Blogi: Heikki Porkka, to 21.12.2017 12:34

Suomalaiset ovat hallituksen arvolaarin pohjalla

Kumpi on radikaalimpaa, toteuttaa terrori-isku vai vaatia maahantulokieltoa muslimimaista saapuville henkilöille, koska he muodostavat selkeän turvallisuusriskin?

Kumpi on lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä viisaampaa, suojata omaa kansaa vai sallia kaikkien saapua suvaitsevaisuuden nimissä?

Kumpi on älykkäämpää, reagoida ennakkoon vai vasta sen jälkeen, kun surullisia asioita tapahtuu, kuten tähän mennessä on tehty?

Tuloksena noudatetusta politiikasta ovat terrori-isku (kaksi murhaa ja kahdeksan haavoittunutta), tappo, satoja seksuaalisia ahdisteluja / sukupuoliyhteyteen pakottamisia / raiskauksia, ryöstöjä, varkauksia ja pahoinpitelyjä, jonka lisäksi negatiiviset taloudelliset vaikutukset ovat miljardiluokkaa.

Ääriuskontojen, kuten islamin sokaisemien henkilöiden, suhteen ei kyetä erottamaan rajalla kuka on hyvä ja kuka paha, joten kannattaako ottaa riski vai toimia oletetun pahimman skenaarion mukaisesti?

Aiemmin, kun rajavalvonta ja ulkomaalaispolitiikka perustuivat enemmän järkeen kuin suvaitsevaisuuteen ja tunteeseen, ei maahan päästetty henkilöitä tai ryhmiä, joilla ajateltiin olevan pienintäkään riskiä aiheuttaa ongelmia.

Tragikoomista on, että Suomi yritti yhteistyössä Ruotsin valtion kanssa estää ulkomaisten uusnatsien tulon mielenilmaukseen, mutta sallii samaan aikaan islamin edustajien marssia vapaasti maahan.

Kuinka monta terrori-iskua, murhaa tai tappoa ulkomaiset uusnatsit ovat toteuttaneet 1990-, 2000- ja 2010-luvulla Suomessa?

Entä ulkomaalaiset muslimit, kun mukaan lasketaan invaasion aikana saapuneet ja jo aiemmin pakolaispolitiikan mukanaan tuomat? Ulkomaisten uusnatsien saldo taitaa näyttää nollaa, mutta muslimien kohdalla yhteislukema lasketaan jo useissa kymmenissä.

Olenko sitä mieltä, että uusnatsit ovat kivaa porukkaa? En ole, mutta elän tätä elämää mieluummin faktoihin kuin oletuksiin, utopiaan ja tunteisiin ajatteluni perustaen. Tunteet kuuluvat ihmissuhteisiin, mutta niiden perusteella tehtävät poliittiset päätökset ovat naiiveja ja usein melko vaarallisia.

Nykyisin, kun edetään valikoiva suvaitsevaisuus ja tunteet edellä, ei piitata sentin vertaa turvallisuudesta ja kantaväestöstä vaan mietitään lähinnä tulijoiden oikeuksia. Samalla alistutaan yhteiskunnalliselle kehitykselle, jossa laki ei ole kaikille sama ja jossa kantaväestön oikeudet ovat toisarvoisia tulijoiden oikeuksien rinnalla.

Oi jospa sosiaaliviranomaiset voisivat avata avoimesti tilastonsa, jossa näkyvät harkinnanvaraiset tuet. Käytännön tasolla toiseutta palvovasta politiikasta antaa osviittaa Helsingin kaupungin päätös, jossa kanta-asukas häviää aina, jos kaupungin virkaan tai tehtävään hakevat katsotaan tasavertaisiksi taidoiltaan. Päätöksen ajoi läpi sdp:n Ritva Viljanen ollessaan apulaiskaupunginjohtaja.

Vasemmistoliitto, vihreät, sdp, rkp, keskusta ja osa kokoomuksesta ovat lähes aina tukeneet kuntalaisten (Helsinki) kannalta huonojen päätösten voimaan astumista, kun aihepiiri koskettelee ulkomaalaispolitiikkaa. Poliittisen logiikan mukaan hyvän jakaminen muualta tulleille vastoin kantaväestön etua on hienoa kansainvälistä toimintaa, jolla yksittäisen poliitikon ja puolueen sädekehä kasvaa uskomattomiin sfääreihin.

Mikään maailman sopimus ei todellisuudessa velvoita Suomea tai muita länsimaita ottamaan alueelleen riskihenkilöitä, joiden viiteryhmä on osoittanut jo vuosien ajan haluttomuutensa ja kykenemättömyytensä sopeutua länsimaiseen kulttuuriin, johon kuuluvat olennaisena osana demokratia, ihmisoikeudet ja pyrkimys tasa-arvoon.

Poliitikkojen usein viljelemä väite, jonka mukaan kansainväliset sopimukset edellyttävät pitämään rajan auki, ei pidä paikkaansa. Minkään kansainvälisen sopimuksen pykälät eivät ylitä omien kansalaisten turvallisuuden takaamista, ei yksikään. Edes EU-direktiivit eivät pakota sisäisen turvallisuuden eli kantaväestön aseman vaarantamiseen. Suomessa tehdyt päätökset ovat TÄYSIN hallituksen omia päätöksiä.

Kaikkien maiden hallitusten ja parlamenttien tärkein perustehtävä on taata omien kansalaisten turvallisuus. Arvojohtajan roolissa tämä on myös yksi presidentin tärkeimmistä tehtävistä.

Viime kesänä suomalaiset saivat seurata poliittista farssia, jossa maan hallitus nosti erityisen vahvasti esiin käsitteen arvopohja.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) ja valtiovarainministeri (ex-sisäministeri) Petteri Orpon (kok) mukaan Jussi Halla-ahon perussuomalaisilla on väärä arvopohja. Tunnettua on, että Halla-ahon perussuomalaiset vastustavat haitallista maahanmuuttoa ja kannattavat kantaväestön etua ajavaa politiikkaa kaikessa politiikassa.

Millä tavalla hallituksen arvopohja on näkynyt päätöksenteossa?

Ulkomaalaispolitiikassa, tarkemmin sanoen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikassa, hallitus on jatkanut leväperäistä ja riskialtista toimintaa. Raja on edelleen auki ja Ruotsista valuu jatkuvasti laittomia turvapaikkaturisteja Suomeen. Kutsun tulijoita turvapaikkaturisteiksi, koska Ruotsi on määritelty turvalliseksi maaksi, jossa tulijalle taataan asunto ja muu riittävä toimeentulo.

Suomessa hallitus ei ole osoittanut minkäänlaista halua heikentää maan houkuttelevuutta vaan on toiminut täysin päinvastoin. Viimeisimmät päätökset ovat karuja.

Samaan aikaan, kun hallitus lakkautti yhden miljoonan suuruisen ruoka-aputuen, joka koskee lähinnä suomalaisia köyhiä ja vähäosaisia, se [hallitus] päätti jo aiemmin vuoden 2108 budjettiin kirjaamastaan yli viiden miljoonan tuesta laittomasti maassa olevien sosiaalipalveluihin kaikkialla Suomessa.

Ja kyllä, kyse on laittomasti maassa olevista, jotka ovat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen, jonka mukaan heidän tulisi poistua maasta.

Miljoonan euron ruoka-aputukea jaettiin perussuomalaisten esityksestä vuosina 2016 ja 2017. Vastaavasti perussuomalaiset vastusti ainoana eduskuntapuolueena hallituksen yli viiden miljoonan euron kirjausta laittomien sosiaalihuollon palveluita varten.

Sen sijaan, että hallitus koventaisi linjaa suomalaisten turvallisuutta ajatellen, joka tarkoittaisi kielteisen päätöksen saaneiden välitöntä säilöön ottoa, hallitus tarjoilee lisää palveluja laittomille.

Suomen ja monen muun Euroopan maan torit ja aukiot on ympäröity betoniesteillä, rekka-autoilla tai raskailla suojilla, joilla pyritään ehkäisemään mahdollisia iskuja.

Keiden tekemiä iskuja pyritään ehkäisemään? Muslimien. Ei uusnatsien, ei kiven koloista kaivautuvien ”äärioikeistolaisten” , ei muslimien ohella suurimman todellisen uhan muodostavien äärivasemmistolaisten ja anarkistien, vaan esteitä rakennetaan ainoastaan muslimien mahdollisten terrori-iskujen ehkäisyyn.

Kuinka viisaana suomalaiset pitävät politiikkaa, jossa puututaan vain noudatetun politiikan tulosten ehkäisyyn, ei varsinaiseen juurisyyhyn, johon voidaan puuttua hyvin helposti, jos riittää poliittista tahtoa suojella omaa kansaa.

Suomen hallitus on toiminut sisäisen turvallisuuden suhteen jo pitkään kuin se ei olisi suomalaisten hallitus vaan lähi-itäläisten ja afrikkalaisten sekä afgaanien hallitus.

Kun äänestin edellisissä eduskuntavaaleissa, en halunnut tukea islamisaation edistämistä vaan kehityksen torppaamista. Mitä sain? Juuri sitä mitä en halunnut. Maassa istuu nyt sisäministeri, joka ei edes tiedä mitä islamisaatio tarkoittaa. Hän väittää, että Suomi ei ole islamisaation tiellä.

Koska sisäministeri Paula Risikko ei ilmiselvästi ole penaalin terävin kynä, seuraavassa on hänelle hiukan osviittaa, josta voi lähteä liikkeelle. Nimimerkki Vasarahammer kirjoitti 16.3.2016 blogissaan islamisaatiosta. Seuraavassa lainaus kirjoituksesta, joka kannattaa lukea kokonaisuudessaan:

Islamisaatio ei tapahdu yhdessä yössä vaan on ajallisesti pitkäkestoinen prosessi. Kun katsotaan historiallisia muslimivalloituksia, niiden seurauksena valloitetut alueet islamisoituivat, mutta se kesti vuosisatoja eikä ollut täydellinen, vaan suuria ei-muslimivähemmistöjä jäi islamin hallitsemille alueille. Nämä vähemmistöt tosin ovat nykyisin katoamassa esimerkiksi Lähi-idästä ei-muslimien poismuuton ja heihin kohdistuvat vainon ja suoranaisen kansanmurhan takia.

Kun islamisaatio on kestänyt pitkään, muslimit muodostavat yhteiskunnassa enemmistön ja ovat yleensä ottaneet poliittisen vallan itselleen. Nykyinen Euroopan islamisaatio ei kuitenkaan tapahdu valloitusten kautta vaan on seurausta alun perin työperäisestä mutta myöhemmin turvapaikkaperusteisesta maahanmuutosta.”

Pääministeri Juha Sipilä hermostui Laura Huhtasaarelle 7.9.2017, kun Huhtasaari lausui totuuden sanoja eduskunnassa pitämässään puheessa, josta seuraava ote:

”Perussuomalaiset tuomitsevat terroristien vihapuheen suomalaisia kohtaan ja länsimaisia arvoja kohtaan. Radikaalin islamistisen terrorismin uhka Suomessa on kohonnut ja samalla sisäinen turvallisuus on heikentynyt. Käynnissä oleva islamisaatioilmiö etenee koko ajan. Koska islamin normit poikkeavat länsimaisen yhteiskunnan normeista, laajamittainen muslimien maahanmuutto johtaa muslimien eriytymiseen isäntäyhteiskunnasta ja muslimiväestön kasautumiseen omille alueilleen, jossa vallitsevat islamilaiset arvot. Eurooppalaiset johtajat ja poliitikot vain katselevat, kun Euroopan kaupunkien kokonaisia alueita muutetaan ulkomaisiksi vyöhykkeiksi.”

Sipilä paheksui Huhtasaaren puhetta. Lusikkansa soppaan heitti tuolloin myös sisäministeri Risikko, joka jatkoi vanhalla linjalla todeten lähes suoraan, että hänen kapasiteettinsa ei yllä suomalaisten etua ajavaan ennakoivan politiikan tekemiseen. Risikko totesi Huhtasaarelle:

”Me emme voi lähteä siitä, että jonkun uskonnon edustaja olisi lähtökohtaisesti paha, vaan meidän pitää lähteä siitä, että on ihminen, ja jos hän on hädässä, häntä autetaan, mutta jos hän tekee rikoksen, niin siitä rangaistaan.”

Kuten tämän kirjoituksen alussa kysyn, kumpi on viisaampaa, suojata omaa kansaa vai sallia kaikkien saapua suvaitsevaisuuden nimissä. Vaihtoehdot käyvät melko vähiin, sillä välimuotoja ei ole toistaiseksi keksitty missään päin maailmaa. Kukaan ei ole vielä kehittänyt menetelmää, jolla voidaan erotella rajalla terroristit, potentiaaliset terroristit, mahdollisesti radikalisoituvat, mahdollisesti sopeutuvat ja varmuudella sopeutuvat.

Ottaisitko sinä karamellinhimossa riskin ja valikoisit isosta kulhosta yhden tai useamman karkin, jos tietäisit, että sadan karkin joukossa on muutamia kuolettavaa myrkkyä sisältäviä ja jonkin verran miedompia, kouristuksia ja kipua aiheuttavia yksilöitä?

Sipilän, Orpon ja Risikon sekä vihervasemmiston pöyristyminen ja islamisaation kieltäminen edustavat vaarallista ja valheellista reagointia ja totuuden kieltämistä.

Kirjoitin syyskuun eduskuntakeskustelua seuraavana päivänä Islamisaatio - Laura Huhtasaari osui maaliin” otsikoidun tekstin, jossa nostetaan esiin muutamia esimerkkejä kehityskulusta, joka kertoo suomalaisen yhteiskunnan hitaasta valumisesta islamisaation pitkälliselle ja tuhoisalle tielle.

Risikon ja Sipilän silmiä kirjoitus tuskin tavoittaa, vaikka syytä olisi. Sen sijaan monia suomalaisia teksti on kiinnostanut, sillä se on saavuttanut tuhansia lukijoita ollen toiseksi luetuin kirjoitus”Petteri Orpo on Suomen historian vahingollisin sisäministeri”  -tekstin jälkeen.

Heikki Porkka to 21.12. 12:34

Heikki Porkka

Ulkosuomalainen, jonka mukaan realismi ja tosiasioiden tunnustaminen ovat ainoat oikeat lähtökohdat yhteiskunnallisista asioista päätettäessä.

tuoreimmat

"Oululainen mies" raiskasi - kertoo Yleisradio ja johtaa kansalaisia harhaan

Klo 13:09.

Oikeusmurha ja poliittinen matka kohti turvatonta Suomea

la 12.10. 07:44

Uuskommunistiseen aikaan lapsitähtien johdolla

pe 27.09. 11:19

Tunteet ovat tarpeen, mutta faktat ovat tärkeämpiä

to 26.09. 11:01

Saksan uuden ajan fasistit ja natsit löytyvät vihervasemmistosta

ke 25.09. 14:16

Islamisaatio etenee

su 22.09. 11:50

Mies ei voi synnyttää

pe 20.09. 10:55

Iiris ja raiskausrikollisuus

to 19.09. 13:05

Yle matkalla monikulttuurisuudesta ilmastonmuutokseen

to 12.09. 16:12

Poliittinen korrektius [+islam] = sivistysyhteiskunnan itsemurha

ti 10.09. 21:14

blogit

Vieraskynä

Setan propaganda Elämänkatsomustiedon oppimateriaaleissa

su 22.09.2019 23:31

Juha Ahvio

Kristittynä Suomessa: Miten olla, elää ja toimia? -kirja ilmestyy

su 06.10.2019 21:36

Professorin Ajatuksia

Tuhohakuinen mielenosoitus ei lisää sympatiaa

ti 15.10.2019 23:02

Marko Hamilo

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

pe 05.07.2019 00:00

Jukka Hankamäki

Lähi-idästä uhkaava pakolaisaalto torjuttava päättäväisesti

pe 11.10.2019 22:36

Petteri Hiienkoski

Sananvapaus on jakamaton

ti 17.09.2019 01:15

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Haluan provosoida ihmisiä tutkimaan asioita itse

la 12.10.2019 11:17

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Espoon nuorisotiloissa jatkuvia etnisiä konflikteja

la 05.10.2019 23:55

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

Saksan mallia koohotetaan Suomeen! Ajojahdit alkavat?

su 06.10.2019 21:34

Mika Niikko

Väärinajattelijoiden oikeudet

ma 08.07.2019 21:55

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

YK:n ilmastopaneeli IPCC tukeutuu pseudotieteeseen

la 07.09.2019 07:11

Heikki Porkka

"Oululainen mies" raiskasi - kertoo Yleisradio ja johtaa kansalaisia harhaan

to 17.10.2019 13:09

Tapio Puolimatka

Voiko mies synnyttää?

ma 07.10.2019 23:31

Olli Pusa

Käräjäoikeuden virkavirhe?

pe 11.10.2019 20:00

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Mikä on muuttunut 30-vuodessa.

pe 11.10.2019 00:57

Reijo Tossavainen

Vihreät nuoret haukkuvat väärää puuta

pe 23.08.2019 09:24

Jessica Vahtera

Työhyvinvointia yhteiskunnan piikkiin

to 22.08.2019 16:17

Pauli Vahtera

Mansikanpoimintaa ja sokerijuurikkaan harvennusta

su 14.07.2019 21:43

Timo Vihavainen

Venäläinen historian oppikirja

ti 15.10.2019 23:04

Matti Viren

Onneksi meillä on hyvinvointivaltio

su 06.10.2019 21:39