Blogi: Heikki Porkka, pe 24.09.2021 10:41

Kokoomus on sisäisen turvallisuuden vihollinen numero yksi

 

Jos yhteiskunnan sisäisen turvallisuuden tilaa tarkastellaan kentällä toimivien poliisin määrän ja resursoinnin perusteella, on hyvin todennäköistä, että Suomen sisäisen turvallisuuden pahin tuhoaja on ollut kokoomus.

Kokoomus on istunut ykkös- tai kakkospuolueena kaikissa hallituksissa, joiden aikana kentällä toimivan poliisin toimintaedellytyksiä ja sitä myöten kansalaisten mahdollisuutta saada poliisi nopeasti paikalle, kun hätä on suurin, on heikennetty.

Kokoomus on istunut kaikissa hallituksissa, joiden aikana poliisin hallintorakenneuudistusta (PORA 1,2 ja 3)) on viety eteenpäin vuosien 2009 - 2015 välillä.

Kokoomuksen läsnäolo Matti Vanhasen, Mari Kiviniemen, Jyrki Kataisen ja Alexander Stubbin hallituksissa on tarkoittanut Poliisihallituksen henkilöstön ja kulujen kroonista kasvua samalla, kun kentällä toimivan poliisin asema on heikentynyt.

Sisäministereistä silmään pistää ensimmäisenä Anne Holmlund (kok), joka paitsi kasvatti Poliisihallituksen henkilöstön määrää, pyrki myös politisoimaan poliisin.

Lokakuun lopussa 2009 sisäministeri Holmlund piti Etelä-Suomen poliisipäällystöpäivillä puheen, josta seuraava lainaus:

"Turvapaikanhakijoiden määrä on viime vuosina noussut voimakkaasti ja turvapaikkahakemusten käsittelyajat ovat pidentyneet. Turvallisuusviranomaisten kannalta keskeinen haaste on maahanmuuttovastaisuuden vähentäminen …..”

Jo tuolloin heräsi kysymys mistä syystä poliisin tehtäviin kuuluu keskeisesti maahanmuuttovastaisuuden vähentäminen?

Noudatetun maahanmuuttopolitiikan vastustaminen ei ole laitonta toimintaa, joten miksi poliisi velvoitetaan toimimaan poliittisesti, hallituksen (Matti Vanhasen, kesk, II hallitus) haluaman poliittisen agendan mukaisesti? Poliisin tehtävä ei ole ottaa kantaa maahanmuuttoon vaan huolehtia kansalaisten turvallisuudesta yhteiskunnassa.

Holmlundin puheesta tuli mieleen Neuvostoliitosta tuttu malli, jossa kansalaiset pakotetaan ajattelemaan myönteisesti jostain itselleen epämiellyttävästä asiasta.

Iltalehti kertoi Holmlundin toimista Poliisihallituksen henkilöstön määrän kasvattamisessa.

IL 23.9.2021:

"Mansikka-aho kuvailee Poliisihallitusta konsernina massiiviseksi. Sen perustamisen yhteydessä Sisäministeriön poliisiosastoa piti supistaa 12 henkilöllä, jotta päällekkäisiltä toiminnoilta vältyttäisiin. Sisäministeri Anne Holmlundin (kok) aikana poliisiosaston henkilöstömäärä kuitenkin palautettiin nopeasti takaisin 42:een."

Vuonna 2016 Savon Sanomat uutisoi dramaattisesta kehityksestä, joka tapahtui PORA-uudistuksen myötä poliisin sisällä.

Lainaus Savon Sanomien artikkelista, päivätty 16.6.2016:

– "Hallinnon keventäminen" tarkoitti palkkojen korostusta hallinnossa niin, että korotukset veivät 93 poliisin virkaa kentältä.

– Pelkästään Poliisihallituksen vuoden 2014 palkankorotuksilla olisi voitu palkata vaikka 17 poliisipäällikköä lisää. Poliisihallituksen palkankorotukset muutosvuonna veivät 43 henkilötyövuoden resurssit operatiivisesta toiminnasta.

Liikkuva poliisi lakkautettiin ja ne virat siirrettiin paikkaukseksi paikallispoliisiin. Nekään eivät kuitenkaan riittäneet korvaamaan paikallispoliisista tehtyjä vähennyksiä. Henkilöstön kokonaismäärä on silti noussut, koska valtakunnallisten toimijoiden resursseja on lisätty.

Päättäjät määräsivät Pora-uudistuksessa, että Poliisihallituksen eli keskushallinnon piti pysyä 178 henkilötyövuoden rajoissa.

– Nyt luku on 282 eli toistasataa enemmän kuin on päätetty.

Poliisihallituksen henkilötyövuosia on piilotettu määrärahoissa esimerkiksi konsernipalvelut-nimen alle, vaikka kyse on samasta keskushallinnosta, jota päättäjien ratkaisu koskee.

– Poliisin konsernijohto on niin iso, että sillä pystyisi johtamaan 70 000 henkilön organisaation. Poliisin henkilöstöä on kuitenkin noin 7 000.

Kaikki luvut löytyvät ja ovat tarkistettavissa julkisista asiakirjoista."

Voiko nyt todeta, että kokoomus on Suomen sisäisen turvallisuuden pahin vihollinen, kun muistaa myös sen, millä tavoin kokoomuslaiset sisäministerit Petteri Orpo, Paula Risikko ja Kai Mykkänen toimivat Juha Sipilän (kesk) hallituksessa vuoden 2015 elokuussa alkaneen invaasion yhteydessä?

Poliisihallituksen päällikkö, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen nimitettiin tehtäväänsä Petteri Orpon sisäministerikaudella. Kolehmaisen johdolla Poliisihallitus esti kentällä toimivaa poliisia kertomasta suomalaisille turvapaikanhakijoiden roolista rikoksentekijöinä.

Poliisihallitus ohjeisti ja kielsi kaikkia poliisilaitoksia olemaan kertomatta rikoksentekijän statusta, mikäli tämä on turvapaikanhakija. Ohjeistus lienee edelleen voimassa.

Miksi Poliisihallitus ei halunnut suomalaisten ymmärtävän, että turvapaikanhakijat syyllistyivät alusta pitäen järkyttävään määrään seksuaalirikoksia?

Miksi Poliisihallitus heikensi tietoisesti suomalaisten tietoisuutta selkeästä turvallisuusuhasta, joka koski ja koskee edelleen etenkin naispuolista väestöä.

Poliisiylijohtaja Kolehmainen kelpasi sittemmin uudelle kaudelle, kun sisäministerin pesti siirtyi vihreälle Maria Ohisalolle, jonka kanssa yhdessä julkaisemassaan mielipidekirjoituksessa Kolehmainen vaati poliisin sisälle lisää erilaista etnistä taustaa edustavia poliiseja.

Onko poliisiylijohtajan luottamus suomalaiseen poliisin todella niin heikko, mitä hän antaa toimillaan ymmärtää?

Ja toisaalta, miksi hänen johtamansa Polliisihallituksen toimet vaikuttavat jatkuvasti edistävän aivan muiden kuin etnisten suomalaisten ja muun kantaväestön hyvinvointia ja turvallisuutta?

Kokoomuksen kaksinaamainen toiminta Suomen sisäisen turvallisuuden ja kantaväestön aseman suhteen ei poista tosiasiaa, jonka mukaan Marinin hallitus ja sen vihreät ministerit Pekka Haavisto ja Ohisalo ovat tämän hetken vaarallisimmat henkilöt suomalaisten turvallisuuden kannalta.

Kummallakin vihreällä ministerillä on selkeä intohimo tuottaa Suomeen juuri sellaista väkeä, jonka todennäköisyys integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan on mahdollisimman huono. Heikko integroitumisennuste tarkoittaa, että kyseisistä kulttuureista saapuvat työllistyvät erityisen huonosti ja syyllistyvät kantaväestöä moninkertaisesti todennäköisemmin seksuaalirikoksiin.

Kokonaisuutta tarkastellen voi todeta, että Riikka Purran johtamat perussuomalaiset, Harry Harkimon Liike Nyt ja Ano Turtiaisen VKK-puolue ovat tämän hetken eduskuntapuolueista ainoat, joilla ei ole osaa eikä arpaa kentällä toimivan poliisin toimintaedellytysten heikentämiseen.

Punaiset ja vihreät puolueet eivät ole koskaan olleet poliisin toimintaedellytysten parantamisen vahvoja tukijoita. Ja kuten edellä kerrottujen hallitusten koostumuksesta (Vanhanen, Kiviniemi, Katainen, Stubb) voi päätellä, myöskään keskustalla ja RKP:llä ei ole ollut haluja estää poliisin toimintaedellytysten heikkenemistä.

Kristillisdemokraatitkaan eivät pääse puhtain paperein, sillä Päivi Räsäsen sisäministerikaudella (Kataisen ja Stubbin hallitukset) Suomeen päästettiin islamilaisia saarnamiehiä, joilla tiedettiin olevan terroriyhteyksiä.

Maaliskuussa vuonna 2013 Suomeen saapui lukuisista terrorimyönteisistä lausunnoistaan jo tuolloin tunnettu Anjem Choudary ja vuotta myöhemmin (maaliskuussa 2014) Bilal Philips, joka tunnettiin myös terroripuheistaan, mutta myös puheestaan, jossa hän totesi kuolemantuomion olevan ainoa oikea vaihtoehto homoseksuaalisuudesta.

Sisäministerinä istui Päivi Räsänen ja Suojelupoliisin johdossa kokoomuslainen Antti Pelttari, joka on kokoomuksen kansanedustaja Paula Risikon serkku ja toimi sisäministerinä istuneen Anne Holmlundin (kok) poliittisena valtiosihteerinä vuodesta 2009 vuoteen 2011, jonka jälkeen siirtyi Supon johtajaksi.

Choudaryn ja Philipsin vierailujen jälkeen kansainvälisellä kentällä uutisoitiin tieto, jonka mukaan Suomesta on lähtenyt muslimien määrään suhteutettuna eniten henkilöitä ISISin riveihin.

Kokoomuksen sisäiseen turvallisuuteen liittyvää viimeisten vuosikymmenten politiikkaa voi puhtaalle sydämellä kutsua punavihreiden unelmapolitiikaksi, sellaiseksi, jota vasemmistopuolueet ja erityisesti vihreät haluavat edistää.

Yllä kerrottua taustaa vasten on samaan aikaan surullista ja raivostuttavaa seurata kaksinaismoralismin määrää, joka huokuu tämän päivän kokoomuslaisten kansanedustajien puheista.

 

Heikki Porkka pe 24.09. 10:41

Heikki Porkka

Ulkosuomalainen, jonka mukaan realismi ja tosiasioiden tunnustaminen ovat ainoat oikeat lähtökohdat yhteiskunnallisista asioista päätettäessä.

tuoreimmat

Pahimmat ministerit palkitaan - mistä löydämme tulevaisuudessa Marinin ja Tuppuraisen?

to 21.07. 12:58

Kenen tai keiden valtaan suostut antamaan itsesi?

to 16.06. 12:28

Terrorismista, viher- ja demarihulluudesta sekä kokoomuslaisesta tragikomiikasta Suomen Nato-matkalla

ke 25.05. 13:12

Li Andersson ja Petteri Orpo - notkeaselkärankaiset

ma 16.05. 19:32

Totta vai tarua - mediayhtiö Sanoma tukee sosialismin perintöä kantavan sensuuri-Putinin toimintaa?

ke 27.04. 11:37

Suomalainen, muista kiristää vyötä, italialaiset tarvitsevat rahojasi

ti 19.04. 10:21

NATOn kanssa tai ilman - Suomen tie on Ruotsin tie

su 17.04. 08:52

Tuhotaanko Suomea ranskalaisella maahanmuuttomallilla?

to 31.03. 15:13

Amnesty syyttää suomalaisia ja muita eurooppalaisia rakenteellisesta rasismista

ti 29.03. 20:57

Punakaartipäätösten Suomi

ma 28.03. 13:02

blogit

Vieraskynä

Alistamisemme menetelmät

ma 08.08.2022 23:48

Juha Ahvio

Voiko liberaali demokratia johtaa totalitarismiin?

pe 17.06.2022 14:45

Professorin Ajatuksia

Yle teki diasarjan, mutta miksi niin moni seikka unohtui?

to 13.05.2021 20:23

Marko Hamilo

Kansalaiset vaarassa! Nyt tarvitaan hätätilahallitus!

su 19.04.2020 22:47

Jukka Hankamäki

Kotouttaminen ei tunnu onnistuvan

ke 18.11.2020 16:56

Petteri Hiienkoski

Miksi Yhdysvallat haluaa Suomen ja Ruotsin Natoon?

pe 20.05.2022 17:31

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Eurooppa tarvitsee kaasua!

la 04.06.2022 16:50

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

PS torppasi maksullisen pysäköinnin laajentamisen Espoossa

la 11.06.2022 20:37

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

Löfvengate - kun Suomen valtiovalta luovutettiin suullisesti Ruotsille

ke 18.11.2020 17:19

Mika Niikko

Suvaitsevaisuuden kirjavat käsitteet

su 13.09.2020 23:07

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

Tuppurainen haluaa kivihiililauhdevoimaa ja WOKE Helsinki haluaa pistää kiinni tehokasta kivihiilellä tuotettua sähkön ja lämmön yhteistuotantoa

ti 16.08.2022 07:48

Heikki Porkka

Pahimmat ministerit palkitaan - mistä löydämme tulevaisuudessa Marinin ja Tuppuraisen?

to 21.07.2022 12:58

Tapio Puolimatka

Douglas Farrow: Kehittyvä Nowa Huta - globaali yhteiskunta, jossa kansalaiset ovat vain biometrisiä datapisteitä

to 07.07.2022 09:23

Olli Pusa

Venäjän toiminta

ti 09.08.2022 08:48

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Rikkaat rikastuvat ja köyhät kituuttavat

ti 18.08.2020 10:15

Reijo Tossavainen

Auta avun tarpeessa

to 19.03.2020 07:33

Jessica Vahtera

Kuuden euron kohtuus missä palkkatasa-arvo?

ma 11.05.2020 17:17

Pauli Vahtera

Olisinko yrittäjä, enkä palkansaaja

su 25.10.2020 22:57

Timo Vihavainen

Modernin maailman syntysijoilta

ti 18.01.2022 23:48

Matti Viren

Odotellaan vuotta 2023

la 14.08.2021 23:44