Älykkyyden evoluutiosta

Kehitysmaiden osalta on kaksi merkittävää tekijää. Niistä ensimmäinen liittyy kehitysmaalaisten keskimääräiseen älykkyyteen suhteessa muuhun ihmiskuntaan.

Blogit ma 06.03.2017 10:00

Islantilaisessa tutkimuksessa selvisi, ettei ihmisten evoluutio enää suosi älykkyyttä. Se johtuu siitä, että sellaiset henkilöt, joiden geenit tuottavat omistajalleen älykkyyttä kouluttautuvat pitkälle ja saavat muita vähemmän lapsia. Näin älykkyyttä tuottavat geenit harvinaistuvat ajan myötä.

Kirjoitin itse jo vuonna 2010 yhdessä ensimmäisistä tämän blogin jutuista, että ihmisen evoluutio on nopeutunut. Syynä siihen on elinympäristömme nopea muutos, jonka seurauksena luonnonvalinta on muuttunut radikaalisti koska nyky-yhteiskunnassa lisääntyviä jälkeläisiä saavat aivan eri ominaisuuksilla varustetut ihmiset kuin aiemmin. Älykkyyden muutoksiin en tuolloin kuitenkaan ottanut suoraan kantaa.

Islantilaisten tutkimus ei oikeastaan kerro kovin paljoa koko ihmiskunnan älykkyyden evoluutiosta. Näin siksi, että sen tulokset voidaan yleistää koskemaan pelkästään kehittyneitä länsimaita.

Älykkyyden evoluution kannalta länsimaiden sisäistä evoluutiota monin verroin merkittävämpää on kehitysmaissa tapahtuva väestöräjähdys. Sen mukana runsastuvat kehitysmaalaisten geenit vaikuttavat evoluutioon paljon enemmän kuin länsimaissa muuttuneet valintapaineet.

Kehitysmaiden osalta on kaksi merkittävää tekijää. Niistä ensimmäinen liittyy kehitysmaalaisten keskimääräiseen älykkyyteen suhteessa muuhun ihmiskuntaan. Jos he ovat sitä älykkäämpiä, on ihmiskunta muuttumassa älykkäämmäksi. Jos taas tyhmempiä tapahtuu koko ihmiskunnan tasolla tyhmistymistä.

Toinen merkittävä tekijä liittyy kehitysmaalaisten sisäiseen evoluutioon. Mikäli siellä älykkäät lisääntyvät nopeammin kuin tyhmät, lisääntyy kehitysmaalaisten keskimääräinen älykkyys. Tämän seurauksena, koska kehitysmaalaisten lukumäärä lisääntyy paljon nopeammin kuin länsimaalaisten älykkäät vähenevät, saattaa koko ihmiskunnan keskimääräinen älykkyys nousta siinäkin tapauksessa, että kehitysmaalaiset olisivat geneettisesti tyhmempiä kuin länsimaalaiset.

Tässä tilanteessa olisikin mainiota, mikäli joku tarttuisi lopultakin poliittisesti arkaan kysymykseen kehitysmaalaisten ja länsimaalaisten älykkyyseroista, sekä tekisi kehitysmaissa vastaavan tutkimuksen kuin nyt on julkaistu islantilaisista. Vasta sen jälkeen voidaan kohtuullisen luotettavasti tehdä johtopäätöksiä siitä, onko koko ihmiskunnan älykkyys kasvamassa vai vähenemässä.

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
Uutta tietoa ihmisen evoluution raaka-aineista
Ihmisryhmien kollektiivinen älykkyys ja c-faktori
Onko ihmisen evoluutio pysähtynyt?
 

Professorin Ajatuksia ma 06.03. 10:00

Pääuutiset

blogit

Mikko Paunio

Koronapandemialla pieni vaikutus kuolleisuuteen huolimatta mediahypetyksestä

su 21.04. 15:30

Juha Ahvio

Frank Herbertin Dyyni ja tekoälyuhka

la 13.04. 00:17

Olli Pusa

Eläkeindeksin leikkaaminen

ti 09.04. 13:56

Heikki Porkka

Suomi sanojen vankina - manipulointia Ylen tapaan

to 28.03. 13:04

Tapio Puolimatka

Pedoseksuaalisten fantasioiden varaan rakentuva seksuaalikasvatus

ke 20.03. 08:51

videot