EU jahtaa Orbania: "tarkoituksellista nimeämistä ja häpäisemistä"

Orb n: "Olemme suojelleet Unkaria ja Eurooppaa. Ensimmäistä kertaa Euroopan unionin historiassa, näemme ryhmän, joka tuomitsee omat rajavartijansa"

Ulkomaat ke 12.09.2018 22:40
Victor Orban

Euroopan parlamentti kannattaa kurinpitotoimien aloittamista Unkaria vastaan.

Euroopan parlamentti syyttää Unkaria EU:n perusarvojen ja oikeusvaltioperiaatteen rikkomisesta ja perustelee poliittista hyökkäystään päätöslauselmaesityksellä, niin kutsutulla Sargentini -raportilla, jonka on kirjoittanut europarlamentissa Hollannin vihreitä edustava Judith Sargentini.

Esityksen läpimenosta luvuin 448-197 EU:n parlamentin äänestyksessä kertoi Yle.

Yle väittää, että Unkarin yleisradioyhtiöstä ollaan tekemässä "hallituksen äänitorvi", tuomareita pakotetaan eläkkeelle ja ne korvataan hallituksen suosikeilla. Niin ikään Unkarin viranomaisten uskotellaan suhtautuvan väkivaltaisesti rajalla oleviin turvapaikanhakijoihin. Mikä on erityisesti huomattava: EU:ta hiertää se tosiasia, että Unkari ei suostu osallistumaan turvapaikanhakijoiden jakamiseen EU:n jäsenmaiden kesken.

Lisäksi Helsingin Sanomia vaivaa se, että Unkari on säätänyt Stop Soros -lain, joka rankaisee laittoman maahanmuuton tueksi tehtävää toimintaa ja on ensiarvoisen tärkeä Unkarin kristillisen kulttuurin säilymiseksi.

Kysymyksessä on lakipaketti, joka takaa Unkarin suvereniteetin ja turvallisuuden.

Hollantilaisen vihreiden edustajan, Sargentinin alullepanemassa ja laatimassa päätöslauselmaesityksessä ilmaistaan myös nimellisesti huolestuneisuutta korruptiosta, tekopyhää ahdistusta vähemmistöjen ja siirtolaisten oikeuksista sekä ilmaisun-, uskonnon- ja akateemisen vapauden kaventumisesta.

Unkarille vaaditaan rangaistuksia ja Euroopan parlamentin keskiviikkoinen äänestys pohjautui Sargentinin esityksessä oleviin vaatimuksiin, että EU käynnistää Unkaria vastaan rangaistusmenettelyn eli aikooko se jatkaa niin sanottua 7 artiklan mukaista prosessia, joka voisi teoreettisesti johtaa jopa siihen, että Unkari menettää äänioikeutensa EU:ssa, mikäli prosessi etenee loppuun saakka.

Euroopan komissio, EU:n toimeenpaneva johtoelin, on soveltanut seitsemättä artiklaa jo viime joulukuussa Puolaa vastaan katsottuaan, että maata johtava kansallisoikeistolainen Laki ja oikeus -puolue on riistänyt oikeuslaitoksen riippumattomuuden.

Unkarista tuli nyt toinen EU:n jäsenvaltio, jota poliittisella noitavainolla - niin sanotun artikla 7 –menettelyn avulla - yritetään pistää ruotuun. 448:n euroedustajan antamalla äänellä jäsenmaita patistetaan nyt tutkimaan, loukkaako Unkari ensinkään EU:n perusarvoja.

Mitä ovat EU:n perusarvot ja millainen maa niitä rikkoo? Sellainen maa, josta poliittisesti korrekti EU ei pidä poliittisista syistä?

EU-suhteista vastaava Unkarin valtiosihteeri Judit Varga ottaa kantaa Politicon artikkelissaan Unkarin pääministeri Viktor Orbánia ja hänen hallitustaan vastaan esitettyihin syytöksiin "oikeusvaltioperiaatteen vaarantamisesta".

Lainsäätäjiä pyydettiin perustamaan äänestyspäätöksensä tähän Sargentinin "parlamentaarisen selvitykseen" ja Varga varoittaa sen olevan "harhaanjohtava ja täynnä tosiasiallisia virheitä".

Vargan mukaan Sargentinin päätöslauselmaesitys perustuu liberaaliin fundamentalismiin ja henkilön taktiseen nimeämiseen ja häpäisemiseen sekä että siinä sivuutetaan unkarilaisten äänestäjien tahto.

"Mietintö on liberaalin puolueellisuuden tulos nykyaikaista eurooppalaista konservatismia, kansallista suvereniteettia, keskeisiä kristillis-demokraattisia arvoja, Euroopan perustajajäsenten poliittisia juuria ja yksinkertaisesti tosiasioihin perustuvaa objektiivista vuoropuhelua vastaan", Varga kirjoittaa Politicon artikkelissaan.

Hän muistuttaa, että useat mietinnön aiheista on jo käsitelty asianomaisissa toimielimissä; muut ovat edelleen vireillä olevia menettelyjä - erityisesti ne, jotka vetoavat Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen päätöksiin.

"Osa arvostelusta ei kuulu lainkaan EU:n toimivaltaan tai ne ovat kerta kaikkiaan virheellisiä", hän huomauttaa.

Syytöksistä huolimatta Unkari on osoittanut sitoutuneensa suojelemaan esimerkiksi romaniväestöään ja tarjonnut heille julkisia työllisyysmahdollisuuksia. Viktor Orbánin hallitus oli myös ensimmäinen, joka lähetti romaninaisen Euroopan parlamenttiin.

Lisäksi sillä on aina ollut nollatoleranssipolitiikka antisemitismille. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu totesi vieraillessaan Unkarissa heinäkuussa vuonna 2017, että "Unkari on valtioiden eturintamassa, jotka vastustavat juutalaisvastaista politiikkaa".

Varga kertoo, että "ennen kaikkea" tutkimusta koskeva menettely ei ollut avoin eikä oikeudenmukainen - toisekseen Unkarille ei annettu lupaa tosiasioihin perustuvaan palautteeseen. Euroopan parlamentin hollantilaisen jäsenen Judith Sargentinin "olisi pitänyt ainakin yrittää astua ulos omasta ideologisesta kaikukammiostaan", Varga korostaa.

"Sen sijaan hän piti tapaamisia suljettujen ovien takana, rajoitti kokouksien pituutta hallituksen edustajien kanssa ja kieltäytyi informoimasta Unkarin viranomaisia syytöksistä", Varga sanoo.

Lisäksi "mietinnössään" Sargentini viittaa jatkuvasti samaan pieneen joukkoon ulkomaisia ​​kansalaisjärjestöjä jättäen täysin huomiotta yli 60 000 Unkarissa toimivaa kansalaisjärjestöä.

Varga näkee Euroopan parlamentin ryhtyneen tämän seurauksena poliittiseen ajojahtiin, josta puuttuu terve järki, ja joka tuo esiin toimielimen kyvyttömyyden vastata monimutkaisiin kysymyksiin.

Unkarista on tullut "ongelma" siitä yksinkertaisesta syystä, että jotkut sen kansallisista politiikoista toimivat vastoin "EU:n vakiintunutta valtavirtalogiikkaa".

EU-suhteista vastaavan Unkarin valtiosihteerin mukaan on tärkeää muistaa, että hallitusten politiikat perustuvat edustukselliseen valtaan, joka on saavutettu vapailla ja oikeudenmukaisilla vaaleilla.

"Unkarin hallitus kunnioittaa äänestäjiensä tahtoa", Varga painottaa.

Sitä vastoin raportissa ei kylläkään noudateta demokraattisia periaatteita. Sargentini ja hänen toverinsa suunnittelevat ja luovat politiikkaa ylhäältä alas -menetelmällä, joka ei ole puolueeton, Varga lisää.

"Euroopassa on demokratiavajaus. Äskettäisten vaalien tulokset koko EU:ssa ovat tehneet tämän selväksi. Kansalaiset haluavat enemmän kansalaisläheistä Eurooppaa. He haluavat voimakkaiden kansakuntien vahvan Euroopan", Varga täsmentää.

Eurooppalainen politiikka ei ole hänen mukaansa enää "hyväuskoisen yksiväristä". Euroopan ja sen kansalaisten "todellisia värejä" ei edusta enää vasemmistoliberaali sateenkaariliitto, joka hallitsi EU:n politiikkaa viimeiset kaksi vuosikymmentä.

Unkarin kristillisdemokraattinen hallitus on kuunnellut äänestäjäkuntaansa.

"Edustamme demokratiaa, oikeusvaltiota ja ajatuksenvapautta - todellista demokratiaa, emmekä harhakuvien demokratiaa", hän tarkentaa.

Varga arvelee, että poliittisesti motivoituneet hyökkäykset ja muille EU-johtajille luennoiminen tulevat jakamaan EU:n. Unkarin tuomitseminen Sargentinin "mietiskelyjen pohjalta" johtaa Euroopan parlamentin vaaralliselle tielle, kaltevalle pinnalle ja EU:lla on Vargan mielestä tasan kaksi vaihtoehtoa:

"Polarisoida entisestään blokki ja heikentää omia toimielimiämme tai pyrkiä unioniin, joka vilpittömästi omaksuu moninaisuuden ja antaa maille mahdollisuuden harjoittaa omia laillisia lähestymistapojaan."

Unkarin ulko- ja kauppaministeri Péter Szijjártó totesi maanantaina, että Sargentinin raportti on epäreilu hyökkäys Unkaria vastaan - kostoyritys, koska Unkari suojelee rajojaan ja kieltäytyy ottamasta laittomia maahanmuuttajia. Hän sanoi tietävänsä, että nykyisessä Euroopan parlamentissa on monia, jotka häikäilemättä kannattavat laitonta maahanmuuttoa.

"On pöyristyttävää kuunnella järjettömyyksiä, joita hollantilainen vihreän puolueen Euroopan parlamentin jäsen Judith Sargentini on suoltanut nyt melkein 18 kuukautta - siitä lähtien kun hän alkoi laatia raporttiaan Unkarista", totesi puolestaan Unkarin hallituksen tiedottaja Zoltán Kovács BBC Radio 4:lle tiistaina.

Zoltán Kovácsin mukaan raportti on täysin puolueellinen ja poliittisesti motivoitunut, ja sitä valmisteli "äärivasemmistolainen poliittinen aktivisti, jota voidaan kuvata anarkistiksi ja vasemmistolaiseksi".

Suuri ongelma on hänen mielestään se, että tietyt poliittiset voimat Euroopan unionin sisäpuolella - mukaan luettuna Judith Sargentini "ja hänen äärivasemmistolaiset poliittiset näkemyksensä" - ovat käytännöllisesti katsoen johtamassa poliittiseen kampanjaan "eurooppalaisten arvojen nimissä" sellaista maata vastaan, josta he eivät pidä poliittisista syistä.

Unkarin pääministerin kansliapäällikkö Gergely Gulyasin mukaan Sargentinin raportilla "yritetään rangaista Unkaria" sen itsenäisestä ja suvereenista maahanmuuttopolitiikasta:

"Unkari suojelee Euroopan unionin ulkorajoja ja tekee selväksi, että kaikkien maiden kansalaisten on päätettävä, kenen kanssa he haluavat elää."

Gulyas muistutti, että Unkari oli ensimmäinen maa, joka osoitti, että maarajoja voidaan suojella, ja Italian sisäministeri Matteo Salvini haluaa nyt osoittaa, että merirajoja voidaan myös suojella.

Viikko sitten kaupalliselle Inforadiolle antamassaan haastattelussa Gulyas sanoi lisäksi, että joka kerta kun Unkari on Euroopan parlamentin asialistalla, kysymys on "hyökkäyksestä Unkaria vastaan". Hänestä "on oikein, että Unkaria edustetaan ja puolustetaan korkeimmalla mahdollisella tasolla", hän totesi viitaten pääministeri Viktor Orbánin tämänviikkoiseen osallistumiseen Euroopan parlamentin keskusteluun Sargentinin raportista.

Orbán puolustautui Euroopan parlamentin täysistunnossa tiistaina Unkarin oikeusvaltioperiaatetta koskevan Sargentinin raportista käydyn keskustelun aikana ennen keskiviikkoista äänestystä ja julisti Euroopan parlamentin jäsenille, että "te haluatte tuomita Unkarin, koska Unkarin kansa on päättänyt, että kotimaastamme ei tule maahanmuuttajamaata".

"Minä en hyväksy Euroopan parlamentin maahanmuuttomyönteisten voimien uhkauksia, kiristystä, panettelua ja epärehellisiä syytöksiä Unkaria ja unkarilaisia vastaan", hän totesi.

Keskiviikon äänestyksen odotettiin olevan tiukka. Yle väitti virheellisesti kaikkien suomalaisten meppien kannattavan kurinpitomenettelyn käynnistämistä eli äänestävänsä Unkaria ja Viktor Orbánia vastaan.

Helsingin Sanomat mainitsi erikseen kokoomusedustaja Petri Sarvamaan, jota Orbánin omaa kansaansa puolustava puhe "liki oksetti" sekä puhelimitse kommentoimaan saadun Sirpa Pietikäisen, jonka mukaan "tilanne ei keskustelemalla enää parane". Myös Henna Virkkusen "tiukka kanta" Unkaria vastaan ja hänen ohjeensa, että Orbánin "on tehtävä todellinen linjanmuutos", muistettiin siteerata.

"Raportin" läpimeno edellytti kahden kolmasosan enemmistöä parlamentissa eli vähintään 376 eli yli 50 prosenttia europarlamentin 750 jäsenestä. Avainasemassa arveltiin olevan parlamentin suurin ryhmä, keskustaoikeistolainen Euroopan kansanpuolue (EPP), johon Orbánin Fidesz-puoluekin kuuluu.

Orbánin mukaan Unkarin hallituksen päätökset ovat demokraattisesti valitun hallituksen päätöksiä, eikä EU:n tulisi puuttua niihin.

Orbán muistuttikin vastauspuheenvuorossaan tiistaina, että jokaisella kansalla ja jäsenvaltiolla on oikeus päättää siitä, miten järjestää elämänsä omassa maassaan.

Hän lisäsi painokkaasti: "Tulemme puolustamaan rajoja ja yksin päättämään, kenen kanssa haluamme asua. Olemme rakentaneet raja-aidan ja olemme pysäyttäneet satoja tuhansia laittomia maahanmuuttajia. Olemme suojelleet Unkaria ja Eurooppaa. Tänään, ensimmäistä kertaa Euroopan unionin historiassa, näemme ryhmän, joka tuomitsee omat rajavartijansa."

Orbán alleviivasi, että unkarilaiset valmistautuvat toukokuun vaaleihin, jolloin kansalaisilla on viimeinkin mahdollisuus päättää Euroopan tulevaisuudesta.

"Seison täällä nyt ja puolustan kotimaatani, koska unkarilaisille vapaus, demokratia, itsenäisyys ja Eurooppa ovat kunnia-asia", hän totesi ja jatkoi, että "siksi sanon, että edessänne oleva raportti on loukkaus Unkarin kunnialle ja unkarilaisille".

Orbán muistutti parlamenttia siitä, että Unkarin päätösten takana ovat äänestäjät parlamenttivaaleissa ja väänsi rautalangasta kaikille, että "luulette tietävänne Unkarin kansan tarpeet paremmin kuin unkarilaiset itse".

Orbánin näkemys raportista on se, että siinä ei osoiteta kunnioitusta unkarilaisille ja käytetään kaksoisstandardeja - se on vallan väärinkäyttöä, ylittää viranomaisen ja osaamisalueiden rajat ja että sen hyväksyntämenettely rikkoi EU:n perustamissopimusta.

"Meille Unkarissa demokratia ja vapaus eivät ole poliittisia, vaan moraalisia kysymyksiä. Pyritte nyt antamaan moraalisen tuomion ja leimaamaan maan ja kansan numeerisen enemmistön perusteella. Olette ottamassa vakavan vastuun, kun ensimmäistä kertaa Euroopan unionin historiassa haluatte jättää kansan päätöksenteon ulkopuolelle Euroopassa."

Lisäksi Orbánin mielestä Sargentini-raportin ovat kirjoittaneet henkilöt, jotka eivät edes tiedä keskeisiä tosiasioita:

"Mietinnössä myönnetään, että se ei lähettänyt valtuuskuntaa Unkariin, joten äänestätte ilman faktojen riittävää tarkastusta ja se sisältää 37 merkittävää virhettä."

Orbán painotti vielä, että tässä ei ole kysymys Unkarin hallituksen, vaan maan ja kansan tuomitsemisesta:

"Tuomitsette Unkarin, joka on ollut Euroopan kristillisten kansojen perheenjäsen tuhat vuotta."

Orban korosti, että vaikka Unkarilla ja EU:lla on ollut ja olisi edelleen erimielisyyksiä Euroopan "kristillisestä luonteesta", kansojen ja kansallisten kulttuurien roolista, perheen sisimmästä olemuksesta ja tehtävästä sekä "täysin vastakkaisista näkemyksistä" maahanmuutossa, nämä eroavaisuudet eivät kuitenkaan voi olla syy leimata ja kieltää yhdeltäkään maalta mahdollisuutta osallistua yhteiseen päätöksentekoon.

"Me emme koskaan käyttäisi niin alhaista keinoa, että vaientaisimme ne, jotka ovat eri mieltä kanssamme", Unkarin pääministeri Orbán kiteytti ajatuksensa EU:n poliittisesti puolueellisesta raportista viitaten Unkarin kansaa ja häntä vastaan kohdistettuihin syytöksiin, kurinpitotoimiin ja kiristykseen.


 

Tytti Salenius ke 12.09. 22:40

Pääuutiset

blogit

Heikki Porkka

Joko valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen lähtölaskenta on alkanut?

ti 14.07. 12:23

Pauli Vahtera

Suuri pudotus

su 12.07. 23:50

Timo Vihavainen

Hyperkorrektius

su 12.07. 23:46

Professorin Ajatuksia

Onko poliittisen korrektiuden arvo suurempi kuin tieteen

su 12.07. 23:44

Petteri Hiienkoski

"Unohdetun" ihmisoikeusjulistuksen ja "vihapuheen" kitkemisen vastakkaisuus

la 11.07. 19:59

videot