Ylessä ei noudateta omia sitovia ohjeita

Suurelle osalle toimittajia tärkeintä on suodattaa asiat punaviherlib-kaartin agendaan sopivaksi.

Blogit su 26.02.2017 09:03
Reijo Tossavainen.

Yle ilmoittaa, että sen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettiset ohjeet sitovat kaikkia, jotka tekevät ohjelmia ja sisältöjä Ylessä ja Ylelle. "Ylen ohjelmien ja sisältöjen tekijä tuntee vastuunsa ja noudattaa tämän ohjeiston periaatteita työssään ja esiintyessään julkisilla foorumeilla yhtiön työntekijänä", ohjeissa vaaditaan.

Siellä sanotaan myös, että "jokainen vastaa henkilökohtaisesti lain, ohjelmatoiminnan ja sisällön tuotannon eettisten ohjeiden sekä vastaavan toimittajan ja esimiehen antamien ohjeiden noudattamisesta päivittäisessä toimitustyössä". Tätä kohtaa lienee luettu usein, kun talon sisällä on ollut kiistoja.

Seuraavassa kolme ensimmäistä kohtaa ohjeista sanasta sanaan lainattuna. Mielestäni ne ovat monilta osin tyhjää sanahelinää. Niille viitataan kintaalla, vaikka ne muodostaisivat hyvä pohjan objektiiviselle ja neutraalille journalismille. Suurelle osalle toimittajia tärkeintä on suodattaa asiat punaviherlib-kaartin agendaan sopivaksi.

1. Ylen journalismin lähtökohtana ovat Ylen arvot. Ylen journalismin tulee perustua totuudenmukaiseen, olennaiseen ja monipuoliseen tiedonvälitykseen. Sen tulee olla vuorovaikutuksessa kansalaisten kanssa.

Ylen journalismin perusta on oikeisiin tietoihin ja tosiasioihin sekä mahdollisimman tarkkoihin havaintoihin perustuvan maailmankuvan rakennusaineiden tarjoaminen.

Turvaamme puolueettomuuden, riippumattomuuden ja luotettavuuden monipuolisella ja ennakkoluulottomalla tiedonhankinnalla. Otamme huomioon oleelliset tosiseikat sekä eri näkökulmat ja annamme arvostelluille mahdollisuuden samanaikaiseen kuulemiseen. Uskallamme kysyä ja kyseenalaistaa.

2. Yle esittelee ohjelmissaan ja sisällöissään mahdollisimman monipuolisesti mielipiteitä, arvostuksia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä.

Edistämme moniarvoista yhteiskunnallista keskustelua ja vuorovaikutusta. Ohjelmiemme tulee monipuolisesti kuvastaa eri näkemyksiä.

Asetamme tasapuolisuuden tavoitteeksi ohjelma- ja sisältötuotannossamme kokonaisuudessaan sekä myös yksittäisissä ohjelmissa, mutta jos se ei ole mahdollista yksittäisen ohjelman kohdalla, huolehdimme siitä, että tasapuolisuus tulee toteutetuksi samankaltaisissa ohjelmissa kohtuullisen ajan kuluessa.

3. Yleisön on voitava erottaa sekä tosiasiat että niiden taustoittaminen mielipide- ja sepitteellisestä aineistosta.

Emme käytä kuvaa tai ääntä faktasisällöissä tavalla, joka vääristää tapahtumia tai tietoja. Pidämme huolta siitä, että ne antavat tapahtumista ja asioista totuudenmukaisen kuvan.

Kun muokkaamme faktamateriaalia sepitteelliseen suuntaan, muokkauksen on käytävä ilmi asiayhteydestä tai materiaalin käyttötavasta.

Pidämme toimituksellisen aineiston ja yleisölle varattujen palstojen eron ohjelmassa ja verkkoaineistossa selvänä.

Täältä voit lukea Ylen ohjeet kokonaisuudessaan: http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/01/11/ylen-ohjelmatoiminnan-ja-sisaltojen-eettiset-ohjeet

Reijo Tossavainen su 26.02. 09:03

Pääuutiset

blogit

Juha Ahvio

USA:n ääretön valtionvelka ja keskuspankkirahoitus

la 11.05. 19:26

Olli Pusa

Kompassi hukassa?

su 05.05. 00:58

Vieraskynä

Tutkintapyyntö Suomen journalismista

su 28.04. 17:57

Tapio Puolimatka

Miksi lähdin ehdolle europarlamenttivaaleihin?

ti 23.04. 22:16

Mikko Paunio

Koronapandemialla pieni vaikutus kuolleisuuteen huolimatta mediahypetyksestä

su 21.04. 15:30

videot