Blogi: Petteri Hiienkoski, la 23.01.2021 23:04

Antisemitismi III: Seemiläisiä, heprealaisia, israelilaisia vai juutalaisia?

Antisemitismin eli juutalaisvihan yhteydessä saattaa tulla esiin kysymys siitä, keihin viha kohdistuu.

Seemiläiset

Terminä antisemitismi on harhaanjohtava. Se viittaa näet seemiläisiin, joilla tarkoitetaan Seemin jälkeläisiä.

Raamatun mukaan Seem oli yksi Nooan kolmesta pojasta, joista kaikki maailman kansat polveutuvat. Seemiläisiin luetaan juutalaisten lisäksi myös esimerkiksi arabit, assyrialaiset ja aramealaiset.

Onko sitten termeillä "juutalaiset", "israelilaiset" ja "heprealaiset" sisällöllistä eroa?

Heprealaiset

Vallitsevan näkemyksen mukaan heprealaiset ovat saaneet nimensä Eberiltä (עֵבֶר‎, ʿḖḇer). Eber oli Nooan (2950–2000 eKr.) pojan, Seemin pojan, Arphaxadin pojanpoika.

Toisen käsityksen mukaan nimi "hebrea" tarkoittaa "niitä jotka ylittävät". Se viittaa niihin, jotka ylittivät Eufrat-virran Abramin (noin 1996–1821 eKr.) kanssa Urista Harraniin jatkaen Kanaanin maahan. Tämän perusteella termi "heprealaiset" (עברים‎‎, ʿIḇrîm, kulkea yli tai poikki) liittyy Abramiin. Abram kuului Seemin kautta kymmenenteen sukupolveen Nooasta.

Raamattu käyttää termiä "hebrealainen" joka tapauksessa ensimmäisen kerran Abramista, jolla oli suuri suku. Tämä asui Mamrem tammistossa, joka sijaitsi Kaldean Urissa, pakanallisessa Baabelissa eli Babyloniassa, Mesopotamiassa, Kaksoisvirtainmaassa.

...tämä [Abram, hebrealainen] asui tammistossa, joka oli amorilaisen Mamren, Eskolin ja Aanerin veljen, oma, ja he olivat Abramin liittolaisia.

Kun Abram kuuli, että hänen sukulaisensa oli otettu vangiksi, aseisti hän luotettavimmat palvelijansa, jotka olivat hänen kodissaan syntyneet, kolmesataa kahdeksantoista miestä, ja ajoi vihollisia takaa aina Daaniin saakka. (1 Moos. 14:13-14)

Jumalan tehdessä myöhemmin liiton Abramin kanssa, tämä sai nimen Aabraham.

Katso, tämä on minun liittoni sinun kanssasi: sinusta tulee kansojen paljouden isä. Niin älköön sinua enää kutsuttako Abramiksi, vaan nimesi olkoon Aabraham, sillä minä teen sinusta kansojen paljouden isän.

Minä teen sinut sangen hedelmälliseksi ja annan sinusta tulla kansoja, ja sinusta on polveutuva kuninkaita.

Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun jälkeläistesi Jumala, ja minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi sen maan, jossa sinä muukalaisena asut, koko Kanaanin maan, ikuiseksi omaisuudeksi; ja minä olen heidän Jumalansa. (1 Moos. 17:5-8)

Tämän perusteella heprealaiset ovat Abramin sukulaisia ja Aabrahamin jälkeläisiä. Kun hänen poikansa, Iisakin pojan, Jaakobin poika, Joosef (noin 1750 eKr.) oli orjana Egyptissä, egyptiläiset sanoivat tämän olevan "hebrealainen mies" (1 Moos. 39:14) ja "hebrealainen orja" (39:17).

Israelilaiset

Termi "israelilaiset" (בני ישראל‎, Bnei Yisra'el) tulee puolestaan Aabrahamin pojan, Iisakin pojasta, Jakobista (1836–1689 eKr.), jolle annettiin toinen nimi, Israel (1 Moos. 32:29).

Silloin hän sanoi: “Sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut.” (1 Moos. 32:28)

Israelilaiset ovat Jaakobin jälkeläisiä ja perillisiä, jotka muuttivat nälänhätää pakoon Egyptiin maan käskynhaltijaksi ylenneen Joosefin kutsumana .

Nämä ovat Egyptiin tulleiden Israelin poikien nimet; Jaakobin kanssa he olivat itsekukin perheineen tulleet sinne Ruuben, Simeon, Leevi ja Juuda, Isaskar, Sebulon ja Benjamin, Daan, Naftali, Gaad ja Asser. Ja Jaakobin kupeista lähteneitä oli kaikkiaan seitsemänkymmentä henkeä.

Mutta Joosef oli jo ennestään Egyptissä. Ja Joosef kuoli ja kaikki hänen veljensä ynnä koko se sukupolvi.

Mutta israelilaiset olivat hedelmälliset ja sikisivät, lisääntyivät ja enenivät hyvin suurilukuisiksi, niin että maa tuli heitä täyteen. (2 Moos. 1:1-7)

Juutalaiset

Termi "juutalaiset" (יְהוּדִים, Yehudim) viittaa Juudaan. Juuda (noin 1704) on Joosefin veli ja yksi Jaakobin kahdestatoista pojasta, jotka Raamatun mukaan ovat saman nimisten Israelin sukukuntien eli heimojen kantaisiä.

Juuda kasvoi heimoista suurimmaksi ja merkittävimmäksi. Siitä sukukunnasta oli syntyvä Vapahtaja Juudean Beetlehemissä. Juudan heimon mukaan sai nimensä myös Juudan kuningaskunta, joka muodostui, kun Israelin kuningaskunta Salomonin kuoleman jälkeen jakautui kahtia.

Juudan kuningaskunta sijaitsi (noin 920–597 eKr.) Kanaanin maan eteläosassa Juudean eli Juudan alueella. Sen pääkaupunki oli Jerusalem. Siellä sijaitsi kuningas Salomonin rakennuttama temppeli. Alue koostui Juudan ja Benjaminin heimojen asuma-alueista.

Siellä asui myös Leevin sukukunnan jäseniä. He olivat pappisukua, joka ei saanut omaa heimoaluetta, koska heidät oli erotettu palvelemaan pappistehtävissä. Israelilaisten tullessa Luvattuun Maahan Leevin heimon asutettavaksi varattiin Israelista 48 leeviläistä kaupunkia laidunmaineen (4 Moos. 35:1-8).

Leeviläiset jakaantuvat kolmeen sukuun, jotka polveutuivat Leevin pojista Gersonista (gersonilaiset), Kehatista ja Merarista (merarilaiset) (1 Moos. 46:11; 1 Aik. 6:1,16). Kehatista polveutuvat kehatilaiset. Hänen poikansa Amram oli Miriamin, Aaronin ja Mooseksen (noin 1300–1200 eKr.) isä.

Aaron oli Israelin ensimmäinen ylipappi (kohen gadol). Hänen jälkeläisiään kutsutaan myös kohaniiteiksi (sanasta kohen). He muodostivat varsinaisen pappisluokan, Kohanimin, aaronilaisen papiston, jota muut leeviläiset avustivat. Aaronilaisten kaupungit sijaitsivat Juudan kuningaskunnan alueella.

Aaronin papit ja leeviläiset palvelivat ensin erämaan tabernaakkelissa ja sen jälkeen Salomonin temppelissä Jerusalemissa, kunnes babylonialaiset tuhosivat temppelin 586 eKr.

Kaanaan maan pohjoisosassa sijainnut Israelin kuningaskunta oli tuhoutunut jo 720 eKr. jolloin kymmenen pohjoisinta heimoa joutuivat hajalleen. Assyria kansoitti maan syyrialaisilla ja babylonialaisilla, sekä karkotti osan israelilaisista muihin maihin, kuten Assyrian Halahiin ja Haboriin, Gozaniin ja Mediaan.

Babylonian pakkosiirtolaisuuden eli Baabelin vankeuden aikana (597–539 eKr.) juutalaisiksi ei kutsuttu ainoastaan Juudan heimon jäseniä. Raamattu käyttää termiä "juutalainen" ensimmäisen kerran Esterin kirjassa Mordokaista, joka kuului Benjaminin sukukuntaan:

Suusanin linnassa oli juutalainen mies, nimeltä Mordokai, Jaairin poika, joka oli Siimein poika, joka Kiisin poika, benjaminilainen. Hänet oli viety Jerusalemista pakkosiirtolaisuuteen niiden pakkosiirtolaisten joukossa, jotka vietiin samalla kuin Jekonja, Juudan kuningas, jonka Nebukadnessar, Baabelin kuningas, vei pakkosiirtolaisuuteen. (Est. 2:5-6)

Summasummarum

Uudessa testamentissa termejä heprealainen, israelilainen ja juutalainen käytetään yleensä vaihtoehtoisesti toistensa synonyymeinä vaikka ne eivät tarkoita täysin samaa.

Vanhassa testamentissa "israelilaiset" (Yisraelim) viittaa ihmisiin, jotka ovat Jaakobin alias Israelin poikien suoria jälkeläisiä, sekä hänen jälkeläisiinsä kansana, jolloin sitä kutsutaan "Israeliksi".

Lisäksi siihen luetaan niin sanotut proselyytit eli käännynnäiset, jotka ovat Israelin uskoon kääntyneitä pakanakansojen jäseniä.  Se ei siis edellytä luonnolliseen syntyperään liittyvää etnistä sidosta.

"Heprealaisilla" (Ivrim) viitataan sen sijaan israelilaisten välittömiin esi-isiin, jotka asuivat Kanaanin maassa, israelilaisiin itseensä sekä israelilaisten muinaisiin ja uudempiin jälkeläisiin. Heihin kuuluvat juutalaisten lisäksi samarialaiset.

"Juutalaisilla" (Yehudim)  tarkoitetaan israelilaisten jälkeläisiä, jotka ovat yhdistyneet, kun Juudan heimo on sulauttanut muiden israelilaisten heimojen jäännökset itseensä. Antisemitismi viittaa juutalaisiin luonnolliseen syntyperään liittyvänä etnisenä ryhmänä.

 

Petteri Hiienkoski

Petteri Hiienkoski la 23.01. 23:04

Petteri Hiienkoski

Elokuva- ja tv-ilmaisun ja käsikirjoittamisen vastuuopettaja. VTM, TaK. Lastentarhanopettajavaimon aviomies ja neljän koululaisen isä. Toiminut aiemmin muun muassa vapaana toimittajana ja Ulkopoliittisen instituutin tutkijana. "Sydän taivaassa, jalat tukevasti maassa".

tuoreimmat

Puhkeaako globalismin kupla Ukrainaan?

pe 15.03. 23:04

Miksi länsimaat eivät sovi rauhasta Venäjän kanssa?

ke 13.03. 21:05

Miksi ydintuhon riski Euroopassa on kasvanut?

ti 12.03. 15:05

Vaihtoehdot moninapaisessa maailmassa

ti 06.06. 16:58

Länsimaiden harhautumisen logiikka

pe 26.05. 14:00

Korruptio ja sen torjunta 4: Vapaan yhteiskuntajärjestelmän jälleenrakentaminen

ke 17.05. 15:08

Korruptio ja sen torjunta 3: Vapaan kansalaisyhteiskunnan voimaannuttaminen

ti 16.05. 18:43

Bidenin hallinnon tavoite Venäjän tuhoamisesta ja keinot sen saavuttamiseen

la 13.05. 19:33

Korruptio ja sen torjunta 2: Järjestelmällisen korruptoituneisuuden aiheuttaja ja sen poistaminen

pe 12.05. 15:28

Korruptio ja sen torjunta 1: Korruptoitunut yhteiskuntajärjestelmä

pe 12.05. 01:55

blogit

Vieraskynä

Tutkintapyyntö Suomen journalismista

su 28.04.2024 17:57

Juha Ahvio

USA:n ääretön valtionvelka ja keskuspankkirahoitus

la 11.05.2024 19:26

Professorin Ajatuksia

Yle teki diasarjan, mutta miksi niin moni seikka unohtui?

to 13.05.2021 20:23

Marko Hamilo

Ydinvoimaa, talouskasvua ja teollisia työpaikkoja

ti 28.03.2023 20:22

Jukka Hankamäki

Sähköistävä klikinvastainen uutinen

su 07.01.2024 18:08

Petteri Hiienkoski

Puhkeaako globalismin kupla Ukrainaan?

pe 15.03.2024 23:04

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Jolla on korvat, se kuulkoon

ke 23.08.2023 20:50

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Valtuustoaloitteeni mamujen 43 äidinkielen opetuksen lopettamiseksi verovaroilla Espoossa

su 15.01.2023 14:49

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

Punavihreä hallitus komentaa! Maakuoppaan mars!

la 25.02.2023 13:58

Mika Niikko

Suvaitsevaisuuden kirjavat käsitteet

su 13.09.2020 23:07

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

Koronapandemialla pieni vaikutus kuolleisuuteen huolimatta mediahypetyksestä

su 21.04.2024 15:30

Heikki Porkka

Suomi sanojen vankina - manipulointia Ylen tapaan

to 28.03.2024 13:04

Tapio Puolimatka

Miksi lähdin ehdolle europarlamenttivaaleihin?

ti 23.04.2024 22:16

Olli Pusa

Kompassi hukassa?

su 05.05.2024 00:58

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Rikkaat rikastuvat ja köyhät kituuttavat

ti 18.08.2020 10:15

Reijo Tossavainen

Auta avun tarpeessa

to 19.03.2020 07:33

Pauli Vahtera

Olisinko yrittäjä, enkä palkansaaja

su 25.10.2020 22:57

Timo Vihavainen

Häpeänsä kullakin

ke 19.07.2023 21:26

Matti Viren

Odotellaan vuotta 2023

la 14.08.2021 23:44