Blogi: Arto Luukkanen, la 18.11.2017 12:26

Vaiteliaat ortodoksit Kiovassa vuonna 1957

Vaiteliaan piispa Paavalin vierailu Kiovassa vuonna 1957

Joku tuttava tässä äskettäin kysyi, että mitä sinä aikuinen mies siellä arkistoissa oikein venyt? Ja vielä Kiovassa saakka. Ehkä äänessä oli vähän sellaista että ”onkohan se työtä olleenkaan? Eikö se ole veronmaksajien rahojen tuhlaamista?”  

No…tietenkin voisi todeta, että työ on työtä. Monimutkaisessa yhteiskunnassa on monenlaisia töitä.

Mutta miten selittää toiselle, että se työ on ihan samanlaista kuin vaikka autonrenkaiden vaihtaminen? Sekin vaatii harjaannusta ja ahkeruutta. Yhteiskunta tarvitsee meitä kaikkia.

En kuitenkaan ruvennut selittelemään enempää vaan sanoin hänelle vastaukseksi, että kävin siellä tutkimassa KGB:n papereita, joita siellä on massiivisesti. Olen juuri päässyt 1950-luvun loppuun eikä paperien kasoille näy loppua! Työtä riittää. Se organisaatio suolsi papereita!

Menneisyyden tutkiminen on kuitenkin tärkeää ja mielenkiintoista. Laitan tässä hänelle ja teille muillekin Uuden Suomen lukijoille pikkuriikkisen makupalan siitä minkälaisia papereita siellä on. Olkaa hyvä!

**

Suomen evankelisluterilaisen ja ortodoksisen kirkon ulkomaansuhteita on käsitelty vielä hyvin vähän KGB:n arkistolähteiden valossa.

Syykin on selvä: Neuvostoliiton salaisen poliisin lähteet eivät ole avoinna tutkijoille. Onneksi kuitenkin Ukrainan salaisen poliisin arkisto ts. Kiovan KGB:n arkisto on avoinna tutkimukselle ja sieltä on paljastunut suuri kokoelma dokumentteja näistä vierailuista.

Tutkimusten ollessa vielä kesken kannattaa näin alkupalaksi käsitellä vuonna 1957 heinäkuussa tapahtunutta Suomen ortodoksisen kirkon piispan Paavalin vierailua Kiovaan. Se tarjoaa mielenkiintoisen vertailukohdan myöhemmälle rehevälle kirkolliselle diplomatialle. Sitä harjoitti 1960-luvulta lähtien Suomen evankelisluterilainen kirkko; leveästi, poliittisesti ja ytimiin mennen.  

Miksi ulkomaiset kirkonmiehet kiinnostivat salaista poliisia?

Salaisen poliisin näkökulmasta ulkomaalaisten kirkonmiesten vierailut olivat tärkeä tiedustelun lähde. Toisaalta neuvostotiedustelu pelkäsi, että näihin delegaatioihin osallistuisi myös ulkomaiden vakoilu organisaatioiden edustajia, joiden tehtävänä oli kerätä arkaluontoista tietoa ja myös mahdollisesti luoda kontakteja omalle tiedustelulle.  

Kirkollisten vierailujen sisältöön, keskustelujen tarkkailuun ja kirjaamiseen käytettiin omia tietolähteitä sekä  myös salakuuntelua. Ulkomaisia kirkonmiesten puheita sekä omien kirkonmiesten keskusteluja äänitettiin ahkerasti ja sen jälkeen näitä keskusteluja litteroitiin kirjalliseen muotoon. Lähtökohtana oli se, että Neuvostoliiton salainen poliisi oli kiinnostunut kaikesta mahdollisesta.

Kirkollisten toimijoiden vakoilun perustana olivat omat tietolähteet ts. agentit, joilla oli omat koodinimensä. Nämä värvättiin yleensä kirkonmiesten itsensä keskuudesta, joita ammattitiedustelijat ohjasivat. Näillä työtä ohjaavilla kaadereilla oli alaisuudessaan yleensä 5-12 hengen tietolähteen verkosto, jolta saatiin tietoa ja säännöllisiä raportteja. Kun tietolähde oli kunnostautunut tai saanut aikaan tuloksia hänet ”ylennettiin” antamalla hänelle varsinainen koodinimi. Urkkijan oikeaa henkilöllisyyttä varjeltiin kaikin keinoin. Se kuului tähän konspiratiivisen työn perusluonteeseen.

Urkkijat - kirkonmiehiä

Kiovan ulkomaisten kirkollisten vieraiden urkkijoiden koodiniminä toimivat yleensä agentit: ”Omega”, ”Fedulin”, ”Svjatoi (Pyhä), ”Grigorjev”, ”Golubeva” (Kiovan nunnaluostarin edustaja). Ulkomaisten vieraiden määrän kasvaessa paikallinen KGB lisäsi omien ”tietolähteittensä” määrää huomattavasti etenkin luostarin väen keskuudessa ja värväsi sieltä uusi agentteja kuten agentit ”Sokolskij”, ”Mihailuk”, ”Teodorovits” ja skiittamunkkien ts. ankarampaa luostarielämää noudattavien keskuudesta ”Vasilin” ja ”Sergein”. Nunnaluostarissakin värvättiin uusi tiedottaja nimellä ”Zagaitskaja” ja luostarin arkistosta ”Petrova”. Paikallinen KGB painotti myös, että ulkomaisten vieraiden tulon myötä on syytä levittää tätä tiedonantajien verkosta joka puolelle kirkkoihin. Urkkijoita tarvittiin lisää.

Tulevista vieraista oli tehty yleensä jo selvitykset Moskovassa ja paikalliselle KGB:lle annettiin hyvissä ajoin tieto siitä suhtautuvatko nämä ”vihamielisesti” neuvostovaltaan. Yleensä näissä tapauksissa paikalliselle KGB:lle annettiin tiukka ohje tarkkailla näiden henkilöiden toimintaa ja keskusteluja Kiovassa.

Esimerkiksi vuoden 1955 joulukuussa tapahtunut kuuden amerikkalaisen kirkonmiehen matka kirjattiin alusta loppuun hyvin tarkasti; vuorokaudet ympäri kestävällä tarkkailulla. Amerikkalaisten yksityiset puheet siitä, että ei ollut todellista yhteyttä eikä keskinäistä rakkautta ollut kirjattiin ”provokaatioiksi” ja toisaalta näiden amerikkalaisten kirkonmiesten tunnustukset kirkon toiminnan vapaudesta kirjattiin Neuvostoliiton voittona.

Piispa Paavalin delegaatio heinäkuussa 1957

Silloisen piispa Paavalin (myöhemmin arkkipiispan) tulo Kiovaan huomioitiin 9 pnä heinäkuuta, jolloin Moskovan KGB:n 4 osasto 4. hallinnon edustajalle tov. Dutoville ilmoitettiin, että agentit ”Omega” ja ”Fedulin” olivat valmiita toimimaan Suomen ortodoksikirkon delegaation tietolähteinä.

Vierailun taustaksi mainittakoon, että Venäjän ortodoksikirkko oli 1945 esittänyt Suomen ortodoksiselle kirkolle paluuta Moskovan patriarkaatin yhteyteen. "Naittaminen" unohdettiin 1950-luvulla ja ilmeisesti yleisistä poliittista syistä Moskovan patriarkaatti jätti asian sikseen. Merkkinä tästä Suomen ortodoksikirkon tunnustamisesta Paavali sai kutsun Venäjälle.

**

Omegan kertomus tämän delegaation tulosta Kiovaan 14 heinäkuuta kertoi aluksi, että Suomen delegaation kokoonpanon: piispa Paavali (Olimari/Olmori-Gusev), rehtori Johannes Suhola ja kirkon hallinnon edustaja Simo Härkönen ja tulkkina Pirkko Kuivala. [1]

Omegan raportissa todettiin aluksi, että 41 vuotiaan Paavalin oikea sukunimi on Olimari (kirjoitusasu vaihtuu koko ajan)ja että hän on syntynyt Leningradissa viisilapsiseen perheeseen. Keskustelujen perusteella hän sai tietää, että vuonna 1921 Paavali siirtyi Suomeen sen tähden että hänen isänsä on suomalainen. Omegan mukaan Paavali puhui venäjää hyvin vaikka puhuikin sitä murtaen.

Omegan harmiksi Paavali oli kuitenkin hyvin vaitonainen. Hän ei puhunut Leningradista mitään mutta oma ”tietolähde” oli kertonut, että hän oli opiskellut Pihkovan oblastissa. Omegan pettymykseksi Paavali pysytteli matkana aikana varsin hiljaa ja vasta Kiovan luostarin Vladimirovin kirkossa piti puheen, jossa kertoi että, apostoli Andrei oli vieraillut Suomessa ja että oli perustanut kirkon siellä. Omegan huomasi myös, että suomalainen delegaatio oli samanlainen kuin sen johtaja eikä puhunut paljoakaan.

Toisen urkkijan - agentti Fedulovin raportti oli samansuuntainen mutta hieman asiantuntevampi. Fedulov huomasi, että Paavalin puheet olivat täysin kirkollisia; ts. vastauspuheissaan hän ilmaisi riemunsa Suomen ja Venäjän kirkkojen suhteista ja näiden kansojen ystävyydestä. Fedulinin raportissa Paavalin puhe apostoli Andrein tulosta Suomeen oli ymmärrettävämpi kuin Omegalla, joka ei nähtävästi ollut niin hyvin perehtynyt kirkolliseen kieleen. Se myös osoittaa, että Omega ei ollut saanut teologista koulutusta.  

Fedulin selitti, että Paavalin mukaan apostoli Andrei oli tullut matkoillaan myös Valamoon.  Fedulinin raportissa kerrotaan, että delegaatio ei tavannut muita ihmisiä. Suomalainen delegaatio kävi myös Odessassa, jossa taaskin huomautettiin, että Paavali puhui ystävällismielisessä hengessä ja esiintyi niin, että vahvisti kansojen ystävyyttä.

Hiljaiset suomalaiset ja puheliaat saksalaiset

Paavalin matkan tulokset neuvostotiedustelulle olivat varsin niukat. Piispa ei turhia höpötellyt eikä provosoinut; hän ilmeisesti ymmärsi, että oli vuorokautisen tarkkailun alaisena. Toisin kävi esimerkiksi protestanttisen Saksan ev. lut. kirkon johdon vierailulla huhtikuun 2-4 pnä 1958, jolloin Ernst Vilm, EKD:n ulkomaansuhteiden johtaja Herman Visman, professorit Ivanda, Schling/Schilik ja Forell vierailivat Kiovassa.

Puheliaat saksalaiset vieraat Kiovassa saivat erityisen tarkkaavaisen valvonnan ja näiden sanomisia esimerkiksi sodan kauheuksista ja rauhan tärkeydestä tutkittiin ahkerasti. Delegaation anteeksipyyntöön sodasta agentti kertoi kirkkokansan vastanneen hyvin: ”Jumala antaa anteeksi”. Agentin mukaan kirkkokansa suhtautui saksalaisten puheisiin ”skeptisesti” ja ”jonkinlaisella epäluottamuksella”. Saksalaisten vihollisuus oli vielä tuoreessa muistissa.

Piispa Paavali matkusti vielä uudelleen vuoden 1958 toukokuun 16-19 pnä Kiovaan yhdessä Puolan ortodoksikirkon delegaation ja uuden suomalaisen valtuuskunnan kanssa. Matka liittyi Moskovan Patriarkaatin uudelleenperustamis-40 vuotisjuhliin.

Nyt mukana oli enemmän suomalaisia: Joensuun seurakunnan johtaja esipappi Aleksandr Ryttyläinen, sekä Kotkan seurakunnan kirkkoherra Mihail Ritamo sekä kirkollishallinnon edustajana ylidiakoni Lev/Leo Kasanko. Suomalaisia vahtimaan laitettu agentti ”Fedulin” raportoi taas hiljaisista suomalaisista. Fedulin joutui lopulta toteamaan yhteenvetonaan, että ”raporttien ja ilmiantojen ja keskustelun perusteella ei ollut mitään ilmoitettavaa”.

Yhteistoimintaan kykenevät luterilaiset?

Näyttää siltä, että Suomen ortodoksikirkon ulkomaanvierailut 1950-luvun lopulla eivät tuoneet NL:n salaiselle poliisille paljoakaan tuloksia.

Toisin oli myöhemmin kun laveammin ja "reheämmin" puhuvat ja poliittisiakin äänenpainoja harjoittaneet luterilaisen kirkonmiehet vierailivat Neuvostoliitossa.

Suomen ortodokseilla näytti olevan selvä kuva Neuvostoliiton todellisuudesta ja salaisen poliisin tarkkailusta. Turhat retostelut ja hurmaantuminen kirkollisesta ulkopolitiikasta jäivät Suomen ortodokseilla minimiin. Puhuttiin Kristuksesta ja ortodoksisen kirkon yhteydestä.

Myöhemmin näillä vierailuilla Suomen luterilaisilla asiat olivat kovin toisella tolalla.

Dosentti Arto Luukkanen

Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen yliopistolehtori

Helsingin yliopisto

Arkisto: GDA – SBU, fond 2, opis 20 (1959), No. 9.

 


[1] Nimet on translitteroitu siten kuin ne on alkuperäistekstissä kirjoitettu. Niiden todellinen kirjoitusasu voi olla erilainen.

Arto Luukkanen la 18.11. 12:26

Arto Luukkanen

Dosentti Arto Luukkanen toimii Venäjän ja Itä-Euroopan yliopistolehtorina Helsingin yliopiston Renvall-instituutissa. Vuonna 1964 syntynyt Luukkanen on väitellyt vuonna 1994.

tuoreimmat

Mistähän löytyvät ne todelliset "Putinin kätyrit"?

ma 20.05. 21:24

Kentän hyytävä viesti kepun johdolle: emme äänestä...tai äänestämme persuja

ke 15.05. 23:40

Kyttäys kaunistaa - urkinta uudistaa!

ma 13.05. 22:12

Viher-Ruotsalainen Kansanvaltuuskunta ja Antti-parka

su 12.05. 21:17

#Näytetään eduskunnan koulukiusaajille- liike

ti 07.05. 22:58

Missä on sinun kultasi, oi Suomi-neito?

su 05.05. 22:24

Eduskunnan "sikailu" varmistaa PS:n vaalivoiton

pe 03.05. 23:24

EU:n aikasirkus - osoitus suuruudenhulluudesta

to 02.05. 21:55

Joogalentäjien huimat hallitusneuvottelut

ma 29.04. 23:01

Koomikko presidenttinä ja pakotteet pois?

su 28.04. 22:33

blogit

Vieraskynä

Suomalaisille jatkossakin maitoa ja bensaa!

to 16.05.2019 22:33

Juha Ahvio

Mistä vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa on kyse?

ma 06.05.2019 23:38

Professorin Ajatuksia

Nyt olen hämmästynyt

ma 20.05.2019 21:21

Marko Hamilo

Kuinka muutosta äänestetään - miksi oikeistolaisen kannattaa äänestää perussuomalaisia

su 14.04.2019 09:35

Jukka Hankamäki

Suomelle tärkeät europarlamenttivaalit

to 09.05.2019 22:08

Petteri Hiienkoski

Arkkipiispan tuella sananvapautta vastaan

la 18.05.2019 16:09

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Euvostoliiton purkaminen alkaa vihdoinkin!

ke 01.05.2019 16:15

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Kansallismielisten vietävä ympäristöagenda vihreiltä

ti 14.05.2019 23:15

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Mitä termi "vihervasemmisto" tarkoittaa?

pe 24.08.2018 09:42

Arto Luukkanen

Mistähän löytyvät ne todelliset "Putinin kätyrit"?

ma 20.05.2019 21:24

Mika Niikko

Somekampanja käänsi tuhansien turvapaikkavaeltajien suunnan

su 07.04.2019 23:11

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

Maailman muovin kierrätys totaalikaaoksessa Uusi raporttini julki Lontoossa

ke 15.05.2019 20:55

Heikki Porkka

Yle, Trump, Orban, Salvini, "islamismi" ja Tynkkynen

ti 14.05.2019 12:56

Tapio Puolimatka

Itsemäärittelyyn perustuva sukupuolikäsitys luo turvattomuutta

to 16.05.2019 22:24

Olli Pusa

Islaminuskoiset eivät sopeudu

su 19.05.2019 21:43

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Chile ja media

to 04.04.2019 21:30

Reijo Tossavainen

Mitä sinä haluat?

pe 17.05.2019 21:13

Jessica Vahtera

Säästöjä ammattiylpeyden hinnalla

to 04.04.2019 19:27

Pauli Vahtera

SDP valehtelijoiden klubi

pe 03.05.2019 21:34

Timo Vihavainen

Eurooppa on aina oikeassa

ma 20.05.2019 21:22

Matti Viren

Anekauppa

la 18.05.2019 10:00