Onko Jyväskylän yliopistossa meneillään monitahoinen kampanja pedofilian laillistamiseksi?

Punavihreiden seksuaaliradikaalien poliittinen kampanja - avoin hyökkäys todellista akateemista sananvapautta vastaan

Kotimaa ma 13.08.2018 23:39
Jyväskylän yliopiston campus aluetta. kuva: Youtube-video

Teologian tohtori, dogmatiikan dosentti ja Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja Juha Ahvio kysyy Oikean Median tuoreessa artikkelissaan "Onko meneillään kampanja pedofilian laillistamiseksi?" ja viittaa sillä Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen professori Tapio Puolimatkan 27.7.2018 Oikeassa Mediassa Vieraskynä -kirjoituksena julkaistuun ”Kampanja pedofilian laillistamiseksi” -artikkeliin, joka nostatti laajan kohun ja lähes somevihapuhemyrskykampanjan Tapio Puolimatkaa vastaan.

Kirjoituksessaan Puolimatka nosti akateemisen uskottavasti esille sen, kuinka joukko tutkijoita on esittänyt, että mielikuvat seksuaalisen suuntautumisen synnynnäisyydestä ja muuttumattomuudesta luovat perustan ja salakavalan tien "tällä hetkellä vielä tuomittavalle pedofilialle" laajentaa mahdollisesti lapsiin kohdistuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä ja siten johtaa se pedofiilien seksuaalioikeuksien puolustamiseen ja hyväksymiseen.

On nimenomaan huomattava, että Puolimatka peräänkuulutti lasten suojaikärajoja ja lasten seksuaalista koskemattomuutta ja viattomuutta.

Jyväskylän yliopiston sanoutuminen irti Puolimatkan "homovastaisesta" kirjoituksesta twiittamalla, että "kirjoitus ei edusta yliopiston arvoja, eikä linjaa" ja yliopiston uhkaukset ryhtyä "konkreettisiin toimenpiteisiin" sekä ottaa professori Puolimatkan opetusmateriaalit tarkastelun kohteeksi, osoittavat yksiselitteisen selvästi Puolimatkan osuneen äärimmäisen oikeaan aikaan ja arkaan kohtaan pohtimaan artikkelissaan sitä, mihin esimerkiksi uuden avioliittolain tuoma muutosprosessi tuleekaan vielä johtamaan.

Puolimatka aivan syystä voi ihmetellä, että Jyväskylän ylipiston rehtori Hämäläinen on ilmoittanut ryhtyvänsä toimenpiteisiin kuulematta häntä ensin. Rehtori ei selvästi ymmärrä homofobian käsitettä eikä ollut lukenut Puolimatkan kirjoitusta, ennen kuin hätäisesti menee julkisesti irtisanoutumaan "homovastaiseksi syytetystä mielipidekirjoituksesta" ja näin sokeasti myötäilee Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan JYY:n esittämiä vääristeltyjä syytöksiä.

Puolimatka on jättänyt Jyväskylän yliopiston hallitukselle hallintokantelun rehtorin toiminnasta. Puolimatkan mukaan JYY, rehtori tai avustajat eivät olleet häneen yhteydessä ennen annettuja lausuntoja. Puolimatkan mielestä kuuleminen puolitoista viikkoa jälkikäteen ei korjaa tilannetta, koska yliopisto on jo julkisesti sanoutunut irti kirjoituksesta.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Puolimatkan tieteellistä kunniaa on vahingoitettu, hänen ajattelunvapauttaan on sensuroitu ja sananvapautta vastaan on ärhäkkäästi hyökätty "kampanjoimalla".

Keväällä 2014 Puolimatka kirjoitti tasa-arvoista avioliittoa vastustavan asiantuntijalausunnon eduskunnan lakivaliokunnalle, jonka seurauksena hänen tieteellisestä etiikastaan ja lähteiden käytöstään käynnistettiin sisäinen selvitys Jyväskylän yliopistolla.

Tällä kertaa Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY huiputti yliopiston rehtoria 6-0 ja Suomen punavihreä toimittajakunta toistaa hysteerisesti valheellista syytöstä, että Puolimatka olisi Oikeassa Mediassa julkaistussa artikkelissaan rinnastanut homoseksuaalisuuden ja pedofilian.

Mukana Tapio Puolimatkan-vastaista noitavainoa masinoimassa on Facebookissa oleva viharyhmä, joka avoimesti pilkkaa perustuslain turvaamaa sananvapautta ilmoittamalla, että "ette te tästä sananvapauskeissiä saa aikaiseksi, voi voi".

Kirkko ja Kaupunki -lehti esitti oman punaviherradikaalin mielipiteensä Puolimatkasta ja nimitti hänen artikkeliaan "pelottelukirjoitukseksi". Kunnianloukkauksen tunnusmerkit täyttävässä K&K:n Samuli Suonpään "blogielmassa" Puolimatkaa arvosteltiin ylimielisesti muun muassa niin, että Puolimatkan kirjoitus ei ole tiedettä, vaan epätieteellinen ja epä-älyllinen, homovastainen mielipide, kiistakirjoitus:

"Sen vain oli allekirjoittanut Jyväskylän yliopiston professori. Jos sama kirjoitus olisi julkaistu mielipideosastolla nimimerkillä 'Tapsu 65 v.', kenellekään ei tulisi mieleenkään vaatia kirjoitukselle tieteellistä kritiikkiä."

Kirkko ja Kaupunki -lehden mielestä Puolimatkaa vastaan ei tarvitse argumentoida, koska sillä onko Puolimatka oikeassa, ei ole mitään merkitystä. Kyse on mielipiteestä.

Yle sen sijaan on jo pitkän aikaa levittänyt punaista mattoa pedofiileille ja silittänyt myötäkarvaan sairaan vääristynyttä ja kieroutunutta pedofiilistä perversiota ja pyrkinyt normalisoimaan sitä esittämällä erilaisia uhriutuvia ja tunteisiin vetoavia dokkareita ja reportaaseja, kuten "Tuhansien pedofiilien maa" ja "Olen pedofiili, en hyväksikäyttäjä".

Nyt meneillään olevassa Tapio Puolimatkan sättimisessä on teologian tohtori Juha Ahvion mukaan kyseessä paitsi punavihreiden seksuaaliradikaalien poliittinen kampanja professori Puolimatkan henkilöä vastaan, niin myös avoin hyökkäys todellista akateemista sananvapautta vastaan.

Juha Ahvio painottaa tuoreessa blogissaan Oikeassa Mediassa, ettei Puolimatka vertaa artikkelissaan homoja lainkaan pedofiileihin eikä hän siten näe perusteita syyttää Puolimatkaa homofobiseksi "somesyytöksistä ja Jyväskylän yliopiston rehtori, Keijo Hämäläisen esittämistä julkisista kannanotoista huolimatta".

"Tämä tosiasia selviää jokaiselle, joka lukee Puolimatkan artikkelin ja sen perustana olevat akateemistutkimukselliset lähdeviitteet", Ahvio korostaa.

Kuten Juha Ahvio toteaa:

"Puolimatka ei artikkelissaan käytännössä lainkaan käsittele eikä kommentoi homoseksuaalisuutta, vaan pedofiliaa ja sitä tosiasiaa, että tämän päivän psykiatrian, psykologian ja seksologian piirissä pedofilia yhä enenevässä määrin halutaan tulkita omintakeisena ja muuttumattoman luonteisena seksuaalisen suuntautumisen muotona."

Teologian tohtori ja dogmatiikan dosentti Ahvio pitää Tapio Puolimatkan artikkelia ajantasaisesti dokumentoituna ja toteaa Puolimatkan dokumentoineen viittein sen, mitä jotkut asiantuntijat ja tutkijat ovat esittäneet: nykyisin laajalti kannatetut uskomukset seksuaalisen orientaation synnynnäisestä muuttumattomuudesta sekä lapsesta seksuaalista nautintoa etsivänä ja tarvitsevana seksuaalioikeuksien subjektina luovat perustan myös pedofiilien seksuaalioikeudet laillistamaan pyrkivän kampanjan onnistumiselle.

Ahvio ei näe professori Puolimatkan esittävän minkäänlaista salaliittoteoriaa eikä epätodellisia uhkakuvia.

"Pedofilian laillistamiseksi on eri puolilla maailmaa meneillään monitahoinen kampanja, joka on saanut vahvaa tuulta purjeisiinsa etenkin niistä viimeaikaisista juridisista muutoksista, joita länsimaissa on tehty radikaalin seksologian ja gender-ideologian kyllästämässä akateemisessa ja populaarissa asenneilmastossa", Ahvio kirjoittaa.

Niinpä nykyisessä gender-ideologian ja siihen nojaavan ihmisoikeuslainsäädännön ja seksuaalikasvatuksen ilmapiirissä on Ahvion näkemyksen mukaan "hyvinkin luontevaa ajatella", että lähitulevaisuudessa tulee juridisestikin vahvistumaan näkemyskokonaisuus, jonka mukaan pedofilia ei ole mielen sairaus, vaan pedofiliassa on kysymys omintakeisesta synnynnäisestä ja ei-muutettavissa olevasta seksuaalisesta suuntautumisesta.

Dosentti Ahvio varoittaakin, että mitä enemmän käsitys pedofilian "hyvästä ja rakkaudellisesta muodosta" voittaa akateemista ja populaarimielikuvallista alaa, sitä suuremmaksi kasvaa paine nähdä pedofilian kriminalisointi mielivaltaiseksi syrjinnäksi ja ihmisoikeusrikkomukseksi, koska jo nykyistenkään lakien mukaan ketään ei saa syrjiä seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

Ahvion mielestä Puolimatkan kirjoittamassa akateemisessa pohdinnassa lähdeviitteineen ei pitäisi olla mitään erikoista, koska kerrotun kaltainen kehityskulku on jo tapahtunut tosiasia Suomessakin.

Sukupuolineutraali avioliittolaki astui voimaan maaliskuussa 2017.

"Muun muassa uuteen äitiyslakiin vuonna 2017 johtanut gender-ideologinen kampanja aloitettiin välittömästi sen jälkeen, kun niin sanottu tasa-arvoinen eli sukupuolineutraali avioliittolaki oli vuonna 2014 hyväksytty eduskunnassa", Ahvio perustelee.

Ahvio muistuttaa, että gender-ideologisen kampanjan aloittivat samat seksuaalivallankumoukselliset toimijat kuin sukupuolineutraalin avioliittolakikampanjankin:

"Samalla gender-ideologian vaatimusten mukaiset käsitykset niin sanotusta kolmannesta sukupuolesta, sukupuolen moneudesta ja näkemys sukupuolesta sosiaalisena konstruktiona ja tunne- ja kokemusperustaisena on käytännössä otettu virallisesti esimerkiksi koulujemme opetussuunnitelmiin ja pakolliseen seksuaalikasvatukseen kouluissa ja päiväkodeissa."

Ahvio kehottaa muistamaan, että laki on vain sanoja paperilla.

"Se ja se oli rikos aina siihen ja siihen vuoteen asti, kunnes asenteet ja tunteet muuttuivat, jonka jälkeen myös juridisia sanamuotoja muutettiin, jolloin rikos ei enää ollutkaan rikos. Eli se, että vielä tänään pedofilia on määritelty rikokseksi ei mitenkään takaa, etteikö tämä määritelmä voisi nopeastikin muuttua huomenna niin sanotusti rakkaudellisen pedofiilisen seksuaalisen orientaation osalta."

Alfa-tv:n 8. elokuuta nauhoitetussa Alfastudiossa pohdittiin, onko tieteellinen tutkimus, opetus ja näitä koskeva sananvapaus vaarassa yliopistoissamme.

Vieraina olivat Oikeaan Mediaan "kohuartikkelin" kirjoittanut professori Tapio Puolimatka, sekä dosentti Arto Luukkanen ja valtiotieteiden maisteri Petteri Hiienkoski. Lisäksi kommentit saatiin kansanedustaja-lääkäri (kd.)Päivi Räsäseltä.

Puolimatkan Alfastudiossa esittämän näkemyksen mukaan ongelmallisin vaikutus uuden avioliittolain myötä tulee suhteessa seksuaalikasvatukseen - mikäli sitä peilataan tähän pedofilia-kysymykseen.

Seksuaalikasvatukseen on jo siirtynyt sellainen näkemys, että nuorille esitetään kaikki seksuaalisen käyttäytymisen muodot samanarvoisina.

"Se herättelee lapsissa sellaista seksuaalisuutta, jota ei tarvitsisi ollenkaan herätellä, vaan säilyttää lapsen oikeus seksuaaliseen viattomuuteen. Tasa-arvon nimissä lapsille syötetty tietynlainen relativistinen seksuaaliajattelu luo edellytyksiä ja altistaa lapsia ja voidaan käyttää argumenttina ikärajojen alentamiseen", Puolimatka totesi.

Päivi Räsänen kommentoi Alfastudiolle, että uuden avioliittolain keskustelun myötä on alkanut vakiintua yhteiskuntaan sellainen näkemys, että seksuaaliset poikkeavuudet ovat synnynnäisiä ja muuttumattomia. Tämä voi johtaa Räsäsen mukaan siihen, että myös pedofiliaa ja myös mahdollisia muita seksuaalisia poikkeavuuksia aletaan pitää synnynnäisinä ja muuttumattomina.

"Käsitys ja opetus siitä, että millä tavalla lapsen seksuaalinen kehitys tapahtuu ja pieniinkin lapsiin jo päiväkoti-iästä lähtien kohdistuva seksuaalikasvatus eli jos lapsi seksualisoidaan liian varhain ja annetaan ymmärtää, että lapsella seksuaalinen herääminen olisi jotenkin luonnollista ja että hänellä voisi olla seksuaalisia tarpeita, niin sehän on pedofiilisen ajattelun kannalta hyvin otollinen lähtökohta", Räsänen huomautti ja korosti suomalaisen yhteiskunnan olevan erittäin vakavassa tilanteessa.

Entinen sisäministeri , kristillisdemokraattien entinen puheenjohtaja, kansanedustaja (kd.)Päivi Räsänen on puolustanut rohkeasti Puolimatkaa ja jätti 7. elokuuta hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen Jyväskylän yliopiston professorin Tapio Puolimatkan kohtelusta ja siitä, kuinka hallitus aikoo turvata tieteellisen tutkimuksen vapauden ja korkeimman opetuksen ja tutkimuksen sananvapauden.

Jyväskylän yliopiston pyrkimykset vaimentaa näkökulmien välistä keskustelua ovat erittäin haitallisia koko yliopistoyhteisölle ja näkökulmien vaimentaminen loukkaa sananvapautta, jonka perustuslakimme turvaa, Räsänen kirjoittaa kirjallisessa kysymyksessään.

Räsäsen mielestä Puolimatka kuvaa prosessia pedofilian hyväksymisestä sen laillistamiseen "hyvin johdonmukaisesti".

"On merkillistä, kuinka voimakkaan reaktion professorin julkaisu on herättänyt. Ihmettelen syvästi sitä, mikä pedofiliasta varoittamisessa on vastoin yliopiston arvoja", Päivi Räsänen toteaa.

Päivi Räsänen kertoi Alfastudiolle odottavansa vastausta kirjalliseen kysymykseensä vaaditun kolmen viikon sisällä ja siihen vastataan opetusministeriöstä käsin. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen tulee tämän vastauksen allekirjoittamaan.

Räsänen uskoo, että nyt opetusministeriössä joudutaan todella pohtimaan akateemisen tieteellisen vapauden ja sananvapauden arvoa ja sitä, että millä tavalla se turvataan sekä Jyväskylän yliopistossa väkisinkin vähän vakavammin suhtaudutaan tähän kysymykseen.

"Pidän hyvin huolestuttavana sitä, että jos seksuaalisiin vähemmistöihin liittyvät kysymykset ovat sellaisia, että niistä on ikään kuin vain yksi ainoa oikea mielipide olemassa ja minkäänlaista kriittistä keskustelua asiasta ei saisi käydä. Se on vastoin sananvapautta ja tieteellisen keskustelun vapautta", Räsänen täsmensi.

Puolimatkan mukaan on "moraalinen järkyttävä tosiasia", että me ei saataisi puolustaa kaikkein avuttomimpia ja hauraimpia yhteiskunnan jäseniä tämmöiseltä raa'alta väkivallalta ja hän arvioi tulossa olevaa kuulemistaan todeten Alfastudion lopussa näin:

"Onko lapsilla oikeus seksuaaliseen viattomuuteen, onko meillä oikeus puolustaa lapsia. Jos Jyväskylän yliopisto asettuu lasten rääkkääjien puolelle, niin se on aika katastrofi."


 

Tytti Salenius ma 13.08. 23:39

Pääuutiset

blogit

Petteri Hiienkoski

Jos Venäjän vastainen sotapolitiikka ei olekaan menestys?

su 19.03. 01:43

Mikko Paunio

Olin Life Siten päätoimittajan John Henry Westenin ja Frank Wrightin podcast-haastattelussa

to 16.03. 19:33

Tapio Puolimatka

Eduskuntavaalit 2023 ovat vaalit perheiden tulevaisuudesta

su 12.03. 05:13

Olli Pusa

Eläkkeet ja hallitusohjelma?

pe 10.03. 19:05

Heikki Porkka

Kokoomus - turvallisuuden vai turvattomuuden edistäjä Suomessa?

to 09.03. 11:31

videot