Mitä media sensuroi?

Islam-kritiikin ohella SETA:n levittämän pervokulttuurin ja siihen liittyvän propagandan kritisoiminen on havaintojen perusteella kiellettyjen ajatusten listalla.

Kotimaa to 14.09.2017 10:36
Kasvatustieteiden prof. Tapio Puolimatka

Facebook ei ole ainoa mielipidesensuurin ja -vainon harjoittaja. Uusi Suomi on jo vuosia harjoittanut samanlaista mielivaltaista sensuuria. Yksityiset julkaisut ja julkaisualustat ovat yksityisinä toimijoina laillisesti oikeutettuja sensuroimaan sisältöä, joka ei päätoimittajaa tai toimituskuntaa miellytä, mutta niiden esiintyminen vapaina mielipidealustoina ja vapaan sanan kannattajina on valheellista.

Lukijoiden on tärkeää tietää millaisia mielipiteitä pidetään kiellettyinä ja millaisten mielipiteiden ja faktojen olemassaololta lukijoita halutaan holhoavien medioiden taholta suojella.

Islam-kritiikin ohella SETA:n levittämän pervokulttuurin ja siihen liittyvän propagandan kritisoiminen on havaintojen perusteella kiellettyjen ajatusten listalla.

Alla kasvatustieteteiden professori Tapio Puolimatkan artikkeli (seurakuntalainen.fi 14.9.2017) kohtaamastaan sensuurista:

 

Sukupuolineutraalin avioliittolain ja sen puolesta käytävän kampanjan seurauksena sananvapaus on kaventunut Suomessa ja koko länsimaisessa kulttuurissa.

Lapsen oikeuksia koskeva tieto sensuroidaan

Media sensuroi sellaisen informaation, joka osoittaa sukupuolineutraalin avioliittolain olevan epätasa-arvoinen ja epäoikeudenmukainen yhteiskunnan heikoimpien jäsenten eli lasten kannalta. Enää ei ole poliittisesti korrektia sanoa, että lapsella on oikeus isään ja äitiin ja että tämä oikeus on jokaisen lapsen perustava ihmisoikeus.

Poliittisesti korrektia ei ole myöskään sanoa, että lasten sukupuoli-identiteetin hämmentäminen puhumalla sukupuolien moninaisuudesta voi olla turmiollista lapsen sukupuolisen identiteetin kehittymisen kannalta. Maailmassa on kasvava joukko nuoria ja aikuisia, joiden sukupuolta on hormonihoidoilla ja leikkauksilla korjattu, ja jotka nyt katuvat näiden hoitojen palautumattomia seurauksia.

Yllättävä sensurointi

Olin kuitenkin yllättynyt, kun avoin julkaisukanava Uusi Suomi sensuroi myös seksuaalikasvatusta käsittelevän artikkelini. Käsittelin siinä maailman terveysjärjestön WHO:n seksuaaliopetuksen mallia, jossa on muun muassa seuraavia opetustavoitteita 0−4-vuotiaille: Lapselle on kerrottava ”omaa kehoa kosketettaessa syntyvästä nautinnosta ja mielihyvästä, varhaislapsuuden masturbaatiosta”, “oikeudesta tutustua alastomuuteen ja oman kehoon”.

Artikkelissa pohdin mahdollisuutta, että Alfred C. Kinseyn ja hänen tutkimusryhmänsä lapsitutkimukset ovat vaikuttaneet aikamme seksuaalikasvatukseen ja erityisesti maailman terveysjärjestön seksuaalikasvatusta koskeviin suosituksiin.

Miten lapsen seksuaalisuudesta voidaan saada tietoa?

Kysymyksen ydin on seuraava: Millä tavalla on yleensä mahdollista hankkia sellaista tietoa lapsen seksuaalisuudesta, jonka pohjalta voidaan katsoa 0-4 -vuotiaan lapsen seksuaaliterveyden vaativan sitä, että hänelle kerrotaan masturbaatiosta?

Mikä tällaisessa pohdinnassa voisi olla ongelmallista? Eikö ole elintärkeää tietää, minkälaisiin tiedollisiin lähtökohtiin seksuaalikasvatuksen perustana oleva käsitys lapsen seksuaalisuudesta perustuu?

Tietolähteenä pedofiilien havaintoraportit

Tutkimusyhteisöltä meni lähes 50 vuotta huomata sitä Kinseyn kirjoissa selvästi esillä olevaa tosiasiaa, että Kinseyn ”tieteelliset” johtopäätökset lapsen seksuaalisuudesta perustuivat pääosin pedofiilien havaintoraportteihin.

Tällä hetkellä tätä tosiasiaa on kuitenkin vaikea kiistää, koska se on dokumentoitu James Jones arvovaltaisessa Kinseyn elämänkerrassa, jonka takakannessa on Kinsey-instituutin entisen johtajan ja Kinseyn läheisen työtoverin Paul H. Gebhardin suositus.

Kinseyn vaikutus käsitykseen lapsen seksuaalisuudesta

Aikamme seksuaalikasvatukseen ovat merkittävästi vaikuttaneet Kinseyn työtoverit kuten Wardell Pomeroy ja Kinseyltä paljon vaikutteita saanut seksuaalikasvattaja Mary Calderone. Vuonna 1960 Mary Calderone perusti Yhdysvaltain ensimmäisen modernin seksuaalikasvatusorganisaation, jolle hän antoi nimen Sex Information and Education Council of the United State (SIECUS). Wardell Pomeroy toimi jonkin aikaa SIECUS-järjestön presidenttinä.

SIECUS-instituutin perustamiseen ja toiminnan tukemiseen antoi merkittävää taloudellista tukea Playboyn omistaja Hugh Hefner, joka kannatti Kinseyn oppeja ja Calderonen tavoin pyrki muuttamaan seksuaalisuuteen liittyviä asenteita ”suvaitsevammiksi”.

Vaikka maailman terveysjärjestön seksuaalikasvatusta koskevien ohjeiden eurooppalaisessa versiossa ei mainitakaan Kinsey’ä, sen lähdeaineistossa on SIECUS-järjestön tuottamaa materiaalia.

Koska tiedeyhteisöltä meni niin kauan tiedostaa, että Kinseyn käsitys lapsen seksuaalisuudesta perustuu pääosin pedofiilien tuottamaan materiaaliin, Kinseyn käsitys muokkasi seksologiassa vallitsevaa käsitystä lapsen seksuaalisuudesta. Niinpä on perusteltua pohtia mahdollisuutta, että ne heijastuvat myös maailman terveysjärjestön seksuaaliopetuksen malliin.

 

Uuden Suomen sensuroimia prof. Tapio Puolimatkan artikkeleita:

Seksuaalikasvatus ja pedofiilien havaintoraportit
https://www.tapiopuolimatka.net/seksuaalikasvatus-ja-pedofiilien-havaintoraportit

Opetushallitus murentaa korkeakulttuurin perustaa
https://www.tapiopuolimatka.net/opetushallitus-murentaa-korkeakulttuurin-perustaa

Ideologian vaikutus avioliittokulttuurrin
https://www.tapiopuolimatka.net/ideologian-vaikutus-avioliittokulttuuriin2

Sukupuolineutraalin ideologian nousu ja hajoaminen
https://www.tapiopuolimatka.net/sukupuolineutraalin-ideologian-nousu-ja-tuho

Sukupuolineutraali yhteiskuntakoe murentaa ihmisoikeusjärjestelmän
https://www.tapiopuolimatka.net/sukupuolineutraali-yhteiskunta-murtaa-ihmisoikeusjarjestelaman

Sukupuolineutraali yhteiskuntakoe: riskinotto lasten kustannuksella
https://www.tapiopuolimatka.net/sukpuolineutraali-yhteiskuntakoe-riskinottoa-lasten-kustannuksella

 

Tapio Puolimatka: valtiotieteiden tohtori (käytännöllinen filosofia) 1989; kasvatustieteiden tohtori (kasvatusfilosofia) 1995

Jukka Rahkonen to 14.09. 10:36

Pääuutiset

blogit

Olli Pusa

Venäjän toiminta

ti 09.08. 08:48

Vieraskynä

Alistamisemme menetelmät

ma 08.08. 23:48

Mikko Paunio

V-median salatessa WEF:n pomon Klaus Schwabin sosiopatian ja pyrkimyksen maailmanvaltaan se samalla syyllistää WEF-kriitikot salaliittoteoreetikoiksi

su 07.08. 14:07

Heikki Porkka

Pahimmat ministerit palkitaan - mistä löydämme tulevaisuudessa Marinin ja Tuppuraisen?

to 21.07. 12:58

Tapio Puolimatka

Douglas Farrow: Kehittyvä Nowa Huta - globaali yhteiskunta, jossa kansalaiset ovat vain biometrisiä datapisteitä

to 07.07. 09:23

videot