Blogi: Mikko Paunio, to 27.04.2023 18:50

Miksi trans-kids ilmiötä ja pedofilian laillistamista valtavirtaistetaan jopa osaksi YK:n Agenda 2030:tä? - Tässä selkäpiitä kylmäävät vastaukset

Päivitetty 29.4.2023. Lisätty itseoppineen seksologin ja aikanaan 1960-luvun seksivallankumouksen aikana jättijulkisuutta nauttineen Alfred Kinseyn lapsiseksitutkimusten epäeettisyys ja historiallinen merkitys Suomen peruskoulun seksuaalisuuskasvatuksen ja trans-kids ilmiön taustalla. 

Epätieteellinen ja vaarallinen gender-ideologia on kiinteä osa LGBTQ+ agendaa ja osa laajempaa YK:n ja Maailman Talousfoorumin (WEF:n) Agenda 2030:tä. Se on institutionaalistettu sekä julkisella että WEF:n kanssa yhteistyössä  ja EU:n ESG-lainsäädännöllä yksityisellä sektorilla äärivasemmistolaisella WOKE-ideologialla  länsimaissa.  Transgenderismin edistäminen on osa YK:n ihmisoikeuskomissaarin työtä osana Agenda 2030:n toimeenpanoa yhteistyössä mm. YK:n pääsihteerin kanssa.

Käyn tässä kirjoituksessa läpi gender-ideologian synnyn ja syntyyn liittyvät järkyttävät ihmisoikeusrikkomukset. Läntisen maailman julkinen sana on ollut hiljaa gender-ideologian isän Johns Hopkins yliopiston professorin John Moneyn psykopatiasta ja perversioista. Ne synnyttivät  nyt ihmiset Suomessa herättäneen pedofiliaa edistävän pienet lapset yliseksualisoivan trans-kids ilmiön ja lääketieteellisesti kyseenalaiset transhoidot sekä 8.3.3023 YK:n ihmisoikeusneuvostolle luovutetun juristiraportin suosituksen numero 16, joka voi helpottaa globaalisti lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, mikäli se ohjaa YK:n jäsenvaltioiden lainsäätäjien työtä Suomen translain säätämisen tapaan osana Agenda 2030:tä.

John Money väitti todistaneensa David Reimerin tapausselostuksella 1973 ja 1975, että sukupuolinen identiteetti on sosiaalinen valinta, eikä se määräydy biologisesti. Vaikka tapausselostus olisi ollut tosikeromus, se ei olisi tieteellisesti todistanut yhtään mitään. XY-pojaksi syntyneelle Bruce Reimerille annettiin vauvaiässä hoitovirheen vuoksi vioittuneen peniksen vuoksi tyttöidentiteetti ja uusi etunimi Brenda John Moneyn julmassa seksuaalista hyväksikäyttöä ja fyysistä väkivaltaa (kastraatio) käsittäneessä transhoito-ohjelmassa. Syvästi traumatisoitunut Brenda päätti 14-vuotiaana olla poika ja ryhtyi kutsumaan itseään Davidiksi. Hän yritti ensimmäistä kertaa itsemurhaa 21-vuotiaana onnistuen siinä lopulta vuonna 2006 38-vuotiaana.

Tiededespootti ja transhoitoguru John Money kuoli myös vuonna 2006 ilmeisesti dementiaan. Hän ei koskaan myöntänyt julkisesti 1990-luvulla tieteelliseksi totuudeksi lääketieteessä muuttunutta virhettään, mikä auttoi valtavirtaistamaan epätieteellisen genderideologian, vaikka se osoitettiin tieteellisesti epäpäteväksi jo vuonna 1997.

Transgenderismi muistuttaa monin tavoin viime vuosisadan alun lopulta juutalaisten, romaanien, vammaisten ym. kansanryhmien kansanmurhaan johtanutta epätieteellistä rodunjalostuspseudotiedettä eli eugeniikkaa tai nälänhätiä aiheuttanutta Stalinin suosiota nauttinutta epätieteellistä lysenkolaisuutta, joka väitti hankittujen ominaisuuksien periytyvän.     

 

Kuva. USA:n laivaston amiraalin asuun sonnustautunut mies on USA:n apulaisterveysministeri Rachel (ent Richard) Levine. Toinen kuvassa on USA:n - vielä kesällä 2022 - liittovaltion ydinjätteistä vastaava apulaisministeri Sam Brinton,  jolla on "fluidi" sukupuoli-identiteetti. Kuva on otettu Bastiljin vuosipäivänä (Ranskan kansallispäivä) USA:n Pariisin suurlähetystössä heinäkuussa 2022. Sam Brinton erotettiin hiljattain apulaisministerin virasta, koska hän jäi toistamiseen kiinni varastettuaan naisten matkalaukkuja yhdysvaltalaisilla lentokentillä. Ex-apulaisministeristä löytää helposti perversioista viestiviä valokuvia internetistä.   

 

Sanna Marinin tyttöhallituksen eräs viimeisimmistä saavutuksista ihmisoikeuksien saralla oli translain läpiajaminen. Laki lähtee siitä, että biologia ei määrää sukupuolista identiteettiä ja että sukupuoli on sosiaalinen valinta.  Olen tähän asti välttänyt käymästä keskustelua tästä aihepiiristä, koska en omaa erityistä asiantuntemusta sukupuoliseen dysforiaan liittyvään psykologiaan tai hormonilääketieteeseen (endokrinologia).

Olen kuitenkin epäillyt itse tykönäni erityisesti alaikäisillä aloitettujen transhoitojen eettisyyttä. Tärkein syy vaikeneemiseeni aihepiiriin liittyen on ollut se, että en ole ollut tietoinen transideologian isän professori John Moneyn hirviömäisestä valetieteellisestä roolista ideologian alullepanijana.

Money oli syntyjään uusiseelantilainen. Hän toimi lastentautien ja lääketieteellisen psykologian professorina minun omassa USA:n Alma Materissa eli Johns Hopkinsin yliopistosairaalassa vuodesta 1951 kuolemaansa asti (2006) johtaen sukupuoliseen dysforiaan ja transhoitoihin erikoistunutta klinikkaa yhteistyössä lasten endokrinologien ja kirurgien kanssa. Moneyn omat Alma Materit olivat Wellingtonin ja Harvardin yliopistot.

Perussuomalaisten Suomen Perustan julkaisema kirja "Epäneutraali sukupuoli" vuonna 2016 kertoi John Moneyn psykopatiasta

Perussuomalaisille on kunniaksi, että vuonna 2016 Suomen Perusta julkaisi "Epäneutraali sukupuoli" nimisen kirjan, jossa Musta Oraakkeli nimimerkki taisi ehkä ensimmäisenä paljastaa todennäköisesti hyvin pienelle joukolle suomalaisia John Moneyn puoskaroiman potilaan David Reimerin traagisen tarinan. Mustan Oraakkelin esseessä päivitellään mm. sitä kuinka David Reimerin (syntyjään Bruce Reimer) tarinan tieteellistäminen muutti transhoitolinjat ympäri maailmaa hyvin harvojen sukupuoleltaan epäselviksi jääneiden vauvojen kohdalla myös Suomessa. Tämän jälkeen esimerkiksi sukupuoleltaan epäselvät vauvat (intersukupuoliset) leikattiin pian syntymän jälkeen yleensä tytöksi, sillä tytöksi leikkaaminen on helpompaa. Tästä on voinut Oraakkelin mukaan aiheutua sukupuolista dysforiaa.

Mustan Oraakkelin essee "Sukupuoli, identiteetti ja vaarallinen gender-ideologia" kertoo olennaisen eli, että sukupuoli määräytyy biologiasta, eikä se ole sosiaalinen konstruktio kuten WOKE-ideologit väittävät. Täydennän Mustan Oraakkelin tekstiä tässä blogissani sekä tieteen filosofian että valtio-opillisten näkökulmien kautta sekä kerron myös tarkentavia tietoja John Moneyn psykopatiasta ja hänen perversioihin pohjaavan puoskarointinsa aiheuttamasta kauhusta ja kuolemaan johtaneista psykologisista haittavaikutuksista hänen lapsipotilaillaan. Musta Oraakkeli ei myöskään luonnollisesti vuonna 2016 kuvaile sitä, kuinka Moneyn transhoitojen taustalla oleva ajattelu perversioineen johtivat Suomeenkin jo viime kesänä (Helsingissä Oodissa järjestetty pienten lasten "satutunti") rantautuneen pedofiliaa tarkoituksella edistävän lapset yliseksuaalistavan trans-kids ilmiön, josta toimittaja Sanna Ukkola kirjoitti erinomaisen kolumnin Iltalehteen. Trans-kids ilmiöön sisäsyntyisesti liittyy nyt kouluissa mm. pornografian avulla annettava lasten ja nuorten seksuaalisuuskasvatus, joka eroaa Kentin yliopiston sosiologian emeritusprofessorin Frank Furedin hiljan Europarlamentissä pitämän luennon mukaan käsitteellisesti täysin entisajan sukupuolikasvatuksesta, jonka johtavana ajatuksena oli kertoa asiatietoa ihmisten lisääntymisterveydestä kukkien ja mehiläisten sekä asiainformaation avulla.

John Moneyn aikalainen itseoppinut seksologi Alfred Kinseyn rooli nyt kouluissa annettavan seksuaalisuuskasvatuksen teoreetikkona ja trans-kids ilmiön taustahahmona on ehkä John Moneytä vielä tärkeämpi 

John Moneyn ohella kenties vielä tärkeämpänä hahmona Suomenkin kouluissa nyt annettavan seksuaalisuuskasvatuksen teoreetikkona sekä trans-kids ilmiön taustahahmona oli John Moneyn aikalainen ja 1960-luvun seksivallankumouksen sankari Alfred Kinsey. Hän myös John Moneyn tavoin perusti "tieteellisen" aineistonsa lapsiin kohdistettuun väkivaltaan. Kinseyn perusteesi vapaasta rakkaudesta perustui 300 lapsen sadistiseen seksuaaliseen vastentahtoiseen hyväksikäyttöön. Tämä on dokumentoitu Judith Reismanin ja Edward Eichelin vuonna 1990 julkaistussa kirjassa  "Kinsey, seksi ja petos - Ihmisten indoktrinointi - Tutkielma Alfred C. Kinseyn, Wardell B Pomeroyn, Clyde E. Martinin ja Paul H. Gebhardin seksitutkimuksiin. John Moneyn tavoin Alfred Kinsey oli mm. kiinnostunut vauvojen orgasmeista. Hänen käänteentekevä kokeellinen tutkimuksensa  (land mark experimental study engl.) lapsuusiän seksuaalisista reaktioista oli peräisin 2 kk - 15 vuotiaille mm. pedofiilien, ekshibitionistien ja vankilakundien tekemistä julmuuksista, joita en tässä kuvaile. Aineisto oli peräisin 1940-luvulta.

John Money kummittelee taustalla, kun 8.3.2023 ryhmä juristeja kirjoittaa raportin YK:n ihmisoikeusneuvostolle ja suosittaa suojaikärajan poistoa

John Moneyn positiiviset käsitykset "ei sadistisen pedofilian" hyväksyttävyydestä ovat nyt taustalla, kun 8.3.2023 Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) ihmisoikeusneuvoston 52. istunnolle luovutettiin juristiraportti, jonka suositus numero 16 vaarantaa haluamme suojella lapsiamme pedofiileilta ja muilta seksuaalirikollisilta, mikäli se ohjaa kansallisia lainsäätäjiä ympäri maailmaa säädettyjen translakien tapaan.

Vihreän poliittisen liikehdinnän suojissa on sen alusta lähtien vaikuttanut vahva kulttuuriseen ja tiedolliseen relativismiin retoriikassa tukeutunut pedofiilien vaikuttajaryhmä, joka sai Saksan vihreiden ohjelmallisiin poliittisiin teksteihin vaatimukset pedofilian laillistamisesta jo vuonna 1985.  Saksan vihreiden pomoilla oli Berliinissä Kauhujen Talo, jossa he hyväksikäyttivät yli tuhatta marginaaliin joutunutta poikaa. Se oli pitkään vihreiden piirissä vaiettu salaisuus, joka tuli lopulta julki vuonna 2015.

Psykopaatti ja pervertikko John Money oli koko (trans)gender-aatteen perustaja

Ilman John Moneytä ei olisi koko LBTGQ+-liikettä. Hänen vaikutuksensa on poliittisesti näin valtava. Hän kehitteli genderilmiönsä perusajatustaan 1950-luvulta alkaen ja loi englanninkielisen käsitteen gender (=suomeksi sukupuolinen identiteetti), joka tarkoittaa eri asiaa kuin biologinen sukupuoli eli englanniksi sex. Hänellä ei kuitenkaan ollut kättä pidempää perusajatuksensa (sukupuoli on sosiaalinen konstruktio, joka on muovailtavissa) tueksi. Kaikki muuttui kun eräs alhaisen koulutustason omaava nuori pariskunta Winnipegistä toi hänen vastaanotolleen Baltimoreen "lottovoiton" eli pienet kaksosvauvat, joista toisen penis oli seitsemän kuukauden iässä amputoitunut ympärileikkauksessa tapahtuneen sähköisen instrumentin aiheuttaman (sähkövirta liian voimakas) hoitovirheen seurauksena.

Pojan vanhemmat olivat olleet ymmärrettävästi epätoivoisia vuoden 1966 alussa sattuneen hoitovirheen seurauksena ja olivat kuukausia myöhemmin nähneet professori John Moneyn televisiossa haastattelemassa trans"naista". Hän teki TV:ssä lähes jumalallisen vaikutuksen epätoivoisiin vanhempiin. Lisäksi tieto siitä, että John Moneyn kerrottiin TV:ssä olevan ylin tiedollinen auktoriteetti ja pioneeri heidän Bruce poikansa lääketieteellispsykologisten ongelmien ratkoajana, sai heidät tuomaan Brucen ja hänen kaksoisveljensä kohtalokkain seurauksin Baltimoreen yhteen maailman johtavista sairaaloista eli Johns Hopkinsin yliopistosairaalaan.

John Money oli  päätellyt teoretisoinnin myötä, että aikaisin ennen kahden vuoden ikää aloitettu transhoito muovaisi lapsen sukupuolista identiteettiä haluttuun suuntaan riippumatta lapsen biologisesta sukupuolesta. Tähän ajatukseen seksuaalisen identiteetin fluidiudesta tai muovailtavuudesta perustuu WOKE-väen ajatus kymmenistä sukupuolista. Niinpä Bruce sai nimen Brenda ja hänet kastroitiin eli häneltä poistettiin kivekset ja hänelle tehtiin lievä "kosmeettinen vagina". Tohtori Money ohjeisti vanhempia olemaan koskaan kertomatta Brendalle, mitä hänelle on tapahtunut  vauvana ja että tästä lähtien heidän tulee opastaa Brenda aktiivisesti prinsessaleikkeihin vaaleanpunaisine hepeneineen ja nukkeineen ja hänelle piti uskotteleman, että hän on tyttö.

Brendan onnistunut sukupuolen vaihto julkistettiin vuonna 1973 valtavan kohun saattelemana

Elo jatkui vuosia ilmeisesti suhteellisen rauhallisena vuosia.  Vuonna 1973 Money julkaisi Anke Ehrhardt nimisen kollegan kanssa kirjan, jossa he julistivat seitsemän vuotiaan Brendan kehittyvän normaalisti tyttönä, mikä todisti hänen gender-teoriansa oikeaksi. Kirjaa ihailtiin nyt feminismin ja edistyksen huumassa mm. koko sivun artikkelilla edistymön The New York Times lehdessä. 

Paria vuotta myöhemmin Money julkaisi silloin jo yhdeksänvuotiaan Brendan seurantatiedot tieteellisessä Archives of Sexual Behavior lehdessä. Brenda näytteli pääosaa artikkelissa, mutta tohtori Money mainitsee artikkelin tiivistelmäosiossa, että 42 osin jo teini-ikäiseksi tulleiden transtyttöjen seksuaaliset halut olivat kehittyneet oikeansuuntaisesti. Tosin artikkelista ei löydy tietoa kenestäkään muusta kuin Brendasta.  Tieto transtyttöjen seksuaalisten halujen normaalista kehityksestä olisi pitänyt paljastaa lukijoille, että jokin oli pahasti pielessä tohtori Moneyn vastaanotoilla.

Artikkeli perustuu pääasiassa äidin kertomaan siitä, kuinka yhdeksän vuoden ikään tulleen Brendan feminiininen käytös poikkesi tyystin hänen kaksoisveljensä maskuliinisesta käytöksestä monin erilaisin esimerkein. Money antoi  lyhyesti puheenvuoron myös Brendalle artikkelin lopussa. Hän oli kysynyt Brendalta Washington DC:n eläintarhan suosikkieläintä. Brenda valitsi apinan suosikikseen. Money kysyi halusiko Brenda olla tyttö- vai poika-apina, johon Brenda vastasi haluavansa olla tyttöapina, koska hänhän on tyttö. 

Kaksosten vuotuiset sairaalakäynnit muuttuivat painajaismaisiksi

Vuotuiset lyhyet sairaalajaksot tohtori Baltimoressa tulivat kaksosille yhä ahdistavammiksi. Yksitoistavuotiaana Brendalle aloitettiin tällaisen sairaalakäynnin jälkeen hormonihoidot, joiden seurauksena hänelle kasvoi naiselliset rinnat. Tohtori Money yritti sinnikkäästi päästä lopulliseen maaliinsa vaatimalla vanhemmilta lupaa, että Brendalle tehtäisiin leikkaus, jolla hänelle tehtäisiin "aito" vagina (vaginoplastia) "kosmeettisen" vaginan sijaan, jotta hän voisi harrastaa normiseksiä miehen kanssa. Brenda ehdottomasti kieltäytyi kauhistuneena tästä.

Se, että tohtori Money oli hoidoillaan pilannut Brucen elämän ei riittänyt, vaan hänen piti myös omien perversioiden tyydyttämiseksi nöyryyttää kaksosia eri tavoin heidän ollessa riisuutuneina jopa viiden aikuisen ympäröiminä ilman isää ja äitiä. Heidän piti tällaisissa sessioissa tohtori Moneyn opastuksella demonstroida keskenään alastomina seksiakteja lantioliikkeiden kera. Lopulta molemmat kaksosista kieltäytyivät vuotuisista lääkärikäynneistä ja kaksosten ollessa jo teini-iässä he "tapasivat" Moneyn viimeisen kerran lasten omassa kodissa. Kaksoset olivat tosin piiloutuneet kellariin.

Kaksosten karmeat tohtori Moneyn transhoitojen kokemukset eivät todennäköisesti jää ainoiksi ja asian uudelleen noustua viime viikkoina voimallisesti pintaan on jo tihkunut tietoja muista uhreista. Jäämme odottamaan.

Onnistunutkaan tapausselostus ei olisi voinut todistaa tieteellisesti oikeaksi sukupuolisen identiteetin fluiditeettia eli muovailtavuutta ja hoopon WOKE-väen kymmeniä eri sukupuolia

On kaikkien tieteen päättelysääntöjen vastaista yleistää yhdestä potilastapauksesta kontrollin (transhoitamaton kaksoisveli) kera tehtävät päätelmät ja luoda maailmanlaajuiset transhoitolinjat "onnistuneen hoidon" myötä. Kuten myöhemmin selvisi professori Moneyn ideoima transhoito epäonnistui ja ollessaan 14-vuotias Brenda päätti, että hän on poika ja että hänen nimensä on David. Tätä ennen hänelle oli leikeissä naurettu hänen maskuliinisten taipumusten vuoksi ja häntä pilkattiin luolanaiseksi. Häneltä poistettiin kirurgisesti rinnat ja hän lopetti naishormonien nauttimisen. 

David yritti ensimmäistä kertaa itsemurhaa 21-vuotiaana, mutta elämä näytti vielä valoisamman puolensa. David meni naimisiin elätti itsensä teurastamon talonmiehenä ja hän sai avioliiton myötä kolme adoptiolasta. David Reimer päätti elämänsä oman käden kautta 38-vuotiaana vuonna 2006 sen jälkeen, kun hänen kaksoisveljensä oli kuollut lääkkeiden yliannostuksen seurauksena.

Vuonna 1997 kaksi epäilevää kolleegaa kertoi tieteellisessä julkaisussa Brendan muuttuneen Davidiksi ja samana vuonna John Colapinto niminen journalisti julkaisi Rolling Stone lehdessä myös tarinan professori Moneyn ideoiman transhoidon epäonnistumisesta. Se oli muuten aikaa, jolloin oli vielä aitoa tutkivaa journalismia valtamediassa, eikä tätä valtaeliitin pöhkön kertomuksen papukaijamaista 24/7 toistoa. John Money ei koskaan myöntänyt julkisesti olleensa väärässä. Hän kuoli ilmeisesti dementiaan vuonna 2006. 

John Money oli äärimmäisen vaikutusvaltainen tiededespootti, joka ei myöntänyt koskaan virhettään, mikä auttoi valtavirtaistamaan transideologian

Alusta lähtien tarinaa sukupuolisen identiteetin muovailtavuudesta on edistetty valheellisesti ja kaikki kritiikki ajatusta kohtaan oli kielletty vuoteen 1997 asti myös tieteellisissä julkaisuissa. Alunperin keskeinen henkilö kritiikin kieltämisessä oli John Money itse, joka transhoitojen puolijumalana puuttui lääketieteellisten julkaisujen julkaisupolitiikkaan estämällä kriittisten tutkimusten julkaisemisen.

John Moneyn tuotanto oli valtava. Hänellä on maailman lääketieteellisen tietokannan (Pubmed) mukaan 230 vertaisarviotua julkaisua ja wikipedian mukaan hänellä oli tuhansia kansantajuisia kirjoituksia ja ilmeisesti satoja kenties tuhansia haastatteluja sähköisessä ja printatussa mediassa wikipedian mukaan. Hänen vertaisarvioitujen artikkeleiden aihesisältö on todella laaja käsittäen mitä kummallisempia seksiin liittyviä aiheita mukaanlukien perversiot ja pienten lasten seksuaaliset kokemukset. Hänen teoriansa sukupuolisen identiteetin muovailtavuudesta otettiin todistetuksi opinkappalaaksi ilmeisesti 1990-luvulla sekä genetiikan että endokrinologian oppikirjoihin.

Alusta lähtien feministiset painostusryhmät ryhmittyivät tukemaan John Moneyn väitteitä seksuaalisen identiteetin muovailtavuudesta, koska sen koettiin tukevan feministien yhteiskunnallisia tasa-arvoon tähtääviä pyrkimyksiä. Myöhemmin vuosien myötä tulivat mukaan suojelemaan ajatusta sukupuolisesta fluiditeetista äärimmäisen aggressiiviset transaktivistiryhmät, jotka osana WOKE:n intersektionaalisuussäännöstöä ovat onnistuneet valtavirtaistamaan transideologian ja aikaansaamaan myös Suomeen epäeettiseen epätieteeseen pohjaavan mielivaltaisen translain, joka on jo nyt johtamassa Helsingissä kaaokseen uimahalleissa.

(Trans)genderismi institutionaalistettiin osaksi Maailman Talousfoorumin ja YK:n Agenda 2030:tä, jonka myötä myös Suomeen säädettiin hullunkurinen translaki 

Olen myös tähän blogiin liittänyt heti alkuun tarkoituksella kuvan, joka on USA:n ulkoministeriön julkaisema virallinen valokuva. Se on otettu 2022 heinäkuussa USA:n Pariisin suurlähetystössä Ranskan kansallispäivänä. Tuona päivänä USA:n laivaston amiraalin asuun sonnustautunut USA:n apulaisterveysministeri Rachel Levine (alunperin Richard) ja fluidisukupuolinen tuolloin vielä USA:n liittovaltion ydinjätteistä vastaava apulaisministeri Sam Brinton poseerasivat juhlavasti kameralle. Kuvalla Yhdysvaltain ulkoministeriö ilmaisee Joe Bidenin hallinnon täyden tukensa transgenderismille, koska se edistää Bidenin hallinnon omaksuman WOKE-ideologian "intersektionaalisten sääntöjen mukaisesti transsukupuolista inklusiivisuutta ja yhdenvertaisuutta". Maailman hallitusten enemmistön sitouduttua vastoin julkista konsultaatiota YK:n jäsenmaissa WOKE-ideologian alakertomukseen eli transgenderismisiin siitä on tullut osa Maailman Talousfoorumin ja YK:n Agenda 2030:n ihmisoikeuspolitiikkaa, joka siis antoi sysäyksen myös Suomen pölhön translain säätämiselle. Laki sallii valita sopivan ei-binäärisen sukupuoli-identiteetin ja muuttaa sitä vaikka päivittäin vaihtuvien mielihalujen mukaan.

Se mihin länsimaat ovat transgenderismin myötä joutuneet muistuttaa erehdyttävästi tuhoisaa joukkotuhontaan johtanutta eugeniikan ja rotuoppien aikaa lännessä ja samanaikaista nälänhätiä lisännyttä lysenkolaisuutta Neuvostoliittossa. Jälkimmäisen mukaan hankitut ominaisuudet periytyvät biologisilla organismeilla. Trofim Lysenko ei saanut opeillaan Neuvostoliiton maataloutta koskaan nousuun. Viljan korsi ei kasvanut eikä heinä heilimöinyt Trofimin opeilla Neuvostoliitossa.

Luonnollinen kysymys, jonka kunkin tulee itseltään kysyä on seuraava:

Ovatko WEF:n ja YK:n Agenda 2030 kertomus ilmastonmuutoksesta ja luontokadosta samanlaisia transgenderismiä muistuttavia huuhaakertomuksia, joita meille tuputetaan tieteen varjolla valtapoliittisista ja taloudellisista syistä ja joiden varjolla meiltä vaaditaan valtavia uhrauksia valtaeliitin kieltäytyessä itse kaikista uhrauksista? 

Viitteet

Epäneutraali-sukupuolikirja-pdf.pdf (suomenperusta.fi)

Ablatio penis: Normal male infant sex-reassigned as a girl | SpringerLink

The True Story of John / Joan | HealthyPlace

Dr John Money and the sinister origins of gender ideology - spiked (spiked-online.com)

Kolumni: Drag tuhoaa lapset ja palvelee pedofiileja – Hävetkää, aikuiset! (iltalehti.fi)

Prof Frank Furedi at European Parliament, 30 March 2023 - YouTube

Kinsey, Sex and Fraud (drjudithreisman.com)

8-March-Principles-Report_final_print-version.pdf (icj2.wpenginepowered.com)

German Green Party Pedophilia Scandal | The New Republic

The Ugliest Open Secret Of German Politics: Pedophiles In The Green Party's Past - Worldcrunch

Berlin’s Green paedophiles preyed on 1,000 children (thetimes.co.uk)

Sex reassignment at birth. Long-term review and clinical implications - PubMed (nih.gov)

Man & Woman, Boy & Girl: Gender Identity from Conception to Maturity (The Master Work Series): Money, John, Ehrhardt, Anke A.: 9781568218120: Amazon.com: Books

Man and Woman Boy and Girl - The New York Times (nytimes.com)

As Nature Made Him: The Boy Who Was Raised as a Girl by John Colapinto | Goodreads

money j - Search Results - PubMed (nih.gov)

The Monster Behind Gender Theory, and the Atrocious Lie He Based It On - YouTube

John Money - Wikipedia

Partnership for Global LGBTI Equality (PGLE) | World Economic Forum (weforum.org)

UNSDG | Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Persons

Mikko Paunio to 27.04. 18:50

Mikko Paunio

Kirjoittaja on helsinkiläinen terveydenhuollon erikoislääkäri ja Helsingin yliopiston epidemiologian dosentti. Hän oli SDP:n jäsen vuodesta 1977, kunnes liittyi Perussuomalaisiin 2021. Hänen työnantajiaan on vuosien varrella olleet mm. Helsingin yliopisto, Euroopan Unionin komissio ja Maailmanpankki.

tuoreimmat

Koronapandemialla pieni vaikutus kuolleisuuteen huolimatta mediahypetyksestä

su 21.04. 15:30

USA:sta johdettu sensuuriteollinen kompleksi ulotettiin Suomeen vuonna 2015 - Tucker Carlson haastatteli USA:n ulkoministeriön entistä kyberjohtajaa Mike Benziä

la 24.02. 12:33

Valtamedia joutuu nyt myöntämään, että USA:lla on muistisairas presidentti

la 10.02. 14:04

Maailman johtavan suurvallan rajasota syvenee - Texasilla on oma armeija, joka nyt rekrytoi sotilaita ympäri USA:ta rajavalvontaan

su 28.01. 09:46

USA:han kohdistettu tarkoituksellinen ihmisinvaasio pidetty suomalaisilta piilossa - FBI:n entiset korkeat vastavakoiluviranomaiset nyt kauhuissaan

la 27.01. 13:59

The ghost gang of Davos envisions eternal world power

ti 23.01. 07:36

Oula Silvennoinen EI ole Helsingin yliopiston penaalin terävin kynä

su 21.01. 15:04

Davosin haamujengi tähtää ikuiseen maailmanvaltaan

la 20.01. 10:31

Maahanmuutosta aiheutuvat Helsingin SOTE-kustannukset ovat tähtitieteelliset

to 11.01. 16:52

YK yrittää tuhota kansallisvaltiot GCM-pakolaissopimuksella - USA räjähdyspisteessä laittoman maahanmuuton vuoksi

to 04.01. 18:32

blogit

Vieraskynä

Tutkintapyyntö Suomen journalismista

su 28.04.2024 17:57

Juha Ahvio

Konservatiivinen käänne haastaa utopiaglobalismin

la 08.06.2024 22:26

Professorin Ajatuksia

Yle teki diasarjan, mutta miksi niin moni seikka unohtui?

to 13.05.2021 20:23

Marko Hamilo

Ydinvoimaa, talouskasvua ja teollisia työpaikkoja

ti 28.03.2023 20:22

Jukka Hankamäki

Sähköistävä klikinvastainen uutinen

su 07.01.2024 18:08

Petteri Hiienkoski

Puhkeaako globalismin kupla Ukrainaan?

pe 15.03.2024 23:04

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Jolla on korvat, se kuulkoon

ke 23.08.2023 20:50

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Valtuustoaloitteeni mamujen 43 äidinkielen opetuksen lopettamiseksi verovaroilla Espoossa

su 15.01.2023 14:49

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

Punavihreä hallitus komentaa! Maakuoppaan mars!

la 25.02.2023 13:58

Mika Niikko

Suvaitsevaisuuden kirjavat käsitteet

su 13.09.2020 23:07

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

Koronapandemialla pieni vaikutus kuolleisuuteen huolimatta mediahypetyksestä

su 21.04.2024 15:30

Heikki Porkka

EU-vaaleista Suomessa, Virossa ja vähän muualla

ma 10.06.2024 11:03

Tapio Puolimatka

Sota Venäjää vastaan ei ole shakkipeliä vaan kansan tuho

la 25.05.2024 08:02

Olli Pusa

Käännytyslaki ratkaisevassa vaiheessa

pe 28.06.2024 10:23

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Rikkaat rikastuvat ja köyhät kituuttavat

ti 18.08.2020 10:15

Reijo Tossavainen

Auta avun tarpeessa

to 19.03.2020 07:33

Pauli Vahtera

Olisinko yrittäjä, enkä palkansaaja

su 25.10.2020 22:57

Timo Vihavainen

Häpeänsä kullakin

ke 19.07.2023 21:26

Matti Viren

Odotellaan vuotta 2023

la 14.08.2021 23:44