Tsekin entinen presidentti: "Euroopan parlamentti on pelkkä vitsi!"

"Euroopan unionin edut ylittävät yksittäisten valtioiden ja kansalaisten edut"

Ulkomaat to 03.01.2019 01:20
Jiri Payne

Tšekkiläinen Euroopan parlamentin ja Vapauden ja suoran demokratian Eurooppa -ryhmän (EFDD) jäsen Jiří Payne kirjoittaa Gatestone -instituutin artikkelissaan "Euroopan unioni: autoritaarinen elin, jolla on humanitaariset kasvot", että Euroopan unionin edut menevät aina yksittäisten valtioiden ja kansalaisten etujen edelle.

Lissabonin sopimus on laadittu korvaamaan vuoden 2005 perustuslakisopimus ja on vuonna 2007 Euroopan unionin 27 jäsenvaltion johtajien allekirjoittama.

Omien sanojensa mukaan sopimus "uudistaa Euroopan unionin toimintaa ... [se] määrittelee humanitaarinen avun komission yksinomaisena toimialana".

Se, mitä Lissabonin sopimus todella sai aikaan, oli Jiří Paynen mukaan kuitenkin autoritaarinen poliittinen järjestelmä, joka loukkaa ihmisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia.

Payne ottaa esimerkiksi sopimuksen 17. artiklan, jonka mukaan:

"Komissio ajaa unionin yleistä etua... Komissio hoitaa tehtäväänsä täysin riippumattomana... komission jäsenet eivät saa pyytää eivätkä ottaa ohjeita miltään hallitukselta tai muulta toimielimeltä, ryhmältä, virastolta tai yhteisöltä."

Sitten on 4. artikla, jossa todetaan:

"... Jäsenvaltioiden on helpotettava unionin tehtävien toteuttamista ja pidättäydyttävä kaikista toimenpiteistä, jotka voivat vaarantaa unionin tavoitteiden saavuttamisen."

Jiří Payne alleviivaa: "Toisin sanoen unionin edut ylittävät yksittäisten valtioiden ja kansalaisten edut. Tämä ei ole pelkkä olettamus."

Hän viittaa Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin avoimeen toteamukseen vuonna 2016:

"Liian monet poliitikot kuuntelevat yksinomaan heidän kansansa mielipidettä. Ja jos otat huomioon kansan näkemyksen, et ole edistämässä sitä, mikä pitäisi olla eurooppalaisten yhteinen mielipide ja kokea tarpeelliseksi ponnistella yhdessä. Meillä on liian paljon sivutoimisia eurooppalaisia."

Samana vuonna Ranskassa tuolloin talous- ja elinkeinoministerinä toiminut Emmanuel Macron antoi haastattelun Time -lehdelle, jossa hän varoitti Iso-Britannian tulevan Brexit-kansanäänestyksen voivan uhata hajottaa koko Euroopan Unioni käynnistämällä ketjureaktio koko Euroopassa:

"Voit yht'äkkiä saada joukon maita heräämään ja sanomaan: 'Haluan samaa kuin britit', joka on tosiasiallisesti muun Euroopan tuhoamista. Meidän ei pitäisi toistaa tilannetta, jossa yksi maa kaappaa muun Euroopan, koska he järjestävät kansanäänestyksen."

Jiří Paynen mielestä Macronin asenne näkyy Lissabonin sopimuksessa, jossa jäsenvaltioita painostetaan määräyksillä sen varmistamiseksi, että ne täyttävät Euroopan komission määrittelemät tehtävät.

Hän kehottaa huomioimaan, että perustamissopimuksessa sana "vastuu" viittaa 36 kerrasta vain kerran komission velvollisuuteen (vastuuseen) - joka on se, että se on elimenä "kokonaisuudessaan vastuussa Euroopan parlamentille".

"Muut 35 viittaavat jäsenvaltioiden velvoitteisiin", Jiří Payne summaa.

Demokraattisessa järjestelmässä, jossa vallitsee terve valtatasapaino, oppositio voi kyseenalaistaa tai korvata hallitsevan koalition. Juuri tämä EU:ssa puuttuu, koska Lissabonin sopimuksessa edellytetään, että Euroopan komission jäsenet valitaan heidän "eurooppalaisen sitoumuksensa" perusteella, Payne jatkaa.

"Tämä tarkoittaa itse asiassa sitä, että kenestäkään eri mieltä olevasta ei voi koskaan tulla komission jäsentä. Jotenkin karmivasti muistuttaa kommunismia", hän muistuttaa.

”Euroopan parlamentissa ei ole demokratiaa, se on vitsi!”

Näin sivaltaa Tšekin entinen presidentti Václav Klaus.

Unkarilainen kristillis-konservatiivinen Echo TV on haastatellut Václav Klausia Keski-Euroopan Visegrad-ryhmän ja Euroopan tulevaisuudesta.

Kysyttäessä Klausilta, uskooko hän, että Euroopan tulevaisuutta määrittelevistä hyvin vakavista kysymyksistä olisi mahdollisuus keskustella avoimesti, Tšekin entinen presidentti vastaa:

”Monikulttuurisuuteen perustuva Euroopan poliittisen eliitin yhdessä järjestämä massamaahanmuutto on mielestäni suurin uhka Euroopalle, Euroopan yhteiskunnille ja kulttuurille”, Václav Klaus kuittaa ja viittaa kirjoittamaansa massamaahanmuuttoa käsittelevään kirjaan, jossa hän esittää "hyvin selvän mielipiteensä" ja joka on julkaistu jo Euroopan kahdeksalle kielelle.

Oikea Media uutisoi huhtikuussa tästä Tšekin entisen presidentin Václav Klausin ja arabiaa puhuvan taloustieteilijä Jiří Weiglin yhdessä kirjoittamasta "Koko Euroopan käsittävä: Lyhyt opas meneillään olevan maahanmuuttokriisin ymmärtämiseksi" -kirjan unkarinkielisen käännöksen helmikuisesta julkistustilaisuudesta.

Kirjan kirjoittajat tähdentävät, että olemme todistamassa maahanmuuttokriisiä, jota eurooppalaiset eliitit aliarvioivat ja vähättelevät.

Käynnissä oleva valtava maahanmuuttoaalto on heidän mukaansa "valitettavasti vielä kaukana" huippunsa saavuttamisesta ja verrattavissa "barbaarisiin" maahanhyökkäyksiin, jotka ennenkin ovat aiheuttaneet laajamittaista taantumista Euroopan kehityksessä, josta selviytyminen kesti useita vuosisatoja.

Václav Klausin ja Jiří Weiglin mielestä Eurooppa on täynnä tekopyhyyttä, valehumanismia ja muita epäilyttäviä käsitteitä - vaarallisimmillaan viime kädessä itselle tuhoisia, monikulttuurisuuteen ja ihmisoikeuksiin liittyviä "ismi-ideologioita", jotka kannustavat miljoonia ihmisiä luopumaan käsitteistä, kuten koti, isänmaa, kansakunta ja valtio.

Václav Klaus on kertonut kirjan kirjoittamisen tavoitteen olleen tämänhetkisen Euroopan maahanmuuttokriisiin liittyvien väärien ja harhaanjohtavien tulkintojen osoittaminen vääräksi:

"Euroopan poliittiset ja intellektuellit eliitit ovat edistäneet ja levittäneet niitä edistysmielisillä, monikulttuurisilla, poliittisesti korrekteilla näkemyksillä ja asenteilla."

Klaus nimittää nykyistä "EU:n ideologiaa" europeismiksi, joka järjestelmällisesti heikentää eurooppalaisen yhteiskunnan perinteisiä, historiallisesti todistettuja rakennuspalikoita: kansakuntaa ja perhettä.

Tšekin entinen presidentti on varoittanut, että EU:n eliitit haluavat tuhota monikulttuurisuuspolitiikallaan Euroopan ja kansallisvaltiot.

Václav Klaus pitää täysin vääränä oletuksena, että "monimuotoisempi" maa olisi menestyneempi, koska kaikki maat tarvitsevat jonkin verran homogeenisuutta toimiakseen. Hän kutsuukin monikulttuurisuutta EU:n vasemmistoeliittien "uudeksi uskonnoksi", joka haluaa yhdistää Euroopan ja poistaa kansallisvaltiot.

Echo TV:lle Klaus jatkaa:

"Pelkään että Länsi-Eurooppa ei vieläkään koe tätä yhtä voimakkaasti kuin me. Menneisyytemme on erilainen, muistomme erilaisia ja muut historialliset kokemukset erilaisia."

Klaus näkee, että "heidän tehtävänsä" on valaista ja perustella läntisille kollegoille, miksi nykyinen tilanne on traaginen.

Keskeisimpänä ongelmana hän pitää sitä, että kadunmiesten mielipiteet poikkeavat varsin paljon poliittisen eliitin mielipiteistä.

"Näiden kahden välillä on suuri kuilu, ja demokratian puute Euroopassa ja Euroopan unionissa on huomattava", Klaus selittää ja sanoo olevansa eri mieltä Euroopan demokratiavajeesta, josta ihmiset hyvin usein puhuvat.

"En ole samaa mieltä. Mielestäni se ei ole demokratiavaje, vaan demokratian puute. Vaje tarkoittaa sitä, että demokratiaa on, mutta siihen liittyy vain joitakin ongelmia", hän huomauttaa.

Klaus sanoo pelkäävänsä, että elämme maailmassa, missä ei ole demokratiaa. Hänen mielestä Euroopan parlamentti on hyvä esimerkki siitä.

"Se ei ole parlamentti lainkaan. Hallituksen ja opposition välillä ei ole todellista vuoropuhelua. Sananvapautta ei ole. Niinpä Euroopan parlamentti on pelkkä vitsi", hän toteaa kiertelemättä.


 

 

Tytti Salenius to 03.01. 01:20

Pääuutiset

blogit

Olli Pusa

Käännytyslaki ratkaisevassa vaiheessa

pe 28.06. 10:23

Heikki Porkka

EU-vaaleista Suomessa, Virossa ja vähän muualla

ma 10.06. 11:03

Juha Ahvio

Konservatiivinen käänne haastaa utopiaglobalismin

la 08.06. 22:26

Tapio Puolimatka

Sota Venäjää vastaan ei ole shakkipeliä vaan kansan tuho

la 25.05. 08:02

Vieraskynä

Tutkintapyyntö Suomen journalismista

su 28.04. 17:57

videot