Blogi: Heikki Porkka, ke 16.08.2017 10:16

Aikamme mefistot

1. Nobel – kirjailija Thomas Mannin pojan Klaus Mannin kirja Mefisto (Mephisto) julkaistiin vuonna 1936, noin kolme vuotta ennen toisen maailmansodan syttymistä. Mefisto kertoo näyttelijästä, joka ”myy sielunsa” ja ryhtyy myötäilemään natseja saadakseen menestystä ja vaikutusvaltaa.

Mefistolla on esikuva. Kirja perustuu Klaus Mannin näkemykseen näyttelijä Gustaf Gründgensistä.

Klaus Mann tunsi Gustaf Gründgensin hyvin. Mann ja hänen siskonsa Erika tekivät yhteistyötä Gründgensin kanssa Hampurissa 1920 – luvulla. Yhteistyö oli niin läheistä, että Erika ja Gustaf menivät naimisiin, mutta erosivat kolmen vuoden yhteiselon jälkeen vuonna 1929.

Klaus Mann oli homoseksuaali. Hänellä oli suhde Suomessa Ruoveden Pekkalan kartanon tilanomistaja Hans Aminoffin kanssa. Klaus, Hans ja Erika tekivät pitkän kiertomatkan Suomessa 1930-luvun alussa. Klaus Mann julkaisi vuonna 1934 kiertomatkasta kirjan ”In Flucht in der Norden". Aminoffin ja Klaus Mannin suhde päättyi, kun Aminoff meni naimisiin ja perusti perheen.

Klaus Mann menehtyi vuonna 1949, virallisen tiedon mukaan unilääkkeiden yliannokseen. Mann oli narkomaani, joten kuolinsyy saattaa todellisuudessa olla jonkun vahvan huumeen yliannostus.

Vuosia Mannin kuoleman jälkeen Gustaf Gründgensin poika vei Mefiston oikeuskäsittelyyn vuonna 1960. Oikeus pui asiaa seitsemän vuoden ajan, jonka jälkeen kirja kiellettiin Länsi - Saksassa.

Enteellisesti Mefisto julkaistiin suomeksi vasta Orwellin vuonna 1984, 48 vuotta alkuperäisen teoksen julkaisun jälkeen.

Saksassa Mefisto julkaistiin kiellon jälkeen ensimmäisen kerran vuonna 1980, kun kaikki mahdollisesti tunnistettavat henkilöt, joita kirjan sivuilta saattoi tavoittaa, olivat kuolleet. Julkaisulupaa ei ollut, mutta kustantamo julkaisi kirjan siitä huolimatta.

Mefisto on jälleen ajankohtainen romaani, tosin juuri ne, joiden silmien pitäisi aueta, eivät edusta ihmistyyppiä, joita elämän moraaliset arvot kiinnostavat. Arvot ovat enemmän pohjalla kuin pinnassa.

2. Geopoliittisiin konflikteihin erikoistunut tutkija ja luennoitsija Alan Salehzadeh julkaisi 19.7.2016 blogikirjoituksen ”Poliittinen islam vaarallisempi kuin natsit – silti sille löytyy puolustajia Suomessa”, jonka toiseksi viimeinen lause kuuluu:
”Mutta en ymmärrä sitä, että osa järkevistä ihmisistä ei halua uskoa, että poliittinen islam on vaarallisempi ideologia maailmassa kuin fasismi natsien aikaan.”

Salehzadehin tarkoittamat henkilöt ovat oman aikakautemme mefistoja, ihmisiä, joiden elämän tärkeimmät poliittiset päämäärät kiteytyvät sanoihin "minä itse". Toisaalta mefisto voi olla myös ideologiaansa rakastunut henkilö, joka ei piittaa ruumiskasoista ja tuskasta, jota utopistisen unelman tavoittelu todistettavasti tuottaa.

3. Kansalaisten epäluottamus poliittisia johtajia kohtaan kasvaa kaikkialla Euroopassa.

Suomessa liikehdintä on ollut rauhallista, lähes olematonta. Saksassa, Britanniassa, Ranskassa, Ruotsissa ja muutamissa muissa maissa on näkynyt jo pitkään merkkejä levottomuudesta, joka ei lupaa kaunista lähitulevaisuutta.
Muutosta tilanteeseen ajavia kansalaisten ryhmittymiä on noussut kansallisella ja kansojen välisellä tasolla. Ryhmittymien toiminta on pääasiassa kanta-asukkaita suojaamaan pyrkivää tai poliittista vaikuttamista tai kumpaakin yhtä aikaa.

Kuinka pitkälle kehitys kulkee ennen kuin korrektiuteen jäykistyneet päättäjämme heräävät todellisuuteen?

Pelolle ei saa antaa valtaa, toteavat päättäjät. Ei varmaan saa, mutta miksi päättäjät antavat tilanteen kehittyä huonompaan suuntaan tekemättä ratkaisuja, joilla on todellista merkitystä turvallisuustilanteen positiivisen kehittymisen kannalta?

4. Natseilla ja kommunisteilla oli 1920 – ja 30-luvulla myötäjuoksijansa tunnetuin seurauksin.
Natsien valtakausi päättyi murskaavaan tappioon sodassa, kommunistit sen sijaan alistivat useita eurooppalaisia kansoja monen vuosikymmenen ajan aina 1990-luvun alkuun asti.

Tämän päivän mefistot ovat henkilöitä, joille oma etu, raha ja valta merkitsevät enemmän kuin länsimainen sivistysyhteiskunta.

He ovat henkilöitä, jotka ovat päästäneet terroristeja, potentiaalisia terroristeja, sotarikollisia ja sotilaskarkureita Eurooppaan vapaaehtoisesti, omien maiden kansalaisten turvallisuudesta piittaamatta.

He ovat avanneet Euroopan rajat apposen ammolleen väittäen olevansa hyväntekijöitä, jotka pelastavat hädänalaisia ihmisiä. ”Hädänalaisten” ja heidän hengenheimolaistensa toteuttamaa terrorismia on ilmennyt jo Euroopan monessa kolkassa, mutta EU:n poliittinen eliitti vaatii kansalaisilta sietokykyä ja ymmärrystä.

5. Ketkä ovat inhimillisestä elämästä piittaamattomia mefistoja, jotka myötäilevät fundamentalististen islamilaisten valtioiden johtajia ja edustajia? Niitä, joiden politiikkaa tutkija Salehzadeh sanoo natsejakin vaarallisemmaksi.

Unionin tasolla poliittisen islamin tulon Eurooppaan on julkisesti hyväksynyt ja jopa toivottanut tervetulleeksi EU:n ulkoministerin titteliä kantava italialainen ex-kommunisti, nykyinen sosialisti Federica Mogherini, jonka vuonna 2014 toteutuneeseen nimitykseen ”Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaksi edustajaksi” Baltian maat (Viro, Latvia, Liettua) ja Puola suhtautuivat epäillen.

Euroopan unionin virallisilla nettisivuilla on Mogherinin 25.6.2015 päivätty teksti, josta seuraavassa muutamia otteita suomennettuna:

”Islamilla on paikka lännen yhteiskunnissa. Islam kuuluu Eurooppaan. Sillä on oma paikkansa Euroopan historiassa, kulttuurissamme, ruuassamme – ja mikä tärkeintä – Euroopan nykyhetkessä ja tulevaisuudessa.”
 

”Jotkut ihmiset yrittävät vakuutella, että muslimi ei voi olla hyvä eurooppalainen, että suuri määrä muslimeja tarkoittaa Euroopan tuhoa. Nämä ihmiset eivät erehdy vain muslimien suhteen: he ovat väärässä myös Euroopan suhteen, heillä ei ole aavistustakaan mitä Eurooppa ja eurooppalainen identiteetti ovat.”

”En pelkää sanoa, että poliittinen islam on osa kokonaisuutta. Uskonnolla on roolinsa politiikassa – joskus hyvä, joskus paha. Uskonto voi olla osa prosessia. Merkittävintä on se, onko prosessi demokraattinen vai ei.”

Mogherinin logiikka pettää pahan kerran, sillä islam ei hyväksy demokratiaa. Demokratiavastaisuuteen ja islamin pyhiin kirjoituksiin liittyen islamilaiset maat eivät suostuta allekirjoittamaan YK:n ihmisoikeuksien julistusta vaan niillä on oma Kairon julistus, joka on alisteinen sharialle, demokratian ja inhimillisyyden näkökulmasta katsottuna epäoikeudenmukaiselle ja julmalle islamilaiselle laille.

Sharia sortaa monin tavoin naisia, esimerkiksi oikeudessa kahden naisen todistus vastaa yhden miehen todistusta ja perinnönjaossa nainen saa puolet siitä mitä mies.

Sharian sisällään pitämät julmat rankaisutoimet ulottuvat raajojen katkaisusta ja ruoskinnasta kuolemantuomioon (kivitys, hirttäminen, mestaaminen).

Onko Mogherinin islam-myönteisyyden taustalla hänen kommunistinen historiansa? Kommunismin tavoitteena on länsimaisen yhteiskunnan alasajo, jonka seurauksena kommunistit uskovat maailman kansojen kulkevan sosialismin kautta kommunistiseen utopiayhteiskuntaan.

Mogherinin lisäksi monikultturismia (islamin voimakasta sisäänajoa Eurooppaan) ovat tukeneet näkyvästi ainakin EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja komission suomalaisjäsen Jyrki Katainen (kok).

Suomessa monikultturismin lipunkantajina ovat toimineet lähes kaikki eduskuntapuolueet perussuomalaisia ja kristillisdemokraatteja lukuun ottamatta. Erityisen innokkaita monikultturismin puolestapuhujia löytyy kokoomuksen, vasemmistoliiton, sdp:n ja vihreiden riveistä.

6. Euroopan poliittinen historia ei tunne toisen maailmansodan jälkeen ajanjaksoa, jossa poliittisten johtajien toiminta olisi kantaväestön kannalta yhtä haitallista kuin viimeisten vuosien aikana toteutunut politiikka.

EU-komissio siirtyi velkajärjestelyjen ja väestönsiirtojen osalta pakkopolitiikan linjalle, jollaista on viimeksi toteutettu Neuvostoliitossa.

Neuvostoliitto edisti tavoitteitaan julman väkivallan (esim. Baltian maat, Puola, Unkari) ja nälkään näännyttämisen (Ukraina) voimalla.

EU-komission metodeina ovat pakottaminen ja monitahoinen uhkailu, jonka mukaan rahahanaa kiristetään tai vastaan hangoitteleva maa suljetaan päätöksenteosta.

Vastapainoksi kaikki kiltisti ruodussa pysyttelevät poliitikot saavat EU-palkkioviran, jollaisen tavoittelu on osaltaan vaikuttanut siihen, että useat poliitikot ovat enemmän unionin edusmiehiä ja –naisia kuin omien kansalaistensa etua ajavia ihmisiä.

Ikävänä seurauksena on poliitikkojen aiempaa suurempi taipumus valehdella ja toteuttaa kabinettipolitiikkaa, jonka päätehtävä on poliittisen vallan sementoiminen konsensusmetodia apuna käyttäen.

Konsensuspolitiikan mukaisesti jokainen poliitikko ja puolue saa itselleen alibin, selkänojan, jonka myötä voi perustella huonoja päätöksiä toteamalla ”kyllä me olisimme, mutta kun nuo muut eivät”.

Konsensukseen liittyvän lojaalisuusperiaatteen mukaisesti poliittinen vastapuoli hyväksyy selityksen, koska käyttää itse samaa metodia omien lupaustensa pettämisen syistä raportoidessaan.

7. Klaus Mannin Mefiston sanoma on nykyisin vähintään yhtä ajankohtainen kuin kirjan julkaisuhetkellä yli 80 vuotta sitten.

Valitettavasti merkittävä osa nykyajan ihmisistä on samalla tavoin sokea ympäristössä tapahtuvien poliittisten muutosten suhteen kuin ennen toista maailmansotaa.

Vallanpitäjien usko omaan erehtymättömyyteensä, korvien sulkeminen kansalaisten kuulemiselta, päätöksenteon etääntyminen kansalaisista ja pakkomielteinen yhden totuuden politiikka ovat näkyviä esimerkkejä siitä, että sivistynyt Eurooppa on uuden ajan edessä.

Toisen maailmansodan jälkeinen sivistyskehitys on saavuttanut Euroopassa tietynlaisen päätepisteen. Tekniikka ja tiede kehittyvät edelleen, mutta länsimaisen yhteiskunnan merkittävin elementti, henkinen sivistys, viettää hitaita hautajaisia.

Heikki Porkka ke 16.08. 10:16

(Kaikki OM:n osoitteet vaihdettiin turvallisiksi https- osoitteiksi 28.10.2018. Muutos nollasi osan vanhoista FB peukutus- ja jakolaskureista)

Heikki Porkka

Ulkosuomalainen, jonka mukaan realismi ja tosiasioiden tunnustaminen ovat ainoat oikeat lähtökohdat yhteiskunnallisista asioista päätettäessä.

tuoreimmat

Arvopohjista ja pedofiliasta

to 17.01. 10:50

Me tiesimme, mutta emme estäneet

ke 16.01. 14:28

Helsingin huuhaat, Turun tollot ja Oulun pöljät

ti 15.01. 14:21

Valtamedia islamin asialla

ma 14.01. 10:57

Sanna Marin, sdp ja oululaiset päättäjät

su 13.01. 10:38

Kai Mykkänen - haitallisen maahanmuuton vastuuministeri

la 12.01. 13:28

Tämä maa on Suomi - seinähullujen paratiisi

pe 11.01. 16:15

Kahden päivän fb-vierailu, osa 2

ke 09.01. 10:14

Kahden päivän fb-vierailu

ti 08.01. 20:34

Paula Risikko - trollaava kokoomuslainen

la 05.01. 19:28

blogit

Vieraskynä

Vihapuhe on ihmisoikeus

ke 09.01.2019 17:44

Juha Ahvio

Oulun seksuaalirikokset ja avointen rajojen maahanmuutto

su 20.01.2019 10:52

Professorin Ajatuksia

Miksi puhumme maahanmuuttajien, mutta emme kantaväestön seksuaalirikoksista?

su 20.01.2019 10:31

Jukka Hankamäki

Valloitettujen valtioiden ja totalitarismien tunnusmerkkejä

pe 18.01.2019 23:42

Petteri Hiienkoski

Pääministerin falskit selitykset

ma 14.01.2019 00:14

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Digitaaliset oikeudet ja sananvapaus

su 20.01.2019 16:27

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Orpo uhrasi lastemme turvallisuuden tietoisesti

to 17.01.2019 20:00

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Mitä termi "vihervasemmisto" tarkoittaa?

pe 24.08.2018 09:42

Arto Luukkanen

Tapaus Hedayatullah Safi ja kansliapäällikkö Nerg

su 20.01.2019 10:34

Mika Niikko

Itsekkyyden naamiaiset

ma 02.07.2018 00:54

Musta Orkidea

Viimeisen muurin takana on totuus

ke 14.02.2018 10:55

Mikko Paunio

Elina Grundström on maineriski JSN:lle

to 20.12.2018 16:13

Heikki Porkka

Arvopohjista ja pedofiliasta

to 17.01.2019 10:50

Olli Pusa

Uutta turvapaikanhakija-aaltoa valmistellaan

to 17.01.2019 22:31

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Kuinka paljon puolue vastaa kannattajakuntaansa ?

la 22.12.2018 19:13

Reijo Tossavainen

On sinisten kotiinpaluun aika

la 19.01.2019 18:54

Jessica Vahtera

Työpaikkoja ei synny tilastotempuilla

pe 27.04.2018 12:59

Pauli Vahtera

Kokonaisuuden hahmottaminen

ti 17.10.2017 12:43

Timo Vihavainen

Tavallinen tapaus

su 20.01.2019 10:32

Matti Viren

Taas se Impivaara

ma 06.08.2018 22:40