Blogi: Tapio Puolimatka, ke 29.07.2020 23:29

Päivi Räsänen perusteettoman kritiikin kohteena

Kun samoja syytöksiä toistetaan riittävän monta kertaa tiettyä ihmistä vastaan, syytöksistä voi tulla ihmisten mielissä itsestäänselvyyksiä, vaikka niillä ei olekaan perusteita. Kansanedustaja Päivi Räsänen on joutunut tällaiseen asemaan. Häntä vastaan esitetään toistuvasti vakavia syytöksiä ilman, että syytöksiä asianmukaisesti todennetaan tai perustellaan.

Räsästä vastaan esittävät perusteetonta kritiikkiä jopa sellaiset ihmiset, jotka vastustavat häneen kohdistuvaa mielipidevainoa. Räsäsen puolustaminen on riskialtista sikäli, että puolustajat voivat itsekin joutua maalitauluksi. Räsästä kritisoimalla hänen puolustajansa välttää vaaran, ettei heistä itsestään tule maalituksen kohteita, joita saa vapaasti solvata, joiden sanomisia systemaattisesti tulkitaan väärin, ja joita vastaan tehdään tutkintapyyntöjä.

Räsäsen epäoikeudenmukaista kohtelua vastustetaan

Räsäsen kohtelun epäasiallisuuden paljastuessa lisääntyvä määrä yhteiskunnallisia vaikuttajia on alkanut puolustaa Räsäsen sananvapautta. Monet Räsäsen sananvapauden puolustajat eivät kuitenkaan ymmärrä Räsäsen avioliittokäsityksen perusteluja.

Esimerkiksi Sanna Ukkola puolusti Iltalehden kolumnissaan älykkäästi Räsäsen sananvapautta ja piti Räsäsen kohtelua ”järkyttävänä farssina”. Hän kuitenkin kertoi ”vihaavansa” Räsäsen Raamattuun pohjautuvia kannanottoja homoseksuaalisuudesta. ”Olen Päivi Räsäsen (kd) kanssa viimeiseen asti eri mieltä homoista. Räsäsen kommentit homoseksuaaleista ovat julmia, käsittämättömiä ja tarpeettomia.”

Ovatko ”synti” ja ”häpeä” epäsopivia ja tahdittomia käsitteitä?

Ukkola hyväksyy, että Räsänen voi vastustaa homoseksuaalisuutta uskonnollisista syistä. Hän kuitenkin kysyy: ”Synti ja häpeä! Miksi tällainen terminologia on välttämätöntä?” Ukkola pitää tällaista kielenkäyttöä ”epäsopivana ja tahdittomana”, mutta toteaa aivan oikein: ”Epäsopivien ja tahdittomien asioiden sanomisesta pitäisi olla kuitenkin vielä hyvin pitkä matka oikeussaliin.”

Ukkola tietää hyvin, että synti ja häpeä ovat kristinuskon peruskäsitteitä, joita sovelletaan kaikkiin ihmisiin, ei pelkästään homoseksuaaleihin. Nämä käsitteet ovat olennaisia kristinuskon sanomalle. Niiden tarkoituksena on kehittää ihmisissä itsekriittisyyttä.

Homoseksuaalien ihmisarvon perustana ei ole heidän elämäntapansa suojaaminen kritiikiltä vaan se, että heidät on luotu Jumalan kuvaksi. Vapaassa yhteiskunnassa ei millään ihmisryhmällä ole oikeutta suojata omaa elämäntapaansa kritiikiltä, koska tällainen suoja estäisi yhteiskunnan kehittämisen ja asianmukaisen kasvatuksen ja informaation antamisen

Ukkola kritisoi Räsästä perusteetta

Ukkolan mukaan Räsäsen homoseksuaaleja koskevien käsitysten virheellisyyden osoittaa se, että Ukkolan tuntemat homoseksuaalit ovat huolehtivia ja rakastavia vanhempia. Ukkola ei näytä tiedostavan, että Räsänen on hänen kanssaan samaa mieltä siitä, että homoseksuaalit voivat olla ihanteellisia vanhempia.

Räsänen kuitenkin kiinnittää huomiota asiaan, jonka Ukkola jättää mainitsematta: Lapsen perustaviin ihmisoikeuksiin kuuluu oikeus tuntea biologinen isänsä ja äitinsä ja kasvaa heidän hoidossaan. Ainoastaan naisen ja miehen avioliittoinstituutio tekee mahdolliseksi täysin kunnioittaa tätä lapsen perustavaa ihmisoikeutta.

Sanna Ukkola vetoaa myös siihen, että monet homoseksuaalit ovat joutuneet kärsimään syrjinnästä. Räsänen on kuitenkin toistuvasti vastustanut homoseksuaalien syrjintää ja korostanut sitä, että kaikki ihmiset ovat ehdottoman arvokkaita, koska heidät on luotu Jumalan kuvaksi.

Samalla kun Räsänen puolustaa homoseksuaalien ehdottomia ihmisoikeuksia, hän vastustaa aikuisten homoseksuaalien seksuaalioikeuksien asettamista lasten perustavien identiteetti- ja suhdeoikeuksien edelle. Räsänen vastustaa samaa sukupuolta olevien liittojen sisällyttämistä avioliittoinstituutioon, koska sen myötä lainsäädännöstä poistuu lapsen oikeus isään ja äitiin.

Ei ole perusteltua asettaa aikuisten sukupuoliseen ja seksuaaliseen identiteettiin liittyviä oikeuksia lapsen perustavien identiteetti- ja suhdeoikeuksien edelle: nämä ovat lapsen perustavia ihmisoikeuksia. Puolustaessamme lapsen oikeuksia puolustamme myös homoseksuaaleja: hekin tarvitsevat lapsina isää ja äitiä. Lapsen oikeudet tulisi aina asettaa aikuisten oikeuksien edelle.

Onko kristillisen avioliiton puolustaminen julmaa?

Ukkola pitää Räsäsen käsityksiä vihattavina, koska Räsäsen mukaan avioliitto on määritelmän mukaan naisen ja miehen välinen. On selvää, että perinteinen avioliittoinstituutio on vastakkainen homoseksuaalien seksuaalisille taipumuksille ja mieltymyksille. Tämä on ehkä syy siihen, että Ukkola pitää ”julmana” käyttää synnin ja häpeän käsitteitä luonnehtimaan sellaisia seksuaalisia elämäntapoja, jotka ovat ristiriidassa naisen ja miehen elinikäisen ja puolisouskollisen avioliiton kanssa.

Mutta kuten professori Douglas Farrow asian ilmaisee: ”Avioliitto on yhteiskunnallinen käytäntö, joka on vastakkainen kaikkien miesten ja naisten seksuaalisille taipumuksille, olivatpa heidän seksuaaliset suuntautumisensa tai mieltymyksensä mitä tahansa.” (Farrow 2007: 57.) Farrow’n mukaan avioliitossa on kyse ”siveydestä ja uskollisuudesta ja - - seksuaalisesta kurinalaisuudesta”, jonka avulla ”turmeltunutta ja moraalitonta yhteiskuntaa uudistetaan” (emt.).

Avioliittoinstituutio ei saa oikeutustaan ihmisten seksuaalisten mieltymysten vaan tärkeän yhteiskunnallisen tehtävänsä perusteella. Avioliiton yhteiskunnallinen merkitystä ei kyseenalaista se, että avioliittonormit ovat vastakkaisia ihmisten seksuaalisille mieltymyksille. Päinvastoin, avioliittoinstituution yhtenä tarkoituksena on ohjata seksuaalisia mieltymyksiä rakentavaan suuntaan siten, että puolisoa kohdellaan itseisarvoisena persoonana ja lapsen perustavia ihmisoikeuksia ja kehitysedellytyksiä kunnioitetaan. Aikamme yhteiskunnan suuri harha on kuvitella, että seksuaalisten mieltymysten vapaa toteuttaminen johtaa yleiseen onnellisuuteen. Tästä harhasta pidetään kiinni huolimatta seksuaalisen anarkian tuottamista ongelmista ja inhimillisestä kärsimyksestä.

Avioliittoinstituution tarkoituksena on tukea elinikäistä ja puolisouskollisista naisen ja miehen liittoa, jonka hedelmänä syntyvät lapset saavat turvallisen ja identiteettiään tukevan kasvuympäristön. ”Tiedämme, että kaksi vanhempaa on lapsille parempi kuin yksi, ja että perheet, joissa on sekä isä että äiti ovat tavallisesti parempia lapsille kuin ne, joissa on vain joko äitejä tai isiä. Tiedämme myös, että biologiset vanhemmat tavallisesti suojelevat ja huolehtivat lapsistaan tehokkaammin kuin ei-biologiset vanhemmat.” (Young & Nathanson 2004: 49.)

Avioliiton sivutuotteena on ”alhaisempi sairastavuus, pitempi eliniän odotus, vakaampi yhteisö, vakaampi talous jne.” (Farrow 2007: 58). Onko näiden tosiasioiden tiedottaminen julmaa, vai onko julmaa jättää ihmiset näistä tosiasioista tietämättömiksi?

Kirjallisuus

Farrow, Douglas (2007) Nation of Bastards: Essays on the End of Marriage. BPS Books.

Puolimatka, Tapio (2020) Saanko luvan – sanoa? Sananvapaus ja vihapuhe. Perussanoma. https://tapio.blog/kirja-saanko-luvan-sanoa/

Ukkola, Sanna (2020) ”Vihaan Päivi Räsäsen homopuheita – mutta hänen kohtelunsa on järkyttävä farssi.” Iltalehti 16.7. 2020 https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/08f63329-9b7e-4979-bccb-21f520370373

Young, Katherine K. & Nathanson, Paul (2004) “The Future of an Experiment”, teoksessa Daniel Cere & Douglas Farrow (toim.) Divorcing Marriage: Unveiling the Dangers in Canada’s New Social Experiment. McGill-Queen’s University Press.


 

 

 

Tapio Puolimatka ke 29.07. 23:29

Tapio Puolimatka

Tapio Puolimatka on suomalainen kasvatustieteen professori. Hän toimii kasvatuksen teorian ja tradition professorina Jyväskylän yliopistossa

tuoreimmat

Sota Venäjää vastaan ei ole shakkipeliä vaan kansan tuho

la 25.05. 08:02

Miksi lähdin ehdolle europarlamenttivaaleihin?

ti 23.04. 22:16

Pedoseksuaalisten fantasioiden varaan rakentuva seksuaalikasvatus

ke 20.03. 08:51

Lasten vai aikuisten oikeudet

ma 21.08. 19:21

Transideologia vie yhteiskuntaa totalitaristiseen suuntaan

to 27.07. 08:58

WHO:n kansainvälinen pandemiasopimus

to 18.05. 19:39

Eduskuntavaalit 2023 ovat vaalit perheiden tulevaisuudesta

su 12.03. 05:13

Translain uudistusesitys ajaa miesten etuoikeuksia

ke 18.01. 15:42

Asiantuntijalausunto liittyen hallituksen esitykseen laiksi sukupuolen vahvistamisesta (HE 189/2022 vp)

pe 02.12. 22:26

Translain uudistus luo juridisen fiktion ehdoilla elävän yhteiskunnan

ti 25.10. 07:00

blogit

Vieraskynä

Tutkintapyyntö Suomen journalismista

su 28.04.2024 17:57

Juha Ahvio

Konservatiivinen käänne haastaa utopiaglobalismin

la 08.06.2024 22:26

Professorin Ajatuksia

Yle teki diasarjan, mutta miksi niin moni seikka unohtui?

to 13.05.2021 20:23

Marko Hamilo

Ydinvoimaa, talouskasvua ja teollisia työpaikkoja

ti 28.03.2023 20:22

Jukka Hankamäki

Sähköistävä klikinvastainen uutinen

su 07.01.2024 18:08

Petteri Hiienkoski

Puhkeaako globalismin kupla Ukrainaan?

pe 15.03.2024 23:04

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Jolla on korvat, se kuulkoon

ke 23.08.2023 20:50

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Valtuustoaloitteeni mamujen 43 äidinkielen opetuksen lopettamiseksi verovaroilla Espoossa

su 15.01.2023 14:49

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

Punavihreä hallitus komentaa! Maakuoppaan mars!

la 25.02.2023 13:58

Mika Niikko

Suvaitsevaisuuden kirjavat käsitteet

su 13.09.2020 23:07

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

Koronapandemialla pieni vaikutus kuolleisuuteen huolimatta mediahypetyksestä

su 21.04.2024 15:30

Heikki Porkka

EU-vaaleista Suomessa, Virossa ja vähän muualla

ma 10.06.2024 11:03

Tapio Puolimatka

Sota Venäjää vastaan ei ole shakkipeliä vaan kansan tuho

la 25.05.2024 08:02

Olli Pusa

Kompassi hukassa?

su 05.05.2024 00:58

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Rikkaat rikastuvat ja köyhät kituuttavat

ti 18.08.2020 10:15

Reijo Tossavainen

Auta avun tarpeessa

to 19.03.2020 07:33

Pauli Vahtera

Olisinko yrittäjä, enkä palkansaaja

su 25.10.2020 22:57

Timo Vihavainen

Häpeänsä kullakin

ke 19.07.2023 21:26

Matti Viren

Odotellaan vuotta 2023

la 14.08.2021 23:44