Blogi: Heikki Porkka, pe 21.01.2022 12:50

Aluevaalit, rahoitus, maahanmuutto ja kehitysapu

 

Aluevaalien varsinainen äänestyspäivä on ensi sunnuntai (23.1.2022). Media on järjestänyt toinen toistaan tyhjänpäiväisempiä puoluejohtajatenttejä, joissa poliittiset johtajat ovat jaelleet ahkerasti ”vappusatasia”.

Lupauksille tulee käymään kuten SDP:n eduskuntavaalien alla lupaamalle vappusataselle – ne katoavat kuin tuhka tuuleen, koska aluevaltuustojen perustaminen ei tuo senttiäkään lisärahaa päättäjien käyttöön.

Kaikki aluevaltuustojen käyttöön tuleva raha on valtion takana, toisin sanoen kansanedustajien päätösten ja valtion budjetin varassa, joten toimittajakunnan naureskelu ja iva perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purran esittämille rahoituksen valtakunnanpolitiikan tason ratkaisuille on vähintäänkin kyseenalaista, voidaan sanoa, että jopa harvinaisen typerää ja vastuutonta.

Tosiasiassa vain yksi puheenjohtaja, Riikka Purra, on tarjonnut uskottavan vaihtoehdon, jolla alueiden sadan prosentin varmuudella kasvavat menot kyetään paikkaamaan.

Kehitysapuun budjetoitiin vuonna 2021 yli miljardi euroa, tarkalleen ottaen kehitysyhteistyöbudjetti oli 1 257 miljoonaa euroa (1 257 000 000 €).

Kehitysapu on todellinen Kankkulan kaivo, jonne voidaan upottaa miljardeittain rahaa ja kehuskella maailmalla kuinka hyviä ihmisiä olemme. Kehitysavun todellisuudesta vain harva suomalainen on kiinnostunut, vaikka aihetta olisi.

Aloittaa voi vaikka tutustumalla yli 40 vuoden ajan kehitysavun tiimoilta käytännön kokemuksia omaavan Matti Kääriäisen kirjaan Kehitysavun kirous.

Kehitysavun voimalla kaikki suomalaiset veronmaksajat ovat tukeneet omaa kansaansa alistavia gebardihattuja ja diktaattoreita, jotka ovat vain kasvattaneet valtaansa ja lompakkonsa paksuutta suomalaispoliitikkojen typeryyttä ja omahyväisyyttä hyväksi käyttämällä.

Ja jos ette erittäin kokenutta kehitysapuammattilaista usko, uskotteko Afrikassa sijaitsevan Ghanan presidenttiä, joka valistaa oheisella suomeksi tekstitetyllä videolla mitä kehitysapu saa aikaan. Hävetä suomalaisten poliitikkojen pitäisi kehitysavulla ylpeilyn sijaan.

Humanitaariseen maahanmuuttoon ja sen seurauksiin uppoaa vuosittain vielä huomattavasti kehitysapua enemmän. Vuonna 2019 tilintarkastaja Pauli Vahtera esitteli laskelmansa, joiden mukaan vuosittainen kulu on noin 3,2 miljardia euroa (3 200 000 000 €)

Kelan (Kansaneläkelaitos) tutkimus, julkaistu 3.12.2020, käsittelee vuonna 2018 Kelan maksamia toimeentuloa turvaavia sosiaaliturvaetuuksia

”Maahanmuuttajille Kelan etuuksia valtaväestöä yleisemmin” otsikoitu tutkimus kattaa seuraavat sosiaaliturvaetuudet:

perustoimeentulotuki, työttömyysturva, yleinen asumistuki, eläkkeensaajan asumistuki, opintoraha, vanhempainpäivärahat, lapsilisä, kotihoidon tuki, sairauspäivärahaetuudet, kansaneläke ja takuueläke.

Tukia maksettiin maahanmuuttajille vuonna 2018 yhteensä 1,36 miljardia (1 360 000 000 €).

Tutkimus ei erittele niin sanottujen humanitaaristen maahanmuuttajien aiheuttamia kustannuksia sosiaaliturvaetuuksien osalta, vaan mukana ovat kaikki maahanmuuttajat.

Ryhmäjaottelun osalta kerrotaan, että etuuksien käyttöä tarkasteltiin maahanmuuttajien osalta maaryhmittäin, jotka muodostettiin syntymävaltion mukaan. Ryhmät olivat: EU-maat, Venäjä ja entinen Neuvostoliitto, Aasia, pakolaisten lähtömaat ja muut maat. Ryhmien välillä on merkittäviä eroja Kelan etuuksien käytössä.

Kelan mukaan maahanmuuttajat saivat erityisesti työttömyysturvaa, asumistukia ja perustoimeentulotukea muuta väestöä yleisemmin. Maahanmuuttajista asumistukia sai 34 prosenttia, työttömyysturvaa 26 prosenttia ja perustoimeentulotukea 22 prosenttia. Muusta väestöstä asumistukia sai 17 prosenttia, työttömyysturvaa 7 prosenttia ja perustoimeentulotukea 6 prosenttia.

Lisäksi kerrotaan, että väestömäärään suhteutettuna etuuksia maksettiin keskimäärin 2 243 euroa vuodessa Suomessa syntynyttä henkilöä kohden ja 4 676 euroa vuodessa maahanmuuttajaa kohden.

Kelan tarjoama tieto paljastaa, että maahanmuuttajien (kaikki maahanmuuttajat) tuoma taloudellinen rasite suomalaiselle sosiaaliturvalle on yli kaksi kertaa suurempi kuin Suomessa syntyneen henkilön kohdalla.

Mikäli erottelu olisi tehty etnisyyden (etniset suomalaiset vastaan muut) eikä syntymämaan perusteella, olisi ero kaikella todennäköisyydellä vielä suurempi, toisin sanoen etnisesti ei-suomalaisten aiheuttamat kulut vielä suurempia kuin tutkimus kertoo.

Kelan maksamista etuuksista tutkimuksessa eivät ole mukana muun muassa korvatut lääkeostot ja taksimatkat sekä kuntoutus, ansiosidonnainen työttömyysturva ja työeläke.

Kuten edeltä selviää, Kelan tutkimustulos kertoo, että ryhmien välillä on merkittäviä eroja tukien käytössä.

Humanitaarisen maahanmuuton osalta Suomen suurimmat ryhmät ovat somalit ja irakilaiset.

Suomen Perusta julkaisi 18.3.2019 valtion virallisiin tilastoihin perustuvan tutkimuksen koskien somalien ja irakilaisten elinkaarikustannuksia.

Tutkimuksen mukaan Somaliasta Suomeen muuttavan 20-24-vuotiaan henkilön [elinkaari]kustannukset Suomen julkiselle taloudelle ovat kaiken kaikkiaan 951 000 euroa. Jos huomioidaan somalialaisen henkilön lapset, nousee summa 1 343 000 euroon.

Irakista Suomeen muuttavan elinkaarikustannukset julkiselle taloudelle ovat 690 000 euroa, ja lasten vaikutukset huomioiden 844 000 euroa.

Suomen Uutisten artikkeli kertoo, että tutkimuksessa esitetyt elinkaarivaikutukset kertovat julkisen talouden nettovaikutukset, eli paljonko maahanmuuttaja maksaa Suomelle koko hänen elinkaarensa yli lähtien siitä hetkestä, kun hän on muuttanut maahan. Nämä kustannukset jäävät viime kädessä veronmaksajan maksettavaksi.

Suomen Perustan kertomia tietoja ei ole yksikään taho kyennyt kumoamaan ja kuten arvata saattoi, tutkimuksen julkaisun jälkeen keskustelu aiheesta lopahti pikatahtia julkisuudessa. Tosiasiat eivät yleensä kiinnosta ”hyviä ihmisiä” silloin, kun ne puhuvat utopiaan uskovien uskomuksia vastaan.

Kuten kaikki television ja lehtien tenttejä seuranneet ovat varmasti havainneet, tulevien hyvinvointialueiden rahoituksesta eivät median toimittajat ja puoluejohtajat Purraa lukuun ottamatta olleet niin kiinnostuneita, että olisivat tehneet selväksi 

a) millä konsteilla jo tähän mennessä syntynyt korjausvelka selätetään,

b) miten katetaan terveydenhoidon ankara resurssipula,

c) mistä saadaan rahat palo- ja pelastustoimen säädylliseen ylläpitoon 

d) millä logiikalla ulkomainen työvoima tulee edullisemmaksi kuin suomalaisen alalle koulutetun työntekijän houkuttelu takaisin Suomeen / oman alansa töihin. 

Punavihreiden (vas, vihr, sdp) - ja usein myös keskustan - ikiaikainen ratkaisu ovat veronkorotukset, jollaisiin punavihreät ovat valmiita myös tulevaisuudessa puheenjohtajiensa Ylen tentissä viittaamalla ilmaistun kannan mukaisesti.

Kokoomuksen krooninen ratkaisumalli on ulkomaisen työvoiman Suomeen roudaaminen. On kysyttävä, millä tavoin ulkomainen työvoima parantaa työilmapiiriä ja esimerkiksi potilasturvallisuutta (kielitaito)?

Kielitaidon täytyy olla niin hyvä, että hoitaja ymmärtää varmuudella mitä potilas tai hoidettava sanoo, sillä huono ymmärrys johtaa katastrofaaliseen lopputulokseen. Hyvä kielitaito vaatii koulutusta, joka ei puolestaan ole ilmaista eikä kielen riittävä oppiminen tapahdu hetkessä.

Sitäkään en ymmärrä millä tavalla ulkomainen työvoima helpottaa akuuttia rahapulaa, joka on tähän mennessä ollut yksi este riittävän hoitajamäärän ylläpitoon, jotta palkkataso ja työolosuhteet saadaan kuntoon.

Kokoomuksen mallissa haisee ikävästi ajatus, jonka mukaan jostain kaukaisista maista halutaan tuottaa Suomeen huonosti kieltä puhuvia ja ymmärtäviä hoitajia, joille ei makseta samaa palkkaa kuin suomalaiselle työntekijälle. Puhutaan halpatyövoimasta.

Punavihreille ulkomaisen työvoiman haaliminen on ideologinen kysymys. Avainsana on internationalismi, rajattomuutta kohti tavoitteleva aate.

Punavihreät eivät ole koskaan ymmärtäneet miten yhteiskunta todellisuudessa rahoitetaan. Punavihreä rahoitusmalli perustuu usein taikaseinään (valtio rahoittaa) ja veronkorotuksiin, jotta taikaseinä voi toimia.

Kuten edellä totesin, yksikään muu puoluejohtaja perussuomalaisten Purraa lukuun ottamatta ei tarjonnut selkeää vastausta siihen, miten he aikovat kattaa vaalilupaukset, joita puolueidensa ohjelmissa ja puheissaan antavat.

Puoluetenttien toimittajien toiminta on ollut kauttaaltaan heikkotasoista, sillä heidän olisi nimenomaan pitänyt keskittyä siihen, mistä rahat kaivetaan. Ehkäpä toimittajat ymmärtävät, että mitään muuta tietä – jos punavihreiden suosimia veronkorotuksia ei lasketa - ei ole kuin priorisoiminen, josta Purra on puhunut useaan otteeseen.

Priorisoinnilla Purra tarkoittaa periaatetta, jossa suomalainen yhteiskunta huolehtii ensisijaisesti omistaan ja ryhtyy vasta sitten maailmanparannustöihin, kun omien asiat on saatettu asialliselle tasolle.

Toimittajien surkeus on näkynyt nimenomaan siinä, että heillä ei ole ollut kanttia vaatia korvamerkittyjä kohteita, joista kukin puolue on valmis leikkaamaan niin paljon, että ammottava rahoitusvaje saadaan korjattua mahdollisimman nopeasti.

Ehkä muut kuin perussuomalaiset ovat niin vieraskoreita, että eivät välitä, vaikka suomalaiset vanhukset makaavat paskoissaan tuntitolkulla ja sairaanhoitajat sekä muu sosiaali- ja terveydenhuollon väki kokevat taakkansa niin raskaaksi, että useat työntekijät suunnittelevat joko alan vaihtoa tai maasta muuttoa.

SDP:n Tytti Tuppurainen ilmoitti jo aiemmin hyvin selvästi, että oma kansa ensin –ajattelu on vahingollista.

Ja kuten EU:n elvytyspakettikeskusteluissa ja –päätöksessä nähtiin, Tuppuraisen puolue SDP, kuten myös muut hallituspuolueet ja opposition kokoomus pitivät huolen, että suomalaisista tuli jälleen kerran etelän vetelien velton taloudenpidon maksumiehiä.

Mikä saa suomalaisten enemmistön toistuvasti tukemaan poliittisia tahoja, jotka heitä eniten kurittavat? Paha sanoa, ehkäpä huono muisti ja puolueuskollisuus?

Kunpa yhä useampi suomalainen ymmärtäisi, että sloganeita ja lupauksia on helppo heitellä ilmaan. Vaalien jälkeen niillä ei kuitenkaan ole kuin viihdearvo, kuten on joka ainoan vaalin jälkeen nähty.

Heikki Porkka pe 21.01. 12:50

Heikki Porkka

Ulkosuomalainen, jonka mukaan realismi ja tosiasioiden tunnustaminen ovat ainoat oikeat lähtökohdat yhteiskunnallisista asioista päätettäessä.

tuoreimmat

RKP - maahanmuutto jäsenhankinnan välineenä

ke 17.05. 18:45

Arpapeliä, aitoa demokratiaa vai puoluediktatuuria - saako enemmistö sitä, mitä vaaleissa tilaa?

to 06.04. 13:30

Petteri Orpo on puolueensa punavihreän arvosiiven vanki

to 30.03. 11:37

Kokoomus - turvallisuuden vai turvattomuuden edistäjä Suomessa?

to 09.03. 11:31

Ylen koulukone - hyvää palvelua koko kansalle

ti 21.02. 11:31

Mitä suomalaiset saavat, jos kokoomus ja SDP muodostavat seuraavan hallituksen?

su 19.02. 12:01

Jengirikollisuus puhuttaa - mielikuvapuolue kokoomus huijasi jälleen

pe 17.02. 11:01

Trump otsikoissa - Yle uutisoi ristiriitaisesti ja pimittää jälleen olennaista tietoa

to 26.01. 11:14

Muistatko, kun Yle ja koko suomalainen mediakenttä hehkuttivat Unelmaa?

ke 18.01. 12:29

Yle-sarja, osa 4

su 15.01. 19:23

blogit

Vieraskynä

Alistamisemme menetelmät

ma 08.08.2022 23:48

Juha Ahvio

Todisteet: Väitteet Trumpin Venäjä-kytköksistä olivat valheita

la 27.05.2023 12:08

Professorin Ajatuksia

Yle teki diasarjan, mutta miksi niin moni seikka unohtui?

to 13.05.2021 20:23

Marko Hamilo

Ydinvoimaa, talouskasvua ja teollisia työpaikkoja

ti 28.03.2023 20:22

Jukka Hankamäki

Kotouttaminen ei tunnu onnistuvan

ke 18.11.2020 16:56

Petteri Hiienkoski

Länsimaiden harhautumisen synkkä logiikka

pe 26.05.2023 14:00

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Kokoomus ei ole talouspuolue sen enempää kuin muutkaan

ti 14.02.2023 12:04

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Valtuustoaloitteeni mamujen 43 äidinkielen opetuksen lopettamiseksi verovaroilla Espoossa

su 15.01.2023 14:49

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

Punavihreä hallitus komentaa! Maakuoppaan mars!

la 25.02.2023 13:58

Mika Niikko

Suvaitsevaisuuden kirjavat käsitteet

su 13.09.2020 23:07

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

Äärivasemmisto ja vihreät liittoutuivat oligarkkien kanssa ja paljastivat vanhan epädemokraattisen luonteensa

to 04.05.2023 19:11

Heikki Porkka

RKP - maahanmuutto jäsenhankinnan välineenä

ke 17.05.2023 18:45

Tapio Puolimatka

WHO:n kansainvälinen pandemiasopimus

to 18.05.2023 19:39

Olli Pusa

Työperäinen maahanmuutto

pe 21.04.2023 09:23

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Rikkaat rikastuvat ja köyhät kituuttavat

ti 18.08.2020 10:15

Reijo Tossavainen

Auta avun tarpeessa

to 19.03.2020 07:33

Jessica Vahtera

Kuuden euron kohtuus missä palkkatasa-arvo?

ma 11.05.2020 17:17

Pauli Vahtera

Olisinko yrittäjä, enkä palkansaaja

su 25.10.2020 22:57

Timo Vihavainen

Suurista erehdyksistä

to 23.02.2023 21:02

Matti Viren

Odotellaan vuotta 2023

la 14.08.2021 23:44