Kansainvälinen organisaatio suosittelee yhä nuoremmille "translapsille" hormonihoitoja

"On näyttöä siitä, että alttiita nuoria aktiivisesti rekrytoidaan ja koulutetaan sosiaalisessa mediassa uskomaan, että he ovat transsukupuolisia"

Ulkomaat la 23.09.2017 21:21
Kuvituskuvaa. Pixabay.

Endokrinologiaan keskittyvä maailmanlaajuinen järjestö on julkaissut uusia ohjeita, joissa suositellaan yhä nuorempien "vastakkaiseksi sukupuoleksi itsensä tuntevien" lasten hormonihoitojen ikärajoitusten löysentämistä, kertoo Breitbart.

Uuden ohjeistuksen uskotaan radikaalisti muuttavan transsukupuolisten lasten hoitoa.

Kansainvälisen lääketieteellisen ryhmän kirjoittamat suositukset helpottavat aiempia rajoituksia niin, että nyt myös alle 16-vuotiaat lapset voisivat aloittaa hormonihoidot muuttaakseen kehonsa yhä nuorempina fyysisesti vastakkaiseksi sukupuoleksi.

Vuodesta 2009 lähtien päivitetyillä ohjeilla odotetaan olevan laajaa vaikutusvaltaa lastenlääkäreiden keskuudessa eri puolilla maailmaa.

Uudessa "oppaassa" väitetään, että alle 16-vuotiaat lapset saattavat jopa hyötyä aikaisin aloitetuista hormonihoidoista.

Järjestö ei suosittele hormonihoitoa sukupuolidysforisille lapsille, jotka eivät ole vielä saavuttaneet murrosikää. Lääkäreiden mielestä tällainen hoito voidaan kuitenkin aloittaa murrosiän alkaessa, joka joillakin lapsilla tarkoittaa siis jo yhdeksän vuoden ikää.

Lisäksi järjestö tuputtaa ajatusta, että sukupuolestaan hämillään olevat lapset voivat hyötyä hiustensa ja vaatetuksen muuttamisesta vastaamaan tyypillistä vastakkaista sukupuolta.

"Yhdessä olemme työskennelleet tehostaaksemme hoitoa sekä mielenterveyden puolella että lääketieteellisessä hoidossa", ylpeilee tohtori Steve Rosenthal. Rosenthal on endokrinologi, joka johtaa lasten ja nuorten sukupuolikeskusta Kalifornian yliopistossa San Franciscon lasten sairaalassa.

Rosenthal väittää, että lääketieteellisen hoidon tarjoaminen yhä nuoremmille ikäryhmille antaa sukupuolestaan epävarmoille lapsille mahdollisuuden vaihtaa sukupuoltaan vähäisemmillä leikkauksilla ja pienemmillä kustannuksilla myöhemmin elämässä.

"Jos olet tyttö ja murrosiässä ja sinulla on rinnat tai murrosiässä oleva poika ja sinulla on aataminomena ja miehekkäät kasvot sekä madaltunut ääni; kaikki nämä asiat ovat hyvin vaikeita muuttaa", Rosenthal perustelee yhä varhemmin lapsilla aloitettavia hormonihoitoja.

Genderideologian mukaisissa "uudenlaisissa suuntaviivoissa" suositellaan myös, että asiantuntijaryhmä arvioi ja voi vahvistaa "sukupuolenvaihdoshormoneja" kinuavilla vanhemmilla lapsilla olevan riittävä "henkinen kyky antaa tietoinen suostumus" itsestään.

Lastenlääkäri ja geneetikko, tohtori Eric Vilain, joka johtaa lääketieteellisen genetiikan osastoa Kalifornian yliopistossa Los Angelesissa, on kuitenkin eri mieltä ja sanoo:

"Mielestäni se vaatii paljon näiltä lapsilta. Se asettaa heidät suuntaan, jolla on monia lääketieteellisiä ja kirurgisia seurauksia."

Vilainin mukaan sallimalla lasten omaksua ​vastakkaisen sukupuolen vaatetus ja kampaukset heidät pakotetaan identifioitumaan vastakkaiseksi sukupuoleksi ja tämä vaikuttaa päätökseen määrätä enemmän häiritseviä lääketieteellisiä hoitoja ja leikkauksia.

"Jos lapsille tyrkytetään tällaista uskomusta, tulee olemaan paljon vaikeampi saada heitä irti tästä luulosta, koska jokainen on hyväksynyt sen hyvin varhaisessa vaiheessa", Vilain toteaa ja viittaa lukuisiin tutkimuksiin, jotka ovat osoittaneet vähintään 80 prosenttia transsukupuoliseksi itsensä uskovista yksilöistä olevan lopulta hyvin tyytyväisiä biologiseen sukupuoleensa.

Hän arvelee tulevina vuosina olevan huomattava määrä sellaisia lapsia, joiden lopputulosta ei täysin tunneta.

Kasvava määrä lastenlääkäreitä, mielenterveysalan ammattilaisia ​​ja homo-oikeusaktivisteja varoittavat itse asiassa jo amerikkalaisia ​​vanhempia transseksuaalimyönteisen genderideologian vaaroista, jossa vanhemmat painostetaan tyrkyttämään riskialttiita ja vaarallisia hoitoja lapsilleen.

"Transgender-ideologia ei tartuta vain meidän lakejamme, vaan se myös tunkeutuu kaikkein viattomimpien joukkoomme - lapsiin ja ammatillisen lääketieteellisen yhteisön ilmeisen kasvavalla poliittisella tuella", kirjoittaa lastenlääkäri ja tutkija Michelle Cretella, American College of Pediatricians -yhdistyksen puheenjohtaja.

Michelle Cretella on voimakkaasti arvostellut instituutioita, jotka edistävät sukupuolen vaihtamisen oikeaksi vakuuttamista ja vahvistamista. Hänen mukaansa siinä osallistutaan lasten hyväksikäyttöön, joka voi aiheuttaa lapsille peruuttamattomia psykologisia vaurioita.

Cretellan mielestä "murrosikä ei ole sairaus, joka pitää pysäyttää":

"80-95 prosenttia esimurrosiässä olevista sukupuolidysforisista lapsista, jotka tuskailevat biologisen sukupuolensa kanssa, kasvavat lopulta yli ahdingostaan ja hyväksyvät biologisen sukupuolensa olemassaolon ja saavuttavat emotionaalisen hyvinvoinnin myöhäisessä nuoruusiässä ohitettuaan luontaisesti murrosiän."

Cretella sanoo lääketieteellisen yksimielisyyden olevan murskattu, mitä tulee sukupuoli-identiteetin luonteeseen. Hänen mukaansa asiantuntijoita myös pelottaa kyseenalaistaa väitettä, että jotkut lapset voivat ja heidän jopa kannattaisi kokeilla muuttaa sukupuoltaan.

Hän huomauttaa Pediatric Endocrine Societyn olleen mukana tukemassa uusia ohjeistuksia ja American Academy of Pediatricsin kannattaneen suuntausta "hyväksymällä sukupuolen vaihtamisen uutena normaalina lähestymistapana", vaikka ne perustuvat rajallisiin todisteisiin vailla tieteellistä pohjaa.

Cretellan järjestö pitää genderideologiaa vahingollisena lapsille. Transsukupuoliset lapset ovat henkisesti sekaisin ja vaarassa mielenterveyden häiriöille ja edistämällä sukupuolen vaihtamista Obaman hallinto oli osasyyllinen peittäessään lasten vakavia mielenterveysongelmia.

Järjestö toteaa:

"Jokaisella on syntyessään biologinen sukupuoli. Gender, tietoisuus ja tunne itsestään miehenä tai naisena, on sosiologinen ja psykologinen käsite, ei objektiivinen, biologinen.

Henkilön usko siihen, että hän on jotain, jota hän ei ole, on parhaimmillaankin merkki sekavasta ajattelusta. Kun muuten terve biologinen poika uskoo olevansa tyttö, tai muutoin terve biologinen tyttö uskoo olevansa poika, on kysymyksessä objektiivinen, psykologinen ongelma, joka ei ole kehossa, vaan mielessä ja sitä on käsiteltävä sellaisena."

Nämä lapset kärsivät sukupuolidysforiasta. Sukupuolidysforia (GD), joka on aiemmin nimetty sukupuoli-identiteetin häiriöksi (GID), on tunnistettu henkiseksi häiriöksi American Psychiatric Associationin diagnostiikka- ja tilastollisen käsikirjan viimeisimmässä versiossa (DSM-V).

DSM-V: n mukaan jopa 98 prosenttia pojista ja 88 prosenttia tytöistä, jotka ovat sukupuolestaan epävarmoja, lopulta hyväksyvät biologisen sukupuolensa murrosiän jälkeen. Lasten ehdollistaminen uskomaan, että elinikäinen vastakkaisen sukupuolen kemiallinen ja kirurginen jäljittely on normaalia ja terveellistä, on lasten hyväksikäyttöä.

Samoin Nuorten Transkriittiset ammattilaiset - organisaatio sanoo olevan vaarallista vahvistaa transnuorten käsityksiä tarjoamalla heille hormoni- ja kirurgisia hoitoja, joilla muutetaan heidän ruumiinsa.

Järjestö koostuu psykologeista, sosiaalityöntekijöistä, lääkäreistä ja asiantuntijoista.

Heidän verkkosivuillaan todetaan näin:

"Huolenaiheemme liittyvät lasten ja nuorten lääketieteelliseen sukupuolenvaihtamiseen. Tarpeettomat leikkaukset ja / tai hormonaaliset hoidot, jotka eivät ole osoittautuneet turvallisiksi pitkällä aikavälillä, ovat merkittäviä riskejä nuorille."

Lisäksi:

"Politiikat, jotka kannustavat - joko suoraan tai epäsuorasti - sellaisia nuorten lääketieteellisiä hoitoja, joiden riskejä ja hyötyjä nuoret eivät pysty arvioimaan, ovat mielestämme erittäin epäilyttäviä."

Asiantuntijat pitävät "hälyttävänä", että nykyään vallitseva transsukupuolisuus nähdään trendikkäänä ja sen vuoksi monet nuoret ovat päättäneet ryhtyä vastakkaiseksi sukupuoleksi yksinkertaisesti esimerkiksi sosiaalisen median sivustoja "ahmimalla". He kuvaavat transsukupuoliaktivistien prosessin olevan tällaisten nuorten "rekrytoimista kulttiinsa".

"On näyttöä siitä, että alttiita nuoria aktiivisesti rekrytoidaan ja koulutetaan tällaisilla sivustoilla uskomaan, että he ovat transsukupuolisia", asiantuntijat sanovat.

Asiantuntijoiden mukaan radikaalien ajamaa "sukupuolenvaihtamispolitiikkaa" vääristellään nuorten "tasa-arvon" edistämisenä.

Hands Across the Aisle Women’s Coalition -ryhmä on muodostettu "progressiivisista ja konservatiivisista naisista, jotka haastavat käsitystä siitä, että gender on sama kuin sukupuoli". Sivuston mukaan he ovat radikaaleja feministejä, lesboja, kristittyjä ja konservatiiveja, jotka vastustavat "transsukupuoliagendaa" ja tuovat esiin ideologisia erimielisyyksiä sukupuoli-identiteettilainsäädäntöä vastaan.

Ryhmän perustaja Kaeley Triller Haver on samaa mieltä lastenlääkäri Cretellan kanssa lasten hyväksikäytöstä. Lasten hyväksikäyttö ilmenee hänen mukaansa nimenomaan sallimalla sukupuolestaan hämmentyneiden tai sukupuolidysforisten lasten käydä läpi hormonihoitoja.

Haver kertoo:

"Ensinnäkin, näitä puberteettia estäviä aineita tai sukupuolihormoneja ei ole tutkittu tarpeeksi laajasti tai osoitettu joko turvallisiksi tai tehokkaiksi käyttää.

Lupron, joka on yksi tärkeimmistä murrosiänestäjistä tässä yhteydessä, on yhdistetty nuorten aikuisten hauraisiin luihin, ahdistuneisuuteen, lisääntyneisiin itsemurha-ajatuksiiin ja mielialahäiriöihin, päänsärkyihin ja jopa kohtauksiin. Lupronin osalta FDA: lle on jätetty yli 20 000 valitusta sen haitallisista vaikutuksista.

"Mutta nyt aiomme aloittaa sen pistämisen lapsille (joista suurin osa ylittää dysforiansa ilman lääkettä) tietämättä edes, että se on turvallista aikuisille? Ja me kutsumme tätä edistykseksi ja myötätunnoksi? Se on puoskarointia ja sitä ohjaavat dollarit, ei dysforia."

Haver lisää, että lapsista tehdään pysyvästi steriilejä antamalla "murrosiänestäjien sekoituksia yhdistettynä vastakkaisen sukupuolen hormoneihin".

"16-vuotias ei voi saada edes korvan lävistyksiä ilman vanhempien suostumusta, mutta hän on riittävän vanha päättämään haluaako hän vai ei pysyvästi silpoa täysin terveitä elimiään?"


 

Tytti Salenius la 23.09. 21:21

Pääuutiset

blogit

Jukka Hankamäki

Soteen ja saveen

su 18.10. 22:08

Professorin Ajatuksia

Sananvapaus ja fasistinen ideologia

su 18.10. 22:06

Mikko Paunio

Rudy Giulianin paljastukset vasta raapaisseet pintaa - Kaikkien aikojen poliittinen skandaali

su 18.10. 22:05

Henna Kajava

Kirja Jussi Halla-ahosta ja konservatismin moninaisuus

pe 16.10. 01:14

Olli Pusa

Maskigate

su 11.10. 13:54

videot