Blogi: Heikki Porkka, ke 17.05.2023 18:45

RKP - maahanmuutto jäsenhankinnan välineenä

 

RKP haluaa kasvattaa ”työperäistä maahanmuuttoa”, pakolaiskiintiötä ja kehitysapua, vaikka ne kaikki ovat Suomen talouden kannalta negatiivisia asioita.

Miksi näin, vaikka Suomen taloustilanne on heikentynyt radikaalisti? Taustalla on RKP:n tavoite, jonka mukaisesti puolue pyrkii hyödyntämään maahanmuuttoa jäsenhankinnan välineenä.

Työperäinen maahanmuutto on lainausmerkeissä siksi, koska se on hyvin usein kolmansista maista saapuvaa halpatyövoiman maahanmuuttoa, joka puolestaan tarkoittaa monen työntekijän kohdalla sitä, että hän ei tule palkallaan toimeen, vaan joutuu turvautumaan yhteiskunnan taloudelliseen apuun.

Ei tarvitse olla talouden ammattilainen ymmärtääkseen, että tällainen maahanmuutto ei vahvista valtion taloutta, vaan heikentää sitä.

RKP:n toivomalla maahanmuuttopolitiikalla on selkeä yhteys brexitiin – Britannian EU-eroon johtaneeseen politiikkaan.

Kun työväenpuolueen (sos.dem.) Tony Blair oli Britannian pääministeri vuodet 1997 – 2007, brittiläinen yhteiskunta siirtyi avointen ovien maahanmuuttopolitiikkaan ja sen [maahanmuuton] mukanaan tuomien vakavien ongelmien krooniseen peittelyyn.

Blair ”tilasi” Britanniaan maahanmuuttajia luvaten tulijoille hyvää ja kaunista. Blairin yhtenä maahanmuuttopoliittisena tavoitteena oli saada lisää kannattajia työväenpuolueelle.

Blairin politiikka johti sittemmin brexitin käynnistymiseen, jonka juurisyihin kuului haitallinen maahanmuutto.

RKP puolestaan asetti kymmenen kohdan Kasnäsin manifestissaan (10.10.2009) saman tavoitteen [kuin Tony Blair] – puolueen jäsenhankinnan - maahanmuuttopolitiikan edistämisen yhdeksi perusteeksi. Kasnäs-manifestin kahdeksannessa kohdassa todetaan:

”RKP on uussuomalaisten puolue ja se houkuttelee ja integroi maahanmuuttajat puoluetoimintaan, myös johtotehtäviin, ja vaikuttaa niin, että joka neljäs maahanmuuttaja valitsee ruotsin ensimmäiseksi vieraaksi kielekseen.”

Kasnäs-manifesti päättyy sanoihin:

”Jos rkp pystyy toteuttamaan nämä kymmenen teesiä, meistä tulee kymmenen prosentin puolue.
Kasnäs oli vasta toiminnan alku.
TODELLINEN TYÖ ALKAA NYT!”

Kun julkisuudessa nousi kohu RKP:n manifestin sisällöstä, puolue poisti sen nettisivuiltaan. Manifesti on luettavissa kokonaisuudessaan tämän tekstin viimeisenä osana.

Manifestin merkittävä tavoite – puolueen jäsenmäärän kasvattaminen maahanmuuton avulla - ei kuitenkaan kadonnut nettisivuilta poiston tavoin, vaan puolue on jatkanut vuodesta toiseen haitallisen maahanmuuton tukemista piittaamatta siitä, millaisia taloudellisia ja turvallisuuteen liittyviä vakavia ongelmia se on aiheuttanut suomalaisessa yhteiskunnassa.

RKP on kielipuolue, jonka edustajissa (europarlamentissa, eduskunnassa ja kunnanvaltuustoissa) istuu väkeä politiikan kaikilta laidoilta oikealta vasemmalle, vanhoista taistolaiskommunisteista länsimaisen markkinatalouden kannattajiin. Yhteisenä liimana toimivat ruotsin kieli ja vapaan kielivalinnan vastustaminen kouluissa (pakkoruotsin kannattaminen).

RKP on ainoa nykypäivän eduskuntapuolue, joka on osoittanut avointa halveksuntaa suomen kieltä äidinkielenään puhuvia etnisiä suomalaisia kohtaan. Puolue jakoi rasisti Axel Olof Freudenthalin mukaan nimettyä mitalia vuoteen 2009 asti.

Freudenthal kannatti rotuoppeja ja hänet tunnettiin mielipiteistään, joiden mukaan suomenkieliset ovat rodullisesti alempiarvoisempia ihmisiä kuin ruotsin kieltä puhuva väestönosa.

RKP:n alkujuuri on 1880-luvulla perustettu Ruotsalainen puolue, joka keskittyi ruotsinkielisen yläluokan edusta huolehtimiseen. Ruotsalaisesta puolueesta synnytettiin yhteiskunnallisten muutosten seurauksena RKP, joka perustettiin 20 – 21.5.1906.

Kun Karjalan evakkoja, suomalaisia ihmisiä, ryhdyttiin asuttamaan sotien jälkeen, RKP vaati maanhankintalakiin kielipykälän, jonka mukaan karjalaisten asuttaminen ei saa muuttaa oleellisesti kunnan kielisuhteita. Oleellisena pidettiin sitä, jos kielisuhteiden muutos kunnan sisällä on enemmän kuin kaksi prosenttia.

RKP sai tahtonsa läpi ja ”ruotsalaispykäläksi” ristityn lain seurauksena karjalaisia ei asutettu Pohjanmaan (Kokkola-Vaasa- Kristiinankaupunki –akseli) eikä Etelä-Suomen ruotsinkielisiin rannikkokuntiin, jonka seurauksena esimerkiksi eteläisellä rannikolla estettiin 250 – 300 kalastustilan perustaminen, joka puolestaan johti siihen, että Laatokan Karjalasta saapuneet kalastajat joutuivat luopumaan ammatistaan.

Karjalasta kotikonnuiltaan sodan seurauksena lähtemään joutuneita suomalaisia RKP:n väki ei huolinut naapurustoonsa, sen sijaan tänä päivänä RKP halajaa Suomeen kolmannesta maailmasta saapuvaa halpatyövoimaa.

Karjalaisten hyljeksinnässä RKP vetosi ruotsin kielen säilymiseen, tänä päivänä RKP pyrkii  hankkimaan uusia jäseniä itselleen EU-alueen ulkopuolelta saapuvan vieraskielisen ja kulttuurisesti vieraan väestön voimalla.

RKP esittäytyy toimiensa ja politiikkansa seurauksena julkisuuteen ryhmänä, jossa aito isänmaallisuus ja Suomen etu jäävät hopeasijalle kielikysymyksen edessä. Pieni puolue, joka on aikojen saatossa saanut politiikassa suhteettoman paljon vaikutusvaltaa erityisesti SDP:n, keskustan, kokoomuksen ja kommunistien (SKDL -> vasemmistoliitto) tuella, sai kevään 2023 eduskuntavaaleissa 4,3 prosentin kannatuksen ja yhdeksän kansanedustajaa.

Vuosien 1975 – 2015 välisenä aikana RKP on istunut kaikissa hallituksissa. RKP:n kohdalla voitaneen puhua Suomen opportunistisimmasta eduskuntapuolueesta, sillä niin taipuisa on ollut sen selkäranka. RKP on istunut hallituksessa riippumatta siitä, onko sen politiikka ollut sosialistista vai länsimaista markkinataloutta edistävää.

Toki samanlainen opportunismi on havaittavissa myös Annika Saarikon johtaman keskustan kohdalla, josta suomalaiset saivat ikävän esimerkin, kun puolue mahdollisti Marinin hallituksen sosialistisen politiikan etenemisen ja holtittoman velanoton viimeisen neljän vuoden ajan. Ja kuten tiedetään, Marinin hallituksen kirstunvartijana istui Saarikko, joten johtopäätös siitä, että keskusta on valunut sosialistien leiriin Saarikon johdolla, on perusteltavissa.

 

RKP:n sivuiltaan poistama Kasnäs-manifesti on seuraavassa alkuperäisessä muodossaan:

 

”Kasnäs-manifesti – RKP:n teesit tulevaisuuskonferenssissa 10.10.2009


RKP – vie sinut tulevaisuuteen; osaa, toimii, kunnioittaa

1. RKP on ruotsinkielinen, liberaali kansanpuolue, joka työskentelee monikielisen Suomen puolesta, jossa johtotähtenä on sosiaalinen ja globaali vastuu, yksilön vapauden ja oikeuksien kunnioittaminen, vastuu vähemmistöistä, kuten myös yhteiskunnan heikoimmista.

2. RKP puolustaa hyvinvointia ja painottaa yksilön vastuuta omasta hyvinvoinnistaan sekä velvollisuuksia yhteiskunnan jäsenenä. Kanssaihmisten ja ympäristön kunnioitus ovat perusta kasvavalle vapaaehtoistoiminnalle ja kansalaisaktivismille, jotka ovat tärkeä lisä julkiselle palvelulle. Sektorien yli ulottuva uudelleenajattelu ja ehkäisevät toimenpiteet mahdollistavat voimavarojen tehokkaan käytön.

3. RKP:n mielestä yleinen hyvinvointi tarvitsee myös yksilöllistä aloitteellisuutta. Hyvinvointiyhteiskunta on kokonaisuus, johon kuuluvat hyvin toimivat perusrakenteet, ympäristönsuojelu, demokratia, osallistuminen, henkilökohtainen turvallisuus, koulutus, kestävä kehitys sekä sosiaali- ja terveydenhuolto.

4. RKP on liberaali kansanliike, jolla on vahvat pohjoismaiset juuret ja sitoutuminen Ahvenanmaahan.

5. Kaksikielisyys on kansallinen menestystekijä, joka pitää yhdistää kaikkien äidinkielten ja kulttuurien kunnioittamiseen Suomessa.

6. RKP on kulttuurien puolue, joka kunnioittaa toisenlaisuutta – ei siksi, että se olisi helppoa, vaan koska me tahdomme sitä.

7. RKP on koulutuspuolue, joka haluaa uudenaikaistaa ja varhaistaa kieltenopetusta muun muassa kielikylvyin siten, että ensimmäinen kosketus toiseen kansalliskieleen tapahtuu ennen kouluikää.

8. RKP on uussuomalaisten puolue ja se houkuttelee ja integroi maahanmuuttajat puoluetoimintaan, myös johtotehtäviin, ja vaikuttaa niin, että joka neljäs maahanmuuttaja valitsee ruotsin ensimmäiseksi vieraaksi kielekseen.

9. Yrittäjäpuolueena RKP toimii yrittäjyyden puolesta, joka innoittaa moninaisuuteen toiminnassa, uusiin työpaikkoihin, pienyrittäjyyteen, ja painottaa tarvetta hyödyntää osaamista ja mahdollisuuksia, joita myös maahanmuuttajilla on. Yritykset rakentavat Suomea.

10. Yhä kovemmassa kansainvälisessä taloudellisessa ilmapiirissä RKP tulee olemaan ennakoiva, kasvava puolue, joka ottaa poliittisen aloitteen. Poliittinen työ vaatii usein lähivaloja arjessa, mutta kaukovaloja aloitteelliseen otteeseen ja varhaiseen puuttumiseen yhteiskuntakehityksessä. RKP on enemmän puolesta, vähemmän vastaan.

Jos RKP pystyy toteuttamaan nämä kymmenen teesiä, meistä tulee kymmenen prosentin puolue.
Kasnäs oli vasta toiminnan alku.
TODELLINEN TYÖ ALKAA NYT!”

Heikki Porkka ke 17.05. 18:45

Heikki Porkka

Ulkosuomalainen, jonka mukaan realismi ja tosiasioiden tunnustaminen ovat ainoat oikeat lähtökohdat yhteiskunnallisista asioista päätettäessä.

tuoreimmat

EU-vaaleista Suomessa, Virossa ja vähän muualla

ma 10.06. 11:03

EU-vaalit, maahanmuutto, monikulttuurisuus ja poliittinen vastuu

pe 07.06. 10:17

Islamofobia, Yle, SDP, punavihreät ja Iltalehti

ti 04.06. 17:17

Suomi sanojen vankina - manipulointia Ylen tapaan

to 28.03. 13:04

Putinin puolueet eduskunnassa

ma 18.03. 12:06

Presidentinvaalin toinen kierros - äänestin pitkin hampain

to 08.02. 11:36

Haavisto ja Stubb, järkevää maahanmuuttopolitiikkaa kannattavan painajaiset

ti 30.01. 16:46

Alexander Stubb ja Elina Valtosen pipo

ke 17.01. 15:08

Mikko Puumalainen - totalitarismin puolella sananvapautta ja suomalaisten etua vastaan

ke 22.11. 17:48

Pois alta, täältä tulee pakkovalta - poltetaanko kirjoja, tuomitaanko edesmenneitä?

to 03.08. 15:45

blogit

Vieraskynä

Tutkintapyyntö Suomen journalismista

su 28.04.2024 17:57

Juha Ahvio

Konservatiivinen käänne haastaa utopiaglobalismin

la 08.06.2024 22:26

Professorin Ajatuksia

Yle teki diasarjan, mutta miksi niin moni seikka unohtui?

to 13.05.2021 20:23

Marko Hamilo

Ydinvoimaa, talouskasvua ja teollisia työpaikkoja

ti 28.03.2023 20:22

Jukka Hankamäki

Sähköistävä klikinvastainen uutinen

su 07.01.2024 18:08

Petteri Hiienkoski

Puhkeaako globalismin kupla Ukrainaan?

pe 15.03.2024 23:04

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Jolla on korvat, se kuulkoon

ke 23.08.2023 20:50

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Valtuustoaloitteeni mamujen 43 äidinkielen opetuksen lopettamiseksi verovaroilla Espoossa

su 15.01.2023 14:49

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

Punavihreä hallitus komentaa! Maakuoppaan mars!

la 25.02.2023 13:58

Mika Niikko

Suvaitsevaisuuden kirjavat käsitteet

su 13.09.2020 23:07

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

Koronapandemialla pieni vaikutus kuolleisuuteen huolimatta mediahypetyksestä

su 21.04.2024 15:30

Heikki Porkka

EU-vaaleista Suomessa, Virossa ja vähän muualla

ma 10.06.2024 11:03

Tapio Puolimatka

Sota Venäjää vastaan ei ole shakkipeliä vaan kansan tuho

la 25.05.2024 08:02

Olli Pusa

Kompassi hukassa?

su 05.05.2024 00:58

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Rikkaat rikastuvat ja köyhät kituuttavat

ti 18.08.2020 10:15

Reijo Tossavainen

Auta avun tarpeessa

to 19.03.2020 07:33

Pauli Vahtera

Olisinko yrittäjä, enkä palkansaaja

su 25.10.2020 22:57

Timo Vihavainen

Häpeänsä kullakin

ke 19.07.2023 21:26

Matti Viren

Odotellaan vuotta 2023

la 14.08.2021 23:44