Blogi: Mikko Paunio, su 14.02.2021 12:10

SDP omaksui kriittisen rotuteorian ja hylkäsi meidät tavalliset suomalaiset (Usari sensuroi artikkelin)

Suomen Sosialidemokraatinen Puolue (SDP) on yhdessä useiden muiden puolueiden ja suomalaisten sekä länsimaalaisten instituutioiden tavoin omaksunut Yhdysvalloissa luodun kriittisen rotuopin. Tämä äärivasemmistolainen oppi lähtee ajatuksesta, että valkoinen heteroseksuaalinen mies on syyllinen kaikkeen maailmassa esiintyvään yhteiskunnalliseen epäoikeudenmukaisuuteen ja sortoon. SDP on laajentanut vuonna 2018 hyväksytyssä kriittiseen rotuteoriaan perustuvassa yhdenvertaisuusohjelmassaan syyllisyyden ulottumaan myös heteroseksuaalisiin kantasuomalaisiin naisiin. Kriittisen rotuopin keskiössä oleva periaate värillisten ihmisten positiivisesta syrjinnästä kirjattiin Suomen lakiin Alexander Stubbin ollessa pääministerinä vuonna 2014, vaikka EY-direktiivi ei sitä edes edellyttänyt. Valtion, puolueiden, ylioppilaskuntien, kuntien, median, koululaitoksen, ev lut kirkon ym. instituutioiden tämän lain myötä pakkosyöttämä uuteen oppiin perustuva yhdenvertaisuusajattelu on mullistanut  perinteisen tasa-arvoajattelun, jossa ihonvärillä ei ollut merkitystä jaettaessa ihmisiä vuohiin ja lampaisiin. Tämä on tehnyt meistä suomalaisista miltei muukalaisia omassa maassamme. Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja maan johtavat intellektuellit ovat hiljan varoittaneet SDP:n johdon omaksumien USA:n yliopistoista kopioitujen äärivasemmistolaisten oppien olevan vaaraksi Ranskan yhtenäisyydelle ja kulttuurille. Rajallisten resurssien maailmassa tällä uudella ajattelulla yhdistettynä ei-työperäiseen maahanmuuttoon on kiihtyvästi kielteisiä sosiaalipoliittisia vaikutuksia yhteiskuntamme heikoimmille eli vammaisille ja vanhuksille. Tässä pitkässä puheenvuorossani selostan syyt ja perusteluni sille, miksi luovun vuonna 1977 ottamastani SDP:n jäsenkirjasta. 

[caption id="attachment_339980" align="alignnone" width="331"] Vuonna 2019 SDP:n kansanedustajalle Hussein Al-Taee'lle myönnettiin demarinaisten Risto Reipas palkinto hänen ansioistaan yhdenvertaisuuden edistämisessä. Kiitossanoissaan hän kehotti Suomen musliminaisia ja tyttöjä käyttämään huivia. Lokakuussa 2020 hän viritti hyvesignaalinsa aivan uudelle tasolle ja liittyi Marttoihin ja kertoi käyvänsä säännöllisesti heidän askarteluilloissa. Artikkelissa myöhemmin ruoditaan Al-Taeen edesottamuksia.[/caption]

Kriittinen rotuoppi tai kriittinen rotuteoria (engl. critical race theory) on äärivasemmistolainen valetieteeseen perustuva identiteetti-ideologian osakertomus, joka kertoo valkoisen heteroseksuaalisen miehen olevan syyllinen kaikkeen maailmassa olevaan pahaan ja sortoon. SDP on monien muiden suomalaisten ja muiden länsimaalaisten yhteiskunnallisten toimijoiden ja instituutioiden tapaan omaksunut kriittisen rotuopin osaksi ohjelmiaan ja ajatteluaan.

Miksi kuuluisin puolueeseen, joka on omaksunut kriittisen rotuteorian teesit 2018 hyväksyttyyn suoraan Yhdysvalloista kopioituun yhdenvertaisuusohjelmaansa (1)? Tämän uuden rotuopin mukaan olen valkoihoisena heteroseksuaalisena miehenä pahan ja sorron alkulähde.

[caption id="attachment_337237" align="aligncenter" width="300"] Vuonna 1977 alkuperäinen lukioikäisenä ottamani jäsenkirja sekä sen muovitaskussa oleva 1976 ottamani Sosialidemokraattisen Nuorisoliiton (SNK) jäsenkirja. Olen vuodesta 1977 maksanut SDP:n jäsenmaksuni, mutta se päättyy nyt.[/caption]

Kirjoitan kolmiosaisen kirjoitussarjan, miksi palautan vuonna 1977 ottamani SDP:n jäsenkirjan. Tämän ensimmäisen kirjoituksen omistan kriittisen rotuopin arvioinnille. Tämä on pitkä artikkeli. Uskon monen kiinnostuneena lukevan kirjoituksen loppuun asti sen pituudesta huolimatta. Artikkeli kuvailee runsain valaisevin ja karmaisevin esimerkein Suomen kulttuurispoliittista luisua - muiden länsimaiden tapaan - kohti pakkovaltaista yhteiskuntakehitystä ja yksipuolista yhteiskunnallista keskustelua tai pikemminkin sanelua tilanteessa, jossa me suomalaiset huomaamme äimistyneinä asuvamme miltei muukalaisina omassa maassamme.

Seuraavaksi kirjoitan kriittisen arvion demareihin ja laajalti yhteiskuntaan piintyneestä teollisuuden ja energia-alan vastaisesta vihreästä mielialasta ja sen katastrofaalisista taloudellisista ja yhteiskunnan huoltovarmuuteen liittyvistä seurauksista.

Kolmannen osan omistan arviolleni siitä, kuinka maailman tekno-oligarkit, suursijoittajat, YK ja heidän takataskussa olevat ymmärtämättömät poliitikot vievät meitä turmioon. Erityisesti Suomessa vihreät, nuoret demarit ja kokoomuslaiset vievät meitä kohti kehitystä, jolla on suunnitelmien (erityisesti Davosin Foorumin perustajan Klaus Schwabin uusi pähkähullu The Great Reset-ohjelma(2)) toteutuessa massiivisia kielteisiä valtiollisia, kulttuurisia, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia meille suomalaisille.

Päätös syntyi pitkän pohdinnan seurauksena

Olen 1977:stä lähtien maksanut jäsenmaksuni SDP:lle. Liityin sosialidemokraattiseen nuorisoliittoon (SNK) vuonna 1976 ja ensimmäiset askeleeni otin tässä vielä tuolloin kansanvaltaiseen demokratiaan sitoutuneessa liikkeessä, kun kävin alakouluikäisenä Naantalin työväenyhdistyksen Päivän Nuorten kerhoa. Olen kolmannen polven demari ja teen tämän päätöksen raskain mielin pitkällisen harkinnan seurauksena, koska minulla on menneiltä vuosilta paljon lämpimiä muistoja erityisesti lapsuudesta ja koululais- ja opiskelijapolitiikan vuosilta.

Molemmin puolin Atlanttia maltillinen vasemmisto on kutistunut ja valtaa näissä puolueissa ovat enenevästi ottaneet nuoret äärivasemmistolaiset identiteettipoliitikot ja heidän innokkaat liittolaisensa tiedotusvälineissä. Tämä on merkinnyt sitä, että entiset demaripuolueet ovat lakanneet olemasta omalla työllään elävien tavallisten ihmisten kansanpuolueita. Demaripuolueista molemmin puolin Atlanttia on tullut osa valtaeliittiä, joka tarrautuu valtaan kyseenalaisin keinoin. Keinovalikoimaan kuuluu tekohurskastelu, moraaliposeeraus hyvesignalointeineen ja kaksoisstandardeineen. Keinovalikoimaan kuuluu myös epäinhimillisen vaino- ja kieltokulttuurin (engl. cancel culture) hengessä erimielisten mielivaltainen nimittely äärioikeistolaisiksi, rasisteiksi, fasisteiksi, natseiksi, homo-foobeiksi, islamofoobeiksi, transfoobeiksi, naisvihaajiksi tai viime aikoina enenevästi Q-anoneiksi.

[caption id="attachment_339370" align="alignnone" width="400"] Vuonna 1977 ottamaani SDP:n jäsenkirjaan oli sisällytetty puolueen vuonna 1952 hyväksytty kansanvaltaa ja perusoikeuksia kunnioittava ja pakkovaltaa vastustava asevelisosialistien periaateohjelma. Nykyinen pakkovaltainen yhteiskunnallinen kehitys ja samanmielisyyden vaatimus vaino- ja kieltokulttuureineen sekä laaja indorktrinaatio äärivasemmistolaiseen ideologiaan ei olisi ollut asevelisosialistien mieleen. Asevelisosialistit olivat 1952 "Jo Riittää" kampanjalla saavuttaneet työpaikoilla hegemonisen voiton kommunisteista Josif Stalinin vielä eläessä. Asevelisosialistit muiden suomalaisten miesten tavoin pelastivat Suomen kommunismilta 1944 heinäkuussa Talin ja Ihantalan torjuntavoitolla, mikä esti Neuvostoliiton miehityksen.[/caption]

USA:n demokraattipuolue on joutunut kaoottiseen tilaan erityisesti puolueen vasemman siiven vastustajiin (yksittäiset henkilöt, yhteisöt ja yhtiöt) kohdistaman brutaalin vaino- ja kieltokulttuurin vuoksi. Sadat tuhannet jäsenet ovat jättäneet puolueen tämän vastemielisen ja vaarallisen ilmiön vuoksi.

Vielä 1990-luvulla Valkoisen Miehen syyllisyys oli vitsi - Nyt se on totista totta

Kirjoittelin vielä humoristisesti 1990-luvulla Seikko Eskolan päätoimittamassa Kanava lehdessä eräässä monista viherideologiaa kritisoivista kirjoituksistani, kuinka keski-ikäinen valkoinen ylipainoinen heteromies on syyllinen maailman kaikkeen pahaan.

Nyt hymyni on hyytynyt, koska kriittinen rotuoppi on institutionalisoitu laajalti länsimaissa - myös Suomessa. Valtionsyyttäjä, lapsiasiainvaltuutettu, varhaiskasvatus, koulu- ja yliopistolaitos, media, (arkki)piispat ja ev-lut kirkko, puolueet vasemmistoliitosta ja vihreistä aina kokoomukseen saakka ovat omaksuneet tämän opin intersektionaalisuussääntöineen toimintaperiaatteisiinsa ja todennäköisesti myös ohjelmiinsa.

Laki yhdenvertaisuudesta (3) uudistettiin eduskunnassa vuonna 2014. Lailla on toimeenpantu kaksi EY-direktiiviä. Lakiesityksen antoi eduskunnalle Alexander Stubbin (kok) hallitus ja sen esitteli valtioneuvostolle oikeusministeri Anna-Maija Henriksson (RKP). SDP:n silloinen puheenjohtaja Antti Rinne toimi Stubbin hallituksen valtionvarainministerinä. Laki on sementoinut yhdenvertaisuusohjelmien edistämisen ja kriittisen rotuopin osaksi kaikkea hallintoa, koulunkäyntiä, yliopisto-opintoja, ev lut kirkon hallintoa ja kirkollista elämää, varhaiskasvatusta, työelämää ja joukkoviestintää Suomessa.

Lakia kannatti kaikki muut eduskuntaryhmät paitsi perussuomalaiset. Yhdeksän perussuomalaista eli Johanna Jurva, Arja Juvonen, Pentti Kettunen, Jari Lindström, Anne Louhelainen, Lea Mäkipää, Hanna Mäntylä, Martti Mölsä ja Kaj Turunen äänesti lain puolesta. Perussuomalaisten silloisen puheenjohtajan Timo Soinin johdolla kahdeksan perussuomalaisita kansanedustajaa oli poissa äänestyksestä.

Yhdenvertaisuuslain nykyisessä toimeenpanovaiheessa esimerkiksi valtion, kuntien ja seurakuntien viranhaltijat laativat nyt lain vaatimia toimeenpanosuunnitelmia ja toimintaohjelmia.

Pitkä yhteiskunnallinen prosessi edelsi identiteetti-ideologian valtavirtaistamista

Kriittinen rotuoppi ja laajemmin identiteetti-ideologia levisi länsimaissa hitaasti ennen sen valtavirtaistamista pitkällisen prosessin myötä. Tämä aatehistoriallinen prosessi käynnistyi jo 1920-luvulla, kun klassiseen marxismiin pettyneet aktivistit perustivat Frankfurtiin erään upporikkaan argentiinalaisen Hermann Weill nimisen viljapohatan rahoilla Sosiaalitieteiden laitoksen (saks. Institut für Sozialforschung). Aktivistit olivat erityisesti pettyneet siihen, että työläiset eivät ennen ensimmäistä maailmansotaa liittyneet Karl Marxin ennustusten mukaan yhteen, vaan liittyivät sodan syttyessä kansallisarmeijoihin. Tämän vuoksi Marxin oppeja oli rukattava.

Pitkällisen osin  hahmottoman ja pääasiassa sammutetuin lyhdyin käydyn vuosikymmeniä kestäneen yhteiskunnallisen keskustelun tai pikemminkin alati viimeisen viiden vuoden aikana kiihtyneen vyörytyksen myötä on vasta pikku hiljaa alettu laajemmin ymmärtämään ideologian ääriviivat. Kansalla alkaa olla jo aavistus, että ideologia uhkaa yhteiskuntamme turvallisuutta, kulttuurista olemassa oloa, uskonnon vapautta, yhteiskuntamme fiskaalista vakautta ja mm. sen selkärankaa eli ydinperhettä ja paljoa muuta.

Eräs identiteetti-ideologian merkillisyyksistä on avoin hyökkäys ydinperhettä vastaan. Tavallinen perhe ja perhe-elämä ei ole enää mitään. YLE:n TV-uutiset promosi 5.1.2021 pääuutislähetyksessään  itsellistä äitiyttä ja kertoi sen olevan trendikästä ilman, että uutiset antoi asiassa mitään lukuja. Itsellinen äitiys tarkoittaa, että nainen hankkiutuu raskaaksi keinohedelmöityksen avulla ja kasvattaa lapsen ilman isää.

Vaikka kriittisen rotuteorian hahmottelu ja perustelut eivät ole "edellisen kierroksen" tapaan biologisreduktionistisia, jälleen kerran suosittu pseud0tieteeseen perustuva teoria kategorisoi ihmisiä ihonvärin ja etnisyyden perusteella hyviin ja pahoihin. Oppi joutaa historian romukoppaan mitä nopeammin sen parempi.

Väinö Tannerin (sd) sisäpiiriin kuulunut Lääkintöhallituksen pääjohtaja ja kollegani Hannes Ryömä (sd) oli innokas eugeenikko. Hän ajoi 1930-luvulla läpi rotulait Suomessa. Muistettakoon myös, että Ruotsin demareille rotuoppi oli keskeinen valtiodoktriini pakkosterilointeineen, jotka loppuivat vasta vuonna 1976 kauan Hitlerin Saksan kukistumisen jälkeen. Ruotsissa tehtiin väestöön suhteutettuna heti Saksan jälkeen eniten pakkosterilointeja. Mm. epäsosiaalisesti käyttäytyviä väärässä prätkäjengissä hengailleita nuoria naisia, saamelaisia ja mustalaisia pakkosteriloitiin. Ruotsin demarieliitin "suuret" ajattelijat Gunnar ja Alva Myrdahl olivat innokaita eugeenikkoja ja he perustelivat tätä suosittelemaansa politiikkaa julkisen talouden ja Kansankodin suojelemisen näkökulmasta.

Olemme miltei muukalaisia omassa maassamme

Tämä uusi kriittinen rotuoppi on tehnyt meistä suomalaisista - jopa lihaa syövistä suomalaisista seksuaalivähemmistöön kuuluvistakin - miltei muukalaisia omassa maassamme. Uuden rotuopin intersektionaalisuussääntöjen (yhdenvertaisuuslain 9 § "positiivinen erityiskohtelu") mukaan värilliset Suomessa asuvat henkilöt (engl. people of color) ovat tasa-arvoisempia kuin me valkoiset kantasuomalaiset. Valkoisesta ihonväristämme nimittäin kriittisen rotuteorian mukaan seuraa, että meillä suomalaisilla kantiksilla on valkoinen ylivalta (engl. white supremacy) ja valkoinen etuoikeus (engl. white privilege), mikä antaa oikeuden "tieteen" nimissä leimata meidät sortajiksi, ellemme pyydä anteeksi valkoisuuttamme (engl. whiteness) joka päivä. Me valkoiset kantikset ylläpidämme teorian mukaan systeemistä rasismia (engl. systemic racism), emmekä ymmärrä olevamme etuoikeutettuja ihonvärimme vuoksi. Niinpä positiivisesta erityiskohtelusta seuraava suomalaisten syrjintä ei olekaan syrjintää, vaan se on yhdenvertaisuuden edistämistä. Esimerkiksi hartaan shiiauskovaisen muslimin Hussein Al-Taeen törkeät vihapuheet homoja, kurdeja, sunnimuslimeja (somalit) ja juutalaisia kohtaan eivät ole johtaneet mihinkään, kun taas perussuomalaisten ja kristillisten sanomiset ovat jatkuvasti valtiosyyttäjän suurennuslasin alla.

Vaikka yhdenvertaisuuslakia ei sovelleta rikosoikeudellisiin seuraamuksiin, tarkastelen ajatusleikkinä lain näkökulmasta Hussein Al-Taeen syyttämättä jättämistä. Vaikka valtionsyyttäjä rikkoo yhdenvertaisuuslain 11 §:n 2 momentin 5. kohtaa, tämä ei ole syrjintää, koska Hussein Al-Taeella on oikeus positiiviseen erityiskohteluun yhdenvertaisuuslain 9 §:n mukaan. Valtionsyyttäjä kenties alitajuntaisesti valikoi ihonvärin ja etnisyyden perusteella, kenen vihapuheita Suomessa tutkitaan, mikä on toisaalta laitonta yhdenvertaisuuslain mukaan, mutta se sallitaan, koska Hussein Al-Taee on ihonvärinsä ja etnisyytensä vuoksi oikeutettu positiiviseen erityiskohteluun? Julkisuuteen Valtionsyyttäjän antamat selitykset Al-Taeen syyttämättä jättämisestä ovat lähinnä koomisia.

Valtionsyyttäjä ei pohdi asiaa yhdenvertaisuuslain näkökulmasta, koska  yhdenvertaisuuslakia ei siis sovelleta rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Väitän, että laki kuitenkin kummittelee taustalla vahvasti siihen sisältyvän vahvan uuden rotuopin mukaisen yhteiskuntaan valtavirtaistetun eetoksen vuoksi.

Oma lukunsa on se, että en pidä nykyistä vihapuhekeskustelua muuna kuin pyrkimyksenä kaventaa sananvapautta ja keskustelua yhteiskuntamme vaikeimmista ja arimmista asioista, jotka vaativat syvällistä yhteiskunnallista debattia. Kyllä maailmaan vihapuhettakin mahtuu. Kukin vastatkoon puheistaan, kunhan ne eivät yllytä väkivaltaan.

Minulla ei ole näyttöä, että värilliset Suomessa asuvat vammaiset saisivat positiivista erityiskohtelua. Olemme perheenä kuitenkin huomanneet, että ulkomaalaisten vammaisten osuus terveys- ja sosiaalipalvelujen käyttäjistä on huomattavasti suurempi kuin on heidän osuutensa väestöstä. Myös Itäkeskuksessa kulkiessa ei voi välttyä näkemästä ulkomailta saapuneita vammaisia ja vanhuksia. Tämä ei voi selittyä millään muulla kuin sillä, että kansainvälisiä sopimuksia tulkitaan intersektionaalisuusvinkkelista. Suomea ja suomalaisia käytetään hyväksi ja tänne suuntautuu merkittävästi fiskaalisesti haitallista ja jopa vaarallista sosiaaliturismia korkean maassa asumiseen sidotun sosiaaliturvan ja korkeatasoisen sosiaalivakuutuksemme (KELA) vuoksi.

EU ei vaatinut suomalaisia syrjivää Positiivinen erityiskohtelu pykälää yhdenvertaisuuslakiin

On erittäin mielenkiintoista tarkastella hallituksen antamaa esitystä (4) ja lopullisesti eduskunnassa hyväksyttyä yhdenvertaisuuslakia. Positiivinen erityiskohtelu oli "piilotettu" hallituksen esityksen 8 § 3 momenttiin, mutta eduskunnan hyväksymässä laissa sille on omistettu oma pykälänsä "Positiivinen erityiskohtelu" (9 §), jolla lainsäätäjä on tuntuvasti terävöittänyt lakia ja nostanut asian todella framille.

Lain yksityiskohtaisissa perusteluissa 9 §:n kohdalla viitataan EU:n vuoden 2000 syrjintädirektiivin (5) 5 artiklaan, mutta sen perusteluissa ei suoraan kerrota, että EU ei vaadi positiivisen syrjinnän kirjaamista jäsenvalioiden kansalliseen lakiin nykymuodossaan kuten eduskunta teki onnettomin seurauksin (Artikla 5):

"Täydellisen yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi käytännössä, yhdenvertaisen kohtelun periaate ei estä jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai toteuttamasta erityistoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on ehkäistä tai hyvittää henkilöiden rotuun tai etniseen alkuperään liittyviä haittoja."

Positiivinen erityiskohtelu on perustulakiasiantuntijoiden mukaan perustuslain sallimaa, jos toimenpiteellä on objektiiviset ja perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät perusteet ja jos toimenpide on oikeassa suhteessa tavoiteltuun etuun nähden. Perustuslain 6 §:n 1 momentti sallii tosiasiallisen tasa-arvon saavuttamiseksi tiettyjen ryhmien positiivisen erityiskohtelun, mutta vain sillä edellytyksellä, että muita henkilöitä ei syrjitä. Vaikka yhdenvertaisuuslakia ei sovelleta rikosoikeudellisiin seuraamuksiin, voidaan poliittisella tasolla kysyä, onko Valtionsyyttäjän toiminta tässä tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistämistä todella vai syrjintää? Itse uskon jälkimmäiseen.

Olen aiemmin kirjoittanut, kuinka perustuslakiasiantuntijat varmistivat yhdenvertaisuuteen vedoten, että EU:n ulkopuolelta esimerkiksi Afrikasta tulevat tuhannet AMK-opiskelijat saavat sellaiset ilmaiset erikoishammaslääkäripalvelut, joista huonohampaiset kantasuomalaiset voivat vain uneksia (6). Aiemmin tämä oikeus oli "vain" kolmansista maista tulleilla yliopisto-opiskelijoilla.

Tällä hetkellä meidän itähelsinkiläisten kantasuomalaisten on vaikea saada  sosiaalihuollon palveluita tänne suuntautuneen valtavan täysin yhteiskunnan sosiaalitukien ja sosiaalihuollon varassa olevan ulkomaalaistulvan vuoksi.

SDP:n 2018 hyväksytty Yhdysvalloista kopioitu yhdenvertaisuusohjelma 

SDP:n puolutoimikunta hyväksyi 2018 yhdenvertaisuusohjelmansa kolme vuotta yhdenvertaisuuslain säätämisen jälkeen. Ohjelma perustuu puhtaasti identiteetti-ideologiaan ja sen osanarratiiviin eli kriittiseen rotuoppiin. Ote ohjelmasta:

"Yhteiskunnan sukupuolittuneet valtarakenteet (rakenteellinen sorto engl. systemic oppression kirj. lis.), kulttuuri, uskonnot ja sosiaaliset normit luovat epätasa-arvoa. Etuoikeutettujen ihmisten on vaikea havaita tasa-arvon esteitä ja eriarvoisuutta ylläpitäviä tai syventäviä rakenteita (engl. systemic racism kirj. lis.). Valkoihoisella, heteroseksuaalisella, valtaväestöön kuuluvalla suomalaisella voi olla vaikeuksia kääntää huomiota itseensä, tunnistaa omat etuoikeudet (engl. white privilege kirj. lis.) ja valta-asemat (engl. white supremacy kirj. lis.). Omien etuoikeuksien kriittinen arvioiminen ja suhteuttaminen ympäröivään maailmaan kasvattaa ymmärrystä ja auttaa ymmärtämään eriarvoisuutta."

[caption id="attachment_339364" align="alignnone" width="400"] SDP:n vuoden 1952 periaateohjelma perustui perinteiseen tasa-arvoajatteluun.[/caption]

En tiedä mitä on liikkunut SDP:n puolujohdon päässä yhdenvertaisuusohjelman tekstiä hyväksyttäessä, josko mitään? En malta olla kuitenkaan spekuloimatta, miksi edellä lainatussa sanan "suomalaisella" jälkeen sana "mies" puuttuu, vaikka miessukupuolta osoitellaan sanoilla "sukupuolittuneet valtarakenteet". Syy lienee siinä, että SDP ei tohdi osoitella suoraan vaalitappion pelossa meitä valkoihoisia heteroseksuaalisia suomalaisia miehiä maailman pahuuden ja sorron alkusyinä ja ilmentyminä ja näin SDP:n johto joutui tahtomattaan tätä sorron ja syyllisyyden taakkaa vierittämään myös suomalaisten valkoihoisten heteroseksuaalisten naisten harteille? Tämä on kuitenkin win-win (voitto-voitto) sijaan loose-loose (häviö-häviö) strategia peliteorian näkökulmasta, kun SDP:n ohjelmalliset hölmöydet paljastuvat suomalaisille.

Olisi mielenkiintoista tietää, mitä sosialidemokraatit tarkoittavat sillä, että "uskonnot ja kulttuuriset normit aiheuttavat epätasa-arvoa"? Minun on vaikea uskoa seuratessani valtamediassa käytävää keskustelua, että puolue tässä viestittää esimerkiksi sitä, että islam uskontona sosiaalisine normeineen luo epätasa-arvoa, vaikka näin asianlaita kiistatta on? Ehkä joku toimittaja kysyy demaripuoluejohdolta, mitä puolue on halunnut viestittää viittauksella uskontoon ja sosiaalisiin normeihin epätasa-arvon aiheuttajana?

Toimittaja Ivan Puopolo on nasevasti kritisoinut identiteetti-ideologian intersektionaalisuussääntöjen onttoutta kirjoittamalla:

"Esimerkiksi Jakomäkeen prostituoidun ja autovarkaan lapseksi syntynyt valkoihoinen poika on ihonvärinsä ja sukupuolensa vuoksi "etuoikeutetumpi" kuin Eirassa asuva iranilaisen lääkäripariskunnan tytär."

Palaan tähän demareiden puhtaasti identiteetti-ideologiaan ja intersektionalismiin nojaavaan ohjelmaan vielä tuonnempana ja vielä kerran kirjoituksen lopussa. Tässä kohdin siihen liittyen teen "uskaliaan" arvauksen tarkistamatta asiaa, että myös kokoomuksen, KEPU:n ja RKP:n  yhdenvertaisuusohjelmat lienevät samanlaista äärivasemmistolaista indoktrinaatiota kuin SDP:nkin ohjelma puhumattakaan vasemmistoliiton ja vihreiden yhdenvertaisuusohjelmista? Muistettakoon myös, että kristillisten eduskuntaryhmä kannatti yhdenvertaisuuslakia.

Tasa-arvo määritelty uudelleen identiteetti-ideologiassa

On tärkeää ymmärtää, että yhdenvertaisuuslain positiivisen erityiskohtelun pykälä perustuu uuteen äärivasemmistolaiseen ajatukseen tasa-arvosta. Tämä uusi tasa-arvon määrittely on vaatinut uudissanan yhdenvertaisuus. Englanninkielessä tasa-arvoa kuvaava sana equal on muuttunut sanaksi equity eli yhdenvertaisuus.

Uudessa yhdevertaisuusajattelussa on hylätty kansalaisoikeustaistelija Martin Luther King Jr:n maksiimi, jonka mukaan ihmisen ihonvärillä ei ole merkitystä, ainostaan henkilön integriteetillä tai paremmin suomeksi vain henkilön moraalisella selkärangalla on merkitystä.

Tärkeää on ymmärtää, että intersektionaalisuuden syvin ajatus on tehdä poliittisilla päätöksillä kustannuksista välittämättä kaikista yhdenvertaisia. Aiemmin ajateltiin, että kaikille pitää antaa tasa-arvoiset mahdollisuudet pärjätä elämässä. 

Uusi yhdenvertaisuusajattelu johtaa mahdottomuuksiin monestakin näkökulmasta mm., koska yhteiskunnan resurssit ovat rajalliset. Mitä laajemmalle joukolle sosiaalisia tulonsiirtoja jaetaan intersektionaalisuussääntöihin nojaten, sitä ahtaammalle joutuvat yhteiskunnan heikoimmat eli vammaiset ja vanhukset, vaikka esimerkiksi vammaiset mainitaan identiteetti-ideologian laajemmassa kontekstissa - myös SDP:n yhdenvertaisuusohjelmassa - valkoiselta heteromieheltä suojeltavana vähemmistökategoriana. Mitä enemmän maksamme täällä laittomasti tai laillisesti huonosti työllistyvien ja integroituvien ulkomaalaisten elämisestä, sitä vähemmän rahaa jää jaettavaksi yhteiskunnan heikoimmille. Tämä on hyvin yksinkertainen yhtälö.

SDP:n yhdenvertaisuusohjelma linjaa:

"Ilman oleskelulupaa maassa oleskelevien eli ns. paperittomien siirtolaisten perus- ja ihmisoikeuksien tulee toteutua. Kyse on muun muassa yhdenvertaisesta oikeudesta terveydenhoitoon ja koulutukseen."

Tämä linjaus on vastuuton ja epäeettinen. Minun oikeustajuun ei mahdu ajatus, että suomalainen vammainen ja täällä laittomasti oleskeleva irakilainen sotilaskarkuri kuuluvat samaan valetieteeseen perustuvaan valkoisen heteromiehen sortamaan uhrikategoriaan ja näin ollen molemmat oikeutettuja yhdenvertaiseen yhteiskunnalliseen tukeen. Jo pelkästään irakilaisten nuorten terveiden miesten oleskelun tukeminen Suomessa maksaa paljon rahaa ja se on lopulta pois niiltä, jotka sitä todella tarvitsevat.

On muistettava, että positiivinen syrjintä oli lakiin kirjoitettu jo ennen vuotta 2014 ja se on perustunut em. perustuslakivaliokunnan kantaan. Sen kirjaaminen lakiin on kuitenkin alunperin pohjautunut yhteiskunnalliseen sosiaalipoliittiseen eetokseen suojella vammaisia. Pidän eduskunnalta suurena virheenä rajallisten resurssien maailmassa rinnastaa yhdenvertaisuuslaissa positiivisen syrjinnän kohdalla vammaiset ja etniset vähemmistöt, koska nykyisen kaltaisen ei työperäisen maahanmuuton jatkuessa, positiivinen syrjintä tulee vääjäämättä johtamaan vammaisten enenevään perustuslain 6 §:n 1. momentin kieltämään syrjintään Suomessa. Oikeusministeriön yhdenvertaisuuslakiluonnoksen lausuntoyhteenvedossa todetaan:

"Ehdotettuja yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteita pidettiin laajasti kannatettavina, mutta toisaalta myös suuria kustannuksia ja hallinnollista taakkaa aiheuttavina."

Kaikilla henkilöillä, jotka ovat värillisiä (engl. people of color) on siis oikeus Suomessa positiiviseen syrjintään, joka on siis kirjattu yhdenvertaisuuslain 9 §:ään. Tämä johtaa pitkässä juoksussa meritokratian eli pätevyyden syrjäytymiseen, siitäkin huolimatta, että po. lakipykälässä ja mm. työhönottoon ja opiskeluun liittyvissä 11 ja 12 pykälissä puhutaan mm. "oikeasuhtaisuudesta" tai niistä ilmenee esimerkiksi, että positiivista syrjintää ei voi soveltaa myönnettäessä opiskelupaikkaa. Yksityiskohtaiset yhdenvertaisuuslain perustelut ja osin itse lakikin oikeasuhtauksineen ei ole pahasti yliampuava. Pykälä positiivisesta syrjinnästä (9 §) yhdistettynä suomalaisen valtamedian ja sen alamaisen eli maahamme syntyneen yksipuoluejärjestelmän (vasemistoliitosta kokoomukseen miinus persut) ja sen eri instituutioiden (erit. media) kiihkoon edistää kriittistä rotuteoriaa seurauksista välittämättä, on myrkyllinen keitos suomalaiselle yhteiskunnalle. Työ- ja opiskelupaikkoja saatetaan jakaa kohta sukupuolen ja ihonvärin mukaan, mikä johtaa siihen, että ihmiset opiskelevat aloja, joihin heillä ei ole edellytyksiä tai tekevät töitä, joita eivät osaa. Iltalehti raportoi (7) hiljan työhönottoriidasta, jossa työkoneiden käytöstä kokemusta omaavan maatalousteknikon (mies) valinta työtehtävään Korkeasaareen suututti samaa työtehtävää hakeneen naiseläintenhoitajan, joka ei osannut käyttää työkoneita. Hän haastoi Korkeasaaren eli Helsingin kaupungin oikeuteen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakiin vetoamalla.

Valjut kokemukset SDP:ssä käymistäni yhteiskunnallisista keskusteluista

Kymmenet tuhannet irakilaiset nuoret miehet saapuivat Suomeen 2015 mm. siksi, että heitä oli rohkaistu siihen korkealta poliittiselta tasolta Suomesta käsin. Nämä nuoret miehet paljastuivat myöhemmin usein sotilaskarkureiksi ja entisiksi poliiseiksi. Postasin Stadin Demareiden Facebook keskusteluryhmässä ennen Oulun järkyttäviä tapahtumia BBC:n uutisia Rotherhamin (Englanti) kammottavista muslimimiesten tekemistä vuosikymmenten myötä jopa sadoista tuhansista usein syrjäytyneiden valkoihoisten tyttöjen joukkoraiskauksista ja ns. grooming ilmiöstä. Tämä oli liikaa puolueessa vallan ottaneille identiteetti-ideologeille ja intersektionalisteille. Nämä puolueen intersektionalistit olivat ja ovat sitoutuneet ajatukseen värillisten ihmisten eettisemmästä olevaisuudesta meihin suomalaisiin kantiksiin verrattuna, koska he ovat meidän sorron kohteina. Siis BBC:n uutiset olivat liikaa näille hyväkkäille! Kun vielä mm. postasin keskusteluryhmässä tässä blogissani julkaisemani havainnot, että YLE:n näyttämä David Livingstone dokumentti oli valheellinen (8) väittäessään, että Tansanian orjatorilta Bagamoyosta lähetettiin laivalasteittain orjia USA:han, se oli lähes majesteettirikos. Todellisuudessa tältä torilta, jossa itse vierailin vuonna 1985, lähetettiin mustia orjia vuosisatojen ajan muslimimaihin, eikä yhtä ainutta viety USA:han mm. siksi, että he olisivat varmuudella kuolleet merimatkalla USA:han. Mm. yksi nuori demarimillenniaari mies oli sitä mieltä, että historiallisen tosiasian kertominen oli poliittisesti vaarallista, koska se kyseenalaisti kriittisen rotuteorian perusaksiooman eli Valkoisen Miehen syyllisyyden (engl. white guilt). Näiden postausteni myötä SDP:n Helsingin piirin puoluesihteeri heitti minut ulos Stadin demareiden facebook keskusteluryhmästä.

Olen aikoinani osallistunut aktiivisesti SDP:n sisällä käytyyn vilkkaaseen yhteiskunnalliseen keskusteluun, kun sitä vielä käytiin. Totean, että tätä keskustelua ei enää käydä kuin teknishallinnollisista yksityiskohdista. SDP:n johdolle maailma on valmis ja yhteiskunnallinen keskustelu ja avaukset on tukahdettu.

SDP:n traaginen ja vaarallinen kompurointi intersektionalismin hetteikössä

SDP:llä on ollut erityisen huono onni maahanmuuttajaehdokkaidensa rekrytoinneissa. Sosiaalitukien väärinkäytöksiin syyllistyneiden maahanmuuttajademaripoliitikkojen tuomiot uutisotsikoissa ovat olleet karua luettavaa. Äärimmäinen esimerkki oli oululaisen oikeuden lautamieheksi ylenneen mustaihoisen demaripolitiikon harjoittama karmea noitatohtorin neuvosta alkanut omaan tyttäreen kohdistunut insesti hirvittävine seurauksineen. Näitä tällaisia mm. "lelumies"esimerkkejä on riittänyt yllinkyllin.

SDP:n ahdinko maahanmuuttopolitiikassa on ollut itse aiheutettua, koska puoluejohto ja pu0luekulttuuri on järjestelmällisesti jopa syrjinyt tai jättänyt palkitsematta maallistuneiden maahanmuuttajien kuten esimerkiksi Kamal Palani Jafin tai Anter Yasan puheita ja pyrkimyksiä integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan ja osallistua SDP:n kautta yhteiskunnalliseen toimintaan. Sen sijaan SDP:n johto on suosinut hartaita islaminuskoisia kuten Abdirahim Husu Husseinia tai Hussein Al-Taeeta ja on aktiivisesti tasoittanut näiden tietä politiikassa, vaikka SDP on perinteisesti ollut maallistumista edistänyt puolue. Tilannetta on pahentanut vielä se, että em. herrat ovat paljastuneet myöhemmin vähemmän rehdeiksi kansalaisiksi.

Kaikkein vaarallisin puoli SDP:n suhtautumisessa islamiin on ollut sinisilmäisyys. Rakastetun edesmenneen laulajan Juice Leskisen hämmästyttävän enneunimaisen jo vuonna 2003 julkaistun laulun "Kun Allah saapuu kaupunkiin" kolmas säkeistö alkaa sanoilla:

"Kun Allah saapuu kaupunkiin, Hän ensin soluttautuu Vihreisiin. Ja pariin demariin..."

Analysoin demarien karmeaa 2017 kunnallisvaalien tappiota Helsingissä blogissani, jonka otsikko oli "Quo Vadis SDP?" (9). Siinä kerroin tarinaa ennen Hollannin valtapuolueen Työn puolueen (demarit) tylystä kohtalosta islamistien soluttauduttua puolueeseen. Blogini ei herättänyt muuta kuin puistatusta, vaikka yksiselitteisesti kykenin osoittamaan sinisilmäisyyden hinnan Hollannin Työn puolueelle.

SDP:n Helsingin piirin kaksi aktiivia Pia Jardi ja Abdirahim Husu Hussein kuuluvat kaiketi yhä arvelluttavan islamistisen suurmoskeijahankkeen hallitukseen ilman, että asiaa mitenkään ihmetellään SDP:ssä. Toisaalta demarikansanedustaja Hussein Al-Taeen kontakteja tiukan linjan shiamuslimipoliitikkoihin sekä Irakissa että Iranissa ei juuri ole noteerattu tai niiden merkitystä ei ole välttämättä ymmärretty tai edes haluttu ymmärtää SDP:ssä.

En ole vielä tähän päivään asti ymmärtänyt, miksi molemmin puolin Atlanttia entiset maltilliset vasemmistolaiset kansanpuolueet eivät tue aktiivisesti muslimimaiden feministejä tai miksi nämä puolueet eivät edistä maallistuneiden muslimien integroitumista yhteiskuntaan, vaan suorastaan veljeilevät vihreiden tapaan meihin länsimaalaisiin vihamielisesti suhtautuvien ja naisten ja homojen tasa-arvopyrkimyksiin kielteisesti suhtautuvien muslimien kanssa? En ymmärrä. En tosiaankaan ymmärrä.

SDP:n tragikoomiset seikkailut intersektionalismin hetteikössä

SDP:n luisu kohti äärivasemmistoa ja identiteetti-ideologiaa alkoi lopullisella tavalla Antti Rinteen kaudella, kun hän julistautui ällöttävästi äijäfeministiksi (10) ja aikaansai puoluekokouspäätöksen, jossa SDP julistettiin feministiseksi puolueeksi. Hän kehotti muitakin miehiä julistautumaan trendikkäästi äijäfeministeiksi. Eräs näistä tuulenhaistelijoista oli kukas muu kuin kielteiseen julkisen sanan valokeilaan joutunut Hussein Al-Taee, jolle oululainen kansanedustaja sittemmin eurooppaministeri Tytti Tuppurainen myönsi sosialidemokraattisten naisten Risto Reipas palkinnon vuonna 2019 Al-Taeen merkittävästä työstä yhdenvertaisuuden eteen (11). Kiitossanoissaan feikkifeministimme ristoreipastelee ja kehottaa  musliminaisia ja -tyttöjä huivinkäyttöön Suomessa:

"Uskon pinssin sanomaan, sillä hankalat naiset ovat niitä, jotka saavat aikaan muutoksen, joko ajamalla autoa ensimmäisten joukossa Saudi Arabiassa, riisumalla huivinsa vapauden merkkinä Iranissa tai laittamalla sen päähänsä siellä, missä huivin käyttöä karsastetaan tai yksinkertaisesti opettamalla lapsilleen, että nainen voi olla mitä vaan." 

Hartaana shiiana hän varoo tarkoin sanojaan, joita seurataan myös Iranissa ja Irakissa sekä täällä olevassa shiayhteisössä. Feikkifeministimme tietää hyvin, että hänen sanomisillaan ei ole merkitystä Iranin ja Saudi-Arabian tasa-arvokehitykselle. Niinpä hän voi vapaasti moraaliposeerata ja vuodattaa muutamat krokotiilin kyyneleet näiden maiden naisten puolesta. En ymmärrä kahden nuoren naisen isänä, miksi meidän pitää "opettaa lapsillemme, että nainen voi olla mitä vaan", kun se on ollut perheessämme ja luulen että myös laajalti suomalaisille itsestäänselvyys. Ja kun oikein mutustelee tuota nainen sanaa virkkeen kontekstissa, tulee olo, että onkohan nainen ihminen lainkaan Al-Taeen ajattelussa. Joku toimittaja voisi kysyä Tytti Tuppuraiselta, onko Hussein Al-Taeen kehotus käyttää huivia siellä missä sitä karsastetaan SDP:n linjan mukainen?

Lokakuussa 2020 Hussein Al-Taee viritti hyvesignaalinsa aivan uudelle tasolle ja ilmoitti liittyneensä Marttoihin (11):

"Liityin tänään Marttoihin. Kunnia olla ylpeän järjestön uusi jäsen. Olen oman jaostoni ainoa mies. Jahka tiistain askarteluiltamista alkaa tuloksia syntymään niin johan voisin intouttaa lisää miehiä mukaan."

Kaikella kunnioituksella marttoja kohtaan, en tohdi olla toteamatta, että Hussein Al-Taeen hyvesignlointi on kyllä hieman liian paksua. Eräässä Uuden Suomen blogissa arveltiin Husseinin olevan tykästynyt  vanhemmista naisista...Ehkäpä joku toimittaja tekee seurantajutun siitä, kuinka ahkerasti Hussein Al-Taee on vieraillut marttojen askarteluiltamissa twitter-ilmoituksensa jälkeen?

Oma lukunsa koomisuudessaan oli pohjoissavolaisen demarikansanedustaja Tuula Väätäisen kirjallinen kysymys hallitukselle vuonna 2013 (13). Tuula Väätäinen oli tässä kirjallisessa kysymyksessään huolissaan, että suomalaiset venceremos jihad ISIS-taistelijat lähtevät Syyriaan  – hänen mielestään ilmeisen oikeutetusti mutta vakuuttamattomina – ryöstelemään, kidnappaamaan, raiskaamaan, murhaamaan, päitä katkomaan, orjuuttamaan ja terrorisoimaan mm. kurdeja, kristittyjä, juutalaisia, shiioja ja jesidejä. Hän oli muuten se kansanedustaja, joka julkisuudessa sanoi, että hän ei voi enää mennä töihin pudottuaan eduskunnasta vuonna 2014, koska hän on liian tunnettu ihminen. Hän palasi Kuopion vaalipiiristä eduskuntaan viime vaaleissa.

Tämän pohjoissavolaisen demarikansanedustajan mielestä oli merkittävä yhteiskunnallinen vääryys, kun valkoiset suomalaiset miesupseerit rintaman toisella puolella auttavat peshmergataistelijoita sotimaan paremmin venceremos-jihadisteja vastaan sotilastaparturmalain suojassa, mutta Suomesta Syyriaan peshmergoja vastaan taistelemaan lähtevät tummahipiäiset venceremos-jihadistit olivat epäoikeudenmukaisesti vailla tätä suojaa. Vääryys, vääryys. Omasta mielestäni tätä pimeämmäksi ei ajattelu voi oikein mennä.

SDP:n suvaitsevainen, nykyaikainen, kansainvälinen ja "hyvä" ihminen 

SDP ei ole umpiossa omaksunut äärivasemmistolaisen ideologian, vaan se on millenniaarien noustua puolueessa valtaan seurannut molemmin puolin Atlanttia alkanutta kielteistä autoritaarista kehitystä "liberalismin" ja suvaitsevaisuuden nimissä, vaikka kehityksellä vaino- ja kieltokulttuureineen ei ole mitään tekemistä sen enempää arvo- kuin talousliberalisminkaan kanssa. SDP:n yhdenvertaisuusohjelma määrittelee suvaitsevaisen ihmisen seuraavasti:

"Suvaitsevaisuuden käsitteessä on moraalinen tunnelataus. Sillä viitataan ihmisen toiminnan takana oleviin perustaviin arvovalintoihin, jotka määrittävät paitsi ihmisen käsitystä itsestään ja omasta yksilöllisyydestään, myös hänen suuntautumisestaan muihin ihmisiin ja yhteisöllisyyteen. Suvaitsevaisuudesta on muodostunut yksi keskeinen normi, jonka avulla määritellään, millainen on avoin, nykyaikainen, kansainvälinen ja ”hyvä” ihminen."

Onko tämä aitoa suvaitsevaisuutta vai jotain muuta? Onko vain sellainen avoin, nykyaikainen, kansainvälinen ja "hyvä" ihminen, joka määrittelee minut ihonvärini, sukupuoleni ja seksuaalisen suuntaumiseni vuoksi sortajaksi ja pahaksi ihmiseksi, ellen joka päivä pyydä anteeksi valkoisuuttani? Onko sellainen ihminen suvaitsevainen, joka vaatii toiselta ehdotonta kuuliaisuutta "suvaitsevaisen" ihmisen tulkinnan mukaiselle eettiselle normistolle ilman vapaata yhteiskunnallista keskustelua? Kukin päätelköön itsekseen.

Entä miksi sana "hyvä" on kirjoitettu lainausmerkkeihin? Syy lienee siinä, että ilman lainausmerkkejä lause olisi liian ilmeisen koominen farisealainen toteamus ja siten epäuskottava.

Kolme karmaisevaa lisäesimerkkiä

Annan vielä kolme karmaisevaa esimerkkiä kriittisen rotuteorian rantautumisesta Suomeen, jotka eivät suoraan liity SDP:hen, mutta joilla on vaikutusta mielipideilmaston kehitykselle myös SDP:ssä. Esimerkkejä olisi pilvin pimein, mutta nämä riittävät, jotta lukija ei uupuisi lopullisesti.

Ensimmäinen on umpipimeä YLE:n toimittajan Hilma Toivosen kirjoittama juttu (13) Helsingin yliopistossa vallitsevasta valkoisesta ylivallasta ja rasismista ja kuinka siihen kyllästyneet opiskelijat Liisa PäkkiAlice JäskeAracelis Correa ja Janina Ojala perustivat uuden opiskelijajärjestön nimeltään Students Of Colour. En lainaa YLE:n umpipimeestä jutusta otteita näiltä opiskelijoilta ja akatemiatutkija ja Tampereen yliopiston dosentti Anna Rastaalta, joissa he tekevät huomioita Helsingin yliopiston rasistisuudesta, koska kukin voi niitä kurkistaa linkistä. Totean vain tämän YLE:n artikkelin todistavan todeksi sen, että tämän vainoharhaisen äärivasemmistolaisen ideologian keskiössä on ajatus siitä, että kaikki suomalaiset yhteiskunnalliset instituutiot ovat joko tietoisen tai tiedostamattoman valkoisen ylivallan kourissa ja että yhteiskunta on systeemisesti umpirasistinen. Tämän kaltainen näkökulma on puhdasta tuontitavaraa USA:sta ja sielläkin väitteet USA:han sovellettuna ovat vailla todellisuuspohjaa. Värilliset ihmiset ympäri maailmaa haluavat muuttaa USA:han maan positiivisen erityisluonteen vuoksi - ei siksi, että maa on umpirasistinen.

Suomi on valkoisten ihmisten asuttama maa ja sillä on oma historiansa ja väestöhistoriansa. Totta kai olemme ”valkoisen ylivallan” maa historiallisista syistä johtuen, mutta väite maan umpirasistisuudesta on täysin järjetön. Miettikääpä suomalaisia yliopisto-opiskelijoita Nairobissa yliopistossa perustamassa vallankumouksellista yhdenvertaisuuskerhoa päivitelläkseen Nairobin yliopiston mustuutta ja umpirasistisuutta. Mikähän mahtaisi olla tällaisen kerhon suosio siellä ja pääsisikö se sikäläiseen valtiolliseen mediaan YLE:n tavoin hyvässä?

Toinen esimerkki kriittisen rotuteorian karusta rantautumisesta Suomeen on SKDL (demareista vasemmalle) henkisessä kodissa kasvaneen ja Helsingin yliopistossa sosiaalitieteistä väitelleen lapsiasiain valtuutetun Elina Pekkarisen atavistinen purkaus suomalaisia miehiä kohtaan (15). Hän lienee osana yliopisto-opintojaan kriittisen rotuteoriansa opiskellut. Hän otti kantaa freudilaisella lipsahduksella höystetysti A-studiossa viime syyskuun lopussa seuraavasti alaikäisten raaistuneeseen kouluväkivaltaan:

”Kolmanneksi meidän pitää katsoa koko meiän yhteisöä, koko meiän kulttuuria, koko meiän tätä hyvin väkivaltaista suomalaisista ilmapiiriä, jossa meiän lapset kasvavat.

Me edellytetään lapsilta jotakin sellaista, mihin me ei itse pystytä.

Suomi on esimerkiksi naisille yksi väkivaltaisimmista maista maail… (pieni tauko kirj. lis.) Euroopassa. Meillä urheilussa hyväksytään väkivaltainen käyttäytyminen. Meillä kunnallispoliitikkoja pahoinpidellään kodeissa.”

Elina Pekkarisen puheella on yhteiskunnallinen identiteetti-ideologian mukainen tarkoituksensa ja logiikkansa. Hyökkäämällä suomalaista miestä vastaan hänen kaltaiset äärivasemmistolaiset intersektionalistit ja uusfeministit yrittävät relativisoida tänne tulleiden ulkomaalaisten miesten tyttöihin kohdistuneet joukkoraiskaukset ja sen, että käytännössä kaikki puskaraiskaukset ovat ulkomaalaisten miesten tekosia tutkimusten mukaan. Eliitin ollessa intersektionalistisen valtamedian liekanarussa, se on systemaattisesti jättänyt tuomitsematta tänne tulleiden nuorten miesten tekemiä hirvittäviä henkirikoksia. Suomessa ei ennen Oulun tapahtumia ole tunnettu käsitettä lapsen joukkoraiskaus.

Kolmas esimerkki on somalityttöjen kriittisen rotuteorian hengessä tekemä ehkä merkillisin Suomen poliittisessa historiassa koskaan tehty yhteiskunnallinen kannanotto tai pikemminkin uhkaus (16). Somalitytöt kertoivat Black Lives Matter mielenosoituksessa viime kesäkuussa Suurkirkon portailla, että heillä on oikeus hajottaa valtioneuvoston linna, Helsingin tuomiokirkko ja Helsingin yliopiston päärakennus, koska heidän esi-isänsä olivat ne orjatyöllä rakentaneet. Kannanoton absurdiuden kruunasi se, että somalit ovat orjuuttaneet vuosisatojen ajan - yhä edelleen jatkuen -  alempiarvoisina pitämiään bantuja, minkä vuoksi he eivät ole hyvässä huudossa mm. Keniassa.

Lopuksi

Lokakuussa ABC:n Town Hall haastattelussa (17) tuleva USA:n presidentti vastatessaan kysymykseen tulevista veronkorokotuksista hän kertoi, että vain diktaattorit käyttävät hallinnollisia määräyksiä (engl. executive order) ja, että meidän on haettava demokratioissa konsensusta. Nyt Joe Biden on antanut 47 hallinnollista määräystä, kun hänen edeltäjänsä ovat aiemmin antaneet niitä muutamia. Kaksi niistä liittyy tasa-arvo (18) ja yhdenvertaisuuskeskusteluun (19), joilla sitoutetaan liittovaltion toimijat ja ohjelmat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustavoitteisiin. Bidenin hallinto on päättänyt edetä hallinnollisesti suurinpiirtein Suomen tapaisella tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakikombolla, jolla aiheutetaan kriittisen rotuteorian vuoksi yhteiskunnallista epävakaisuutta konsensuksen sijaan.

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue on tehnyt valtavan poliittisen virheen kopioidessaan yhdenvertaisuusohjelmansa suoraan Yhdysvalloista. Yhdysvalloilla on meihin verrattuna tyystin erilainen talous- ja väestöhistoriansa orjatalouksineen. Keskustelussa kuitenkin usein unohtuu, että Yhdysvallat taisi olla ensimmäinen maa, joka lopulta kielsi orjuuden. Yhtä kaikki meiltä Suomesta puuttuu sellaiset rotuun pohjautuvat jännitteet, jotka aiheuttivat väkivaltaisten mellakoiden jatkuttua kuukausia viime kesästä lähtien miljardien vahingot USA:n demokraattien hallitsemissa suurkaupungeissa. SDP toi nämä jännitteet nyt Suomeen yhdenvertaisuusohjelmallaan, mikä tulee aiheuttamaan suuttumusta ja vastakkainasettelua suomalaisten keskuudessa. Viime lokakuussa Presidentti Emmanuel Macron, hänen opetusministeri Jean-Michel Blanquer ja 100 intellektuellia varoittivat, että nämä SDP:n johdonkin omaksumat USA:n yliopistoista kopiodut opit ovat uhka Ranskan yhtenäisyydelle, kansalliselle identieetille ja Ranskan vallankumouksen myötä syntyneelle tasavallan kivijalalle eli tasa-arvolle (ransk. egalite) (20).

Toinen syy on jo edellä mainittu mahdottomuus syleillä pienenä kansana koko maailmaa ja pyrkiä takaamaan yhdenvertaiset oikeudet niille, jotka saapuvat tänne liberaalin maahanmuuttopolitiikan myötä ei työperäisinä siirtolaisina joko laillisesti tai laittomasti. Tämä muodostaa uhkan maamme haavoittuvimmille kansanryhmille eli vammaisille ja vanhuksille rajallisten resurssien maailmassa. Aion lähteä mukaan politiikkaan ajamaan näiden ihmisryhmien asiaa. Aion myös puolustaa sananvapautta sekä maamme itsemääräämisoikeutta.

Olemme joutuneet yhteiskuntana identiteetti-ideologian mukaisten lainvoimaisten intersektionaalisuussääntöjen myötä identiteettilukin kutomaan seittiin. Pyristelkäämme yhteiskuntana riittävän ajoissa irti tästä lukin seitistä, ennen kuin lukki pistää meitä kuolettavasti. Eduskunnan tulee kumota suomalaisia syrjivä yhdenvertaisuuslaki ja säätää EY-direktiivien minimivaatimukset voimassa olevaan tasa-arvolakiin.

1) https://sdp.fi/wp-content/uploads/2018/03/yhdenvertaisuusohjelma_final.pdf

2) https://www.weforum.org/great-reset/

3) https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325

4)https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_19+2014.pdf

5)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0043&from=fi

6)https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/mikkopaunio/269723-vihertynyt-valtaeliitti-ja-identiteettipolitiikan-moraalikaaos/

7)https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/0be64f0b-ed83-4e10-b02b-ad1bbf7859a3

8) https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/mikkopaunio/220929-ylen-david-livingstone-dokumentti-valheellinen/

9) https://www.oikeamedia.com/o1-15414

10) https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/03/26/aijafeministi-antti-rinne-suomessa-on-paljon-tasa-arvo-ongelmia

11)https://demokraatti.fi/esimerkillinen-tasa-arvon-puolestapuhuja-rauhanneuvottelija-hussein-al-taee-on-risto-rohkea/

12) https://twitter.com/rauhantaee/status/1313543416538636288

13) https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/mikkopaunio/270597-suomi-kyldyyrimarxistisen-identiteetti-ideologian-absurdistan/

14) https://yle.fi/uutiset/3-11142191

15)https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/mikkopaunio/lapsiasiainvaltuutettu-elina-pekkarisen-vihapuhe-suomalaisia-vastaan-on-hyvin-vaarallista/

16) https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/mikkopaunio/somalit-vuosisatojen-ajan-orjakauppiaina-ja-isantina/

17.https://abcnews.go.com/Politics/read-full-transcript-joe-bidens-abc-news-town/story?id=73643517

18)https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/20/executive-order-preventing-and-combating-discrimination-on-basis-of-gender-identity-or-sexual-orientation/

19.https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/20/executive-order-advancing-racial-equity-and-support-for-underserved-communities-through-the-federal-government/

20. https://www.dailymail.co.uk/news/article-9242453/Out-control-woke-leftism-cancel-culture-threat-FRANCE-French-politicians-say.html

Mikko Paunio su 14.02. 12:10

Mikko Paunio

Kirjoittaja on helsinkiläinen terveydenhuollon erikoislääkäri ja Helsingin yliopiston epidemiologian dosentti. Hän oli SDP:n jäsen vuodesta 1977, kunnes liittyi Perussuomalaisiin 2021. Hänen työnantajiaan on vuosien varrella olleet mm. Helsingin yliopisto, Euroopan Unionin komissio ja Maailmanpankki.

tuoreimmat

Valtamedia joutuu nyt myöntämään, että USA:lla on muistisairas presidentti

la 10.02. 14:04

Maailman johtavan suurvallan rajasota syvenee - Texasilla on oma armeija, joka nyt rekrytoi sotilaita ympäri USA:ta rajavalvontaan

su 28.01. 09:46

USA:han kohdistettu tarkoituksellinen ihmisinvaasio pidetty suomalaisilta piilossa - FBI:n entiset korkeat vastavakoiluviranomaiset nyt kauhuissaan

la 27.01. 13:59

The ghost gang of Davos envisions eternal world power

ti 23.01. 07:36

Oula Silvennoinen EI ole Helsingin yliopiston penaalin terävin kynä

su 21.01. 15:04

Davosin haamujengi tähtää ikuiseen maailmanvaltaan

la 20.01. 10:31

Maahanmuutosta aiheutuvat Helsingin SOTE-kustannukset ovat tähtitieteelliset

to 11.01. 16:52

YK yrittää tuhota kansallisvaltiot GCM-pakolaissopimuksella - USA räjähdyspisteessä laittoman maahanmuuton vuoksi

to 04.01. 18:32

Somalien sisällissota Ruotsissa - Helsingin Sanomat vaikeni kirja-arvostelussaan sodan etnisestä taustasta

la 30.12. 14:42

Uuden Controligarchs paljastuskirjan esittely

ke 06.12. 13:28

blogit

Vieraskynä

Teemu Keskisarja: Miksi ajan Halla-ahoa presidentiksi?

ke 20.12.2023 22:32

Juha Ahvio

Onko historialla merkitystä?

su 18.02.2024 17:41

Professorin Ajatuksia

Yle teki diasarjan, mutta miksi niin moni seikka unohtui?

to 13.05.2021 20:23

Marko Hamilo

Ydinvoimaa, talouskasvua ja teollisia työpaikkoja

ti 28.03.2023 20:22

Jukka Hankamäki

Sähköistävä klikinvastainen uutinen

su 07.01.2024 18:08

Petteri Hiienkoski

Vaihtoehdot moninapaisessa maailmassa

ti 06.06.2023 16:58

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Jolla on korvat, se kuulkoon

ke 23.08.2023 20:50

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Valtuustoaloitteeni mamujen 43 äidinkielen opetuksen lopettamiseksi verovaroilla Espoossa

su 15.01.2023 14:49

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

Punavihreä hallitus komentaa! Maakuoppaan mars!

la 25.02.2023 13:58

Mika Niikko

Suvaitsevaisuuden kirjavat käsitteet

su 13.09.2020 23:07

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

Valtamedia joutuu nyt myöntämään, että USA:lla on muistisairas presidentti

la 10.02.2024 14:04

Heikki Porkka

Presidentinvaalin toinen kierros - äänestin pitkin hampain

to 08.02.2024 11:36

Tapio Puolimatka

Lasten vai aikuisten oikeudet

ma 21.08.2023 19:21

Olli Pusa

YLEN häveliästä

pe 02.02.2024 14:01

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Rikkaat rikastuvat ja köyhät kituuttavat

ti 18.08.2020 10:15

Reijo Tossavainen

Auta avun tarpeessa

to 19.03.2020 07:33

Pauli Vahtera

Olisinko yrittäjä, enkä palkansaaja

su 25.10.2020 22:57

Timo Vihavainen

Häpeänsä kullakin

ke 19.07.2023 21:26

Matti Viren

Odotellaan vuotta 2023

la 14.08.2021 23:44