Ruotsi lopettaa sukupuolidysforisten lasten hormonihoidon

SVT Nyheter myöntää: "Vahvoja valmisteita, jotka voivat aiheuttaa vakavia ja peruuttamattomia terveyshaittoja"

Ulkomaat su 23.05.2021 22:29

SVT Nyheter paljasti 6. toukokuuta 2021, että Tukholmassa sijaitseva Karoliininen sairaala lopettaa sukupuolidysforiaa (sukupuoli-identiteetin häiriötä) sairastavien alaikäisten potilaiden hormonihoidon.

Nämä hoidot ovat kiistanalaisia ja niihin voi sisältyä riskejä, sairaala kirjoittaa uusissa ohjeissa.
Tukholman KID-tiimi tarjosi Ruotsissa ensimmäisenä sukupuoli-identiteettitutkimuksia lapsille ja nuorille.

Ne käynnistettiin vuonna 2000, ja yli 700 nuorta on tutkittu sukupuolidysforian varalta.
Diagnosoidut potilaat ovat voineet saada hormonihoitoa Karoliinisessa sairaalassa.

Suomessa Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen professori Tapio Puolimatka on useissa eri yhteyksissä korostanut, että ei ole lääketieteellistä näyttöä siitä, että hormonihoidot pitkällä tähtäimellä auttaisivat sukupuoliahdistukseen tai olisivat edes turvallisia.

On huomattava, että toistensa vaihtoehtoina sukupuoli-identiteetin häiriöstä käytetään siis usein myös nimityksiä sukupuolidysforia, sukupuoliahdistus ja sukupuoliristiriita.

Puolimatka on myös painottanut, että ruotsalaisen tutkimuksen mukaan "sukupuolenkorjausleikkauksen" kokeneiden ihmisten itsemurhaprosentti on 19-kertainen kymmenen vuotta leikkauksen jälkeen verrattuna muuhun väestöön.

Ruotsissa tutkivaa journalismia tekevä Uppdrag Granskning -televisio-ohjelma on useissa raporteissaan nostanut esille tieteellisen tiedon puutteen ja eri hormonihoitoihin liittyvät riskit.

SVT Nyheterkin myöntää nyt, että "nämä ovat vahvoja valmisteita, jotka voivat aiheuttaa vakavia ja peruuttamattomia terveyshaittoja" ja kertoo, että vielä keväällä 2019 KID-ryhmän perustaja Per-Anders Rydelius puolusti hoitoa seuraaavasti:

"Hoito ei ole kokeellista sanan varsinaisessa merkityksessä. Se noudattaa testattua tutkimusmallia."

Karoliinisen sairaalan uudet suuntaviivat liittävät nyt mahdolliset haittavaikutukset toisiinsa: sydän- ja verisuonitaudit, osteoporoosi, hedelmättömyys, syöpä ja tromboottiset sairaudet. Sairaala toteaa myös, että hoidosta on vähän todisteita halutun vaikutuksen saavuttamisesta ja että tällä hetkellä turvallisuudesta pitkällä aikavälillä on hyvin vähän tietoa.

SVT Nyheter tuo vihdoin julki myös toisen näkökohdan, joka on katumuksen riski, ja viittaa Iso-Britanniassa nyt hormonihoitoaan katuvaan, nuoreen naiseen, joka on aloittanut oikeudenkäynnin terveydenhuoltoa vastaan.

Se on johtanut siihen, että tuomioistuin on periaatteessa lopettanut murrosiän estäjien ja vastakkaisen sukupuolen hormonien käytön alle 18-vuotiailla.

Ruotsalaisessa Uppdrag Granskning -televisio-ohjelmassa vuonna 2019 esiintyi naisia, jotka olivat katuneet sukupuolta vahvistavaa hoitoa. Useat suhtautuivat erittäin kriittisesti hoitoon, josta he eivät uskoneet otettavan minkäänlaista vastuuta.

"Terveydenhoidossa ei tiedetä, mitä he tekevät. Sen takana ei ole tiedettä. He testaavat nuorta
sukupolvea, jolla on koko elämä edessä. En tiedä mitään muuta lääketieteen alaa, missä hoitoa
kokeillaan tällä tavalla", huomautti 'Mika', joka elää peruuttamattoman hormonihoidon seurausten kanssa.

Uudet ohjeet tulivat voimaan 1. toukokuuta ja tarkoittavat sitä, että uudet alaikäiset eivät saa
hormonihoitoa muutoin kuin kliinisten tutkimusten nojalla. Jo hoidossa oleville potilaille lääkäreiden tulisi tehdä "huolellinen yksilöllinen arvio hoidon keskeyttämisestä tai jatkamisesta".

Ruotsalainen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajava järjestö RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter) on kritisoinut
arvatenkin päätöstä muun muassa transseksuaalien "oikeuksiin" vedoten.

LifeSiteNews on uutisoinut niin ikään siitä, että Ruotsin Karoliininen yliopistosairaala ei enää määrää murrosiän estäjiä ja vastakkaisen sukupuolen hormoneja alle 16-vuotiaille lapsille.

LifeSiteNews avaa samalla laajemmin Ruotsin nyt linjaamaa uutta käytäntöä, jossa esille otettiin nimenomaan joulukuun 2020 Iso-Britannian korkeimman oikeuden valaiseva päätös Keira Bell -tapauksessa.

Siinä tuomioistuin katsoi, että "oli erittäin epätodennäköistä, että 13-vuotias tai sitä nuorempi lapsi olisi toimivaltainen antamaan suostumuksen murrosiän estäjien antamiseen" ja että oli "kyseenalaista" 14- tai 15-vuotiaiden lasten voivan täysin ymmärtää ja arvostaa prosessin vakavuutta.

"16-18 -vuotiaille henkilöille [Iso-Britannian] tuomioistuin pitää suositeltavana pyytää tuomioistuimen hyväksyntää ennen hormonihoidon aloittamista, koska hoitoa on pidettävä kokeellisena", Ruotsin Karoliinisen sairaalan tuoreessa linjauksessa katsotaan.

"Tämän päätöksen seurauksena NHS [kansallinen terveyspalvelu] lopetti hormonihoitojen aloittamisen alle 16-vuotiaiden henkilöiden uusissa tapauksissa ja suositteli käynnissä olevien, aktiivisesti hoidettujen tapausten perusteellista tarkastelua. 16-18 -vuotiaille potilaille on suositeltavaa, että hoitava lääkäri saa oikeuden hyväksynnän ennen vastakkaisen sukupuolen hormonien aloittamista."

Keira Bell, joka nyt on 23-vuotias, oli alkanut ottaa "murrosiän estäjiä 16-vuotiaana, hän sai
testosteronipistoksia 17-vuotiaana ja hänelle tehtiin rintojenpoistoleikkaus 20-vuotiaana".

Daily Mail raportoi 1. joulukuuta 2020:

"Hän kertoi, että häntä kohdeltiin klinikalla kuin 'koekaniinia', ja sanoi, että lääkärit eivät suorittaneet asianmukaista psykiatrista arviointia, ja heidän olisi pitänyt kyseenalaistaa häntä enemmän päätöksessään 'muuttua' mieheksi teini-ikäisenä.”

Bell on nyt "siirtymässä takaisin naiseksi" - biologiseen, todelliseen sukupuoleensa. Kommentoidessaan prosessia Bell pohtii:

"Minun annettiin leikitellä tällä ajatuksella, joka oli minulle lähes unelmien täyttymys teini-ikäisenä ... ja se on vaikuttanut minuun pitkällä aikavälillä aikuisena."

"Oli sydäntäsärkevää ymmärtää, että olin tehnyt väärän valinnan", Bell pahoittelee
viitaten hänen lääketieteellisiin hoitoihinsa, joissa häntä yritettiin muuttaa mieheksi.

LifeSiteNews muistuttaakin, että Keira Bell -tapauksen seuraukset olivat kauaskantoiset:
Osittain Iso-Britannian korkeimman oikeuden päätöksen ansiosta Ruotsin sairaala on päättänyt lopettaa "hormonaalisten hoitojen" antamisen alle 16-vuotiaille lapsille ja olla hyvin varovainen niiden soveltamisessa 16- 18 -vuotiaille lapsille.

"Potilaan on saatava kattavaa tietoa hoidon mahdollisista riskeistä, ja potilaan kypsyystaso on arvioitava huolellisesti sen selvittämiseksi, pystyykö potilas arvioimaan hoitoa ja suostumaan siihen", uudessa käytännössä todetaan.

Lapset, jotka jo saavat murrosiän salpaajia tai vastakkaisen sukupuolen hormoneja, arvioidaan
yksilöllisesti sen määrittämiseksi, tuleeko hoitoa jatkaa. Tämä riippuu lasten "kypsyydestä ja kyvystä suostua" sekä heidän kyvystään ymmärtää pitkäaikaisten vaikutusten epävarmuus, tunnetut pitkäaikaiset vaikutukset ja "mahdolliset riskit".

Society for Evidence Based Gender Medicine (SEGM), joka julkaisi kyseisen uuden linjauksen englanniksi, kutsui sen toimeenpanoa "käännekohdaksi".

"Ruotsi on ensimmäinen maa, jonka maineikas sairaala on nimenomaisesti lopettanut hollantilaisen käytännön noudattamisen, joka sallii murrosiän estäjien antamisen 12-vuotiaana (ja yhä useammin, jopa 8–9-vuotiaana, murrosiän varhaisessa vaiheessa, joka tunnetaan nimellä Tanner 2), ja vastakkaisen sukupuolen hormonit 16-vuotiaana”, SEGM selvensi.

"Se on myös ensimmäinen maa, joka virallisesti poikkeaa WPATH:n ohjeistuksesta."
WPATH (World Professional Association for Transgender Health) on transihmisten "terveyden" ammatillinen maailmanyhdistys, joka opastaa viekkaasti muun muassa, että jotkut lapset saattavat olla “soveliaita” murrosikää tukahduttaville hormoneille yhdeksänvuotiaasta lähtien.

Tapio Puolimatka huomauttaa, että "transterveyden" ammatillisen maailmanyhdistyksen mukaan hormonisalpaajien pitkäaikaisvaikutuksia ei ole tutkittu (WPATH hoitosuositukset s. 18), eikä feminisoivan ja maskulinisoivan hormonihoito-ohjelman turvallisuudesta ole tehty kontrolloituja kliinisiä tutkimuksia (43).

"Hoidoille alistetut lapset ja nuoret toimivat siis lääketeollisuuden koekaniineina", Puolimatka alleviivaa. LifeSiteNews tuo esiin mielenkiintoisen ja tärkeän asian Suomesta.
SEGM:n mukaan Suomi on myös hiljattain tarkistanut sukupuolidysforian hoidon periaatteita asettamalla etusijalle "psykologisen väliintulon ja tuen lääketieteellisten toimenpiteiden sijasta, etenkin nuorille, joilla ei ole lapsuudessa ollut sukupuolidysforiaa".

Lastenlääkäriyhdistyksen (American College of Pediatricians) puheenjohtaja Michelle Cretella lausui kantansa LifeSiteNewsille, ja hänen mukaansa hollantilainen ideologinen käytäntö saa vihdoin ansaitsemaansa kritiikkiä.

"Hollantilaisen käytännön, joka koostuu murrosiän tukahduttamisesta ja vastakkaisen sukupuolen hormonien käytöstä alaikäisillä, joilla on sukupuoli-identiteettiongelmia, umpimähkäinen käyttö saa vihdoin perustellun kriittisen tarkastelun ja tiedotusvälineiden näkyvyyden Euroopassa", Michelle Cretella totesi sähköpostitse LifeSiteNewsille.

Cretella huomautti, että Iso-Britannia ja Ruotsin sairaala ovat alkaneet jarrutella, ja myös Suomi on alkanut rajoittaa alaikäisten hormonihoitoa.

"Sen lisäksi, että nämä päättelivät riskin olevan suurempi kuin väitetty hyöty, Suomi lisäksi rajoitti salpaajien ja vastakkaisen sukupuolen hormonien käyttöä alaikäisillä perustuen näiden toimenpiteiden aiheuttamaan haittariskiin ja tieteellisen näytön puuttumiseen niiden turvallisuudesta ja tehosta", Michelle Cretella jatkoi.

"Suomi torjuu ehdottomasti myös sukupuolidysforiaa sairastavien alaikäisten leikkauksen."
Cretella lisäsi, että American College of Pediatricians on vuodesta 2016 lähtien tuonut esiin sen, että "tiede ja terve lääketieteellinen etiikka" vaatii myös Yhdysvaltoja lopettamaan "salpaajien ja vastakkaisen sukupuolen hormonien kritiikittömän käytön näissä emotionaalisesti haavoittuvissa ja usein traumatisoituneissa nuorissa".

Oikea Media on uutisoinut useissa artikkeleissaan tästä merkittävästä lasten terveyteen, sairauksiin ja käyttäytymiseen perehtyneestä asiantuntijasta, lastenlääkäri ja lastenlääkäriyhdistyksen puheenjohtaja, Michelle Cretellasta, joka on periksiantamattomasti taistellut lapsiin kohdistettua jatkuvaa gender-ideologian edistämistä vastaan:

3.9.2019 "Lääkärit vastuussa translapsille aiheutetuista sairauksista"
27.9.2018 "Asiantuntijat koolla Washingtonissa: Ideologinen väittämä, että mieli määrittää sukupuolen"

24.11.2017 "Uusi transseksuaalikirja lapsille Ruotsissa - mekkoon pukeutuva mies ja koiramainen hevonen"
27.8.2017 "Kalifornian päiväkodissa juhlittiin 5-vuotiaan transseksuaalisuutta - lapset traumatisoituivat"

20.7.2017 "Amerikkalainen lastenlääkäri: 'Gender-ideologia esittää tieteen ja todellisuuden vastaisia virheellisiä argumentteja'"

 

 

Tytti Salenius su 23.05. 22:29

Pääuutiset

blogit

Heikki Porkka

Äärioikeistolainen, laitaoikeistolainen

Klo 16:53.

Henna Kajava

Pakkoruotsi vahvistuu ja karkottaa erityisosaajia

la 24.09. 13:42

Juha Ahvio

Ruotsin vaalit uranaukaisijana

pe 16.09. 19:52

Olli Pusa

Ruotsin hallitusneuvottelut

to 15.09. 11:34

Tapio Puolimatka

Abortin laillistaminen murentaa ihmisoikeusjärjestelmän

ti 13.09. 13:49

videot