Blogi: Petteri Hiienkoski, pe 12.05.2023 01:55

Korruptio ja sen torjunta 1: Korruptoitunut yhteiskuntajärjestelmä

Jos Suomen ja muiden länsimaiden yhteiskuntajärjetelmää koskevat ongelmat pitäisi tiivistää yhteen sanaan, se luultavasti olisi korruptoituneisuus. Termin suomalaisperäisiä vastineita ovat vääristyneisyys, turmeltuneisuus ja rappeutuneisuus.

Oman aseman ja tehtävän väärinkäyttö

Jotta jotain voi sanoa vääristyneeksi, turmeltuneeksi ja rappeutuneeksi, on oltava lähtökohta tai ideaali, johon sitä verrataan.

Sen perusteella tarkoitan korruptoituneisuudella tässä tilanteessa oman aseman tai tehtävän väärinkäyttöä, ennen muuta siinä merkityksessä, etteivät yhteiskunta, sen instituutiot ja niissä palvelevat toimi oikein ja rehellisesti niiden tehtävien mukaisesti, mitkä niille kuuluvat perinteisen länsimaisen kansanvallan (engl. western democracy) ja oikeusvaltion (saks. Rechtsstaat) periaatteiden mukaisesti.

Korostan sitä, että tarkoitan jälkimmäisiä käsitteitä ja periaatteita niiden alkuperäisessä ja klassisessa merkityksessä, enkä siinä merkityksessä, jollaisiksi ne ovat korruptoituneessa järjestelmässä muuttuneet tai muutettu.

Ero käsitteiden sisällön välillä on oleellinen asia eikä mikään näennäinen terminologinen kysymys.

Laillistettua korruptoituneisuutta

Korruptio tarkoittaa siis sitä, että yhteiskunnalliset instituutiot ja niiden palveluksessa olevat eivät toimi enää oikein alkuperäisen perustehtävänsä mukaisesti. Ne on alistettu tai ovat alistuneet palvelemaan siitä poikkeavia poliittistia, ideologisia ja taloudellisia tarkoitusperiä.

Näin toimiessaan instituutiot edistävät muuta kuin alkuperäistä ja oikeaa tarkoitustaan riippumatta siitä, mitkä ovat motiivit. Käytännössä niiden palveluksessa olevat ajavat samalla henkilökohtaista etuaan vahvistammalla omaa sosiaalista ja taloudellista asemaansa järjestelmässä.

Valtaosin tämä tapahtuu voimassa olevan lainsäädännön puitteissa, jolloin kysymyksessa on toimivallan mukainen (according to rule) korruptoituneisuus. Tätä edistää merkittävästi se, että yhä merkittävämpi osa lainsäädännöstä, joka ohjaa instituutoiden toimintaa, on vuoden 2000 perustuslaista alkaen käsitteellisesti epämääräistä ja monitulkintaista.

Sikäli kuin instituution tai sen palveluksessa olevan voidaan osoittaa toimineen lain vastaisesti – mikä manitusta syystä johtuen on harvinaisempaa – kysymyksessa on toimivallan vastainen (against the rule) korruptoituneisuus.

Systeeminen vääristyneisyys on nopeasti etenevä ja kasvavaa tuhoa aiheuttava syöpä, joka on juurtunut syvälle yhteiskuntaan ja sen instituutioihin, mutta erityisesti johtaviin ylärakenteisiin.

Hierakkinen hyväksikäyttö

Korruptoitunut järjestelmä on hierarkkinen. Sen toiminta perustuu vallan ja aseman väärinkäyttöön. Siihen kuuluu olennaisesti hierarkian alemmilla tasoilla olevien hyväksikäyttö. 

Hyväksikäyttöön perustuvassa korruptoituneessa järjestelmässä todellista valtaa käytävät ne, jotka eivät ole vallankäytöstä todellisessa vastuussa niille, joiden kustannuksella he toimivat.

Alimpana ovat yksittäiset yhteiskunnan jäsenet, jotka työllään ja varallisuudellaan rahoittavat järjestelmää. Ilman perustavaa laatua olevaa hyväksikäyttöä korruptoitunut järjestelmä ei pysyisi eikä jatkuisi hetkeäkään.

Suomessa on kaikesta huolimatta edelleen erittäin paljon hyvää ja tervettä solukkoa hallinnossakin - etenkin suorittavalla alimmalla ja keskitasolla. Se ei kuitenkaan auta tilannetta, vaan pikemminkin pahentaa korruptoituneisuuteen liittyviä ongelmia: väärin toimiva järjestelmä toimii sitäkin tehokkaammin väärin.

Korruptoituneisuuden järjestelmällinen ja rakenteellinen luonne

Kysymys ei niinkään ole karkeasta korruptioista, minkä lakikin tunnistaa rikokseksi. Ensisijaisesti kysymys on hienovaraisemmasta - mutta sitäkin massiivisemmasta ja vaikuttavammasta yhteiskunnan rakenteissa tapahtuvasta - etujen vaihdannasta, joka on sinänsä täysin laillista.

Se tapahtuu toisin sanoen muodollisesti oikein, voimassa olevan lainsäädännön puitteissa. Tällöin siihen ei ole mahdollista puuttua oikeuslaitoksen kautta.

Järjestelmällinen ja rakenteellinen korruptoituneisuus on niin yleistä ja tavanomaista, ettei juuri kukaan kiinnitä siihen mitään huomiota. Tuhoisista seurauksistaan huolimatta, sitä pidetään useimmiten jopa itsestäänselvyytenä sitä mitenkään kyseenalaistamatta.

Järjestelmällisen korruptoituneisuuden korjaamisen vaikeus

Mahdollisuudet järjestelmällisen ja rakenteellisen turmeltuneisuuden korjaamiseen tavanomaisilla keinoilla ovat käytännössä olemattomat.

Myös edustuksellinen poliittinen järjestelmä, johon laajassa merkityksessä kuuluu joukkoviestintä tai niin sanottu valtamedia (engl. mainstream media), on vääristynyt. Korjaus ei sen takia näytä mahdolliselta senkään kautta.

Lähes kaikki ovat enemmän tai vähemmän itse osallisia korruptoituneeseen järjestelmään. Ei ole vaihtoehtoja.

Rappeutuneen järjestelmän peruspiirteisiiin kuuluu se, että se turmelee ihmisiä sitouttamalla heitä siihen. Jos he haluavat säilyttää asemansa, ei ole muuta mahdollisuutta muuta kuin sopeutua.

Tämä vaientaa tehokkaasti kritiikin: se pakottaa ihmisiä sulkemaan silmänsä, korvansa ja suunsa siltä vääryydeltä, minkä itse havaitsevat. Jos he haluavat lisäksi menestyä korruptoituneessa järjestelmässä, he yrittävät osaltaan hyväksikäyttää sitä mahdollisimman tehokkaasti.

Tähän liittyä useimmiten paitsi muiden, myös itsensä pettämistä, jonka avulla ihminen oikeuttaa muiden lisäksi itselleen oman toiminsa ikään kuin se palvelisi hyvää tarkoitusta. Taustalla on tunnettu korruptoiva opportunismin perusperiaate, jonka mukaan tarkoitus pyhittää keinot.

Muutoksen mahdollisuutta vaikeuttaa ennen muuta se, että korruptoitunut järjestelmä hyödyttää erityisesti niitä, jotka ovat sen valtahierarkian huipulla.

Nämä voivat sen takia käytännössä ilman esteitä paitsi määritellä todelliset pelisäännöt, joiden mukaan yhteiskunta ja sen intituutiot toimivat, myös sen, miten ratkaisut toteutetaan muodollisten laillisten kulissen puitteissa.

Henkilökohtaisen vastuunoton vaikeus

Laajassa merkityksessä korruptio johtuu monesta asia. Yksi keskeistä on jokaisen henkilökohtainen moraalinen toiminta.

Periaatteessa korruption ketju katkeaa aina siinä vaiheessa, kun joku ei toimi sen edellyttämällä tavalla, vaan ottaa vastuun itsestään, omasta tehtävästään ja toiminnastaan sekä toimii sen mukaisesti mikä on oikein.

Käytännössä tämä kuitenkin johtaa siihen, että tällainen ihminen vaihdetaan toiseen, joka ei aiheuta ongelmia korruptoituneelle järjestelmälle, vaan toimii lojaalisti sen pelisääntöjen mukaan.

Petteri Hiienkoski


Samasta aihepiiristä:

"Kadotettu oikeusvaltio" OM Blogi: Petteri Hiienkoski, pe 13.01.2023.

"Käsitys ihmisoikeuksista hämärtynyt" OM Blogi: Petteri Hiienkoski, la 29.06.2019.

Petteri Hiienkoski pe 12.05. 01:55

Petteri Hiienkoski

Elokuva- ja tv-ilmaisun ja käsikirjoittamisen vastuuopettaja. VTM, TaK. Lastentarhanopettajavaimon aviomies ja neljän koululaisen isä. Toiminut aiemmin muun muassa vapaana toimittajana ja Ulkopoliittisen instituutin tutkijana. "Sydän taivaassa, jalat tukevasti maassa".

tuoreimmat

Länsimaiden harhautumisen synkkä logiikka

pe 26.05. 14:00

Korruptio ja sen torjunta 4: Vapaan yhteiskuntajärjestelmän jälleenrakentaminen

ke 17.05. 15:08

Korruptio ja sen torjunta 3: Vapaan kansalaisyhteiskunnan voimaannuttaminen

ti 16.05. 18:43

Bidenin hallinnon tavoite Venäjän tuhoamisesta ja keinot sen saavuttamiseen

la 13.05. 19:33

Korruptio ja sen torjunta 2: Järjestelmällisen korruptoituneisuuden aiheuttaja ja sen poistaminen

pe 12.05. 15:28

Korruptio ja sen torjunta 1: Korruptoitunut yhteiskuntajärjestelmä

pe 12.05. 01:55

Pelinappulana Bidenin ulkopolitiikassa

ma 01.05. 21:23

Biden häviämässä sodan Venäjää vastaan Ukrainassa

pe 28.04. 22:12

Miksi NATO-jäsenyys vaarantaa Suomen turvallisuuden?

pe 14.04. 23:23

Oikeutettu sota

su 02.04. 05:44

blogit

Vieraskynä

Alistamisemme menetelmät

ma 08.08.2022 23:48

Juha Ahvio

Todisteet: Väitteet Trumpin Venäjä-kytköksistä olivat valheita

la 27.05.2023 12:08

Professorin Ajatuksia

Yle teki diasarjan, mutta miksi niin moni seikka unohtui?

to 13.05.2021 20:23

Marko Hamilo

Ydinvoimaa, talouskasvua ja teollisia työpaikkoja

ti 28.03.2023 20:22

Jukka Hankamäki

Kotouttaminen ei tunnu onnistuvan

ke 18.11.2020 16:56

Petteri Hiienkoski

Länsimaiden harhautumisen synkkä logiikka

pe 26.05.2023 14:00

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Rakas kielemme

ke 31.05.2023 22:23

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Valtuustoaloitteeni mamujen 43 äidinkielen opetuksen lopettamiseksi verovaroilla Espoossa

su 15.01.2023 14:49

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

Punavihreä hallitus komentaa! Maakuoppaan mars!

la 25.02.2023 13:58

Mika Niikko

Suvaitsevaisuuden kirjavat käsitteet

su 13.09.2020 23:07

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

Äärivasemmisto ja vihreät liittoutuivat oligarkkien kanssa ja paljastivat vanhan epädemokraattisen luonteensa

to 04.05.2023 19:11

Heikki Porkka

Mitä Yle ei kerro, se sinun on hyvä tietää - maahanmuutto muslimivaltioista huolestuttaa Viron Suojelupoliisia

to 01.06.2023 12:02

Tapio Puolimatka

WHO:n kansainvälinen pandemiasopimus

to 18.05.2023 19:39

Olli Pusa

Työperäinen maahanmuutto

pe 21.04.2023 09:23

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Rikkaat rikastuvat ja köyhät kituuttavat

ti 18.08.2020 10:15

Reijo Tossavainen

Auta avun tarpeessa

to 19.03.2020 07:33

Jessica Vahtera

Kuuden euron kohtuus missä palkkatasa-arvo?

ma 11.05.2020 17:17

Pauli Vahtera

Olisinko yrittäjä, enkä palkansaaja

su 25.10.2020 22:57

Timo Vihavainen

Suurista erehdyksistä

to 23.02.2023 21:02

Matti Viren

Odotellaan vuotta 2023

la 14.08.2021 23:44