Toimi Kankaanniemi (ps) vaatii: "Ilmastohysterialle stop!"

"Suurin lasku lankeaa tavallisille kotitalouksille, työssä käyville ja vähävaraisille perheille sekä eläkeläisille"

Kotimaa la 13.04.2019 00:50

Lähes uskonnoksi paisunut hullutus, ilmastonmuutoksella pelottelu on saanut hysterian mitat Suomessa.

Sosionomi ja pitkän linjan poliitikko, 28 vuotta kansanedustajana toiminut perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipiirin eduskuntavaaliehdokas Toimi Kankaanniemi ottaa kantaa ilmastovouhotukseen, jossa hänen mielestä ei ole "järjen häivää".

"Suomalaisten syyllistäminen saa nyt luvan loppua ja suuret, globaalit saastuttajat on saatava kuriin!"

Aikanaan Ahon hallituksessa ulkoasiainministeriössä kehitysyhteistyöministerinä ja sosiaali- ja terveysministeriössä alkoholi- ja raittiusasioista vastaavana ministerinä toimineen Kankaanniemen mukaan suurimmat saastuttajat kuten Kiina ja Intia sekä Euroopassa Saksa ja jopa Tanska, on pantava vastuuseen.

"Suomalaisia ei saa syyllistää muiden synneistä! Suomi on alentanut päästöjä eniten."

Kaikki tietävät, että kahdeksan eduskuntapuoluetta - lukuunottamatta perussuomalaisia - päättivät viime joulukuussa yhteisistä ilmastopolitiikan tavoitteista.

Kankaanniemi huomauttaa, että kukaan ei kuitenkaan ole vielä kertonut, mikä on kahdeksan eduskuntapuolueen taannoin hyväksymän kunnianhimoisen päästöjen alentamistavoitteen hintalappu ja kenelle lasku lankeaa.

"Näihin ei muilta puolueilta ole vastausta saatu. Voin vastata. Miljardeja. Suurin lasku lankeaa tavallisille kotitalouksille, työssä käyville ja vähävaraisille perheille sekä eläkeläisille. Kohtuutonta!"

Kankaanniemi alleviivaa, että vaikka emme tiedä, kuinka suuren laskun kahdeksan eduskuntapuolueen "punavihreät ilmastovouhottajat" ja "samaan virtaan heittäytyneet keskusta ja kokoomus" langettavat veronmaksajille; on selvää, että eniten siitä kärsivät maaseudun vähävaraiset ihmiset, joille asuminen, liikkuminen ja ruoka kallistuu suhteellisesti eniten ja joilla ostovoima on jo nyt heikko.

"Heillä ei ole juurikaan vaihtoehtoja. Toki suurelle osalle kaupugeissakin asuvia lasku voi olla tuntuva."

Perussuomalaisten ja Toimi Kankaanniemen mielestä pakkoja ja sakkoja ei tarvita.

"Perussuomalaiset jäivät muiden puolueiden edellä mainituista sitoumuksista pois. Emme olleet valmiit kirjoittamaan avointa vekseliä kansallemme. Muut sen tekivät", Kankaanniemi korostaa ja lisää, että kun sitoumuksia ja päätöksiä tehdään, on enemmän kuin kohtuullista, että niiden hinta lasketaan ja maksaja selvitetään.

"Eikä vain kohtuullista, vaan välttämätöntä", hän jatkaa ja vihjaa maahanmuuton kustannuksiin, joita on kartoitettu vähänlaisesti, mutta joista voi mainita hiljattain julkaistut, KHT-tilintarkastaja Pauli Vahteran selvityksen ja Suomen Perusta -ajatuspajan tutkimuksen, jossa on selvitetty Irakissa ja Somaliassa syntyneiden maahanmuuttajien elinkaarivaikutukset.

"KHT Pauli Vahteran 3,2 mrd euron laskun oikeellisuutta ei ole kumottu, vaikka epämääräisiä väitteitä sitä vastaan on heitelty. Miksi mikään virallinen asiantuntijataho ei ole tätä laskenut? Se ei voi olla ylivoimaisen vaikeaa", Kankaanniemi täsmentää.

Kankaanniemi pitää "vastuuttomana pelotteluna" muiden puolueiden julistuksia siitä, että jos emme pikaisesti ja radikaalisti alenna päästöjä, ilmasto lämpenee ja maapalloamme uhkaa tuho.

"Vouhotus on vaarallista!

Perussuomalaiset on ainoa puolue, joka vaatii realistista, tosiasioihin pohjautuvaa ilmastopolitiikkaa. Ilmastonmuutosta tulee vastustaa, mutta se tulee tehdä 'jalat maassa ja järki päässä'!"

Hän vaatiikin "ilmastohysterialle stoppia" ja on erityisesti huolissaan siitä, että jopa lapsissa aiheutetaan pelkoa ja heitä syyllistetään. Se on hänen mukaansa vastuutonta ja ehdottomasti tuomittavaa.

"Seuraukset ovat vakavat", Kankaanniemi lisää ja kiinnittää huomiota lapsiin, joita käytetään hyväksi poliittisten tavoitteiden edistämiseen.

Sosionomina hän tietää, että monet aikuisetkin ovat pelottelulle herkkiä ja hän vertaakin ilmastonmuutoshysteriaa maailmanlopulla pelotteluun.

Hän uskoo, että ilmastohysteerikot ovat vauhdittamassa masennuksen lisääntymistä.

Joka päivä kuusi nuorta aikuista jää eläkkeelle mielenterveysongelmien vuoksi. Yhden työelämästä syrjäytyvän nuoren kulut yhteiskunnalle ovat miljoona euroa.

"Meillä yli 400 000 ihmistä syö masennusläkkeitä. Tätä lukua ei pidä kasvattaa pelottelulla ja uhkailulla. Masennus on äärimmäisen vakava sairaus. Se johtaa työkyvyttömyyteen ja pitkiin hoitojaksoihin. Lääkekustannukset kasvavat. Sitä sairastava menettää tuloja ja kasvattaa yhteiskunnan menoja. Läheisille se on myös valtava rasite ja kriisi", Kankaanniemi summaa ja pohtii lisäksi "ilmastoahdistuskursseja", joita "joudutaan laajentamaan, mikäli järki ei voita ilmastohysterian lopettamiseksi".

"Voi vain kuvitella, miten suuret sote-yhtiöt jo suunnittelevat rahastusmahdollisuuksiaan tällä asialla. Veronmaksajat maksavat on sotea tai ei", Kankaanniemi lataa ja toteaa, että on hienoa ja kunniakasta olla esikuvana muille, mutta ilmastonmuutoksen torjunnassa se on hölmöyttä.

"Ilmastonmuutoksen torjunta ei ole satu, jossa pieni, urhollinen kansa yrittää pelastaa suuren jättiläisen, ihmiskunnan, tyhmällä idealismillaan", Kankaanniemi tarkentaa.

Aihe on valtamediassa päivittäin esillä, pelko tarttuu ja muuttuu joukkopeloksi.

Tätä mieltä on perussuomalaisten ehdokas Ossi Tiihonen Uudeltamaalta. Hänestä syypää ilmastoahdistukseen on valtamedia.

"Valtamedia on pääsyyllinen pelon lietsontaan – Suomessa Helsingin Sanomien ja Ylen päivittäinen perusteeton katastrofiuutisointi luo ja vahvistaa yleisön pelkoja."

Koska poliitikotkaan eivät ole joukkopelolle immuuneja, Tiihonen näkee yleisön pelon pakottavan poliitikotkin uskomaan samaan uhkakuvaan.

"Liike-elämä hyödyntää tilanteen ja myy sitä mitä kysytään, ’pienellä hiilijalanjäljellä’ tehtyjä tuotteita tai mitä nyt halutaankin. Valitettavasti näiden tuotteiden markkinointi ja niihin käytetty rahamäärä vahvistaa pelon kierrettä."

Tiihosen mukaan tällaisia "itse kehiteltyjä ahdistuksia on säännöllisin väliajoin" ja hän ennustaakin, että muutaman kymmenen vuoden päästä nykytilannetta katsotaan ihmetellen.

"Kuka muistaa edellisen villityksen? Tämäkin kierre laantuu aikanaan ja jonkin aikaa eletään ilman pelon lietsontaa, kunnes aihe unohtuu ja alkaa taas uusi villitys. Toivottavasti vahingot ovat tällä kertaa pieniä", hän kiteyttää.

Peruskysymys Ossi Tiihosen mielestä on se, uhkaako ilmastonmuutos välittömästi elämäämme.

"Erilaisten tutkimustulosten mukaan monet kyllä kokevat uhkaa, vaikka todistusaineisto kertoo toista. Luontaista vaihtelua säissä ja laajemmin ilmastoissa toki tapahtuu, mutta mitään välitöntä uhkaa ei ole näköpiirissä tai edes tulevaisuudessa."

Tiihonen kohdistaa kritiikkinsä medialle ja peräänkuuluttaa toimittajien koulutusta.

Hän esittää toiveen toimittajille, että he juttua julkaistessa pohtisivat, voisiko kyseessä olla väärin tulkittu tutkimus tai tarkoitushakuinen pelottelu ja poliittinen ohjailu, jolla kansa saadaan maksamaan lisää veroja.

"Mikä on roolinne? Toimia propagandisteina vai punnitun tiedon välittäjinä?" Tiihonen haastaa ja viittaa toimittaja Matti Virtasen maaliskuussa julkaisemaan Ilmastopaniikki – Hoito-opas -kirjaan, joka on opaskirja "yhteiskunnan ilmastopaniikkihäiriön hoitoon" ja jossa kerrotaan pyrittävän korjaamaan se epäkohta, josta tiedotusvälineet ovat vaienneet: ilmastotieteen heikkoudet, miten pahasti ennusteet ovat menneet pieleen, ja minkälaista vahinkoa hätiköidyllä ilmastopolitiikalla on saatu aikaan.

Punavihervasemmisto tukijoineen on Kankaanniemen mielestä saanut "jo nyt" suurta vahinkoa aikaan.

"Vaaleissa on viimeinen mahdollisuus kääntää suunta. Ilmastonmuutoksen vastustamiseksi tulee kiireesti ottaa järki ja malttia käyttöön. Me voimme ja meidän pitää tehdä monia toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi ja hiilinielujen kasvattamiseksi. Ne tulee kuitenkin tehdä ilman hysteeristä vouhotusta vastuullisesti."

Vaikka punavihervasemmisto kokoomuksen ja keskustan vakaalla tuella ja pikkupuolueiden myötävaikutuksella onkin pyrkinyt tekemään eduskuntavaaleista ilmastovaalit, Kankaanniemi ei näe syytä huoleen, sillä aiheena se on sopinut perussuomalaisille erinomaisesti.

Kun muut puolueet yhdessä valtamedian kanssa ovat lietsoneet ilmastonmuutospaniikkia "itseruoskinnalla ja moraaliposeeraukseen perustuvalla ilmastopolitiikalla", ilmastonmuutoskeskustelu on satanut perussuomalaisten laariin.

"Ainoana puolueena vastustamme hysteeristä maailmanlopulla pelottelua. Teemme ja tuemme kaikkia järkeviä toimenpiteitä, mutta emme järjettömiä. Pelottelusta varoitamme kaikkia!" Kankaanniemi selventää.

Muita puolueita ei sen sijaan huoleta lasten ja nuorten pelotteleminen ja syyllistäminen ilmastonmuutoskysymyksillä. Esimerkiksi vihreiden puheenjohtaja, Pekka Haavisto päinvastoin iloitsee ilmastolakkoilevista ja -marssivista nuorista, sillä hän sanoo sen pitäneen fokuksen ilmastovaaleissa.

Samalla Haavisto tulee myöntäneeksi, että nuorten protestiliikkeen avulla lapset ja nuoret on saatu toimimaan "hyödyllisinä idiootteina".

Se on juuri sitä lasten hyväksikäyttämistä "poliittisten tavoitteiden edistämiseksi", josta Kankaanniemi mainitsee ja Tiihosen kuvailemaa "poliittista ohjailua", jossa "yleisön pelko pakottaa poliitikot uskomaan samaan uhkakuvaan".

Perussuomalaisten selkeä ja realistinen ilmastolinja saa tunnustusta Ilta-Sanomien pääkirjoitustoimittaja Timo Paunoselta, kun hän toteaa näin:

"Perussuomalaisten menestyksen perusteella nämä vaalit voidaan todellakin nimetä ilmastovaaleiksi, mutta käänteisessä merkityksessä.

Kansan hiljainen, kehä kolmosen ulkopuolella elävä väki ilmeisesti kyllästyi poliitikkojen ja median vaatimiin ilmastotekoihin."


 


 

 

Tytti Salenius la 13.04. 00:50

Pääuutiset

blogit

Petteri Hiienkoski

"Unohdetun" ihmisoikeusjulistuksen ja "vihapuheen" kitkemisen vastakkainen väkivallan logiikka

Klo 19:59.

Timo Vihavainen

Patsaiden kohtaloita

ke 08.07. 23:39

Professorin Ajatuksia

Suru-uutisia maailmalta

ke 08.07. 23:38

Olli Pusa

Valheiden verkko

ke 08.07. 10:04

Laura Huhtasaari

Keskusjohtoisuus ei ole ratkaisu

ti 07.07. 20:43

videot