Rokotteet ja valta - perustuslaista ei luovuta taudin tai luonnonkatastrofin vuoksi

"Meidän on varottava poliitikkoja ja virkamiehiä, jotka yrittävät pakkojen avulla kaapata valtaa ja ajaa väkisin tahtonsa läpi perustuslain takaamissa oikeuksissamme"

Ulkomaat su 05.12.2021 11:49

Kamppailtuamme kohta kaksi kokonaista vuotta jatkuvasti mutatoituvan viruksen ja kansanterveystoimenpiteiden kanssa, kaipaavat jotkut vakavat julkiset toimenpiteet ja poliittiset kysymykset erityistä huomiota.

Tätä mieltä on entinen turvallisuuspalvelun virkamies ja 20 vuotta Judicial Watchin (JW) tutkimusjohtajana toiminut, Gatestone- instituutin vanhempi tutkija Chris Farrell 2.2.2021 julkaistussa artikkelissaan "Rokotteet ja valta".  

Chris Farrell peräänkuuluttaa kiinnittämään huomiota seuraavaan viiteen huolestuttavaan asiakokonaisuuteen:

- Haluavatko jotkut ihmiset hyödyntää rokotustilannetta leimatakseen ja syrjäyttääkseen poliittisia vastustajia?

- Rinnastetaanko rokotusstatus ideologiaan tai poliittiseen kantaan?

- Tuleeko rokotusstatus olemaan uutta yhteiskunnallista syrjintää (erottelua) - palvelemaan niitä, jotka ehkä tämän ansiosta olisivat muita "tasa-arvoisempia"?

- Näemmekö pyrkimyksiä kontrolloida ja painostaa kansalaisia heidän rohkeudestaan kyseenalaistaa valtion viranomaisia?

- Entä virkamiehet, jotka yrittävät muuttaa sellaisten käsitteiden, kuten "täysin rokotettu", merkitystä tai hylätä tyystin ehdot ja velvoitteet (perustellessaan rajuja toimia), joita käytettiin taivuttelemaan kansa sulkemaan yritykset ja koko yhteiskunta.

Chris Farrell nostaa tässä yhteydessä hälyttäväksi esimerkiksi saksalaisen Der Spiegel -uutislehden, joka julkaisi äskettäin, 19. marraskuuta 2021 artikkelin, jonka otsikko oli jo sellaisenaan sekä propagandistinen että syrjivä: 

"Tutkimuksessa löydettiin äärioikeiston ja koronan suuren esiintymistiheyden välinen yhteys Saksassa." 

Der Spiegelin artikkelin ingressi kuuluu:

"Koronavirustartuntojen määrä kasvaa jyrkästi niissä osissa Saksaa, joissa äärioikeistolaista AfD-puoluetta kannatetaan enemmän. Onko se sattumaa? Tutkijat tutustuivat tarkemmin luonnollisiin seurauksiin ja esittivät eräitä päätelmiä, jotka yllättivät jopa heidät."

Der Spiegelin toimittajat Holger Dambeck ja Peter Maxwill raportoivat:

"Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tutkimuslaitoksen poikkitieteellinen ryhmä ja Münchenin tutkija tutkivat järjestelmällisesti vaalitulosten ja taudinaiheuttajan leviämisen välistä yhteyttä. Asiantuntijoiden havainnot ovat selvät: Mitä enemmän ääniä AfD sai jollain alueella vuoden 2017 vaaleissa, sitä nopeammin koronavirus levisi siellä vuonna 2020."

"Laajempi poliittinen viesti on selkeä", toteaa Chris Farrell. 

"Konservatiivit ovat tauteja levittäviä luolamiehiä, jotka vaarantavat sivilisaation."

Farrell katsoo, että "sensaatiohakuisissa löydöksissä" keskitytään korrelaatioon (tilastolliseen vastaavuuteen) eikä syy-seuraussuhteeseen, joten tutkimuksen ja arvailuun perustuvan raportoinnin hän näkee "avoimen leväperäisenä mustamaalaamisena". 

"Sekä tutkimuksen että lehden (Der Spiegel) raportoinnin varsinainen tavoite on selvästi vahingoittaa poliittisia vastustajia yhdistämällä heidät tappavaan tautiin", Farrell tietää.

20 vuotta Judicial Watchin (JW) -- jonka missio on "edistää avoimuutta, vastuullisuutta ja nuhteettomuutta hallinnossa, politiikassa ja lainsäädännössä" --  tutkimusjohtajana toiminut Chris Farrell pitää "järkyttävänä ja hävyttömänä", että saksalainen "tutkimuslaitos" ja Hampurissa sijaitseva viikoittain ilmestyvä uutislehti alentuvat näin alhaiseen pahantahtoisuuteen, kun otetaan huomioon ja palautetaan mieleen "Saksan pahamaineinen eri vähemmistöjen julmaa leimaamista koskettava historia".

Samaan hengenvetoon hän tosin myöntää, että "valitettavasti Yhdysvalloilla on oma joukkonsa agentteja", jotka pyrkivät marginalisoimaan rokotepakkoja kyseenalaistavat henkilöt sekä ne, joilla on esittää pätevät perustelut epäilyksilleen eri rokotteiden pitkän aikavälin turvallisuudesta ja tehokkuudesta.  

Brittiläisessä lääketieteellisessä lehdessä The Lancetissa julkaistiin 20. marraskuuta 2021 Saksan Greifswaldin yliopiston hygienia- ja ympäristötieteiden instituutin professorin, tohtori Günter Kampfin kirjoittama, Chris Farrellin mielestä "tärkeä ja lyhyt artikkeli", joka oli otsikoitu: 

"COVID-19: Rokottamattomien leimaamiseen ei ole perusteita." Kampf kirjoitti:

"Yhdysvalloissa ja Saksassa korkean tason virkamiehet ovat käyttäneet termiä rokottamattomien pandemia viittaamaan siihen, että rokotetuilla ihmisillä ei ole COVID-19 -epidemiologian kannalta merkitystä. Viranomaisten käyttämä ilmaus on saattanut rohkaista erästä tutkijaa väittämään, että 'rokottamattomat uhkaavat COVID-19 -rokotettuja'. Tämä näkemys on hiivatin yksinkertainen."

Kampf avaa yksityiskohtaisesti merkittäviä todisteita, todennettua näyttöä siitä, että rokotetuilla henkilöillä on edelleen merkittävä rooli COVID-19:n leviämisessä. 

Hän tekee selkoa muun muassa heinäkuun 2021 COVID-epidemiasta Massachusettsissa, jossa 74 prosenttia tapauksista oli täysin tai osittain rokotetuilla henkilöillä. 

Kampf jatkaa: 

"Yhdysvalloissa ilmoitettiin 30.4.2021 mennessä yhteensä 10 262 COVID-19 -tapausta rokotetuilla ihmisillä, joista 2725 (26,6 %) oli oireettomia, 995 (9,7 %) sairaalahoidossa ja 160 (1,6 %) kuoli.

Saksassa 55,4 % 60-vuotiaiden tai sitä vanhempien potilaiden oireellisista COVID-19 -tapauksista oli täysin rokotetuilla henkilöillä, ja tämä osuus kasvaa viikoittain. Saksan Münsterissä uusia COVID-19 -tapauksia esiintyi vähintään 85:llä (22 %) 380 täysin rokotetulla tai COVID-19:stä toipuneella ihmisellä, jotka kävivät yökerhossa." 

"Rokotetut... ovat edelleen olennainen osa pandemiaa. Siksi on väärin ja vaarallista puhua rokottamattomien pandemiasta."

Tohtori Günter Kampf päättää perustelunsa vetoomukseen:

"Kehotan korkean tason virkamiehiä ja tutkijoita lopettamaan leimaamasta sopimattomasti rokottamattomia ihmisiä, joiden joukossa on potilaitamme, kollegojamme ja muita lähimmäisiämme, ja näkemään enemmän vaivaa yhteiskunnan yhdistämiseksi."

Chris Farrell nostaa esille toisen, tohtori Paul Elias Alexanderin, laajasti dokumentoidun artikkelin, jonka on 17. lokakuuta 2021 julkaissut Brownstone Institute.

Paul Elias Alexander on kliininen epidemiologi, joka opettaa näyttöön perustuvaa lääketiedettä ja tutkimusmenetelmiä. Hän oli myös COVID-pandemiapolitiikan johtava asiantuntija Yhdysvaltain sosiaali  ja terveysministeriössä (U.S. Department of Health and Human Services). 

Alexander kirjoittaa artikkelissaan "135 tutkimusta vahvistaa luonnollisen immuniteetin Covid-19 -tautia vastaan", että hänen esittämänsä seurantakaavio on parhaiten ajan tasalla oleva ja kattavin kokoelmaluettelo 135 korkealaatuisimmista, täydellisimmistä ja vankimmista tieteellisistä tutkimuksista ja todisteraporteista/kannanotoista koskien luonnollista immuniteettia verrattuna COVID-19 -rokotteesta saatuun immuniteettiin.

"Tee omat johtopäätöksesi", Paul Elias Alexander suosittelee.

Artikkelinsa aluksi hän painottaa:

"Meidän ei pitäisi pakottaa COVID-rokotteita kenellekään, kun todisteet osoittavat luonnollisen immuniteetin olevan yhtä suuri tai vahvempi ja parempi kuin olemassa olevat rokotteet. Sen sijaan meidän tulee kunnioittaa henkilöiden oikeutta kehon koskemattomuuteen tehdä omat päätökset itseään koskevista asioista (itsemääräämisoikeus)."

Tohtori Paul Elias Alexander on sitä mieltä, että kansanterveysviranomaiset ja terveydenhoitojärjestelmä politisoituneiden tiedotusvälineiden avulla johtavat kansaa harhaan väittämillä, joiden mukaan COVID-19 -rokotteet tarjoavat paremman suojan kuin luonnollinen immuniteetti.

Paul Elias Alexanderin mukaan esimerkiksi CDC:n johtaja Rochelle Walensky harhautti     lokakuussa 2020 Lancetin julkaisemassa lausunnossa, että "ei ole todisteita pysyvästä immuniteetista SARS-CoV-2:ta vastaan ​​luonnollisen tartunnan jälkeen" ja että "immuniteetin heikkenemisen seurauksena aiheutuisi riski haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille määräämättömään tulevaisuuteen asti".

"Immunologia ja virologian perusteet ovat opettaneet meille yli vuosisadan ajan, että luonnollinen immuniteetti antaa suojan hengitystieviruksen ulkovaippaproteiineja vastaan, eikä vain yhden, esim. SARS-CoV-2-piikkiglykoproteiinin torjumiseen. On jopa vahvoja todisteita vasta-aineiden pysyvyydestä. CDC:kin tunnustaa luonnollisen immuniteetin vesirokkoa ja tuhkarokkoa, sikotautia ja vihurirokkoa vastaan, mutta ei COVID-19:ää vastaan."

Tohtori Paul Elias Alexander kertoo rokotettujen viruskuormien (erittäin korkeat) olevan samaa luokkaa ​​kuin rokottamattomilla ja rokotettujen olevan yhtä tartuttavia viitaten Charlotte B. Acharyan ym. sekä Kasen K. Riemersman ym. tutkimuksiin.

Kasen K. Riemersma ym. raportoivat myös Wisconsinin tiedoista, jotka vahvistavat, kuinka rokotetut henkilöt, jotka saavat Delta-varianttitartunnan, voivat mahdollisesti välittää ja välittävätkin SARS-CoV-2:ta muille (mahdollisesti rokotetuille ja rokottamattomille).

"Tämä huolestuttava tilanne, jossa rokotetut tartuttavat ja levittävät virusta", tulee esille tohtori Paul Elias Alexanderin mukaan sairaaloita koskevissa melko tuoreissa epidemiatutkielmissa, kuten osoittaa Nguyen Van Vinh Chaun ym. dokumentointi terveydenhuoltotyöntekijöiden keskuudessa Vietnamissa sekä Suomesta että Israelista saadut tutkimukset sairaalaepidemioista, joissa leviäminen tapahtui sairaalatyöntekijöiden ja potilaiden kesken. 

Nämä tutkimukset paljastivat myös, että suojavaatetus ja maskit olivat käytännössä tehottomia terveydenhuollossa, tohtori Paul Elias Alexander huomauttaa. 

Alexander korostaa lisäksi, että jo olemassa oleva immuniteetti tulisi arvioida ennen rokotusta tarkalla, luotettavalla ja varmalla vasta-ainetestillä (tai T-soluimmuniteettitestillä) tai sen olisi perustuttava aikaisemman infektion dokumentaatioon (aiempi positiivinen PCR- tai antigeenitesti). 

"Tämä olisi todiste vastustuskyvystä, joka vastaa rokotusta, ja immuniteetille tulisi suoda sama yhteiskunnallinen asema kuin mille tahansa rokotteen aikaansaamalle immuniteetille. 

Tämä auttaisi lieventämään yhteiskunnallista ahdistuneisuutta, joka liittyy pakkorokotuksiin ja yhteiskunnalliseen kuohuntaan työpaikkojen menetyksestä ja muun muassa yhteiskunnallisten oikeuksien epäämisestä. 

Rokotettujen ja rokottamattomien jakaminen kahtia yhteiskunnassa, heidän erottaminen toisistaan ​​ei ole lääketieteellisesti tai tieteellisesti hyväksyttävää", tohtori Paul Elias Alexander summaa.

Brownstone Institute on dokumentoinut aiemminkin, 10 lokakuuta 2021 luonnollisesta immuniteetista ja Covid-19:stä - 30 tieteellistä tutkimusta jaettavaksi työnantajien, terveysviranomaisten ja poliitikoiden tietoon.

Chris Farrell harmittelee, että Alexanderin laaja-alainen raportti luonnollisesta immuniteetista Covid-19:tä vastaan ​​tunnutaan sivuutettavan tiedotusvälineissä ja hallitusviranomaisten toimesta: 

"Miksiköhän? 

Voisi luulla, että täydellinen, avoin ja rehellinen julkinen vuoropuhelu ja vastaava julkinen hoitosuunnitelma käsittelisi lääketieteellisten faktojen, sairauksien ja hoitojen koko kirjoa."

Chris Farrell haluaa esitellä myös huomiota herättävän, yleisiä käytäntöjä haastavan ja laajemman, kokonaisvaltaisen lähestymistavan COVID-19:ään omaksuneen Floridan yleiskirurgi, tohtori Joseph A. Ladapon. 

"Hän on virkistävä poikkeus autoritaarisuudelle ja loputonta kehää kiertäville julkisille pelottelutoimenpiteille", Farrell luonnehtii nigerialaissyntyistä Joseph A. Ladapoa, jolla on sekä lääketieteen tohtorin että terveyspolitiikan tohtorin tutkinnot Harvardista.

Ladapo on mikrobiologin poika, joka muutti perheensä kanssa 5-vuotiaana Yhdysvaltoihin. 

Floridan republikaanikuvernööri Ron DeSantis nimitti Ladapon Floridan yleiskirurgiksi 21. syyskuuta 2021 ja samanaikaisesti UF Healthin (University of Florida Health ) apulaisprofessoriksi. 

Ladapo tukee DeSantisin COVID-19 -politiikkaa, vastustaa rokote- ja maskipakkoa, puolustaa    vaihtoehtoisia hoitoja koronavirusta vastaan ja kyseenalaistaa COVID-19 -rokotteiden turvallisuuden.

Chris Farrell on huolestunut hallituksissamme nähtävissä olevasta lisääntyvästä tyranniasta eri puolilla maailmaa, joka koskee pyrkimystä rokottaa jokainen: pakot, sulkutilat, rokotepassit ja kansalaisvapauksia koskevat rajoitukset. 

"Havaittavissa on myös samankaltaista vastarintaa hallituksen määräämiä kovaotteisia toimenpiteitä kohtaan. Eri puolilla Eurooppaa on puhjennut mielenosoituksia Euroopan hallitusten ajamia uusia sulkutoimia vastaan", Chris Farrell huomioi ja muistuttaa samaan aikaan australialaisten pistävän edelleen kampoihin hallituksen pandemialakia ja rokotepakkoja vastaan.  

Bidenin hallinto puolestaan yritti määrätä ennennäkemättömän laittoman rokotuspakon, jonka yksi Yhdysvaltain 13 muutoksenhakutuomioistuimesta, viidennen piirin muutoksenhakutuomioistuin (5th Circuit Court of Appeal) torppasi (toistaiseksi). 

Tuomioistuin teki nimenomaisesti selväksi, että toimeksianto herättää vakavia perustuslaillisia huolenaiheita. Siitä huolimatta Bidenin Valkoinen talo röyhkeästi "kannusti" eli sananmukaisesti käskytti yrityksiä jatkamaan työntekijöiden rokottamiseen pakottamista.

Entinen turvallisuuspalvelun virkamies ja 20 vuotta Judicial Watchin (JW) tutkimusjohtajana toiminut Chris Farrell huomauttaa, että "tämä on edelleen Yhdysvallat ja perustuslaki on yhä maan laki" -- huolimatta Bidenin Valkoisen talon vallanhimoisen hullusta pyrkimyksestä uhitella tuomioistuimia, tyrannisoida yrityksiä ja pelotella kansalaisia.

Farrell on pannut merkille, että yhtä aikaa kun amerikkalaiset työläiset vastustavat fasismia muistuttavaa hallinnon ja yritysten välistä rokotuksia vaativaa kumppanuussuhdetta, äänekäs joukko, joka yleensä on rummuttanut "minun ruumiini, minun valintani", näyttää kadonneen kuin tuhka tuuleen julkisista tiloista. 

Farrell sanoo, että amerikkalaisille ei ole koskaan määrätty rokotepakkoa. 

"Pelko, järkyttäminen, pelottelu ja uhkavaatimukset eivät kuulu edustuksellisen demokratian päätöksentekoon." Farrell alleviivaa, ettei perustuslaista "luovuta" taudin tai luonnonkatastrofin vuoksi. 

"Meidän on varottava poliitikkoja ja virkamiehiä, jotka yrittävät käyttää valtaa 'pakkojen' avulla...

Meidän on vastustettava eri viranomaisten autoritaarisia mielihaluja, joilla he pyrkivät kaappaamaan valtaa ja ajamaan väkisin tahtonsa läpi perustuslain takaamissa oikeuksissamme. 

Perustuslakimme on suunniteltu ja vahvistettu juuri tällaisia ​​haasteita varten, ja se on kestänyt 231 vuotta läpi lukemattomien haasteiden, jotka ovat paljon vakavampia kuin virus." 

Oikea Media on julkaissut aiemminkin Chris Farrellin Gatestone -instituutin artikkeleita, kuten 27.9.2020 ja 10.11.2020 päivätyt "Kuinka varastaa Trumpin vaalivoitto?"   ja "Yhdysvaltain presidentinvaalien loppukiri on vasta alkamassa".

 

 

 

Tytti Salenius su 05.12. 11:49

Pääuutiset

blogit

Juha Ahvio

USA:n ääretön valtionvelka ja keskuspankkirahoitus

la 11.05. 19:26

Olli Pusa

Kompassi hukassa?

su 05.05. 00:58

Vieraskynä

Tutkintapyyntö Suomen journalismista

su 28.04. 17:57

Tapio Puolimatka

Miksi lähdin ehdolle europarlamenttivaaleihin?

ti 23.04. 22:16

Mikko Paunio

Koronapandemialla pieni vaikutus kuolleisuuteen huolimatta mediahypetyksestä

su 21.04. 15:30

videot