Selkeä enemmistö suomalaisista torjuu translain radikaalin uudistuksen

78% ei sallisi näitä hoitoja alaikäisille

Kotimaa su 27.09.2020 22:46

Hallitusohjelmaan on kirjattu translain uudistus. Tätä uudistusta on valmistellut sosiaali-ja terveysministeriön asettama työryhmä, jonka helmikuussa 2020 luovuttamassa raportissa on erilaisia malleja uudistuksen toteuttamiseksi. Raportissa tuodaan esille mahdollisuus muuttaa sukupuoli vain oikeudellisesti ilman lääketieteellistä prosessia, kuten nykyisin sukupuolenvaihtoon tarvitaan. Myös alaikäisille tulisi raportin mukaan olla mahdollista oikeudellisen sukupuolen muutos. Tämänkaltaisilla lakimuutoksilla ei ole kuitenkaan suomalaisten enemmistön tukea. Taloustutkimuksen tekemässä tutkimuksessa selvä enemmistö suomalaisista, 66%, katsoo että nykyinen, lääketieteelliset ja psykiatriset tutkimukset sukupuolenvaihtoon vaativa laki, tulee pitää voimassa. Naiset suhtautuivat hiukan kielteisemmin mahdolliseen muutokseen kuin miehet: 68% naisista vastustaa kun taas miehillä luku on 64%.

Alaikäisten sukupuolenvaihtoon ja tähän liittyvään hormonihoitoihin ja leikkauksiin suhtaudutaan vielä kielteisemmin: 78% ei sallisi näitä alaikäisille. Tässä asiassa miehet suhtautuvat asiaan kriittisemmin: 81% miehistä on kielteisellä kannalla, kun taas naisista 76% on tällä samalla kannalla.

 

Vastaajien iällä tai asuinpaikalla ei ollut sanottavaa merkitystä mielipiteisiin tästä alaikäisiä koskevasta sukupuolenvaihdosta.

Vastaajien puoluekanta vaikutti selvästi tuloksiin: kaikkien puolueiden kannattajista selvä enemmistö ei halunnut sallia sukupuolenvaihdoksia alaikäisille. Tämä enemmistö oli niukin vasemmistoliittoa äänestävissä, 58%, vihreän liiton äänestäjillä 63%, sosiaalidemokraatteja äänestävillä 74%, kokoomusta ja rkp:tä kummallakin 82%, keskustaa 91% ja perussuomalaisia kannattavilla 92%.

Taloustutkimus Oy:n puhelinhaastatteluna tekemässä tutkimuksessa oli yhteensä 970 vastaajaa. Tutkimuksen kohderyhmänä oli 18-79-vuotias väestö (pl. Ahvenanmaa). Puhelinhaastattelujen otos muodostettiin satunnaisotannalla Bisnoden Ihmiset palvelusta. Haastattelut tehtiin 7.-10.9. välisenä aikana. Tutkimuksen tilaajana oli Aito avioliitto ry.

Lisätietoja:

Taloustutkimus Oy
Jari Pajunen
Toimitusjohtaja

Aito avioliitto ry
Arto Jääskeläinen
Hallituksen pj. 

 

Aito avioliitto ry on tammikuussa 2015 perustettu uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, jonka pyrkimyksenä on edistää miehen ja naisen avioliiton asemaa ja merkitystä aitona, erityisenä, luonnollisena ja pysyvänä instituutiona suomalaisessa yhteiskunnassa ja lainsäädännössä sekä turvata lapsen luonnollinen ihmisoikeus omaan isään ja äitiin. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää lapsen terveen sukupuoli-identiteetin kehittymistä. Yhdistys sitoutuu kaikessa toiminnassaan Yhdistyneiden kansakuntien 10.12.1948 hyväksymään ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen sekä Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 20.11.1989 hyväksymään Yleissopimukseen lapsen oikeuksista.

 

 

Jukka Rahkonen su 27.09. 22:46

Pääuutiset

blogit

Olli Pusa

Käännytyslaki ratkaisevassa vaiheessa

pe 28.06. 10:23

Heikki Porkka

EU-vaaleista Suomessa, Virossa ja vähän muualla

ma 10.06. 11:03

Juha Ahvio

Konservatiivinen käänne haastaa utopiaglobalismin

la 08.06. 22:26

Tapio Puolimatka

Sota Venäjää vastaan ei ole shakkipeliä vaan kansan tuho

la 25.05. 08:02

Vieraskynä

Tutkintapyyntö Suomen journalismista

su 28.04. 17:57

videot