Prof. Puolimatka: Opetus sukupuolen valinnaisuudesta lisää lasten ja nuorten sukupuoliahdistusta

"Opetus sukupuolen valinnaisuudesta altistaa nuoria sukupuoliselle hämmennykselle ja edistää sosiaaliseen tartuntaan perustuvan sukupuoliahdistuksen leviämistä. "

Kotimaa to 24.01.2019 22:39
Kuva: Jukka Salmi

Kasvatustieteen professori Tapio Puolimatka on seurannut tiiviisti koulun opetuksen muutoksia ja hän on havainnut, että Suomen koululaitokseen on tuotu radikaalia sukupuoli- ja seksuaalikasvatusta, joka väittää sukupuolen riippuvan yksilön valinnasta ja joka rohkaisee nuoria kokeilemaan erilaisia seksuaalisen käyttäytymisen muotoja esittämällä ne kaikki samanarvoisina.

"Opetus sukupuolen valinnaisuudesta altistaa nuoria sukupuoliselle hämmennykselle ja edistää sosiaaliseen tartuntaan perustuvan sukupuoliahdistuksen leviämistä. Tämän seurauksena lisääntyy niiden nuorten määrä, jotka uskovat voivansa ratkaista ahdistuksensa turvautumalla hormonihoitoihin ja sukupuolenkorjausleikkauksiin", Puolimatka toteaa.

Hän korostaa, että koulun tehtävänä on tukea nuorten sukupuoli-identiteetin eheytymistä tavalla, joka ei saata nuorta ristiriitaan oman kehonsa kanssa ja tee hänestä elinikäistä lääketieteellistä hoitoa tarvitsevaa potilasta.

Sukupuoli- ja seksuaalikasvatuksen tulisi kehittää nuorissa valmiuksia, asenteita ja hyveitä, jotka mahdollistavat eheän avioliiton ja perhe-elämän luomisen.

"Huolimatta puolustajiensa hyvistä tarkoitusperistä, niin sanottu kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus ei onnistu suojelemaan nuorten seksuaalista koskemattomuutta ja moraalista eheyttä, vaan ennemminkin luo lapsiin ja nuoriin asenteita, jotka altistavat heidät seksuaaliselle hyväksikäytölle. "

"Valtiovallalla ei ole oikeutta kaventaa vanhempien kasvatusoikeutta sukupuoli- ja seksuaalikasvatuksessa Trasekin ja eräiden muiden järjestöjen ehdottamalla tavalla, jonka mukaan jo 15-vuotiaat saavat itse määrittää juridisen sukupuolensa ja 12-vuotiaat sosiaaliviranomaisten hyväksynnällä."

"Translain kokonaisuudistusta ajavien esitys perustuu epätieteelliseen käsitykseen sukupuolesta ja sukupuoli-identiteetistä", kasvatustieteen professori Puolimatka kertoo.

"Se rajoittaa vanhempien kasvatusoikeutta ja siirtää valtaa valtion viranomaisille sekä sisältää monia ongelmia. "

"Se tekisi vanhemmille vaikeaksi auttaa lapsia vastustamaan yhteiskunnassa vallalle päässyttä mielikuvaa sukupuolen vaihdettavuudesta. Näin toteutuessaan ehdotetulla tavalla laki tekisi vanhemmille vaikeammaksi ohjata lastensa kehitystä yhdellä kehityksen keskeisellä alueella, sukupuoli- ja seksuaalikasvatuksessa."

Puolimatkan kertoo, että juridinen sukupuolenvaihdos saattaa lukita nuoria transprosessiin ja näin altistaa heidät turhille hoidoille. Sen myötä lisääntyisi myös lääketieteellistä sukupuolenvaihdosta katuvien määrä, jotka ovat masentuneita ja itsemurhahakuisia. Lisäksi translain muutosta vaativat haluavat alaikäisille pääsyä hoitoihin, joita ei ole asianmukaisesti tutkittu ja jotka vaarantavat heidän fyysisen terveytensä.

 

Jyväskylän yliopiston professori Tapio Puolimatka piti alustuksen aiheesta ke 23.1. klo 17 Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän järjestämässä yleisötilaisuudessa Eduskunnan Kansalaisinfossa otsikolla ”sukupuoli-ideologia yhteiskunnallisen vallankäytön välineenä. Tilaisuuden vetäjänä ja toisena puhujana oli kansanedustaja Päivi Räsänen.

 

Jukka Rahkonen to 24.01. 22:39

Pääuutiset

blogit

Vieraskynä

Euroopan islamisaatio ei ole näennäistieteellinen salaliittoteoria

ma 21.09. 22:51

Juha Ahvio

Valheellisen valkoinen Jeesus hävitettävä ja tilalle nynny queer?

ma 21.09. 22:49

Jukka Hankamäki

Hallitus tuhlaa ja tekee senkin väärin

ma 21.09. 22:46

Arto Luukkanen

Päivi Räsäsen maalittaminen uskonnon yo-kokeessa

ma 21.09. 22:45

Timo Vihavainen

Sitkeä pärjää

ma 21.09. 22:43

Professorin Ajatuksia

Väkivaltaa Myyrmannissa?

ma 21.09. 22:41

videot