Blogi: Juha Ahvio, pe 27.11.2020 18:34

Pitääkö Trumpin kannattajat tutkia, tuomita ja uudelleenkouluttaa?

Esitän otsikossa vakavan kysymyksen: Pitääkö Trumpin kannattajat tutkia, tuomita ja uudelleenkouluttaa? Vaikka USA:n presidentinvaalien todellisen tuloksen selvittäminen on edelleen auki ja kesken, valmistautuvat Joe Bidenin kannattajat jo vallanvaihdon ja Trumpin hallinnon päättymisen jälkeisiä tilanteita varten. Tällaiseen Bidenin kannattajien valmistautumiseen lukeutuu myös sen pohtiminen, mitä tulee tehdä paitsi Trumpille itselleen myös hänen hallinnossaan mukana olleille ja laajemmassa määrin kaikille niille pitkälti yli seitsemällekymmenelle miljoonalle amerikkalaiselle, jotka kannattavat ja tukevat Trump-henkistä MAGA-konservatismia.

Varsin vakavasti merkille pantavaa on se, että Bidenin kannattajien ja ylipäänsä USA:n niin sanotusti tiedostavan vasemmiston keskuudesta on täysin avoimesti, julkisesti ja totisenvakavasti esitetty, että Trumpin kannattajat täytyy tutkia, tuomita ja kouluttaa uudelleen yhteiskuntakelpoisiksi. Näin siksi, koska he ovat, Trumpin politiikkaa tukemalla, syyllistyneet vakavaan rikokseen ja moraalittomuuteen, joiden myötä he ovat menettäneet yhteiskuntakelpoisuutensa.

Missä ja miten tällaista umpitotalitaarista rankaisuhaaveilua on esitetty?

Huippukorkeatasoisena eliittiyliopistona pidetyn Harvardin yliopiston opiskelijat ovat esittäneet, että nyt täytyy menetellä edellä kuvatulla tavalla. Harvardin yliopiston opiskelijat ovat pitäneet esillä avointa kirjettä, jossa vaativat, että Harvardin yliopiston on vastedes kieltäydyttävä hyväksymästä henkilökuntaansa, luennoitsijoiksi ja puhujiksi henkilöitä, jotka ovat palvelleet Trumpin hallinnossa ilman, että nämä henkilöt vedetään vastuuseen, heidät tutkitaan, heiltä vaaditaan irtisanoutumista harhautumistaan ja kääntymistä pois kaikesta Trump-henkisestä. Ilman tällaista julkista itsekritiikkiä ja parannuksentekoa heillä ei pidä olla mitään asiaa Harvardin yliopistoon. Eikä oikeastaan paljon muuallekaan, mikäli näistä Harvard-totalitaristeista riippuu.

Tästä opiskelijoiden vaatimuslistasta kertoo esimerkiksi Harvardin yliopiston julkaisu The Harvard Crimson 19.11.2020 päivätyssä artikkelissaan “Open Letter Calls on Harvard to Develop ‘Accountability Guidelines’ on Hiring Former Trump Administration Officials” .

Opiskelijoiden avoimen kirjeen mukaan Trump kannattajineen ovat ”polkeneet jalkoihinsa vapaiden ja rehellisten vaalien” sekä ”rauhanomaisen vallanvaihdon periaatteet” ja ovat ”ilmaisseet täydellistä piittaamattomuutta totuudesta”. Kirjeen mukaan Harvard syyllistyy itse ”demokratian periaatteiden kumoamiseen” mikäli ei nyt perusta järjestelmää, joka vetää julkiseen vastuuseen kaikki Harvardin kampukselle pyrkivät Trump-henkiset vaikuttajat. Tämä vaatimus vastuuseen vetämisestä ei koske vain Trumpin hallinnossa aktiivisesti mukana olleita, vaan myös kaikkia ”yhteistoimintahenkilöitä”, jotka vain ehkä passiivisestikin ovat hyväksyneet Trump-konservatiivisen ”hyökkäyksen totuutta ja demokratian perusperiaatteita vastaan”.

Nämä totalitaariseen poliittiseen korrektiuteen perustuvat rankaisuvaateet on esitetty, kuten asiaan kuuluu, sananvapauden ja totuuden puolustamisen nimessä. Ja tukien sellaista presidenttiehdokasta, jonka puolue ja vaalikoneisto ovat juuri panneet toimeen USA:n historian vilpillisimpiin lukeutuvat vaalit ääntenlaskupetoksineen. Harvardin ”tiedostavien” opiskelijoiden avoimen kirjeen sisältö on näiltä perusteluosiltaan täyttä psykologispsykiatrista projektiota, jolla tarkoitetaan defenssimekanismia, joka heijastaa omat mielensisällöt ja taipumukset toisiin ihmisiin eli oman itsen ulkopuoliseen todellisuuteen.

Harvardin opiskelija-aktivistien kanssa samantyylisiä vaatimuksia ovat esittäneet somessa muutkin vasemmistovaikuttajat, kuten esimerkiksi kalifornialainen demokraattivaikuttaja David Atkins, kuten ilmenee Ken Webster Jr:n 23.11.2020 päivätystä KPRC Radio -sivuston The Pursuit of Happiness -blogin artikkelista ”Leftist Plan for Trump Supporters: Re-education Camps, Ban on Talk Radio” .

Artikkelista ilmenee, että vasemmistovaikuttajat vaativat 75:n miljoonan konservatiivin uudelleenkouluttamista uudelleenkoulutusleireillä, ”uudelleenohjelmoimista”, ja konservatiivisen puheradion kieltämistä.

Huomaa, millaisissa tunnelmissa tällaiset vasemmistolaiset elävät. Heidän mukaansa Trumpin jälkeinen aika USA:ssa vastaa toisen maailmansodan ja Hitlerin jälkeistä aikaa Saksassa, keisarillisen Japanin antautumisen jälkeistä aikaa Japanissa ja niin sanotun rekonstruktion aikaa sisällissodan jälkeisissä Washingtonin liittohallituksen joukkojen miehittämissä etelävaltioissa.

Mutta ennen kaikkea merkille pantavaa on, että uudelleenkoulutus- ja aivopesuvaateita esittävät nimenomaan Harvardin älykköopiskelijat, ja vielä Free Speech -sananvapauteen vedoten!

Harvardin yliopisto on valtavilla lukukausimaksuilla niin sanotusti maailman korkeatasoisinta akateemista sivistystä tarjoava ja tulevia eliittivaikuttajia hautova USA:n vanhin ja aikanaan vuonna 1636 vankasti raamatullisen kristillisen reformoidun uskon totuuden varaan perustettu korkeakoulu. Tämän eliittiyliopiston tiedostavat aktivistiopiskelijat haluavat nyt, kun olettavat Joe-sedän – viittaa siis Bidenin setään, ei siihen toiseen USA:n eliitin keskuudessa 1930–40-luvuilla leppoisan arvostavasti Joe-setänä tunnettuun henkilöön eli Uncle Joe -Staliniin – päätyvän valkoiseen taloon, perustaa uudelleenkoulutus- ja rehabilitaatiojärjestelmän Trumpin hallinnon jäsenille ja hänen kannattajilleen.

Näistä konservatiivisista Trump-kannattajista monet jakavat edelleen sen kristillisen uskon ja siihen nojaavan käsityksen totuudesta, johon viittaa myös Harvardin yliopiston vanha Veritas-tunnus, jonka avoimeksi viholliseksi tämän päivän Harvard itse puolestaan on paradoksaalisesti kulttuurimarxilaisine radikaaliaineksineen päätynyt.

Esikuvanaan edellä kuvatun kaltaiset radikaaliainekset näyttävät pitävän toisen maailmansodan jälkeen Saksassa toteutettua denatsifikaatio-ohjelmaa, jolla saksalaiset piti aivopestämän pois natsismista, siis sen jälkeen, kun natsijohto oli ensin tuomittu Nürnbergin oikeudenkäynnissä. Amerikkalaisten organisoimassa denatsifikaatiohankkeessa olivat keskeisellä tavalla mukana Frankfurtin koulukunnan kulttuurimarxisti-intellektuellit Franz Neumann ja Herbert Marcuse, jotka tuolloin työskentelivät CIA:n edeltäjän OSS:n leivissä. Tästä aihepiiristä voi lukea teoksesta  Franz Neumann, Herbert Marcuse, Otto Kirchheimer, Secret Reports on Nazi Germany: The Frankfurt School Contribution to the War Effort, edited by Raffaele Laudani (Princeton University Press, 2013).

Nyt edellä viitatut Harvardin hautomat kansakunnan toivot sekä muut tiedostavat ja BLM-woke-henkiset älyn jättiläiset haluavat leikkiä ja elää uudelleen tämän natsisminmurskaamisen kokemuksen. Näille aineksille tämä tarkoittaa Trump-hitlerin ja hänen kätyriensä vanhurskasta tuomitsemista ja amerikkalaisten konservatiivien koko joukon aivopesemistä lopullisesti pois kaikesta ”epäedistyksellisestä” tieteenvastaisuudesta ja ”taantumuksellisesta” deplorables-surkimusmitättömyydestä sekä menneen maailman kristilliseen uskoon ja arvoasenteisiin takertumisesta, kuten Barack Obama ja Hillary Clinton näitä peruskonservatiiveja ja heidän arvomaailmaansa herjaavan halveksivasti luonnehtivat ja vihanimittelivät.

Edellä kuvatun kaltaiset totalitaariset vaatimukset ovat varsin vakavia, kuten ilmenee Craig Bannisterin 20.11.2020 päivätystä CNSNews-sivuston artikkelista ”Dershowitz: Harvard Students Who ‘Want to Set Up Reeducation Camps and Moral Rehabilitation Centers…Have an Enemy in Me’” .

Harvard-eliittiopiskelijoiden hankkeessa on tosi kysymyksessä. Tämän osoittaa se, että jopa liberaali- ja demokraattitaustainen juutalainen huippujuristi ja Harvardin oikeustieteellisen tiedekunnan emeritusprofessori Alan Dershowitz, joka on kuitenkin tinkimätön konstitutionalisti ja tältä osin perinteisen Amerikan puolustaja, on noussut huolestuneena Harvard-opiskelijoiden hanketta vastaan ja varoittaa siitä sekä ilmoittaa vastustavansa sitä kaikella juridisella pätevyydellään ja arvovallallaan.

Mutta tällaista seuraa, kun eliitti on aivopessyt itse itsensäkin uskomaan omaan harhaiseen ja sairaalloiseen Trump on Hitler -propagandaansa. Eliitti ja sen vaikuttama akateeminen nuoriso ovat uskoneet omat iskulauseensa, joita ovat neljä vuotta päivittäin itselleen ja koko muulle maailmalle hokeneet. Nyt he sitten aikovat myös toimia omien uskomustensa mukaisesti. Loogistahan tällainen sinänsä on. Mutta ongelma, todella suuri ongelma, on toki siinä, että Trump on Hitler -uskomuksen premissit ovat pahasti valheelliset ja järjettömät, vallitsevien asiaintilojen vastaiset, epätodet.

Merkille pantavaa onkin, että tällainen järjettömyys ja premissien harhaisuus ei lainkaan häiritse edellä kuvatun kaltaisia Harvard-älykköjä eikä heidän hengenheimolaisiaan somessa ja muualla. Tällainen asiaintila toki osoittaa paljonkin heidän aatteellisuutensa ja ideologisuutensa perusluonteesta. Kuten tuore tutkimus osoittaa, vasemmistolaisilla opiskelijoilla on vahva totalitaarinen ja toisinajattelun kokonaan pois sulkeva asennoitumistaipumus, suomalaisessakin yliopistomaailmassa.

Mutta se, mikä on varsin mielenkiintoista ja mikä samalla siirtää katseemme USA:sta koti-Suomeemme, on seuraava tosiasia.

Lähestulkoon sitä samaa, jota olen edellä USA:n yhteydessä käsitellyt, on jo esitetty meillä Suomessakin. Näin on menetellyt Yrjö Rautio Helsingin Sanomien 20.11.2020 päivätyssä kolumnissaan ”Trumpin käytös vetää häpeään myös hänen suomalaiset ihailijansa”. Kolumnin ingressin mukaan ”Miestä, joka yrittää henkilökohtaisen etunsa vuoksi tuhota maansa demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen, ei voi kohdella liian ankarasti, kirjoittaa Yrjö Rautio kolumnissaan”.

Siis Yrjö Rautio, SKDL-kommunisti ja Kansan Uutisten entinen päätoimittaja ja nykyisin ”vastuullisenliberaalissa” ja EU-globalismihenkisessä Hesarissa arvokkaasti viihtyvä punavihreä vaikuttaja, ilmoittaa ykskantaan kaikkien Trumpin kannattajien olevan yhtä syyllisiä kuin Trump itsekin hänen kauheuksiinsa, jotka edellä viitatussa Raution kolumnissa vertautuvat suoraan Hitlerin ja Stalinin kauheuksiin.

Yrjö Rautio voi, kuten hän Hesarin 14.8.2020 päivätyssä ”Tekoja isänmaan eteen pystyvät tekemään vain ne, jotka kykenevät yhteistyöhön muiden poliittisten voimien kanssa” artikkelissan menettelee, esittää itsensä entisenä enemmistökommunistina ja stalinismin paheksujana, vähemmistökommunistien taistolaisuutta paheksuneena. Rautio voi siis esiintyä niin sanottuna hyvänä kommunistina, eurokommunistina, ja nyt vankasti EU-arvoja puolustavana henkilönä.

Raution kolumnista kannattaa noteerata seuraavat lainaukset:

”Häpeään joutuvat myös Trumpin ihailijat ja tukijat ympäri maailmaa, myös Suomessa. Täällä he ovat enimmäkseen perussuomalaisia ja oikeistokristittyjä…Mutta onko vastuuta myös Trumpin ulkomaisilla tukijoilla ja ihailijoilla, kuten suomalaisilla oikeistopopulisteilla? On. Oliko suomalainenkin natsi osasyyllinen natsi-Saksassa tai suomalainen stalinisti Neuvostoliitossa tehtyihin rikoksiin ihmisyyttä vastaan? Oli. Myös hurraava yleisö on aina osasyyllinen pahuuden suuressa näytelmässä.”

No niin, tässä se nyt kuultiin, arvovaltaisen ankarasti lausuttu moraalinen tuomio. Natseihin rinnastettavissa olevat ja Trump-hitleriä sympatisoivat oikeistokristityt ovat syyllisiä, Suomessakin. Ankaran tuomion on pakko olla pätevä ja kohteeseensa osuva, koska vastuullinen valtamedia-Hesari näin väkevästi julistaa, vanhurskaan ja eettisesti ylevän kommunistikolumnistinsa lausumana.

Asian ydin on seuraava. Sitä, mitä USA:n isolla globalistisella rahalla voidellut vasemmistoainekset suunnittelevat tekevänsä poliittisille, aatteellisille ja uskonnollisille vastustajilleen Joe Bidenin päädyttyä niin sanotuksi presidentiksi, siitä samasta heidän suomalaisetkin aatetoverinsa haaveilevat täällä.

Rikokset, syyllisyys, rangaistukset, itsekritiikki, uudelleenkoulutus, aivopesu. Nämä käsitteet ovat läsnä suomalaisessakin diskurssiavaruudessa.

Kansallismielinen konservatismi, klassinen kristinusko ja kristillinen arvokonservatismi pois, ja tilalle Joe Bidenin Build Back Better, demokraattien Green New Deal, EU-komission CDU-”konservatiivisen” Ursula von der Leyenin väkevästi ajama European Green Deal ja Davos-rahaparonien The Great Reset -uudelleenasetusohjelma. Nämä ovat yleismaailmallisia hankkeita, jotka vaikuttavat yhtä hyvin USA:ssa kuin EU:ssa ja siten meillä Suomessakin. Siksi todellakin kannattaa seurata, mitä USA:ssa tapahtuu, koska me olemme hyvinkin listalla seuraavien joukossa.

Jos asia ei vielä edellä olevan kappaleen lukemisella selvinnyt, väännän ihan rautalangasta, millainen sisäinen logiikka näillä keskinäisriippuvilla asioilla nykymaailmassa on. Lainaan tähän piakkoin ilmestyvän uuden kirjani Black Lives Matter, vale valkoisesta Jeesuksesta ja Elokapina (Kuva ja Sana, 2020) esipuhetta, jossa kirjoitan seuraavasti.

Paul Gottfried on juutalaistaustainen amerikkalainen professori, paleokonservatiivinen yhteiskuntafilosofi ja historioitsija. USA:n niin kutsutun vanhan oikeiston perinteestä ammentava Gottfried lukeutuu amerikkalaisten konservatiiviajattelijoiden raskaaseen sarjaan. Hän toimii myös Marion Maréchalin ja Thibaut Monnierin Ranskan Lyoniin perustamassa Institut de sciences sociales, économiques et politiques -instituutissa.

Gottfried tuntee perusteellisesti ja syvällisesti sekä amerikkalaisen että eurooppalaisen marxismin ja kulttuurimarxismin aatteet. Hänen merkittävimpiin teoksiinsa lukeutuu The Strange Death of Marxism: The European Left in the New Millennium (University of Missouri Press, 2005). Tässä kirjassaan Gottfried muistuttaa siitä, että Neuvostoliiton historian päättymisen jälkeinen 2000-luvun eurooppalainen vasemmistoaate on saanut paljon vaikutteita USA:sta. Eurooppalainen vasemmisto on ikään kuin amerikkalaistanut monikulttuurisuusaatteen ja niin sanotun antifasismin yhdistävän jälkimarxilaisen aatteensa.

Gottfriedin näkemys osuu oikeaan. Tämän olemme saaneet havaita Suomessakin kuluneena vuonna 2020. Suomalainen vasemmistoliberalismi omaksuu agendalleen USA:n aatetoveriensa kärkiteemat sitä mukaa kuin ne USA:ssa esiin nostetaan. Näin tapahtuu sekä maallisen regimentin että hengellisen regimentin asioissa.

Kun vuonna 2013 perustettu Black Lives Matter -radikaaliliike aktivoitiin kesällä 2020 Amerikan kaupunkien kaduille mellakoimaan, ilmaantuivat BLM-vallankumousteemat myös suomalaisen ”tiedostavan” aineksen asialistalle. Rakenteellisen rasismin, valkoisen syyllisyyden, etenkin valkoisen kristillisen syyllisyyden, ja kriittisen rotuteorian velvoittavuuden teemoihin havahduttiin tuota pikaa meilläkin.

BLM-liikkeen kumousteemojen otsikoihin nousun myötä saivat vapautuksen teologian kannattajat jälleen lisää kaikupohjaa klassisen kristillisyyden täysin hylkääville yhteiskunnallisaatteellisille radikaaliuskomuksilleen erilaisissa kirkollisissa ja kristillisissä piireissä.

Punavihreän globalistisen aatteen kansainvälinen keskinäisriippuvuus on ilmennyt seuraavastikin. Siinä missä USA:n vasemmistoliberaalin agendan ajamisen keihäänkärjeksi lanseerattu demokraattipoliitikko Joe Biden julistaa pandemia- ja ilmastonmuutossosialistista Build Back Better -ohjelmaansa, siinä EU-komissio ajaa European Green Deal -ohjelmaansa velkaelpymispaketteineen ja Davos-eliitti The Great Reset -totalitaarista Suurta uudelleenasetusohjelmaansa. Samaan Ison rahan rahoittamaan korona- ja ilmastoradikalismiin sekä terveystotalitarismiin on sitoutunut Suomen punavihreä hallitus.

Tästä syystä suomalaisten ja etenkin suomalaisten kristittyjen tulee olla selvillä siitä, mistä näissä keskinäisriippuvissa ja samanaikaisesti eri puolilla maailmaa ajettavissa teemoissa on todellisuudessa kyse. Näiden teemojen todellisuudet koskettavat meitä sekä vastuullisina isänmaallisina kansalaisina että raamatulliseen kristilliseen uskoon sitoutuneina kristittyinä.

Näin totean pian ilmestyvän kirjani esipuheessa.

Juha Ahvion uusin kirja: Black Lives Matter, Vale valkoisesta Jeesuksesta ja Elokapina

 

 

Juha Ahvio pe 27.11. 18:34

Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja

tuoreimmat

Presidenttiehdokkaiden turvallisuuspolitiikka

pe 22.09. 00:24

Lääketeollisuus, huumeet ja bioaseet

ma 21.08. 11:14

Todisteet: Väitteet Trumpin Venäjä-kytköksistä olivat valheita

la 27.05. 12:08

J. V. Snellman ja suomalaisuusaate

to 11.05. 20:37

Raamatun alkutekstiä ei ole vaietusti sensuroitu

to 27.04. 23:12

Teologia: Oppia ihmisestä vai Jumalasta?

ti 28.03. 20:16

Kapitalismi on markkinatalouden turmeltunut muoto

ti 07.03. 13:21

UFO-ilmiö

to 23.02. 20:49

USA:n haasteet kovenevat

ke 15.02. 23:28

Scifi on muokannut yhteistä alitajuntaamme

to 05.01. 19:50

blogit

Vieraskynä

Avoin kirje Suomen medialle

su 26.11.2023 21:40

Juha Ahvio

Presidenttiehdokkaiden turvallisuuspolitiikka

pe 22.09.2023 00:24

Professorin Ajatuksia

Yle teki diasarjan, mutta miksi niin moni seikka unohtui?

to 13.05.2021 20:23

Marko Hamilo

Ydinvoimaa, talouskasvua ja teollisia työpaikkoja

ti 28.03.2023 20:22

Jukka Hankamäki

Kotouttaminen ei tunnu onnistuvan

ke 18.11.2020 16:56

Petteri Hiienkoski

Vaihtoehdot moninapaisessa maailmassa

ti 06.06.2023 16:58

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Jolla on korvat, se kuulkoon

ke 23.08.2023 20:50

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Valtuustoaloitteeni mamujen 43 äidinkielen opetuksen lopettamiseksi verovaroilla Espoossa

su 15.01.2023 14:49

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

Punavihreä hallitus komentaa! Maakuoppaan mars!

la 25.02.2023 13:58

Mika Niikko

Suvaitsevaisuuden kirjavat käsitteet

su 13.09.2020 23:07

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

HSY juhlii järjen vastaisen biojätteen erilliskeräyksen 30 vuotistaivalta

to 16.11.2023 17:38

Heikki Porkka

Mikko Puumalainen - totalitarismin puolella sananvapautta ja suomalaisten etua vastaan

ke 22.11.2023 17:48

Tapio Puolimatka

Lasten vai aikuisten oikeudet

ma 21.08.2023 19:21

Olli Pusa

Totuus murtautuu esiin

la 25.11.2023 20:22

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Rikkaat rikastuvat ja köyhät kituuttavat

ti 18.08.2020 10:15

Reijo Tossavainen

Auta avun tarpeessa

to 19.03.2020 07:33

Pauli Vahtera

Olisinko yrittäjä, enkä palkansaaja

su 25.10.2020 22:57

Timo Vihavainen

Häpeänsä kullakin

ke 19.07.2023 21:26

Matti Viren

Odotellaan vuotta 2023

la 14.08.2021 23:44