Blogi: Petteri Hiienkoski, to 02.08.2018 23:01

Ylen kummallista sekoilua Trumpin globalisti-twiitistä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kritisoi tiistaina twiiteissään amerikkalaisia Kochin miljardööriveljeksiä. Hän kutsui heitä "globalisteiksi", minkä YLE-toimittaja Risto Mattila jätti suomentamatta twiittiä koskevassa uutisessaan (31.7.2018).

YLE-toimittaja Anna Saraste teki seuraavana päivänä (1.8.2018) jutun siitä, että Trump nimitti miljardöörejä "globalisteiksi".

Mitä Trump tarkoitti ilmaisulla, ja miten sitä pitäisi ymmärtää?, toimittaja kysyi.

Jo otsikossa Saraste kuitenkin 'valisti' lukijoitaan toteamalla, "että sanaa käytetään juutalaisvastaisena herjana".

Kirjoitusta lukiessa tuli mieleen, että toimittajan Trump-viha näyttää edenneen absurdeihin mittasuhteisiin. Viha saattaa sumentaa loogisen ajattelun.

Jos ulkomaisten julkaisujen apinoimista motivoi kritiikitön tarve presidentin "trumppaamiseen", eikä tavoitteena ole uutisoinnin syventäminen ja tiedon lisääminen, ei ole ihme, ettei Trump-uutisointi juurikaan eroa propagandasta.

Globalisti-termin historiallinen tausta antisemitismissä?

Toimittaja pönkittää jo kulunutta mielikuvaa, jonka mukaan Trump olisi äärioikeistolainen natsi ja rasisti. Lisäväriä viholliskuvaan saadaan liittämällä siihen antisemitismi. Näin tehdessään toimittaja menee kuitenkin täysin metsään ja vie sinne lukijoitaankin.

Globalisti-ilmausta on historiallisesti käytetty muukalaisvihamielisessä ja juutalaisvastaisessa eli antisemitistisessä tarkoituksessa, kertovat muun muassa aikakauslehti The Atlantic ja sanomalehti Jerusalem Post.

Todellisuudessa Jerusalem Post ei uutisessaan käsittele globalisti-termin historiaa lainkaan. The Atlantic tosin kertoo sen, että Siionin viisaiden pöytäkirjat vuodelta 1903 olivat väärennettyjä asiakirjoja, joiden perusteella varoitettiin, että juutalaiset "vievät länsimaita kansainvälisen valvonnan alaisiksi". Globalisti-ilmaisun historiallisen käytön kanssa sillä kuitenkin on kovin vähän tekemistä. Kuten silläkin, että natsipropagandassa juutalaisilla väitettiin olevan kansainvälinen salaliitto länsimaisen sivistyksen tuhoamiseksi.

Yhtä hyvin – tai ehkä paremminkin – voidaan väittää, että "globalisti" käsitteenä liittyy natseihin, jotka tavoittelivat maailmanherruutta. Globalisteiksi voi nimittää myös kommunisteja, jotka haaveilevat maailmanvallankumouksesta (World revolution), tai muslimeja, jotka haluavat alistaa koko maailman Allah-jumalansa ja tämän profeetan islamilaisen vihaideologian alle (jihadist globalism; Pan-Islamism).

YLE-toimittajan esittämällä perusteella käsite voidaan yhdistää melkein mihin tahansa imperiumiin, liikkeeseen, aatteeseen, ideologiaan tai uskontoon, jolla on tai uskotaan olevan maailman valloitukseen tähtääviä tavoitteita.

Amerikanjuutalainen Anti-Defamation League -järjesto (ADL) määrittelee "globalistin" antisemitistiseksi herjaksi. Sekään ei väitä, että ilmaisulla olisi sellainen käyttöhistoria kuin toimittaja Saraste esittää.  Termillä sinänsä ei näet ole mitään tekemistä juutalaisten eikä juutalaisvastaisuuden kanssa. ADL on poliittisesti kiistanalainen järjestö myös amerikanjuutalaisten keskuudessa.

Siinä, että uusnatsit ja muut rasistiset ääriliikkeet, kuten Ku Klux Klan, kierrättävät vanhaa antisemitististä salaliittoteoriaa ja samastavat sen "globalistiagendaan", ei pitäisi olla mitään yllättävää. Heidän rasistinen agendansa ei kuitenkaan riitä määräämään globalismin sisältöä.

Taloudellinen ja poliittinen globalismi

Globalismi ei ole yksiselitteinen käsite. Taloudellisesti se liitetään yleensä sääntelemättömään anarkokapitalismiin (anarco-capitalism) tai vapaaseen laissez-faire -markkinatalouteen (free market economy) ja uusliberalismiin (neoliberalism). Se on toisinaan samastettu imperialismiin, joka marxismi-leninismin mukaan on kapitalismin viimeisin vaihe. Vastakohtana pidetään useimmiten talousnationalismia (economic nationalism) tai taloudellista itsemääräämisoikeutta, ja protektionismia.

Poliittinen globalismi ilmenee erilaisissa "maailmanparannusutopioissa", kuten kansainvälisessä sosialismissa. Niihin liittyviä aatteita ovat entisten lisäksi esimerkiksi kulttuurimarxismi (cultural marxism), monikulturismi (multiculturalism), niin sanottu globaali oikeudenmukaisuus (global justice) ja egalitarismi sekä "lennonismi" (John Lennonin Imagine-kappaleen mukaan).

Niiden toteuttaminen edellyttää kuitenkin keskitettyä hallintoa, joka suunnittelee, sääntelee, valvoo ja pakottaa. Tähän on usein tapana liittää ajatus "Uudesta maailman järjestyksestä" (New World Order, NWO). Se on niin ikään monitulkintainen ja sen takia myös poliitikkojen – tosin yleensä myönteisessä merkityksessä – suosima ilmaisu. Globalismikritiikin yhteydessä termillä useimmiten kuitenkin viitataan maailmanhallitukseen (world government) eräänlaisena dystopiana. Poliittinen globalismi on lähellä valtapoliittista elitismiä. Se on senkin takia uhka länsimaiselle demokratialle.

Ulkopolitiikassa globalistit ovat taipuvaisia kannattamaan loputtomia sotia ja sotilaallisia interventioita "humanitaarisilla" perusteilla. Sotilaallisilla toimilla on kuitenkin useimmiten myös yhteys taloudelliseen globalismiin. Amerikkalaisessa politiikassa agenda on sama kuin niin sanotuilla uuskonservatiiveilla (neocons).

Globalismin vastustajien kirjo on erittäin laaja. Se ei missään tapauksessa ole rajattavissa äärioikeistolaisiin tai uusnatsistisiin antisemitisteihin, toisin kuin YLE-toimittajan jutusta saattaisi päätellä. Vastustajiin kuuluu kansallismielisten ja kristillisten ryhmien lisäksi sekä äärivasemmistolaisia että äärioikeistolaisia ryhmiä, ympäristönsuojelijoita, maataloustuottajajärjestöjä, libertaarisosialisteja (libertarian socialists), anarkisteja jne.

Käsitteenä globalismin historialliset juuret ovat länsimaisen kulttuurin leviämisessä eri puolille maailmaa etenkin uudella ajalla. Kristillisen kirkon maailmanlaajalla lähetystehtävällä oli siinä merkittävä osansa. Keskiajan alusta asti siihen liittyi myös paavin maallisen vallan laajentaminen. Joidenkin tutkijoiden mukaan globalismin ajatus olisi elänyt jo antiikin Kreikassa ja Roomassa vaikkakin ilman universaalia ulottuvuutta.

Globalismi-sanaa kerrotaan käytetyn 1940-luvun alusta lähtien. Silloin se liitettiin Yhdysvaltain kasvavaan maailmanmahtiin tai "amerikkalaiseen imperialismiin" (American imperialism). Toisen maailmansodan jälkeen globalismi yhdistettiin Marshall-apuun Euroopan jälleenrakentamiseksi, taloudelliseen yhdentymiseen (economic integration) ja vapaakauppaan. Tältä pohjalta perustettiin Euroopan taloudellinen yhteistyöjärjestö OEEC (Organisation for European Economic Co-operation). Se oli kehittyneitä teollisuusmaita edustavan OECD:n (Organisation for Economic Cooperation and Development) edeltäjä.

Kanadalainen viestinnänteoreetikko Marshall McLuhan popularisoi 1960-luvun alussa termin Global Village (suom. "maailmankylä"). Globalismin merkitys muuttui. Nykyisen kaltaisessa taloudellisessa merkityksessä ilmaisu otettiin tutkijoiden käyttöön ilmeisesti 1970-luvulla. Yleiseen tietoisuuteen se on kuitenkin tullut vasta muutaman viime vuosikymmenen aikana.

Globalismin ajatus konkretisoitui sittemmin Euroopan Unionin pyrkimyksenä toteuttaa pääomien, työvoiman (ihmisten), raaka-aineiden ja hyödykkeiden vapaa liikkuvuus. Sisämarkkinoita keskeisemmäksi ovat kuitenkin muodostuneet poliittisen vallan keskittäminen EU-elimille ja ylikansallinen säännelty. Britannian EU-ero (Brexit) oli vastareaktio siihen.

Taloudellisen globalismin tavoitteisiin tähtäävät myös Maailmanpankki, Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ja Maailman kauppajärjestö WTO. Jopa valtavat sotilasorganisaatiot, kuten NATO, luetaan globalismia edistäviksi järjestöiksi.

Toimittajan vihjailut Tumpin antisemitismistä ja ne tosiasiat

–  Trumpin tiedetään aika ajoin käyttävän rasistisia tai antisemitismiin viittaavia ilmauksia, toteaa toimittaja Saraste ikään kuin itsestäänselvyytenä.

Kuka "tietää" Trumpin käyttävän "antisemitismiin viittaavia ilmauksia"? Tällaisten väitteiden poliittinen tarkoitus on niin läpinäkyviä, että se suorastaan tuntuu suomalaisten lukijoiden aliarvioimiselta. Jutun edetessä alkaakin näkyä presidentinvaalit hävinneen Hillary Clintonin ja tätä tukeneen uutiskanava CNN:n Trump-vastaisen vaalipropagandan piirteitä.

Otsikoinnin ja esittämiensä väitteiden kanssa ristiriitaisesti YLE-toimittaja lopulta myöntää faktat. Ne vievät pohjan hänen aiemmilta spekulaatioiltaan.

Trump on käyttänyt globalisti-nimitystä myös ei-juutalaisista vastustajistaan, kuten Kochin veljeksistä, ja välttänyt sen käyttämistä muiden juutalaisten virkamiestensä kohdalla. Presidentin lähipiiriin kuuluu tunnettuja juutalaisia. Esimerkiksi hänen vävynsä Jared Kushner on juutalainen, ja hän on läheinen Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun kanssa.

Tämän perusteella jokainen älyllisesti rehellinen ymmärtää, ettei globalisti-nimitys rajaudu siihen onko joku juutalainen vai ei. Harhaanjohdetun lukijan pitäisi tässä vaiheessa huomata, ettei toimittaja ole kirjoituksessaan erityisen johdonmukainen. Luetun kriittinen arvioiminen näyttää jääneen häneltä vähiin. Lähdeartikkeleista ilmenee sekin, että Valkoisessa talon ydinjoukkoon kuuluu myös juutalaisia, jotka eivät ole globalisteja.

– Vox-uutissivuston mukaan globalistit ovat Trumpille isämaallisten nationalistien vastakohta, toimittaja Saraste väittää.

Huolimatta siitä, että Trump torjuu globalistit, vastakohtaisuus ei näytä täysin vastaavan YLE-toimittajan väitettä. Tämän voi päätellä siitä, mitä presidentti Vox-uutissivuston mukaan totesi 8.3.2018 Kansallisen talousneuvoston (National Economic Council) eroavasta johtajasta Gary Cohnista:

Hän on  "ollut mahtava" Trump sanoi. "Hän on kenties globalisti mutta pidän hänestä silti. Hän on todella globalisti eikä siitä ole epäilystä. Mutta tiedättekö, että omalla tavallaan hän on nationalisti, sillä hän rakastaa maatamme."

Trumpille globalismin vastustaminen ei näytä olevan niinkään sen taloudellisen puolen ja vapaakaupan vastustamista sinänsä. Se on pikemminkin poliittisen globalismin ja sääntelyn vastustamista. Hänelle keskeistä on valtion itsemääräämisoikeuden puolustaminen ja kansallisen edun ajaminen. America First.

Protektionismi ja suojatullit eivät näin ollen ole Trumpille itsetarkoitus. Ne ovat hänelle ensisijaisesti keinoja solmia ehdoiltaan "reilummat", toisin sanoen maalleen edullisemmat, kauppasopimukset. Fair Trade.

Globalistiveljesten "konservatismi"

Levittämällä harhaanjohtavia väitteitä, toimittaja Saraste hämärtää sitä, miten Koch-veljesten poliittinen agenda eroa Trumpin politiikasta:

– Charles ja David Koch kuuluvat konservatiiviseen verkostoon, joka rahoittaa poliittisia kampanjoita ja liikkeitä, kuten niin kutsuttua teekutsuliikettä, valistaa YLE-toimittaja.

Poliittisia verkostoja globalistimiljardööreillä epäilemättä on, mutta puoluekanta on heille mitä ilmeisimmin toisarvoinen asia. Olennaista Koch-veljeksille näyttää olevan se, että poliitikot toteuttavat heidän ajatuksiaan – puoluekannastaan riippumatta. Puppets.

Vapaan markkinatalouden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yksityistämisen lisäksi veljespari edistää ainakin vapaata aborttia, homoavioliittoja ja marihuanan laillistamista. Edelliset ovat tyypillisiä oikeistolibertaarien (libertarianism)  tavoitteita, joita konservatiiveilla on tapana kannattaa, mutta jälkimmäiset jotain ihan muuta.

Miljardööriveljekset tekivät läheistä yhteistyötä presidentti Barack Obaman kanssa rikosoikeusuudistuksessa. Uudistus tähtäsi heidän toivomallaan tavalla tuomioiden lieventämiseen, etenkin huumausaine- ja nuorisorikollisuuden osalta. Näitäkään tavoitteita tuskin voi pitää erityisen ominaisina konservatiiveille.

Veljesten edustaja on virallisessa lausunnossa vuonna 2010 todennut sen, etteivät Koch-yhtiöt, Koch-säätiöt eivätkä Charles tai David Koch itse ole myöntäneet rahoitusta tukeakseen erityisesti teekutsuliikettä. Valtavia rahasummia he kuitenkin ovat käyttäneet mieleistensä poliitikkojen toiminnan tukemiseen.

***

YLE rahoittaa toimintansa vuosittain kerättävällä verolla. YLE-veroa maksetaan sekä henkilö- että yritysverotuksessa. Veroa tulee maksaa, vaikka ei käyttäisi mediayhtiön palveluita lainkaan.

Petteri Hiienkoski

 

Lähteitä ja lisätietoja:

Trump nimitti amerikkalaisia miljardöörejä "globalisteiksi" – tiesitkö, että sanaa käytetään juutalaisvastaisena herjana? Anna Saraste. YLE 1.8.2018 klo 19:23 päivitetty 1.8.2018 klo 19:47.

Trump haukkui kahta maailman rikkaimpiin kuuluvaa miljardööriä vitsiksi: "En tarvitse heidän rahojaan". Risto Mattila. YLE 31.7.2018 klo 14:13 päivitetty 31.7.2018 klo 17:47.

Trump attacks Koch brothers with antisemitic dog whistle. By YVETTE J. DEANE. The Jerusalem Post. July 31, 2018 14:39.

Who are the Koch brothers? Fox News Jul. 31, 2018.

Our 'Us Vs Them' World: 5 Reasons Why Globalism Is Failing. By Ian Bremmer. TIME. May 4, 2018.

Give anti-globalism a chance. By Clifford D. May. The Washington Times. Tuesday, April 3, 2018.

The Difference Between Good Globalism and Bad Globalism. Ryan McMaken. Mises Institute 03/28/2018.

Some thoughts on the open v closed divide by Walter BAGEHOT. The Economist. Mar 16th 2018.

What Trump Means When He Calls Gary Cohn a 'Globalist'. Peter Beinart. The Atlantic. Mar 9, 2018.

Koch network to Trump administration: “You are never going to win the war on drugs. Drugs won.”. John Frank. The Denver Post. PUBLISHED: June 25, 2017 at 2:30 pm | UPDATED: December 7, 2017 at 5:34 pm.

Globalists, explained. By Matthew Yglesias. Vox Media Mar 8, 2018, 3:00pm EST.Virgil: Trump’s Nationalist Vision vs. the Gospel of Globalism. Breitbart News. 12 Jan 2017.

Voters reject John Lennon's 'world as one' by Michael Barone. Washington Examiner Magazine. October 02, 2016 12:01 AM.

Donald Trump's 'Star of David' tweet controversy, explained. By Jeremy Diamond, CNN. Updated 1956 GMT (0356 HKT) July 5, 2016.

Charles Koch: We haven't backed a candidate yet. Joe Scarborough and Mika Brzezinski. MSNBC. Nov.03.2015.

Obama, Koch Brothers in Unlikely Alliance to Overhaul Criminal Justice. By Colleen McCain Nelson and Gary Fields. Wall Street Journal. Updated July 16, 2015 8:03 p.m. ET.

Charles Koch, Liberal Crusader? By MICHAEL HIRSH. POLITICO. March/April 2015.

Koch Brother Teams Up With Liberals on Criminal Justice Reform. By Alex Altman. TIME. January 29, 2015.

Koch Bros to Bankroll Prison Reform. Mak, Tim. The Daily Beast. Jan 13, 2015.

David Koch is pro-choice, supports gay rights; just not Democrats. By Sara Fischer, CNN. Updated 1428 GMT (2228 HKT) December 15, 2014.

Marijuana Super PAC Started By Brothers To Push Weed Legalization. By Kathleen Miles. HuffPost News. 04/05/2013 03:25 am ET Updated Apr 08, 2013.

Koch breaks from GOP on gay unions. By KENNETH P. VOGEL. POLITICO. 08/30/2012 08:09 PM EDT Updated 08/31/2012 09:13 AM EDT.

Tea party's growing money problem. By KENNETH P. VOGEL. POLITICO. 08/09/2010 04:38 AM ED.

Steger, Manfred B: The Rise of the Global Imaginary: Political Ideologies from the French Revolution to the Global War on Terror. Oxford: Oxford University Press 2008.

James, Paul. Globalism, Nationalism, Tribalism: Bringing Theory Back In. London: Sage Publications 2006.

Petteri Hiienkoski to 02.08. 23:01

(Kaikki OM:n osoitteet vaihdettiin turvallisiksi https- osoitteiksi 28.10.2018. Muutos nollasi osan vanhoista FB peukutus- ja jakolaskureista)

Petteri Hiienkoski

Elokuva- ja tv-ilmaisun ja käsikirjoittamisen vastuuopettaja. VTM, TaK. Lastentarhanopettajavaimon aviomies ja neljän koululaisen isä. Toiminut aiemmin muun muassa vapaana toimittajana ja Ulkopoliittisen instituutin tutkijana. "Sydän taivaassa, jalat tukevasti maassa".

tuoreimmat

Ylen sokeat politrukit "natsijahdissa"

pe 07.12. 05:29

Kuka pelkää natseja?

su 09.09. 06:07

Vaiettu vehkeily ja Trumpin vaikeat valinnat

la 01.09. 19:52

Petri Jääskeläisen kirkollinen propagandatuutti

ke 22.08. 01:18

Yliopistorehtori nakertamassa demokratian ja tieteen perusteita

pe 10.08. 20:43

Kampanja poliittisesti epäkorrektin professorin vaientamiseksi

to 09.08. 06:12

Noitavaino Puolimatkaa vastaan

ma 06.08. 00:08

Räjähtävistä avaruuskivistä ydintuhon uhkaan

su 05.08. 06:35

Ylen kummallista sekoilua Trumpin globalisti-twiitistä

to 02.08. 23:01

YLE joutui tunnustamaan "Trump-bumpin"

la 28.07. 03:07

blogit

Vieraskynä

Kirja-arvio: Kiinalainen juttu

su 18.11.2018 00:00

Juha Ahvio

Sananvapaus on uhattuna Suomessa

to 06.12.2018 13:01

Professorin Ajatuksia

YK:n ihmisoikeuksien julistus täytti 70 vuotta

ma 10.12.2018 23:28

Jukka Hankamäki

Tapahtuneiden tosiasioiden edessä

ma 10.12.2018 23:34

Petteri Hiienkoski

Ylen sokeat politrukit "natsijahdissa"

pe 07.12.2018 05:29

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Afrikan tulevaisuus huumeiden varjossa

su 09.12.2018 15:21

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Mitä termi "vihervasemmisto" tarkoittaa?

pe 24.08.2018 09:42

Arto Luukkanen

Petteri vaatii Suomeen hissunkissun vaaleja?

ma 10.12.2018 23:32

Mika Niikko

Itsekkyyden naamiaiset

ma 02.07.2018 00:54

Musta Orkidea

Viimeisen muurin takana on totuus

ke 14.02.2018 10:55

Mikko Paunio

Jani Toivola, vammaiset ja vihreä identiteettilässytys

to 20.09.2018 16:44

Heikki Porkka

Ei mitään tekemistä islamin kanssa?

ti 11.12.2018 11:38

Olli Pusa

Länsimaiden perikato?

su 02.12.2018 22:56

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Yle asennekasvatuksen asialla

to 23.08.2018 14:57

Reijo Tossavainen

Agendatoimittajat turvautuvat jo natsien propagandajohtaja Göbbelsin oppeihin

la 08.12.2018 18:28

Jessica Vahtera

Työpaikkoja ei synny tilastotempuilla

pe 27.04.2018 12:59

Pauli Vahtera

Kokonaisuuden hahmottaminen

ti 17.10.2017 12:43

Timo Vihavainen

Symbolit ja historia

ma 10.12.2018 23:29

Matti Viren

Taas se Impivaara

ma 06.08.2018 22:40