Blogi: Mikko Paunio, ma 12.06.2023 18:02

Tarjolla maahanmuuttoon liittyvää shokkitietoa - Helsingin lastensuojelu kriisiytyy

Toivo-ryhmä on vuonna 2021 perustettu raskaasti resursoitu Helsingin lastensuojelun erikoisyksikkö, joka tekee yhteistyötä mm. poliisin ja Aseman lasten kanssa. Asiakkaiksi pääsevät/joutuvat sellaiset 11-17-vuotiaat lapset perheineen, jotka ovat pahassa väkivalta-, rikos- ja/tai päihdekierteessä. Arabian kielisillä lapsilla on suomenkielisiin verrattuna lähes kahdeksan kertainen tai 790 % ja somaleilla noin kolminkertainen tai 310 % korkeampi Toivoasiakkuuden vallitsevuus suomenkielisiin verrattuna. Maassamme harjoitetun identiteettipolitiikan intersektionaalisuussääntöjen uhriluokitus on ehkäissyt alla taulukoimieni tietojen julkaisemisen ja ilmiöön liittyvän yhteiskunnallisen keskustelun.

 

Viime viikkoina on enenevästi valtamediassa julkaistu tietoa maahanmuuttajalasten kantaväestöön kuuluvien lapsiin kohdistamista ja tekemistä rikoksista. Karmaisevimpana esimerkkinä, jonka jopa Helsingin Sanomat joutui hiljan uutisoimaan, oli bussilinja numero 42:ssa tapahtunut ryöstö, jossa maahanmuuttajataustainen toinen lapsi ryösti merkkikengät kantasuomalaiselta lapselta. On hyvin todennäköistä, että kyseinen maahanmuuttajataustainen lapsi ja hänen perheensä on vuonna 2021 Toivo-nimisen raskaasti resursoidun lastensuojelun erikoisyksikön asiakas.

Otetaan otteita Toivon johtajan Stella Leonin kirjoittamasta blogista, jossa hän kuvaa yksikköään, sen toimintaperiaatteita ja sitä, miten sitä johdetaan.

”Helsingin kaupungin lastensuojelun ja perhesosiaalityön Toivopalvelu ja Toivo sosiaalityö perustettiin 1.9.2021 vastaamaan toistuvasti ja vakavasti rikoksilla, käyttäytymisellä ja päihteillä oireilevien nuorten tarpeisiin.

.

.

.

Toivossa työskentelee johtava ohjaaja, systeemisen työn koordinaattori, yhdeksän ohjaajaa, kaksi MDFT-terapeuttia ja kaksi sairaanhoitajaa sekä Toivo sosiaalityössä yksi johtava sosiaalityöntekijä ja kuusi sosiaalityöntekijää. Tavoitteena on vastata aiempaa keskitetymmin nuoren tarpeisiin punoen verkostot yhteisen työn äärelle sekä kehittää asteittain rikoserityistä osaamista ja näyttöön perustuvia palveluita.

.

.

.

Kuntouttava Toivopalvelu muodostaa yhtenäisen palvelukokonaisuuden Toivo sosiaalityön kanssa. Toivoon ohjaudutaan lastensuojelun avo- ja sijaishuollon sosiaalityöntekijän palvelulähetteellä. Vastuusosiaalityö pyritään säilyttämään Toivossa nuoren elämäntilanteiden muuttuessa. Toivossa nuoren ympärille muodostuu sosiaalityöntekijän ja Toivopalvelun työparin muodostama tiimi. Toivossa tehdään systeemistä, moniammatillista ja yhdennettyä lastensuojelutyötä. Tämä tarkoittaa, että toivon asiakkaat voivat asua kotona, olla pitkäaikaisesti sijoitettuina lastensuojelulaitokseen tai suorittaa vankeusrangaistusta.

.

.

.

Yhteistä työtä tehdään jo vahvasti poliisin ennaltaehkäisevän ja rikostutkinnan, Aseman Lasten sekä Etsivän nuorisotyön kanssa. Yhteistyö on rakentumassa Rikosseuraamuslaitoksen (RISE), Kriminaalihuollon tukisäätiön, Nuorisoaseman sekä monen muun toimijan kanssa.”

Eräs keskeisistä Toivon strategisista tehtävistä on ehkäistä veronmaksajille tähtitieteellisen kalliit huostaanotot.

Pyysin edellisessä Helsingin SOTEPE-lautakunnassa Toivo-yksikön asiointikielijakaumaa ja se minulle toimitettiin viime perjantaina. Pyysin Tilastokeskuksen tietopalvelusta tietoa helsinkiläisten 11-17-vuotiaiden lasten äidinkielen jakaumasta. Sain työ- ja elinkeinoministeriön linkin, josta pystyy poimimaan viisivuotisikäryhmittäin helsinkiläisten lasten äidinkielen jakauman. Rekonstruoin helsinkiläisten 11-17-vuotiaiden lukumäärät olettamalla vuosi-ikäluokat yhtä suuriksi.  

Tulokset ovat kertakaikkiaan hätkähdyttävät. Arabian kielisillä lapsilla on suomenkielisiin verrattuna lähes kahdeksan kertainen tai 790 % ja somaleilla noin kolminkertainen tai 310 % korkeampi Toivoasiakkuuden vallitsevuus suomenkielisiin verrattuna. Ehkäpä yhtä mielenkiintoista on se, että kaikilla muilla kymmenillä tai jopa yli 100 muun kielisen perheen lapsilla oli pienempi todennäköisyys olla Toivoasiakas verrattuna suomenkielisiin.

Lyhyt kommentointi

Suomen omaksuma USA:sta kopioitu ja valtamedian 24/7 rummuttama äärivasemmistolaiseen identiteettipolitiikkaan pohjautuva yhteiskunnallinen keskustelu ja lainsäädäntö ns. intersektionaalisuuteen perustuvine uhrisääntöineen sekä inklusiivisuus- ja yhdenvertaisuusvaatimuksineen on käytännössä kieltänyt yliopistoja ja tutkimúslaitoksia tutkimasta ja julkaisemasta sosiaali- ja kriminaalipoliittista tutkimusta aihepiiristä. Muun väriset ja muslimit ovat sijoitettu käytännössä valkoisen ylivallan ja rakenteellisen rasismin uhreiksi. Olet rasisti tai islamofoobi, jos käyt keskustelua aihepiiristä.

Eräänä merkillisenä ilmentymänä tästä valtamedian sumeilematta käyttämästä poliittisesta ohjauksesta YLE:n MOT-toimitus teki hiljan reportaasin, jossa osoitettiin koulumaailmassa nuorten huonokäytöksisyyden ja erityistuen tarpeen olevan vitivalkoinen suomalaislapsien ongelma, eikä lainkaan maahanmuuttajalasten ongelma.

Helsingiltä puuttuu 71 miljoonaa euroa ensi vuoden SOTE-budjetista. Helsingin SOTEPE lautakunnalle tuodaan ensi elokuussa sopeutumisohjelma eli suomeksi säästökuuri. Lastensuojelun osana sosiaalitointa menot ovat olleet huomattavat. Olen vuosia koettanut blogeillani viestiä, että intersektionaalisuuteen perustuvan uuden uhriluokituksen suurimpia häviäjiä tulevissa säästötalkoissa ovat vammaiset, koska he joutuvat nyt kilpailemaan hupenemista resursseista täysin terveiden ihmisten kanssa. Olen kirjoittanut myös kauhuparametreistä eli siitä, kuinka yhdellä vammaistyötä tekevällä sosiaalityöntekijällä on 200 asiakasta ja täällä laittomasti oleskelevia palvelevalla sosiaalityöntekijällä asiakkaita on noin 40 tai kuinka täällä olevien alle 18-vuotaiden omaishoitajista noin 40 % on muun kielisiä, mikä viittaa vammaisturismiin. Tästä on tietenkin seurauksena, että suomalaiset vammaiset joutuvat kilpailemaan hupenevista resursseista myös tänne tuotavien vammaisten kanssa.

Ruotsissa, missä tilanne on jo kehittynyt hallitsemattomaksi, on julkisuudessa jouduttu pakon edessä keskustelemaan asioista avoimemmin kuin meillä huolimatta, että sielläkin on omaksuttu muiden läntisten yhteiskuntien tapaan USA:sta kopioidut Woke-opit. Ruotsin televisiossa Mustafa Panshiri niminen maahanmuuttajataustainen entinen poliisi kertoi vuonna 2020 yksinkertaisen syyn sille, miksi Ruotsissa maahanmuuttajanuoret kohdistavat raakoja rikoksia ja ryöstöjä kantaruotsalaisiin lapsiin. Tämä johtuu siitä, että maahanmuuttajalapsilla on suojana klaanit, kun taas Skandinaviasta klaanijärjestelmästä turvallisuuden takaajana luovuttiin satoja vuosia sitten. Jos nimittäin ryöstät klaanin suojeleman maahanmuuttajalapsen, joudut klaanin koston uhriksi.

Maahanmuuttopolitiikan kannalta erinomaisen tärkeä havainto on muun kielisten lasten alhaisempi Toivoasiakkuuden vallitsevuus verrattuna suomenkielisiin. Meidän täytyy uskaltaa kysyä ja pohtia, miksi tänne tulevat muslimit eivät halua integroitua yhteiskuntaamme ja omaksua yhteiskuntamme pelisäännöt. Vähintä mitä Helsingin herrojen ja rouvien näiden analysoimieni tietojen pohjalta tulee tehdä, on aloittaa vakava dialogi sekä arabian kielisten, että somalialaisten yhteisövaikuttajien kanssa. Näillä tiedoilla pitää olla myös maahanmuuttopolitiikkaa ohjaavaa vaikutusta.

 

Taulukko. Toivoasiakkuus Helsingissä eri kieliryhmissä ja asiakkuuden yleisyyden eroavuus suomenkielisiin verrattuna. Ajanjaksolla 1.1.-31.5.2023 Toivo-palveluiden asiakkaana ollut yhteensä 110 11-17-vuotiasta lasta

Kieliryhmä

11-17 vuotiaiden Toivoasiakkaiden

lukumäärä

11-17 vuotiaiden kieliryhmän

koko

Toivoasiakkaat / 10 000 lasta

Suhteellinen ero prosenteissa verrattuna suomenkielisiin

Suomenkieliset

65

31 377

20,7

Vertailuryhmä

Arabiankieliset

19

1156

164,4

790 %

Somaliankieliset

12

1870

64,2

310 %

Muut kielet*

12

8872

13,5

-35 %

*Tällä hetkellä ei yhtään ruotsinkielistä Toivoasiakasta

Viitteet

https://ratkes.fi/lehti/ratkes-2-2022/toivopalvelun-kuntouttava-tyoote-rikoksilla-kayttaytymisella-ja-paihteilla-oireileville-lastensuojelun-nuorille 

Väestö muuttujina Alue, Äidinkieli, Ikä, Vuosi ja Tiedot. PxWeb (stat.fi)

https://samtiden.nu/2020/02/panshiri-om-ungdomsranen-svenskar-enkla-offer-eftersom-de-inte-tillhor-nagon-klan/

https://www.oikeamedia.com/o1-199500

Mikko Paunio ma 12.06. 18:02

Mikko Paunio

Kirjoittaja on helsinkiläinen terveydenhuollon erikoislääkäri ja Helsingin yliopiston epidemiologian dosentti. Hän oli SDP:n jäsen vuodesta 1977, kunnes liittyi Perussuomalaisiin 2021. Hänen työnantajiaan on vuosien varrella olleet mm. Helsingin yliopisto, Euroopan Unionin komissio ja Maailmanpankki.

tuoreimmat

Klaus Schwabin ja Thierry Malleretin kyyninen "Suuri Kertomus" on kauhistuttavan "Suuren Resetin" toimeenpano-ohjelma

ti 19.09. 16:25

Helsingissä edessä kova SOTE-palveluiden kulukuuri - Osin ylimitoitettujen, räätälöityjen, priorisoitujen ja vammaisia räikeästi syrjivien maahanmuuttajien SOTE-palveluihin ei leikkauksia

ke 06.09. 08:23

Jippii, pääsin Helsingin Sanomien pääkirjoitukseen

ti 22.08. 17:56

Saksan AfD-puolue julistautunut rauhanpuolueeksi ja julisti hiljan Magdeburgin puoluekokouksessa: "EU on epäonnistunut kaikessa"

su 20.08. 15:26

Komissaari Jyrki Katainen oli Maailman Talousfoorumin pähkähulluuden aulis lakeija

pe 18.08. 17:00

EU-politiikkaohjelman lähetekeskustelu Perussuomalaisten puoluekokouksessa 12.8. - Pyydetty puheenvuoroni Ville Tavion johdantopuheenvuoron jälkeen

su 13.08. 11:44

Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran räyhäantirasismi on tarkoituksellista - Taustalla on halu kriminalisoida kansallisvaltion puolustaminen

pe 11.08. 17:11

Atomipommin isä Robert Oppenheimer ja perheemme hyvä ystävä Fred Singer

ma 07.08. 17:36

Maailman Talousfoorumi on vaarallinen umpihullujen kerho - Yuval Hararin Homo Deus kirja tarkastelussa

la 29.07. 16:51

Michael Shellenbergerin 7.3.2023 USA:n kongressille Sensuuriteollisesta kompleksista antaman todistuksen tiivistelmä - Lonkerot ulottuvat kaikkialle länsimaihin

ke 19.07. 16:33

blogit

Vieraskynä

Alistamisemme menetelmät

ma 08.08.2022 23:48

Juha Ahvio

Presidenttiehdokkaiden turvallisuuspolitiikka

pe 22.09.2023 00:24

Professorin Ajatuksia

Yle teki diasarjan, mutta miksi niin moni seikka unohtui?

to 13.05.2021 20:23

Marko Hamilo

Ydinvoimaa, talouskasvua ja teollisia työpaikkoja

ti 28.03.2023 20:22

Jukka Hankamäki

Kotouttaminen ei tunnu onnistuvan

ke 18.11.2020 16:56

Petteri Hiienkoski

Vaihtoehdot moninapaisessa maailmassa

ti 06.06.2023 16:58

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Jolla on korvat, se kuulkoon

ke 23.08.2023 20:50

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Valtuustoaloitteeni mamujen 43 äidinkielen opetuksen lopettamiseksi verovaroilla Espoossa

su 15.01.2023 14:49

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

Punavihreä hallitus komentaa! Maakuoppaan mars!

la 25.02.2023 13:58

Mika Niikko

Suvaitsevaisuuden kirjavat käsitteet

su 13.09.2020 23:07

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

Klaus Schwabin ja Thierry Malleretin kyyninen "Suuri Kertomus" on kauhistuttavan "Suuren Resetin" toimeenpano-ohjelma

ti 19.09.2023 16:25

Heikki Porkka

Pois alta, täältä tulee pakkovalta - poltetaanko kirjoja, tuomitaanko edesmenneitä?

to 03.08.2023 15:45

Tapio Puolimatka

Lasten vai aikuisten oikeudet

ma 21.08.2023 19:21

Olli Pusa

Presidenttipeliä?

la 09.09.2023 19:52

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Rikkaat rikastuvat ja köyhät kituuttavat

ti 18.08.2020 10:15

Reijo Tossavainen

Auta avun tarpeessa

to 19.03.2020 07:33

Pauli Vahtera

Olisinko yrittäjä, enkä palkansaaja

su 25.10.2020 22:57

Timo Vihavainen

Häpeänsä kullakin

ke 19.07.2023 21:26

Matti Viren

Odotellaan vuotta 2023

la 14.08.2021 23:44