Blogi: Juha Ahvio, la 05.06.2021 00:10

Nyt valtamediakin pitää koronaviruksen laboratorioalkuperää täysin mahdollisena

Yli vuosi sitten, 24.4.2020, julkaisin Patmos-blogin otsikolla ”Koronavirus pääsi irti Wuhanin laboratoriosta”. Tuolloisen artikkelini ingressi kuuluu näin: ”Kaiken käytettävissä olevan informaation valossa otsikossa todettu on kaikkein perustelluin, luonnollisin ja uskottavin selitys pandemian aiheuttaneen Wuhan-koronaviruksen alkuperälle. Wuhan-virus on todellinen kiinalaisvirus, joka, mitä ilmeisimmin, on peräisin Wuhanissa sijaitsevasta Kiinan kansallisesta bioturvallisuuslaboratoriosta, joka on osa Kiinan tiedeakatemian Virologian instituuttia.” Näin kirjoitin huhtikuussa 2020.

Tätä blogia on 27.5.2021 eli nyt tuoreeltaan kommentoinut nimimerkki Joona, joka toteaa, että on mielenkiintoista palauttaa mieleen tämä blogikirjoitus näin 13 kuukautta myöhemmin. Joona kirjoittaa osuvasti:

”Nyt kun ’oikeat henkilöt’, eivätkä sellaiset kuten Trump tai konservatiivimediat, miettivät samoja kuvioita ja niihin liittyviä oikeita asiaintiloja, onkin tämä ’salaliittoteoria’ saanut ylennyksen ’teoriaksi’”.

Niinpä niin. Tähän Joonan kommenttiin voi vain todeta, että sinäpä sen sanot.

On todella mielenkiintoista havaita nyt, toukokuun lopulla ja kesäkuun alussa 2021, että edellä esitetty näkemys koronaviruksen laboratorioalkuperästä on yhtäkkiä noussut maailman ja etenkin USA:n valtamediassa kammottavasta ja vaarallisen disinformatiivisesta salaliittoteoriasta täysin varteen otettavaksi ja mahdolliseksi selitykseksi koronaviruspandemian liikkeellelähdölle.

Palautan tässä mieleen myös toisen Patmos-blogini, jonka kirjoitin vajaa vuosi sitten, 21.8.2020, otsikolla ”Koronaviruksen laboratorioasiayhteydet vahvistuvat entisestään”. Tässä artikkelissa kirjoitin muun muassa seuraavasti:

Keväällä ilmestyneen kirjani Koronavirus, globalismi ja pedon merkki (Kuva ja Sana, 2020) sivuilla 95–117 perustelen julkisiin asiantuntijalähteisiin viittaamalla näkemystä, jonka mukaan koronavirus on aiheuttanut pandemian, koska virus pääsi irti Kiinan Wuhanissa sijaitsevasta kansallisesta bioturvallisuuslaboratoriosta. Sivun 104 alaotsikon ”Koronavirus pääsi irti Wuhanin laboratoriosta” alla kirjoitan seuraavasti:

”Nyt pandemian aiheuttanut koronavirus on joko alkujaan laboratoriomanipuloitu hybridivirus tai ei ole tällainen virus. Molemmat vaihtoehdot ovat edelleen täysin mahdollisia. Jos mainitsemistani vaihtoehdoista on oikea jälkimmäinen eli se, että Wuhan-virus ei ole manipuloitu virus, niin siinä tapauksessa virus on aasianherkko-lepakoista eli hevosenkenkäyökkö-lepakoista peräisin oleva koronavirus, jota on säilytetty ja tutkittu Wuhanin biolaboratoriossa. Perustelluin, luonnollisin, uskottavin ja todennäköisin selitys pandemian aiheuttaneen Wuhan-koronaviruksen alkuperälle ja pandemian liikkeellelähdölle on se, että virus pääsi irti Wuhanin laboratoriosta. Virus on päässyt irti joko huolimattomuuden tai laboratorio-onnettomuuden seurauksena ja tartuttanut koronan laboratorion työntekijöihin, jotka puolestaan ovat levittäneet taudin Wuhanin muuhun väestöön.”

Tuon kirjassa esiin, että koronavirus ei siirtynyt ihmiseen Wuhanin merieläinruokatorilta, että Wuhanin laboratoriossa on tehty lepakoihin liittyvää GoF- eli Gain of Function -virusmutaatiotutkimusta myös amerikkalaisella rahalla ja että Wuhanin bioturvallisuuslaboratorio osaltaan liittyy Kiinan biologisten aseiden kehittelyohjelmaan. Muistutan siitäkin, että Kiinan reaktiot koronaepidemian liikkeellelähtöön Wuhanissa osoittavat Kiinan olevan vastuussa epidemian muuttumisesta pandemiaksi.

Nostan esiin myös sen, että laboratoriovuoto-selitys leimattiin mediassa heti salaliittoväitteeksi siksi, koska asiaan liittyvinä niin sanottuina faktantarkistajina käytettiin henkilöitä, jotka olivat jäävejä eli joilla oli läheisiä ammatillisia suhteita Wuhanin laboratorioon. Henkilö, vaikka sinänsä pätevä tutkijakin, jolla on selvä eturistiriita kyseessä, ei toki mielellään halua lähteä avaamaan sinänsä täysin mahdollisia selitysvaihtoehtoja, jos seurauksena saattaa hyvinkin olla hänen itsensä julkinen liittäminen kyseenalaisiin ja maailmalla seurauksillaan hirvittävää tuhoa aiheuttaneisiin virustutkimushankeisiin. Tällöin tehokas puolustautumistapa on pysäyttää alkuunsa ja kieltää kaikenlainen laboratoriotutkimus- ja vuotoselityspohdinta leimaamalla tällainen salaliittoteoretisoinniksi.

Sivulla 101 esitän, alaotsikon mukaisesti, oleellisen kysymyksen: ”Onko nyt pandemian aiheuttanut koronavirus laboratoriomanipuloitu?” Vastaan seuraavasti:

”Avainkysymys on seuraava. Onko nyt pandemian aiheuttanut SARS-CoV-2 -koronavirus eli COVID-19 vastaavan kaltainen laboratoriossa manipuloitu hybridivirus kuin viisi vuotta sitten aikaansaatu ja Wuhanissakin säilytetty SARS-koronavirushybridi? Hilotin vastaa edellä viitatussa artikkelissaan, että kysymykseen ei ole yksiselitteisen selkeää vastausta. Virallinen, poliittisesti korrekti ja monien tutkijoidenkin tukema kanta on se, että SARS-Cov-2 -virus ei anna aihetta olettaa, että se olisi laboratoriomanipuloitu virus. Selvää tämä ei kuitenkaan ole.”

Kirjan sivuilla 101–104 esittelen asiantuntijaperusteluineen sekä näkemyksen, jonka mukaan virus ei ole manipuloitu, että näkemyksen, jonka mukaan virus voi olla manipuloitu. Jatkoin vuoden takaisessa artikkelissani seuraavasti:

Kirjassani totean, että molemmat vaihtoehdot ovat mahdollisia. Nyt syksyllä 2020 on mielenkiintoista havaita, että kuluneen kesän aikana koronaviruksen alkuperän ja pandemian liikkeellelähdön kiinalaiset laboratorioasiayhteydet ovat vahvistuneet entisestään. Kannattaa lukea huolellisesti kaksi erittäin kattavin lähdeviittein varustettua Independent Science News -artikkelia, joiden kirjoittajat ovat virologian ja genetiikan asiantuntijat, tohtorit Jonathan Latham ja Allison Wilson”The Case Is Building That COVID-19 Had a Lab Origin”, 2.6.2020, ja  “A Proposed Origin for SARS-CoV-2 and the COVID-19 Pandemic”, 15.7.2020. Näiden artikkeleiden pohjalta totesin vuosi sitten näin:

Koronaviruksen laboratorioasiayhteydellinen alkuperä on “vahvasti mahdollinen”. Latham ja Allison muistuttavat, että viruksen – joko Wuhanissa säilytetyn ja tutkitun tai GoF-manipuloidun ja tutkitun – karkaaminen laboratoriosta on täysin mahdollista ottaen lukuun sen, että näin on joka tapauksessa tapahtunut jo useita kertoja aiemminkin.

Näin on käynyt esimerkiksi vuonna 1977 venäläisessä tai mahdollisesti kiinalaisessa laboratoriossa, josta rokotekehittelyn yhteydessä karkasi H1N1-influenssavirus. SARS-koronavirus on dokumentoidusti karannut kuusi kertaa tutkimuslaboratoriosta vuoden 2003 epidemian jälkeen. Näistä karkaamisista neljä on tapahtunut kiinalaislaboratorioissa. Juuri tällaisten tapausten vuoksi USA:ssa kohdistettiin vuonna 2014 vahvaa arvostelua GoF-tutkimuksia kohtaan, jolloin näiden rahoitus jäädytettiin väliaikaisesti.

Latham ja Allison pitävät mahdollisena myös sitä vaihtoehtoa, että nyt pandemian aiheuttaneen koronaviruksen alkuperään liittyy virusmanipulaatiota. Muistutin, että viittaamieni tutkijoiden mukaan laboratoriovuotoselitys on todennäköisin selitys.

Latham ja Allison katsovat, että tämä vaihtoehto pitäisi ehdottomasti tutkia ja selvittää perusteellisesti. Mutta ongelmana on, että Kiina ei ole tähän halukas ja käytännössä kaikki muut toimijat, jotka tällaisen selvityksen kykenisivät tekemään, ovat eturistiriitatilanteessa ja jäävejä selvittämään Wuhanin laboratorion projekteja, koska ovat tavalla tai toisella itse olleet näissä projekteissa mukana joko osallisina, rahoittajina tai neuvonantajina.

Näin siis kirjoitin vuosi sitten julkaistussa artikkelissani, joka jatkui seuraavaan tapaan:

Suurin osa Wuhanin tutkimuksiin sijoitetuista amerikkalaisten veronmaksajien rahoista on kanavoitu Kiinaan EcoHealth Alliance -organisaation kautta. Organisaation presidentti Peter Daszak puolestaan on väkevästi leimannut kaikki laboratorioalkuperäselitykset salaliittoteorioiden lietsomiseksi. Muut selvityksen tekemiseen pätevät tahot kuten WHO, US CDC, FAO, US NIH ja The Gates Foundation, ovat kaikki olleet mukana tukemassa tai muuten osallisina EcoHealth Alliancen Wuhan-projekteissa.

Jos koronaviruspandemia on todella saanut alkunsa Wuhanin kiinalaislaboratorion virustutkimushankkeista, joutuvat Kiinan lisäksi kaikki edellä mainitut tahot itse tutkinnan kohteiksi ja vastuullisiksi. Juuri tästä syystä mikään edellä mainituista tahoista ei ole lainkaan halukas ottamaan vakavasti eikä selvittämään perusteellisesti laboratoriovuotoselityksen mahdollista todenperäisyyttä. Tällainen haluttomuus on toki merkille pantavaa ja varsin oireellista.

Muistutin vuosi sitten myös seuraavasta:

Yllä viitatuista Lathamin ja Allisonin artikkeleista jälkimmäisessä nostetaan esiin myös se vaihtoehto, että koronavirus saattaa olla peräisin jo vuonna 2012 Kiinan Moijangin kaivoksessa työskennelleistä ja sairastuneista kaivosmiehistä. Lepakkojen ulosteiden kanssa kaivoksessa tekemisissä olleet kuusi kaivosmiestä sairastuivat huhtikuussa 2012 tappavaan virussairauteen, jonka oireet vastaavat tämänhetkisen koronaviruksen aiheuttamia oireita.

Näistä kaivosmiehistä, joissa virus ehti poikkeusoloissa adaptoitua ihmiseen, otetut virusnäytteet päätyivät Wuhaniin edelleen tutkittaviksi. Näiden tutkimusten yhteydessä virus pääsi karkuun Wuhanista aiheuttaen tämänhetkisen epidemian. Tämänkin selitysvaihtoehdon mukaan Wuhanin laboratoriossa koronavirukselle tehdyt lisätutkimukset – vaikka ei olisi kyse varsinaisesta virusmanipulaatiostakaan – ja niiden yhteydessä tapahtunut virusvuoto ovat avainasemassa tämänhetkisen koronaviruspandemian liikkeellelähdön selityksessä.

Vuodentakainen artikkelini päättyi seuraaviin näkökulmiin: AsiaNews -julkaisusta on puolestaan luettavissa 4.8.2020 päivätty Bernardo Cervelleran artikkeli “Prof Tritto: COVID-19 was created in the Wuhan laboratory and is now in the hands of the Chinese military”. Samaa asiaa käsittelee Steven Mosherin 10.8.2020 päivätty LifeSiteNews -artikkeli “Renowned European scientist: COVID-19 was engineered in China lab, effective vaccine ‘unlikely’”. Cervellera ja Mosher uutisoivat italialaisen professori Joseph Tritton tuoreesta kirjasta Cina COVID 19. La Chimera che ha cambiato il Mondo (Edizioni Cantagalli, 2020).

Myös Tritton mukaan pandemian aikaansaaneen koronaviruksen alkuperä liittyy siihen GoF -virustutkimukseen, jota kiinalaiset harjoittivat Wuhanissa ranskalaisten ja amerikkalaisten rahallisella ja tieteellisteknisellä tuella. Alkujaan kiinalaisten tavoitteena oli kehittää rokote SARS-virusta vastaan käyttämällä hyväksi HI-viruksesta peräisin olevaa geneettistä materiaalia. Rokotetutkimuksen ja GoF-manipulaation edistyessä koronavirusmanipulaation sotilaallisen soveltamisen mahdollisuudet nousivat esiin, jolloin Wuhanin tutkimukset liitettiin osaltaan myös Kiinan asevoimien biologisten aseiden kehittelyohjelmaan. Näin katsoo professori Tritto viruksen laboratoriosta vuotamisen taustoja selostaessaan.

Edellä lainatulla tavalla kirjoitin 21.8.2020, vajaa vuosi sitten. Kuten todettu, silloin edellä esitetyn kaltaiset näkemykset saivat monelta oitis salaliittoteorialeiman tai niitä luonnehdittiin, kuten eräässä blogikommentissa, ”paksuksi foliohattutuubaksi”.

No, nyt, vajaata vuotta myöhemmin, ne ovat valtavirtaisen vastuullinen Yle ja muut valtamediat USA:ssa, maailmalla ja Suomessa, jotka uutisoivat samat ”foliohattutuubat” täysin vakavasti otettavina näkemyksinä ja mahdollisuuksina, joita hyvinkin saa käsitellä niin sanotussa vastuullisessa mediassa.

IltaSanomat uutisoi 28.5.2021 otsikolla ”Voiko mystinen lepakkoluola olla koronaviruksen alkulähde? Sairastutti kaivosmiehiä jo vuonna 2012” ja kirjoitti seuraavasti:

”Alunperin salaliittoteoriaksi lytätty väite koronaviruksen karkaamisesta kiinalaisesta laboratoriosta on tällä viikolla noussut uudelleen tutkinnan alle. Viimeksi torstaina Yhdysvallat vaati maailman terveysjärjestö WHO:ta aloittamaan toisen vaiheen tutkimukset ja sallimaan riippumattomille tutkijoille pääsyn perehtyä WHO:n tutkijaryhmän aiemmin tänä vuonna Kiinassa keräämään aineistoon. Keskiviikkona presidentti Joe Biden määräsi Yhdysvaltain tiedustelupalvelut selvittämään koronaviruksen alkuperää. Yksi selvityksen kohteista on koronaviruksen mahdollinen laboratorioalkuperä. Huomion kohteeksi on noussut myös mystinen, viranomaisten sulkema kaivos Kiinassa…”

”Koska luolanäytteitä on tutkittu Wuhanissa, jossa koronavirus ensimmäisen kerran puolitoista vuotta sitten havaittiin, ovat luolalöytö ja Wuhanin laboratorio nyt maailman uuden mielenkiinnon kohteena. Heinäkuussa 2020 Independent Science Newsissä julkaistussa raportissa kaksi tutkijaa, Jonathan Latham ja Allison Wilson, esittivät, että covid-19-taudin aiheuttava sars-cov-2-virus ei ole peräisin Wuhanin eläinmarkkinoilta, kuten pandemian alkuvaiheessa oletettiin.”

Moijangin kaivosnäytteet ja niiden mahdollinen laboratoriomanipulaatio ja laboratoriovuoto ovat siis nyt valtamediankin otsikossa. Varsin mielenkiintoista on, että sekin vaihtoehto, että koronavirus olisi alkujaankin laboratoriomanipulaatiolla kehitetty, on nyt vakavasti otettavana selityksenä otsikoissa kuten 31.5.2021 Iltalehden artikkelissa ”Väite: Kiina tiesi koronasta jo syyskuussa 2019 – levisikö virus sittenkin vahingossa wuhanilaisesta laboratoriosta?”

Artikkelin ingressin mukaan ”Britannian tiedustelupalvelu kertoo pitävänsä laboratorioteoriaa mahdollisena.” Artikkelissa todetaan seuraavasti:

”Brittiläisen tutkijan Angus Dalgleishin ja hänen norjalaisen kollegansa Birger Sørensenin tutkimuksen mukaan koronavirus on kehitelty wuhanilaisessa laboratoriossa, eikä sillä ole luonnollista ’esi-isää’. Dalgleish ja Sørensen väittävät lähiaikoina julkaistavassa tutkimuksessaan löytäneensä COVID-19-näytteistä ’ainutlaatuisia sormenjälkiä’, jotka heidän mukaansa saattoivat syntyä vain laboratoriossa tehdystä manipulaatiosta. Tutkijoiden mukaan kiinalaiset tutkijat muokkasivat koronavirusta niin, että näytti siltä kuin se olisi lähtöisin lepakoista. Dalgleish ja Sørensen tekivät sensaatiomaisen löydöksensä tutkiessaan COVID-19-näytteitä, kun he yrittivät kehitellä rokotetta koronaa vastaan. Dalgleish ja Sørensen sanovat, että heillä on ollut todisteita virusmanipulaatiosta jo viime vuodesta lähtien. Tutkimus julkaistaan tieteellisessä Quarterly Review of Biophysics Discovery -lehdessä.”

Yle puolestaan uutisoi 28.5.2021 seuraavasti: ”Yhdysvallat rahoitti virustutkimusta wuhanilaisessa laboratoriossa – osa republikaaneista vaatii nyt korona-asiantuntija Anthony Faucin eroa”. Ingressin mukaan:

”Yhdysvaltain terveysvirasto antoi rahoitusta Wuhanin virologiselle instituutille amerikkalaisen järjestön kautta. Järjestön johtaja kuului WHO:n ryhmään, joka selvitti koronapandemian alkuperää. Paine Faucia kohtaan kasvaa rahoituskuvion takia.” Artikkelissa todetaan muun muassa, että:

”Yhdysvaltain terveysvirasto eli National Institutes of Health (NIH) on aiemmin rahoittanut koronavirusten tutkimusta Wuhanissa. Valkoisen talon lääketieteellinen neuvonantaja ja korona-asiantuntija Anthony Fauci kertoi tiistaina lainsäätäjille, että NIH oli myöntänyt 600 000 dollarin apurahan Wuhanin virologiselle instituutille, kertoo talousuutissivusto CNBC. Apuraha oli ohjattu wuhanilaiselle tutkimuslaitokselle voittoa tavoittelemattoman amerikkalaisen EcoHealth Alliance -tutkimusjärjestön kautta. Trumpin hallinto keskeytti rahoituksen viime vuonna.”

Alaotsikon ”Laboratoriossa kehitettiin keinotekoisia koronaviruksia” alla todetaan, että:

”Wuhanin virologinen instituutti julkaisi vuonna 2017 tutkimuksen, jonka mukaan tutkijat olivat löytäneet lepakosta koronaviruksen, joka voi tarttua suoraan ihmiseen. Asiasta kertoo The Washington Post. Lehden mukaan kiinalaistutkijat olivat kehittäneet myös uusia koronaviruksia, joita ei esiinny luonnossa ja jotka pystyvät lisääntymään ihmisen soluissa ACE2-reseptorin avulla. Yhdeksi tutkimuksen rahoittajista on merkitty Yhdysvaltain terveysvirasto.”

Artikkelin lopussa todetaan seuraavasti, viitaten WHO:n nyttemmin organisoimiin viruksen alkuperään liittyviin tutkimuksiin, alaotsikon ”Tutkimusjärjestön pomo kaksoisroolissa” alla:

”Yksi WHO:n tutkimusryhmän jäsenistä oli EcoHealth Alliancen johtaja, brittiläinen eläintieteilijä Peter Daszak. Hän kuuluu myös lääketieteellisen The Lancet -julkaisun ryhmään, joka selvittää pandemian alkuperää. Daszakia on syytetty eturistiriidasta ja hänen tarkoitusperiä on epäilty, koska hänen johtamansa järjestö on tehnyt vuosia yhteistyötä Wuhanin virologisen instituutin kanssa. Daszak kutsui jo viime vuonna Trumpin väitteitä laboratoriovuodosta salaliittoteoriaksi.”

This Week in Virology -podcastin haastattelussa Peter Daszak on kuvaillut heidän tekemäänsä koronaviruksiin liittyvää tutkimusta. Podcastin mukaan haastattelu on tallennettu Singaporessa 9. joulukuuta 2019 eli vain viikkoja ennen kuin Kiina ilmoitti uuden koronataudin leviämisestä Wuhanissa. Daszak kertoo haastattelussa, he ovat löytäneet Etelä-Kiinasta yli sata uutta koronavirusta. Hän sanoo, että koronaviruksia voi manipuloida melko helposti laboratoriossa. Hänen mukaansa jotkut näistä viruksista pääsevät sisään ihmisen soluihin laboratorio-olosuhteissa ja toiset voivat aiheuttaa Sars-taudin ’humanisoiduissa hiirimalleissa’. Humanisoidut hiiret ovat tutkimusta varten geenimuokattuja hiiriä, joihin on lisätty ihmisen geenejä.”

Edellä esitetyt lainaukset tuoreesta Ylen artikkelista selostavat juuri niitä samoja asioita, joista itse kirjoitin vuoden takaisissa blogiartikkeleissani ja vuosi sitten julkaistussa koronavirusta ja globalismia käsittelevässä kirjassani. Nyt niistä asioista näköjään saa puhua ja niitä saa valottaa myös valtamediassa, ilman pelkoa salaliittoteoriasyyttelystä.

Merkille pantavaa edellä lainaamani Yle-artikkelin Peter Daszak-kohdassa on etenkin se, että siitä ilmenee, kuinka vaivatonta sittemmin täysin kielletyn laboratoriomanipulaatioasian toteaminen oli vielä ennen pandemian alkua. Toinen merkille pantava seikka edellä lainatun Yle-artikkelin asiayhteydessä on se, mistä itse kirjoitin vuosi sitten blogissani, eli seuraava:

Suurin osa Wuhanin tutkimuksiin sijoitetuista amerikkalaisten veronmaksajien rahoista on kanavoitu Kiinaan EcoHealth Alliance -organisaation kautta. Organisaation presidentti Peter Daszak puolestaan on väkevästi leimannut kaikki laboratorioalkuperäselitykset salaliittoteorioiden lietsomiseksi. Muut selvityksen tekemiseen pätevät tahot kuten WHO, US CDC, FAO, US NIH ja The Gates Foundation, ovat kaikki olleet mukana tukemassa tai muuten osallisina EcoHealth Alliancen Wuhan-projekteissa. Jos koronaviruspandemia on todella saanut alkunsa Wuhanin kiinalaislaboratorion virustutkimushankkeista, joutuvat Kiinan lisäksi kaikki edellä mainitut tahot itse tutkinnan kohteiksi ja vastuullisiksi. Näin siis kirjoitin vuosi sitten.

Jos ja kun Wuhanissa harjoitetun virusmanipulaatiotutkimuksen todellisuus näyttää nyt nousevan pintaan kuin korkki ilmeisimpänä selitysvaihtoehtona koronapandemian liikkeellelähdölle, olemme siis nyt myös tilanteessa, jossa on pakko alkaa perätä vastuuta kaikilta edellä mainituilta tahoilta siihen, että koko maailma on syösty pandemian kurimukseen ja sen varjolla toteutettujen väestökontrollitoimien kurimukseen.

Sillekään ei kukaan mitään voi, että juuri ne samat tahot, jotka ovat vastuussa koko pandemian liikkeellelähdöstä, ovat myös toimineet niin sanottuina kansanterveydellisinä asiantuntijatahoina pandemian torjuntatoimista päätettäessä ja maailmanlaajuisten rokotuskampanjoiden organisoimisessa, rokotuskampanjoiden, joiden tähtitieteellisen suuruinen taloudellinen hyöty kasautuu myös samojen tahojen tileille ja kukkaroihin.

Joku voisi todeta, että tässäkin on kyseessä joltinenkin eturistiriita.

Joka tapauksessa: Lue Ylen sivuilta 30.5.2021 päivätty erittäin hyvä vapaan tiedetoimittaja Jani Kaaron kolumniartikkeli ”Entäpä jos koronavirus onkin laboratoriokarkulainen Wuhanin viruslaboratoriosta?” sekä 3.6.2021 päivätty artikkeli ”Sähköpostit paljastavat: Tutkija varoitti varhain Yhdysvaltain korona-asiantuntija Anthony Faucia, että virusta on mahdollisesti muokattu”.

Näin selkeästi voidaan valtamediassakin nyt kirjoittaa.

Kuuntele myös – maksutta sisään kirjautumalla – Patmosplus-ohjelmakirjastosta Ajankohtafoorumi-radio-ohjelmasarjan 15.4.2021 päivätty jakso ”Rokotepassit tulevat?”, 23.5.2021 päivätty ”Gates-säätiö ja rokotebisnes” sekä 30.5.2021 päivätty ”Miksi koronarokotteisiin tulee suhtautua myös kriittisesti?”

 

 

Juha Ahvio la 05.06. 00:10

Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja

tuoreimmat

Frank Herbertin Dyyni ja tekoälyuhka

la 13.04. 00:17

Onko historialla merkitystä?

su 18.02. 17:41

Suomen presidentinvaalien asetelma

pe 26.01. 22:32

Trump jälleen USA:n presidentiksi?

su 17.12. 11:50

Napoleon Bonaparte

ke 13.12. 23:51

Presidenttiehdokkaiden turvallisuuspolitiikka

pe 22.09. 00:24

Lääketeollisuus, huumeet ja bioaseet

ma 21.08. 11:14

Todisteet: Väitteet Trumpin Venäjä-kytköksistä olivat valheita

la 27.05. 12:08

J. V. Snellman ja suomalaisuusaate

to 11.05. 20:37

Raamatun alkutekstiä ei ole vaietusti sensuroitu

to 27.04. 23:12

blogit

Vieraskynä

Teemu Keskisarja: Miksi ajan Halla-ahoa presidentiksi?

ke 20.12.2023 22:32

Juha Ahvio

Frank Herbertin Dyyni ja tekoälyuhka

la 13.04.2024 00:17

Professorin Ajatuksia

Yle teki diasarjan, mutta miksi niin moni seikka unohtui?

to 13.05.2021 20:23

Marko Hamilo

Ydinvoimaa, talouskasvua ja teollisia työpaikkoja

ti 28.03.2023 20:22

Jukka Hankamäki

Sähköistävä klikinvastainen uutinen

su 07.01.2024 18:08

Petteri Hiienkoski

Puhkeaako globalismin kupla Ukrainaan?

pe 15.03.2024 23:04

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Jolla on korvat, se kuulkoon

ke 23.08.2023 20:50

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Valtuustoaloitteeni mamujen 43 äidinkielen opetuksen lopettamiseksi verovaroilla Espoossa

su 15.01.2023 14:49

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

Punavihreä hallitus komentaa! Maakuoppaan mars!

la 25.02.2023 13:58

Mika Niikko

Suvaitsevaisuuden kirjavat käsitteet

su 13.09.2020 23:07

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

Koronapandemialla pieni vaikutus kuolleisuuteen huolimatta mediahypetyksestä

su 21.04.2024 15:30

Heikki Porkka

Suomi sanojen vankina - manipulointia Ylen tapaan

to 28.03.2024 13:04

Tapio Puolimatka

Miksi lähdin ehdolle europarlamenttivaaleihin?

ti 23.04.2024 22:16

Olli Pusa

Eläkeindeksin leikkaaminen

ti 09.04.2024 13:56

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Rikkaat rikastuvat ja köyhät kituuttavat

ti 18.08.2020 10:15

Reijo Tossavainen

Auta avun tarpeessa

to 19.03.2020 07:33

Pauli Vahtera

Olisinko yrittäjä, enkä palkansaaja

su 25.10.2020 22:57

Timo Vihavainen

Häpeänsä kullakin

ke 19.07.2023 21:26

Matti Viren

Odotellaan vuotta 2023

la 14.08.2021 23:44