Blogi: Juha Ahvio, ma 24.08.2020 22:25

Koronaviruksen laboratorioasiayhteydet vahvistuvat entisestään

Keväällä ilmestyneen kirjani Koronavirus, globalismi ja pedon merkki (Kuva ja Sana, 2020) sivuilla 95–117 perustelen julkisiin asiantuntijalähteisiin viittaamalla näkemystä, jonka mukaan koronavirus on aiheuttanut pandemian, koska virus pääsi irti Kiinan Wuhanissa sijaitsevasta kansallisesta bioturvallisuuslaboratoriosta. Sivun 104 alaotsikon ”Koronavirus pääsi irti Wuhanin laboratoriosta” alla kirjoitan seuraavasti:

”Nyt pandemian aiheuttanut koronavirus on joko alkujaan laboratoriomanipuloitu hybridivirus tai ei ole tällainen virus. Molemmat vaihtoehdot ovat edelleen täysin mahdollisia. Jos mainitsemistani vaihtoehdoista on oikea jälkimmäinen eli se, että Wuhan-virus ei ole manipuloitu virus, niin siinä tapauksessa virus on aasianherkko-lepakoista eli hevosenkenkäyökkö-lepakoista peräisin oleva koronavirus, jota on säilytetty ja tutkittu Wuhanin biolaboratoriossa.”

”Perustelluin, luonnollisin, uskottavin ja todennäköisin selitys pandemian aiheuttaneen Wuhan-koronaviruksen alkuperälle ja pandemian liikkeellelähdölle on se, että virus pääsi irti Wuhanin laboratoriosta. Virus on päässyt irti joko huolimattomuuden tai laboratorio-onnettomuuden seurauksena ja tartuttanut koronan laboratorion työntekijöihin, jotka puolestaan ovat levittäneet taudin Wuhanin muuhun väestöön.”

Tuon kirjassa esiin, että koronavirus ei siirtynyt ihmiseen Wuhanin merieläinruokatorilta, että Wuhanin laboratoriossa on tehty lepakoihin liittyvää GoF- eli Gain of Function -virusmutaatiotutkimusta myös amerikkalaisella rahalla ja että Wuhanin bioturvallisuuslaboratorio osaltaan liittyy Kiinan biologisten aseiden kehittelyohjelmaan. Muistutan siitäkin, että Kiinan reaktiot koronaepidemian liikkeellelähtöön Wuhanissa osoittavat Kiinan olevan vastuussa epidemian muuttumisesta pandemiaksi.

Nostan esiin myös sen, että laboratoriovuoto-selitys leimattiin mediassa heti salaliittoväitteeksi siksi, koska asiaan liittyvinä niin sanottuina faktantarkistajina käytettiin henkilöitä, jotka olivat jäävejä eli joilla oli läheisiä ammatillisia suhteita Wuhanin laboratorioon. Henkilö, vaikka sinänsä pätevä tutkijakin, jolla on selvä eturistiriita kyseessä, ei toki mielellään halua lähteä avaamaan sinänsä täysin mahdollisia selitysvaihtoehtoja, jos seurauksena saattaa hyvinkin olla hänen itsensä julkinen liittäminen kyseenalaisiin ja maailmalla seurauksillaan hirvittävää tuhoa aiheuttaneisiin virustutkimushankeisiin. Tällöin tehokas puolustautumistapa on pysäyttää alkuunsa ja kieltää kaikenlainen laboratoriotutkimus- ja vuotoselityspohdinta leimaamalla tällainen salaliittoteoretisoinniksi.

Sivulla 101 esitän, alaotsikon mukaisesti, oleellisen kysymyksen: ”Onko nyt pandemian aiheuttanut koronavirus laboratoriomanipuloitu?” Vastaan seuraavasti:

”Avainkysymys on seuraava. Onko nyt pandemian aiheuttanut SARS-CoV-2 -koronavirus eli COVID-19 vastaavan kaltainen laboratoriossa manipuloitu hybridivirus kuin viisi vuotta sitten aikaansaatu ja Wuhanissakin säilytetty SARS-koronavirushybridi? Hilotin vastaa edellä viitatussa artikkelissaan, että kysymykseen ei ole yksiselitteisen selkeää vastausta. Virallinen, poliittisesti korrekti ja monien tutkijoidenkin tukema kanta on se, että SARS-Cov-2 -virus ei anna aihetta olettaa, että se olisi laboratoriomanipuloitu virus. Selvää tämä ei kuitenkaan ole.”

Kirjan sivuilla 101–104 esittelen asiantuntijaperusteluineen sekä näkemyksen, jonka mukaan virus ei ole manipuloitu, että näkemyksen, jonka mukaan virus voi olla manipuloitu.

Kirjassani totean, että molemmat vaihtoehdot ovat mahdollisia. Nyt syksyllä 2020 on mielenkiintoista havaita, että kuluneen kesän aikana koronaviruksen alkuperän ja pandemian liikkeellelähdön kiinalaiset laboratorioasiayhteydet ovat vahvistuneet entisestään.

Kannattaa lukea huolellisesti kaksi erittäin kattavin lähdeviittein varustettua Independent Science News -artikkelia, joiden kirjoittajat ovat virologian ja genetiikan asiantuntijat, tohtorit Jonathan Latham ja Allison Wilson:

”The Case Is Building That COVID-19 Had a Lab Origin”, 2.6.2020.

“A Proposed Origin for SARS-CoV-2 and the COVID-19 Pandemic”, 15.7.2020.

Ensiksi viitatussa artikkelissa todetaan seuraavasti:

”Prompted by this proximity, various researchers and news media, prominently the Washington Post, and with much more data Newsweek, have drawn up a prima facie case that a laboratory origin is a strong possibility (Zhan et al., 2020; Piplani et al., 2020). That is, one of the two labs in Wuhan that has worked on coronaviruses accidentally let a natural virus escape; or, the lab was genetically engineering (or otherwise manipulating) a Sars-CoV-2-like virus which then escaped.”

Koronaviruksen laboratorioasiayhteydellinen alkuperä on “vahvasti mahdollinen”. Latham ja Allison muistuttavat, että viruksen – joko Wuhanissa säilytetyn ja tutkitun tai GoF-manipuloidun ja tutkitun – karkaaminen laboratoriosta on täysin mahdollista ottaen lukuun sen, että näin on joka tapauksessa tapahtunut jo useita kertoja aiemminkin. Näin on käynyt esimerkiksi vuonna 1977 venäläisessä tai mahdollisesti kiinalaisessa laboratoriossa, josta rokotekehittelyn yhteydessä karkasi H1N1-influenssavirus. SARS-koronavirus on dokumentoidusti karannut kuusi kertaa tutkimuslaboratoriosta vuoden 2003 epidemian jälkeen. Näistä karkaamisista neljä on tapahtunut kiinalaislaboratorioissa. Juuri tällaisten tapausten vuoksi USA:ssa kohdistettiin vuonna 2014 vahvaa arvostelua GoF-tutkimuksia kohtaan, jolloin näiden rahoitus jäädytettiin väliaikaisesti.

Latham ja Allison pitävät mahdollisena myös sitä vaihtoehtoa, että nyt pandemian aiheuttaneen koronaviruksen alkuperään liittyy virusmanipulaatiota. Joka tapauksessa heidän mukaansa:

”The leading hypothesis is a lab outbreak. For all these reasons, a lab escape is by far the leading hypothesis to explain the origins of Sars-CoV-2 and the COVID-19 pandemic.”

Laboratoriovuotoselitys on todennäköisin selitys. Latham ja Allison katsovat, että tämä vaihtoehto pitäisi ehdottomasti tutkia ja selvittää perusteellisesti. Mutta ongelmana on, että Kiina ei ole tähän halukas ja käytännössä kaikki muut toimijat, jotka tällaisen selvityksen kykenisivät tekemään, ovat eturistiriitatilanteessa ja jäävejä selvittämään Wuhanin laboratorion projekteja, koska ovat tavalla tai toisella itse olleet näissä projekteissa mukana joko osallisina, rahoittajina tai neuvonantajina.

Suurin osa Wuhanin tutkimuksiin sijoitetuista amerikkalaisten veronmaksajien rahoista on kanavoitu Kiinaan EcoHealth Alliance -organisaation kautta. Organisaation presidentti Peter Daszak puolestaan on väkevästi leimannut kaikki laboratorioalkuperäselitykset salaliittoteorioiden lietsomiseksi. Muut selvityksen tekemiseen pätevät tahot kuten WHO, US CDC, FAO, US NIH ja the Gates Foundation, ovat kaikki olleet mukana tukemassa tai muuten osallisina EcoHealth Alliancen Wuhan-projekteissa.

Jos koronaviruspandemia on todella saanut alkunsa Wuhanin kiinalaislaboratorion virustutkimushankkeista, joutuvat Kiinan lisäksi kaikki edellä mainitut tahot itse tutkinnan kohteiksi ja vastuullisiksi. Juuri tästä syystä mikään edellä mainituista tahoista ei ole lainkaan halukas ottamaan vakavasti eikä selvittämään perusteellisesti laboratoriovuotoselityksen mahdollista todenperäisyyttä. Tällainen haluttomuus on toki merkille pantavaa ja varsin oireellista.

Yllä viitatuista Lathamin ja Allisonin artikkeleista jälkimmäisessä nostetaan esiin myös se vaihtoehto, että koronavirus saattaa olla peräisin jo vuonna 2012 Kiinan Moijangin kaivoksessa työskennelleistä ja sairastuneista kaivosmiehistä. Lepakkojen ulosteiden kanssa kaivoksessa tekemisissä olleet kuusi kaivosmiestä sairastuivat huhtikuussa 2012 tappavaan virussairauteen, jonka oireet vastaavat tämänhetkisen koronaviruksen aiheuttamia oireita. Näistä kaivosmiehistä, joissa virus ehti poikkeusoloissa adaptoitua ihmiseen, otetut virusnäytteet päätyivät Wuhaniin edelleen tutkittaviksi. Näiden tutkimusten yhteydessä virus pääsi karkuun Wuhanista aiheuttaen tämänhetkisen epidemian. Latham ja Allison kirjoittavat tästä vaihtoehdosta:

”This neglect is surprising because their provenance is more than interesting. BtCoV/4991 and RaTG13 were collected from a mineshaft in Yunnan province, China, in 2012/2013 by researchers from the lab of Zheng-li Shi at the Wuhan Institute of Virology (WIV). Very shortly before, in the spring of 2012, six miners working in the mine had contracted a mysterious illness and three of them had died (Wu et al., 2014). The specifics of this mystery disease have been virtually forgotten; however, they are described in a Chinese Master’s thesis written in 2013 by a doctor who supervised their treatment…”

“We do not propose a specifically genetically engineered or biowarfare origin for the virus but the theory does propose an essential causative role in the pandemic for scientific research carried out by the laboratory of Zheng-li Shi at the WIV; thus also explaining Wuhan as the location of the epicentre…”

“Thus, one of the miners, most likely patient 3, or patient 4 (whose thymus was removed), was effectively patient zero of the COVID-19 epidemic. In this scenario, COVID-19 is not an engineered virus; but, equally, if it had not been taken to Wuhan and no further molecular research had been performed or planned for it then the virus would have died out from natural causes, rather than escaped to initiate the COVID-19 pandemic.”

Tämänkin selitysvaihtoehdon mukaan Wuhanin laboratoriossa koronavirukselle tehdyt lisätutkimukset – vaikka ei olisi kyse varsinaisesta virusmanipulaatiostakaan – ja niiden yhteydessä tapahtunut virusvuoto ovat avainasemassa tämänhetkisen koronaviruspandemian liikkeellelähdön selityksessä.

AsiaNews -julkaisusta on puolestaan luettavissa 4.8.2020 päivätty Bernardo Cervelleran artikkeli “Prof Tritto: COVID-19 was created in the Wuhan laboratory and is now in the hands of the Chinese military”. Samaa asiaa käsittelee Steven Mosherin 10.8.2020 päivätty LifeSiteNews -artikkeli “Renowned European scientist: COVID-19 was engineered in China lab, effective vaccine ‘unlikely’”.

Cervellera ja Mosher uutisoivat italialaisen professori Joseph Tritton tuoreesta kirjasta Cina COVID 19. La Chimera che ha cambiato il Mondo (Edizioni Cantagalli, 2020). Myös Tritton mukaan pandemian aikaansaaneen koronaviruksen alkuperä liittyy siihen GoF -virustutkimukseen, jota kiinalaiset harjoittivat Wuhanissa ranskalaisten ja amerikkalaisten rahallisella ja tieteellisteknisellä tuella. Alkujaan kiinalaisten tavoitteena oli kehittää rokote SARS-virusta vastaan käyttämällä hyväksi HI-viruksesta peräisin olevaa geneettistä materiaalia. Rokotetutkimuksen ja GoF-manipulaation edistyessä koronavirusmanipulaation sotilaallisen soveltamisen mahdollisuudet nousivat esiin, jolloin Wuhanin tutkimukset liitettiin osaltaan myös Kiinan asevoimien biologisten aseiden kehittelyohjelmaan. Näin katsoo professori Tritto viruksen laboratoriosta vuotamisen taustoja selostaessaan.

Joka tapauksessa, lopputuloksen kannalta tarkasteltuna, on siten kuin Koronavirus-kirjani sivujen 112–117 alaotsikoissa totean: ”Kommunisti-Kiina on välittömimmin vastuussa koronapandemiasta” ja ”Kiina salli kiinalaisen koronaepidemian leviämisen pandemiaksi”.

Nämä johtopäätökset vahvistaa myös 19.8.2020 päivätty Daily Caller -artikkeli ”Wuhan Officials Hid Coronavirus Info From World As Virus Rapidly Spread: Report”.

 

 

Juha Ahvio ma 24.08. 22:25

Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja

tuoreimmat

Todisteet: Väitteet Trumpin Venäjä-kytköksistä olivat valheita

la 27.05. 12:08

J. V. Snellman ja suomalaisuusaate

to 11.05. 20:37

Raamatun alkutekstiä ei ole vaietusti sensuroitu

to 27.04. 23:12

Teologia: Oppia ihmisestä vai Jumalasta?

ti 28.03. 20:16

Kapitalismi on markkinatalouden turmeltunut muoto

ti 07.03. 13:21

UFO-ilmiö

to 23.02. 20:49

USA:n haasteet kovenevat

ke 15.02. 23:28

Scifi on muokannut yhteistä alitajuntaamme

to 05.01. 19:50

Herran vuosi 2023 kuuluu Kristukselle

pe 30.12. 16:11

Onko joulu pakanallinen vai kristillinen juhla?

pe 16.12. 23:40

blogit

Vieraskynä

Alistamisemme menetelmät

ma 08.08.2022 23:48

Juha Ahvio

Todisteet: Väitteet Trumpin Venäjä-kytköksistä olivat valheita

la 27.05.2023 12:08

Professorin Ajatuksia

Yle teki diasarjan, mutta miksi niin moni seikka unohtui?

to 13.05.2021 20:23

Marko Hamilo

Ydinvoimaa, talouskasvua ja teollisia työpaikkoja

ti 28.03.2023 20:22

Jukka Hankamäki

Kotouttaminen ei tunnu onnistuvan

ke 18.11.2020 16:56

Petteri Hiienkoski

Länsimaiden harhautumisen synkkä logiikka

pe 26.05.2023 14:00

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Kokoomus ei ole talouspuolue sen enempää kuin muutkaan

ti 14.02.2023 12:04

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Valtuustoaloitteeni mamujen 43 äidinkielen opetuksen lopettamiseksi verovaroilla Espoossa

su 15.01.2023 14:49

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

Punavihreä hallitus komentaa! Maakuoppaan mars!

la 25.02.2023 13:58

Mika Niikko

Suvaitsevaisuuden kirjavat käsitteet

su 13.09.2020 23:07

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

Äärivasemmisto ja vihreät liittoutuivat oligarkkien kanssa ja paljastivat vanhan epädemokraattisen luonteensa

to 04.05.2023 19:11

Heikki Porkka

RKP - maahanmuutto jäsenhankinnan välineenä

ke 17.05.2023 18:45

Tapio Puolimatka

WHO:n kansainvälinen pandemiasopimus

to 18.05.2023 19:39

Olli Pusa

Työperäinen maahanmuutto

pe 21.04.2023 09:23

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Rikkaat rikastuvat ja köyhät kituuttavat

ti 18.08.2020 10:15

Reijo Tossavainen

Auta avun tarpeessa

to 19.03.2020 07:33

Jessica Vahtera

Kuuden euron kohtuus missä palkkatasa-arvo?

ma 11.05.2020 17:17

Pauli Vahtera

Olisinko yrittäjä, enkä palkansaaja

su 25.10.2020 22:57

Timo Vihavainen

Suurista erehdyksistä

to 23.02.2023 21:02

Matti Viren

Odotellaan vuotta 2023

la 14.08.2021 23:44