Blogi: Vieraskynä , to 21.09.2017 19:57

Turku ja Suomi. Lintukoto joka romahti.

Kaikki näytti niin tavanomaiselta, kauniilta ja pettävän rauhalliselta perjantaina 18.8.2017 Turun kauppatorilla. Mitään, mikä viittaisi edes mahdollisuuteen, että jotain terrorismiin viittaavaakaan voisi tapahtua, ei noussut kenenkään mieleen. Ei sellaisia tekoja, joita on nähty Euroopassa, Ranskassa, Saksassa, Belgiassa, Hollannissa ja Israelista nyt edes puhumattakaan, voi milloinkaan tapahtua täällä koto-Suomessa. Eihän? Mehän olemme maailman onnellisin, rauhallisin ja vähiten korruptoitunut kristitty kansa. Me olemme sivistyneitä ja suhtaudumme kielteisesti kaikkeen väkivaltaan, otamme avuttomia maahanmuuttajia tänne avosylin ja annamme heille tukemme, rahaa, vaatteita, asunnot ja ruokimme heidät omalla kustannuksellamme.

Miksi siis Suomessa tarvitsisi edes ajatella sitä mahdollisuutta, että täällä voisi tapahtua mitään väkivallantekoa heidän taholtaan, joille olemme osoittaneet sellaista ystävällisyyttä. Mitä nyt muutamia raiskaustapauksia silloin tällöin, täytyyhän nuoria miehiä ymmärtää, he eivät ole ehtineet vielä tutustua suomalaiseen lainsäädäntöön ja tapakulttuuriin. Naisetkin kulkevat, vieläpä melko vähissä ja paljastavissa vaatteissa, aivan usein jopa ihan yksin ja ilman saattajaa. Sellaiseen täytyy suhtauta luonnollisesti siten, kuin oman lähtömaan tapakulttuuri sallii, jopa oikeuttaa, ja osoittaa naiselle kaapin paikan, aseman miehisessä machokulttuurissa, ja alistumaan siihen.

Edellä oleva ei ollut suinkaan selitys siihen, mitä Turussa tapahtui, eikä edes hyväksyttävä syykään. Mutta meillä Suomessa ei vain yksinkertaisesti osata, eikä edes haluta ymmärtää, sitä monimutkaista yhteiskunnallista rakennetta, joka usean maahanmuuttajan islamilaisessa lähtömaassa vallitsee. Turun iskun tekijä, eikä mitä ilmeisimmin vain pääepäilty, on kotoisin Marokosta - pintaa syvemmältä: luoteisessa Pohjois-Afrikassa sijaitsevasta entisestä Ranskan siirtomaasta. Arabivaltiosta, jossa pääuskonto on sunnalainen islam, ja jossa uskontoa myös noudatetaan eräänä maan sisäpolitiikkaa ohjeistavana tekijänä.

Naisen asema ei ole kehuttava juuri missään islamilaisessa valtiossa, mutta esimerkkitapauksen Marokossa, se on huonompi kuin monessa muussa muslimivaltiossa. Yksinäisen tai huonosti suojatun naisen kimppuun voidaan käydä vaikkapa keskellä kirkasta päivää, jopa väkijoukon keskellä ja tehdä hänelle mitä halutaankin. Ei kuitenkaan surmata, mutta raiskaustapaukset ovat enemmän kuin vain yleisiä eikä poliisikaan niihin juuri puutu. Oliko se sitten syy siihen, että Turun puukottaja, 22-vuotias Aberrahman Bouanane valitsi uhreiksi juuri naisia, sitä tekijä ei ole suostunut vielä kertomaan, eikä vielä tätä kirjoitettaessa mitään muutakaan motiivia.

Kukkia, kynttilöitä, suruviestejä, Raamatunlauseita, virsien säkeistöjä, osanottoja ja mietelauseita oli kertynyt yli kymmenentuhatta. Ne poistettiin 28.8. ja paikalle on suunniteltu pystytettäväksi eräänlainen muistopuu, jonne halukkaat voivat sitten käydä jättämässä jäähyväisensä.

Avuntarpeessa olevia ihmisiä tulee aina auttaa mahdollisuuksien mukaan, se on oikein ja kristillisen etiikan mukaista, näin myös usean maahanmuuttajan kohdalla on oikein ja on myös toteutunut. Mutta samalla on julkisuudessa noussut esille kysymyksiä, joihin viranomaisten on ollut vaikea vastata. Miksi heitä, joiden turvapaikkahakemukset on hylätty perusteettomina, ei ole palautettu lähtömaihinsa, vaan he ovat saaneet jäädä maahan paperittomina.

Tässä yhteydessä on myös hyvä ymmärtää, että koko maahanmuuttoepisodi yllätti koko Euroopan valmistautumattomana, tavallaan ”housut kintuissa.” Myös Suomen, ja kaiken lisäksi keskellä taloudellista kriisiä, jossa juuri ja juuri oltiin löytämässä pientä valonpilkahdusta alamäen kääntämiseksi edes tasamaalle, saati sitten noususuhdanteen utopiaan. Kuitenkin satoja miljoonia oli löydettävä välittömästi pakolaisapuun tilanteessa, jossa leikkaukset toisensa jälkeen kohdistuivat maan omiin kansalaisiin.

Maahanmuutto oli hallitsematonta, sitä ei käy kiistäminen. Se oli sitä eniten niiltä osin, joissa piti välittömästi, tai ainakin heikoin perustein päättää siitä, kenen hakemus turvapaikasta oli oikeutettu ja kenen taas ei sitä ollut. Näitä perusteettomia hakemuksia esittäneitä ei jostain syystä ymmärretty, ei ehkä ehditty tai sitten ei osattu palauttaa heti, vaan heidän sallittiin jäädä maahan, käytännössä valvomattomina. Siis käytännössä odottamaan mitä Suomen viranomaiset heidän kohdallaan tulisivat myöhemmin tekemään.

Marokkolaisilla on hyvin voimakkaat keskinäiset solidaariset siteet toisiinsa, niin täällä Suomessa kuin kautta koko Euroopan. He suojelevat ja auttavat omiaan käytännössä lähes joka tilanteessa, valitettavasti myös pahassa, siis terrorismiin liittyvissä tilanteissa. Se on heille sekä uskonnollinen, että heimo- perhe- ja sukukulttuuriin liittyvä perinne, ja ohittaa lähes aina paikallisen lainsäädännön tuomat velvoitteet. Tätä on länsimaissa vaikea ymmärtää, ja siksi useat terroristit ovat voineet piileksiä viikko- jopa kuukausikaupalla omiensa piilottamina erilaisissa turvataloissa, vaikka etsintäkuulutuksia on jaettu ja pidetty voimassa paikallisten viranomaisten, Inter- ja Europolin toimesta.

Toisena erikoisena ilmentymänä on ollut näiden turvapaikkaa hakeneiden ja hylättyjen ihmisten käyttäminen poliittisina pelinappuloina. Eri järjestöt, niin ihmisoikeus- kuin poliittisetkin, ovat kampanjoineet poliittisia päättäjiä vastaan ja vaatineet näille hylätyille vastaavaa kohtelua, kuin hyväksytyillekin. Tässä on ollut nähtävissä perusteetonta tarkoitushakuisuutta, jossa on etsitty, ei niinkään oikeutta ja tasa-arvoisuutta, kuin yritetty kerätä poliittisia irtopisteitä heikosti valmistellun maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan ympyröistä. Seurauksena on ollut se, että paperittomat ovatkin huomanneet, ettei heitä voi palauttaa takaisin noin vain, vaan väliin tulee sekä EU-lainsäädäntöä, että kotimaista poliittista kyvyttömyyttä toteuttaa maassamme vallitsevaa lakia.

Niinpä ei ole mitenkään perusteetonta väittää, että joistakin näistä kielteisen päätöksen saaneista turvapaikanhakijoista, on tullut turhautuneita ja joiden viha alkaakin suuntautua viranomaisten kyvyttömyyteen hoitaa asioita heidän haluamallaan tavalla. Osasta heistä voi tulla tikittäviä aikapommeja, jotka vain odottavat räjähtämistään. (eräs TS:n otsikko 27.8.2017). Sinänsä hyvin osuva otsikko, jopa hyvin perusteltukin. Sillä vaikka kyseinen marokkolainen puukottaja ei räjäyttänyt mitään pommia, hän teki sen omalla tavallaan kuitenkin, ja paljasti suomalaisen yhteiskunnan heikkouden ymmärtää islamilaisen yhteiskunnan moraali- ja käyttäytymissääntöjä.

Samalla on hyvä muistaa, että tämä tapahtuma ei ollut suinkaan yksittäinen ja muusta kokonaisuudesta irrallaan oleva äkillinen päähänpisto, vaan seurausta jo vuosikymmeniä jatkuneesta uskontojen, länsimaisen juutalais-kristillisen ja islamilaisuuden välisistä erilaisista käyttäytymismalleista. Maissa, joissa islam on valtauskonto, katsotaan siitä poikkeavia uskontoja harhaoppisiksi, samalla muslimit ajattelevat, ja heitä opetetaan ajattelemaan, että länsimainen kristillisyys on vihamielinen islamilaisuutta kohtaan. Tätä opetetaan jo kouluissa, samalla korostetaan kuitenkin islamin ylevymmyyttä kaikkia muita uskontoja kohtaan, saatesanat tähän löytyvät Koraanista.

Turun tapaus oli itse asiassa hyvin monen eri ajattelu- ja käyttäytymismallin summa. Eräs niistä on suuntautuminen ISIS-ryhmään ja sen esittämään tapaan toimia äärimmäistä islamia edustavan mallin mukaisesti. Länsimaissa ymmärretään huonosti sitä, että 70-80%:a (20-35 vuotiaista) eri islamilaisissa maissa tukee ja ymmärtää ISIS:in uutta kalifaattiajattelua, ja myös kannattaa sen toimintaa, vaikkakin vain gallupeissa, ei niinkään käytännössä. Se muodostaa vastapainon länsimaistuneelle islamille, jota monen mielestä kaikki, USA:n ja Euroopan kanssa tekemisissä olevat islamilaiset valtiot harrastavat. USA koetaan lähinnä Israelia tukevana ja voimassa pitävänä voimana, joten kaikki, mikä on pahaa, korruptoitunutta ja mädännäistä, kulminoituu nimenomaan USA:han.

Usean islamilaisen maan kohdalla ISIS-ajattelu on johtanut siihen, että samalla kun emojärjestö on joutunut ahtaalle Irakissa ja Syyriassa, sen etäispäätteet ovat sekä kouluttaneet, että lähettäneet

radikaaleja nuoria Eurooppaan. Heidät on opetettu vihaamaan ja halveksimaan länsimaita, heille on opetettu niiden lainsäädännön heikkoudet ja sen tietynlainen naiivisuus, jota on helppo käyttää hyväksi. Tässä kohden Marokko on eräs esimerkki, sillä maassa ei vallitse sotatilaa, eikä sieltä lähteneillä ole kovinkaan hyviä perusteluja etsiä turvapaikkaa Euroopasta. Paljon helpompaa on motivoitua etsimään helpompaa elintasoa ja toimeentuloa, kunhan ensin selvitään Välimeren yli.

Osa näistä nuorista, 18-25-vuotiaista, on ollut eräänlaisen värväystoiminnan uhreja, islamin oppineet, yleensä paikalliset ISIS-mieliset imaamit, ovat opettaneet heille motiivit, perustelut ja keinot, joilla pyritään assimiloitumaan länsimaisiin yhteiskuntiin. Tai turvapaikkahakemuksen tultua hylätyksi, purkamaan, heille muka oikeutettua vihaansa, yhteiskuntaan joka ei heitä hyväksy täysivaltaiseksi jäsenekseen. Pohjoismaat olivat maahanmuuton alussa kaikkein suosituimpia, Suomi etunenässä, sillä lainsäädäntömme ei ollut varautunut tämänkaltaiseen massamuuttoon, vaikka Schengen-sopimus olikin avannut rajat vapaaseen liikkumiseen Unionin alueella.

Kun kyse on tällaisesta järjestelmällisestä terrorismiin johtavasta toiminnasta, jollaista on toki vain pienen osan kohdalla, lähtömaiden osaavat kouluttajat ovat valmistaneet kohteensa erittäin hyvin. ISIS ilmoitti jo pari vuotta sitten, että he ovat lähettäneet Eurooppaan yli 4000 taistelijaansa odottamaan oikeaa ja sopivaa hetkeä iskeä tulomaansa heikkoon kohtaan mahdollisimman näyttävästi. Oliko Turun iskijä tällainen, tai sitten ei, se selviää – toivottavasti. Sillä se mikä on jo selvinnyt, on, että hänellä on ollut aktiivista toimintaa aikaisemmin Saksassa, ehkä muuallakin Euroopassa.

Hän ilmoitti aluksi olevansa 18-vuotias, samoin väärän nimen, tietäen, että nuoria kohdellaan Suomessa lempeämmin. Saadakseen helpommin turvapaikan, hän olisi voinut ilmoittautua vaikkapa kristityksi, sillä islamilaisessa maailmassa islamista pois kääntynyt on lupa surmata. Sitä hän ei kuitenkaan tehnyt, varsinainen motiivi on siis edelleen hämärän peitossa. Poliisi ei myöskään ampunut häntä surmatakseen, vaan haavoitti miestä, Euroopassa ja Israelissa hänet olisi ammuttu kuoliaaksi saman tien, meillä Suomessa sellainen ei ole tapana.

Mitä me siis tästä opimme, vai opimmeko mitään? Tällainen analyysi maamme lainsäädännön heikoista kohdista maahanmuuttajia kohtaan, ei selitä mitenkään Turun puukottajan motiivia ja syitä hänen, nimenomaan naisiin kohdistuviin, tekoihinsa. Itseäni, myös islamia jo pari vuosikymmentä tutkineena, ei tämä isku sellaisenaan yllättänyt, näitä tällaisia on sattunut sadoittain Israelissa, kymmenittäin myös Euroopassa, joten miksi ei siis milloinkaan täällä lintukoto-Suomessa...

 

Kirjoittaja on Pekka Sartola, pastori, kirjailija, kustantaja ja Lähi-idän asiantuntija

Vieraskynä to 21.09. 19:57

(Kaikki OM:n osoitteet vaihdettiin turvallisiksi https- osoitteiksi 28.10.2018. Muutos nollasi osan vanhoista FB peukutus- ja jakolaskureista)

Vieraskynä

Oikean Median vieraskynä -blogiin poimitaan mielenkiintoisia kirjoituksia henkilöiltä, jotka kirjoittavat harvemmin tai eivät voi omalla nimellään kirjoittaa valitsemistaan aiheista.

tuoreimmat

GCM-Sopimus uhkaa Euroopan turvallisuutta

to 15.11. 23:36

Naistennis ja feminismi

su 11.11. 01:16

Saako Sexpon pedofiliaohjelmaa kritisoida?

su 28.10. 21:39

Seksuaalikasvatus ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö

ke 24.10. 23:27

Julkisen palvelun median arvopohja: Tanska

la 13.10. 23:10

Tervetuloa koulutuspolitiikkaan, konservatiivit!

su 30.09. 14:36

Seksuaalikasvatus ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö

ti 25.09. 22:03

Suojeleeko oikeus ns. kansanryhmää sananvapauden kustannuksella?

su 16.09. 21:32

Kaikki mielipiteet ovat sallittuja, mutta toiset ovat vielä sallitumpia kuin toiset?

su 09.09. 00:15

Miksi pedofiliasta ei saisi varoittaa?

to 06.09. 22:30

blogit

Vieraskynä

GCM-Sopimus uhkaa Euroopan turvallisuutta

to 15.11.2018 23:36

Juha Ahvio

YK:n GCM-sopimus uhkaa sekä kansallisia rajoja että sananvapautta

to 15.11.2018 23:38

Professorin Ajatuksia

Vastuutonta journalismia

pe 16.11.2018 23:33

Jukka Hankamäki

Mikä GCM? Vähemmän on enemmän myös maahanmuuttopolitiikassa

pe 16.11.2018 23:36

Petteri Hiienkoski

Kuka pelkää natseja?

su 09.09.2018 06:07

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Synnytyssairaalassa näet Suomen tulevaisuuden

ti 13.11.2018 23:33

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Mitä termi "vihervasemmisto" tarkoittaa?

pe 24.08.2018 09:42

Arto Luukkanen

Eduskunnan stalinistinen Unkari-ryhmä?

ke 14.11.2018 23:17

Mika Niikko

Itsekkyyden naamiaiset

ma 02.07.2018 00:54

Musta Orkidea

Viimeisen muurin takana on totuus

ke 14.02.2018 10:55

Mikko Paunio

Jani Toivola, vammaiset ja vihreä identiteettilässytys

to 20.09.2018 16:44

Heikki Porkka

Muuttuuko ihminen - ja mihin suuntaan, laulaa Georg Ots

ma 12.11.2018 10:38

Olli Pusa

EU-liittovaltio

la 10.11.2018 14:24

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Yle asennekasvatuksen asialla

to 23.08.2018 14:57

Reijo Tossavainen

"Eurooppalaiset arvot" on osoitus uudesta suvaitsemattomuudesta

to 08.11.2018 23:28

Jessica Vahtera

Työpaikkoja ei synny tilastotempuilla

pe 27.04.2018 12:59

Pauli Vahtera

Kokonaisuuden hahmottaminen

ti 17.10.2017 12:43

Timo Vihavainen

Muistoja Saksasta

pe 16.11.2018 23:34

Matti Viren

Taas se Impivaara

ma 06.08.2018 22:40