

Miestenpäivä

ma 19.11.2018 21:31

Matti Viren

Taas se Impivaara

ma 06.08.2018 22:40