Blogi: Tapio Puolimatka, ke 10.04.2019 22:55

Seksuaalinen normittomuus tekee nuorista helppoja uhreja

Seksuaalikasvatuksen tarpeellisuuteen usein vedotaan keinona estää nuorten seksuaalista hyväksikäyttöä. Seksuaalikasvatuksen ajatellaan antavan tietoa, joka suojaa nuoria hyväksikäytöltä.

Suomessa ja muualla Euroopassa paljastunut laajamittainen lasten seksuaalinen hyväksikäyttö osoittaa kuitenkin puutteita sekä seksuaalikasvatuksessa että seksuaaliterveyden vaalimiseksi kehitetyissä toimintaohjelmissa. Vaikka nykyään vallitsevan niin sanotun ”kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen” toteuttajien tarkoitukset ovat hyviä, sen lähestymistapa ei näytä tarjoavan nuorille valmiuksia välttää seksuaalista hyväksikäyttöä.

Ennemminkin vallitseva lähestymistapa seksuaalimoraalin suhteen on osa ongelmaa, koska se pitää kaikkia seksuaalisia elämäntapoja samanarvoisina eikä tuo esille naisen ja miehen elinikäisen ja puolisouskollisen avioliiton erityismerkitystä. Tällainen opetus ei kehitä nuorten kykyä erottaa aitoa rakkautta seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Seksuaalisen kokeilun rohkaisu

Nykyinen seksuaalikasvatus tekee nuorista helppoja uhreja, koska se rohkaisee seksuaaliseen kokeiluun, irrottaa seksuaalisuuden aviollisesta rakkaudesta ja korostaa fyysisen nautinnon etsimistä.

Nykyisen seksuaalikasvatuksen antama kuva ehkäisyvälineillä suojatun seksin turvallisuudesta vähentää seksuaalisen aktiivisuuden hintaa ja tekee todennäköisemmäksi (ainakin joidenkin teinien kohdalla) että he alaikäisinä alkavat elää seksuaalisuhteissa ja näin altistuvat hyväksikäytölle.

Seksuaaliopetuksen normittomuus

Seksuaalimoraalinen normittomuus kiteytyy maailman terveysjärjestön WHO:n Seksuaalikasvatuksen standardien ohjeessa, jonka mukaan 9−12-vuotiaat lapset on opetettava ”tekemään tietoinen päätös hankkia tai olla hankkimatta seksuaalisia kokemuksia”.

Tällainen opetus luo 9-12 vuotiaiden lasten ja nuorten mieleen odotuksen, että heillä tulee olemaan sarja satunnaisia seksuaalisuhteita. Tämän odotuksen pohjalta lapsen on vaikea tunnistaa hyväksikäyttäjiä ja hyväksikäyttöä. Nuoret tarvitsevat avioliiton ja perhe-elämän merkitystä korostavan seksuaalikasvatuksen tarjoamia kriteereitä, joiden avulla he voisivat tunnistaa seksuaalisen hyväksikäytön.


 

Normittomuus terveystiedon oppikirjassa

Laajalti Suomen kouluissa käytetään yläasteikäisille eli 13-15-vuotiaille tarkoitettua terveystiedon oppikirjaa Voimaa Terveystieto 7-9, joka kuvaa luonnollisena ja turvallisena vaihtoehtona, että nuoret etenevät ehkäisyvälineiden suojaamiin seksisuhteisiin. "Seksi on (..) toimintaa, jolla tavoitellaan hyvän olon tunnetta, nautintoa ja seksuaalista kiihottumista" (126).

Tätä viestiä vahvistetaan kertomalla koululaisille, ettei Suomen laki "kiellä alle 16-vuotiailta seurustelua tai seksiä" (144) ja että "ensimmäisen yhdynnän kokemiseen ei ole olemassa oikeaa ikää. Jotkut kokevat sen jo nuorena (..)" (130).

Groomausjengien taktiikka

Opetus nuorten välisten seksuaalisuhteiden turvallisuudesta ja hyväksyttävyydestä altistaa nuoria seksuaaliselle hyväksikäytölle, koska groomausjengit (jotka systemaattisesti muokkaavat nuoria seksuaalista hyväksikäyttöä varten) käyttävät usein nuoria teini-ikäisiä luodakseen ensimmäisen kontaktin nuoreen. Englantilaisten groomausjengien toimintaa tutkinut Times-lehden reportteri Andrew Norfolk sai selville, että ”ensimmäisen kontaktin tyttöihin loivat nuoret pojat”.

Nuoren tunteet herätetään antamalla hänelle huomiota, hemmottelemalla häntä ja synnyttämällä hänessä tunne, että hän on tärkeä. Tytölle annetaan rahaa ja lahjoja ja häntä imarrellaan kohteliaisuuksilla. Hänelle tarjotaan huumeita ja alkoholia.

Tultuaan riippuvaiseksi huomionosoituksista, rakastuttuaan ja aloitettuaan seksuaalisuhteen hyväksikäyttäjän kanssa, hänet manipuloidaan tai pakotetaan olemaan seksuaalisuhteissa myös pojan ystävien ja sukulaisten kanssa. Tällä tavalla häntä muokataan prostituutiota varten. Jos tyttö yrittää vetäytyä jengin yhteydestä, häneen kohdistetaan uhkauksia ja väkivaltaa.

Vanhempien auktoriteetin murtaminen

Edellä mainitussa oppikirjassa rohkaistaan alaikäisiä seksuaalisuhteisiin pelkästään omien tunteidensa ja halujensa pohjalta, riippumatta vanhempien arvoista: ”Jokaisella on lupa tuntea seksuaalista halua ja nautintoa yksin ja kumppanin kanssa.” (126) Nuorten ihmisoikeuksiin väitetään kuuluvan ”oikeus nauttia seksuaalisuudesta”: ”Nuori päättää itse milloin, kenen kanssa ja millaista seksiä hän haluaa.” (143)

Tällainen nuoren erottaminen vanhempiensa ohjauksesta altistaa hänet hyväksikäytölle. Groomausjengit ovat kehittäneet tekniikoita erottaakseen tytön vanhemmistaan käyttämällä hyväkseen teini-iän kapinointia ja rohkaisemalla tyttöä uskomaan, että hänen perheensä pyrkii kontrolloimaan ja rajoittamaan hänen elämäänsä. Jos vanhemmat pyrkivät estämään tyttärensä hyväksikäytön, jengi pyrkii vieraannuttamaan tytön vanhemmistaan syyttämällä heitä yksisilmäisiksi fanaatikoiksi.

Kriittisen arviointikyvyn turruttaminen

Ko. oppikirjassa ei kehitetä nuorten kriittistä arviointikykyä: ”Kaikenlaiset tunteet ja ajatukset ovat täysin turvallisia, sallittuja ja arvokkaita. Sen sijaan voimakkaan tunteen tai ajatuksen torjuminen voi aiheuttaa ahdistusta.” 122)

Oppijalle annetaan vain kaksi vaihtoehtoa: joko kritiikittömästi hyväksyä kaikki tunteet ja ajatukset tai torjua ne. Huomiotta jätetään kolmas vaihtoehto: tunteiden kriittinen arviointi.

Moni nuori oppii katkeran kokemuksen kautta, ettei hän voi luottaa ihastumisen ja rakkauden tunteisiinsa, jotka taitava hyväksikäyttäjä hänessä herättää. Nuorta tulisi ohjata arvioimaan tunteitaan ja halujaan sen perusteella, minkälaiseen elämäntapaan ne johtavat.

Nuorten laajamittainen hyväksikäyttö Englannissa

Nottinghamin yliopiston professori David Patonin mukaan seksuaalikasvatuksen välittämät väärät asenteet ovat mahdollistaneet tuhansien hauraiden nuorten seksuaalisen hyväksikäytön Englannissa. Sosiaaliviranomaiset pitivät alaikäisten seksuaalista aktiivisuutta normaalina osana nuorten kasvuprosessia. Arvoneutraali lähestymistapa ei antanut heille kriteereitä puuttua tietoonsa tulleisiin hyväksikäyttötapauksiin. He pitivät riittävänä tarjota nuorille ehkäisyvälineitä. Patonin mukaan tämä osoittaa, että ”vallitsevat pyrkimykset teini-ikäisten seksuaaliterveyden parantamiseksi ovat usein edistäneet ja pitäneet yllä haavoittuvien nuorten seksuaalista hyväksikäyttöä.”

Tämä puuttumattomuuden kulttuuri on syynä siihen, että kymmeniä tuhansia nuoria on käytetty seksuaalisesti hyväksi Englannissa viimeisten vuosikymmenten aikana. Nuoria, jopa 11-vuotiaita tyttöjä on raiskattu monien henkilöiden toimesta, kaupattu muihin Englannin kaupunkeihin, siepattu, lyöty ja peloteltu, uhattu aseilla, pakotettu todistamaan väkivaltaisia raiskauksia ja uhattu, että he olisivat seuraavia, jos he kertoisivat jollekin.

Groomausjengin uhri kertoo elämästään

14-vuotiaana Rotterhamissa pitkäaikaisen seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi joutunut Sammy Woodhouse julkaisi vuonna 2018 kokemuksistaan kirjan: Just a Child: Britain’s Biggest Child Abuse Scandal Exposed. (Blink Publishing 2018) Kirjassa hän analysoi yksityiskohtaisesti sitä prosessia, jonka välityksellä hänen itsetuntonsa tuhottiin ja hän alkoi mieltää itsensä seksiobjektiksi, jonka elämän tarkoituksena on miesten seksuaalinen tyydyttäminen.

Groomausjengin jäsen nimeltä Ash tustui Samanthaan kadulla, onnistui saavuttamaan Samanthan luottamuksen ja loi häneen kuukauden sisällä intiimin suhteen. Samantha uskoi, että Ash oli henkilökohtaisesti kiinnostunut hänestä ja rakastunut häneen. ”Ash lupasi minulle maailman ja halusi mennä kanssani naimisiin, me puhuimme siitä, kuinka kasvattaisimme yhdessä lapsia ja vanhenisimme yhdessä.”

Luotuaan seksuaalisuhteen 14-vuotiaan Samanthan kanssa ja saatuaan hänet rakastumaan itseensä Ash alkoi systemaattisesti hyväksikäyttää Samanthaa, kohdella häntä yhä väkivaltaisemmin ja näin kehittää Samanthassa asenteita, jotka mahdollistaisivat hänen käyttämisensä prostituutiossa. Vaikka Samantha uskoi olevansa Ashin ainoa rakastettu, todellisuudessa 24-vuotias Ash oli itse asiassa naimisissa ja hänellä oli samaan aikaan seksuaalisuhde parinkymmenen muun tytön kanssa, joita hän koulutti prostituutioon. Hän käytti näiden nuorten tyttöjen seksuaalipalveluja omien velkojensa maksuksi ja myi heitä ulkopuolisille.

Samantha kertoo, että häneltä meni vuosikymmen, ennen kuin hän tunnisti olevansa hyväksikäytetty ja ymmärsi hyväksikäytön johtaneen hänet epäterveisiin suhteisiin miesten kanssa. ”Minut oli aivopesty niin perusteellisesti, että jopa aikuisena ajattelin olevan normaalia elää suhteissa väkivaltaisten poikaystävien kanssa ja sietää vihaamiani ammatteja, joissa minut seksualisoitiin yhä uudestaan minulle tuntemattomien ihmisten nautinnon vuoksi.”

Samantha ajautui toimimaan alastontanssijana seksiklubilla ja vasta vuosien päästä hän ymmärsi, että ”alastontanssijana toimiminen oli Ashin perintöä. Hän oli aivopessyt minut ajattelemaan, että oli normaalia tulla kohdelluksi pelkkänä seksiobjektina, joka on olemassa vain miesten nautintoa varten. Minulla ei ollut ollenkaan itsekunnioitusta ja itsearvostusta. Hän riisti minulta itsekunnioitukseni ja jätti minulle vain tyhjän persoonan kuoren.” Kaiken takana oli se, että väkivaltainen seksuaalinen hyväksikäyttö oli johtanut siihen, että ”en pystynyt käsittelemään tunteitani ja rakensin muurin itseni ympärille.”

Suomen tilanne

Suomessakin paljastuneen lasten ja nuorten systemaattisen kaltoinkohtelun tarkoituksena ei ole pelkästään nuorten seksuaalinen hyväksikäyttö. Tarkoituksena on vähän kerrassaan murtaa nuoren itsetunto ja saada hänet väkivallalla ja uhkailulla alistumaan seksuaaliseksi kauppatavaraksi, joka tuo tuloja hyväksikäyttäjille. Tätä prosessia toteuttavat jengit saattavat olla myös yhteydessä huumekauppaan, kuten oli asianlaita Samanthaa hyväksikäyttäneen jengin kohdalla, ja jengin tarkoitusperiä palvelee nuorten koukuttaminen huumeisiin.

Aiheet

Seksuaalikasvatus, seksuaalinen hyväksikäyttö, seksuaalinen väkivalta, terveystieto.

 

Tapio Puolimatka ke 10.04. 22:55

Tapio Puolimatka

Tapio Puolimatka on suomalainen kasvatustieteen professori. Hän toimii kasvatuksen teorian ja tradition professorina Jyväskylän yliopistossa

tuoreimmat

Voiko mies synnyttää?

ma 07.10. 23:31

Yhteiskunnan perusteita murennetaan

to 12.09. 23:16

Asetun ehdolle Suomen Kristillisdemokraattien varapuheenjohtajaksi

ma 12.08. 22:21

Transaktivistit turvautuivat valheellisiin syytöksiin sukupuolitutkijaa vastaan

to 25.07. 21:48

Nuorison parissa leviävä vaarallinen muoti-ilmiö

ti 09.07. 22:18

Seksuaalivallankumous vasemmistoaktivistien ja pääomapiirien yhteisprojektina

la 29.06. 22:47

Sukupuoli-ideologia estää kriittisen seksuaalikasvatuksen

ti 18.06. 00:49

Nuoret transideologisen mielipiteenmuokkauksen kohteena

ti 28.05. 22:10

Setan kunniarotta-antipalkinto ja itävaltalainen rottaruno

ti 21.05. 23:38

Itsemäärittelyyn perustuva sukupuolikäsitys luo turvattomuutta

to 16.05. 22:24

blogit

Vieraskynä

"Ei koskaan enää"

pe 24.01.2020 14:32

Juha Ahvio

Apostolinen uskontunnustus määrittelee klassisen kristinuskon

la 25.01.2020 23:43

Professorin Ajatuksia

Miksi ruotsalaiset muuttavat Ahvenanmaalle?

la 25.01.2020 23:39

Marko Hamilo

Kaksi kirjaa humanismin hulluudesta

su 22.12.2019 00:08

Jukka Hankamäki

Taas uutta luksuslinnaa ulkomaalaisille tutkijoille

ke 22.01.2020 21:11

Petteri Hiienkoski

Hallituskriisi on myös laillisuuskriisi

pe 13.12.2019 14:45

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Apua, valta vaihtuu

la 04.01.2020 00:01

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

ISIS:in vangin tositarina - Nadia Murad

la 25.01.2020 04:43

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

Vihreät pyrkivät totaaliseen hallintaan - kuten kommunistit aikoinaan

to 23.01.2020 23:43

Mika Niikko

Liittyen Suomen Kuvalehden uutisointiin (20. ja 21.1.2020)

ke 22.01.2020 22:20

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

Nyt HS megavalehtelee Delhin ilmansaasteiden syistä

to 23.01.2020 23:46

Heikki Porkka

Hämeenlinnan murha herätti jälleen keskustelun kielteisen päätöksen saaneiden asemasta Suomessa

la 25.01.2020 13:53

Tapio Puolimatka

Voiko mies synnyttää?

ma 07.10.2019 23:31

Olli Pusa

Tutkija Ohisalon logiikka?

pe 24.01.2020 00:04

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Silakat - vasemmistofasismin valeviitta ?

ma 13.01.2020 20:49

Reijo Tossavainen

Vihreät nuoret haukkuvat väärää puuta

pe 23.08.2019 09:24

Jessica Vahtera

Työhyvinvointia yhteiskunnan piikkiin

to 22.08.2019 16:17

Pauli Vahtera

Mansikanpoimintaa ja sokerijuurikkaan harvennusta

su 14.07.2019 21:43

Timo Vihavainen

Vastenmielisten ruokien maailmasta

la 25.01.2020 23:41

Matti Viren

Rahaa Suomen Akatemiasta

la 18.01.2020 23:39