Yhdysvalloissa vaaditaan pakotteita Suomen valtakunnansyyttäjää vastaan: "Häpeä Suomi!"

Yhdysvaltalaisprofessorit ja ihmisoikeusasiantuntijat: Raija Toiviaisen syytetoimet "suoranaisia sortotoimenpiteitä" ja "vakavia ihmisoikeusrikkomuksia"

Ulkomaat ti 08.06.2021 00:16

"Suomen upea sananvapaus ei näyttäydy ihan samanlaisena USA:sta käsin."

Näin ytimekkäästi kommentoi kaikessa lyhykäisyydessään sanan- ja uskonnonvapautta
viime aikoina vahvasti esillä pitänyt, MTV:n Uutisaamun toimittaja Ivan Puopolo 1.6.2021 Twitterissä ottaessaan kantaa juuri äskettäin kymmenen yhdysvaltalaisen professorin ja ihmisoikeuksien puolustajan lähettämään kirjeeseen USA:n kansainväliselle uskonnonvapauskomissiolle (USCIRF), jossa he pyytänyt Bidenin hallitusta asettamaan pakotteita Suomen valtakunnansyyttäjää Raija Toiviaista vastaan.

Erittäin arvostetulla ja keskeisellä USA:n politiikan keskustelualustalla, amerikkalaisella Real Clear Politics -uutissivustolla julkaistiin 28. toukokuuta 2021 USA:n kansainväliselle uskonnonvapauskomissiolle (USCIRF) osoitettu kirje, jossa puolustetaan kansanedustaja Päivi Räsästä ja piispa Juhana Pohjolaa ja syytetään Suomen valtakunnansyyttäjää "vakavista ihmisoikeusrikkomuksista".

Kirjeen on allekirjoittanut siis kymmenen arvovaltaista professoria ja ihmisoikeuksien puolustajaa. Professorit ovat Yhdysvaltain tunnetuimmista ja arvostetuimmista yliopistoista.

Professoreiden allekirjoittama kirje on nostettu esiin miljoonia lukijoita tavoittavilla uutissivustoilla, kuten Breitbart ja Christian Post.

Kirjeestä USCIRF:lle ovat uutisoineet Suomessa muun muassa Seurakuntalainen, Suomen Uutiset ja Yle.

Huomionarvoista - jälleen kerran - valtamedian, tässä tapauksessa Ylen uutisoinnissa, on se, että se nimittää kymmentä merkittävää ja nimekästä professoria halventavasti "kouralliseksi professoreita", mutta muistaa kyllä papukaijamaisesti toistaa tämänkin uutisen yhteydessä Päivi Räsäsen lausumien olevan "homoseksuaaleja halventavia ja syrjiviä, ja kannanottojen loukkaavan homoseksuaalien yhdenvertaisuutta ja ihmisarvoa".

On huomattava, että kansanedustaja Päivi Räsänen ja Luther-säätiön hiippakuntadekaani Juhana Pohjola ovat joutuneet syytetyksi pitäessään esillä nimenomaan kristillisen kirkon perinteistä, Raamatusta nousevaa opetusta avioliitosta ja seksuaalietiikasta.

Professoreiden allekirjoittaman kirjeen on erinomaisesti kääntänyt ja julkaissut 31.5.2021 suomen kielellä Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen professori Tapio Puolimatka Keskisuomalainen -lehden blogissaan "Yhdysvalloissa vaaditaan pakotteita valtakunnansyyttäjä Toiviaista vastaan".

Professorit toteavat avoimessa kirjeessään, että nostaessaan Räsästä ja Pohjolaa vastaan rikossyytteet Suomen valtakunnansyyttäjä "pakottaa Suomen papit ja maallikkouskovat valitsemaan joko vankilan tai eri uskonkäsitysten opetusten hylkäämisen".

Valtakunnansyyttäjän nostamat syytteet merkittävää lainsäätäjää sekä piispaa vastaan lähettävät kirjeen allekirjoittaneiden professoreiden mukaan "päivänselvän viestin jokaiselle suomalaiselle asemastaan riippumatta":

"Kukaan, joka pitäytyy juutalaisuuden, kristinuskon, islamin ja useiden muiden uskontojen perinteisiin opetuksiin avioliitosta ja sukupuolimoraalista, ei ole turvassa valtion häirinnältä, jos he piispa Pohjolan ja kansanedustaja Räsäsen tavoin ilmaisevat moraaliset ja uskonnolliset vakaumuksensa", he alleviivaavat.

Kirjeessä todetaan syytetoimien olevan "vakavia ihmisoikeusrikkomuksia", koska ne rikkovat YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen artiklaa 18, Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen artiklaa 18, ja Euroopan Unionin perusoikeuskirjan artiklaa 10, jotka kaikki vahvistavat jokaisen ihmisen oikeutta "tuoda julki uskontonsa tai vakaumuksensa”.

Niin ikään ne rikkovat useita suvaitsemattomuuden ja uskontoon tai uskoon perustuvan syrjinnän poistamisesta annetun julistuksen säännöksiä (Julistus kaikkinaisen uskontoon ja elämänkatsomukseen perustuvan suvaitsemattomuuden ja syrjinnän poistamisesta), mukaan luettuna sen vahvistamaa oikeutta ”kirjoittaa, julkaista ja levittää oleellisia julkaisuja”, jotka ilmaisevat henkilön uskonnollisia vakaumuksia.

Edelleen kirjeessä tuodaan esiin, että näitä Suomen valtakunnansyyttäjän syytetoimia ei voida ymmärtää eurooppalaisten ”vihapuhelakien” tavanomaisiksi soveltamisiksi.

"Mikään kohtuullinen tasapaino julkisen järjestyksen, kansalaisten tasa-arvon ja uskonnonvapauden hyödyistä ei voi koskaan tukea tätä uskon ja mielipiteiden ilmaisun oikeuden tukahduttamista.

Nämä syytetoimet ovat suoranaisia sortotoimenpiteitä", professorit ja ihmisoikeusasiantuntijat painottavat kirjeessään.

Kirjeen allekirjoittajat katsovat, että ylläpitääkseen kansainvälisesti tunnustettuja oikeuksia sananvapauteen ja uskonnonvapauteen, Yhdysvaltojen täytyy nyt vastata näihin väärinkäytöksiin Suomessa aivan kuten se on äskettäin vastannut muihin uskonnonvapauden loukkauksiin länsimaiden ulkopuolella olevissa valtioissa.Esimerkiksi vuonna 2020 Yhdysvaltojen ulkoasiainministeriö nimesi Xiamenin julkisen turvallisuuspalvelun johtajan ihmisoikeuksien rikkojaksi käyttäen perusteena pykälää 7031(c) laissa nimeltä the Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations Act vuodelta 2020, koska tämä oli osallistunut Falun gong -oppia harjoittavien pidättämiseen ja kuulusteluun
heidän uskontonsa harjoittamisen takia.

Vuosina 2020 ja 2021 Yhdysvaltain valtiovarainministeriö ja ulkoasianministeriö nimesivät samalla tavalla useita kiinalaisia viranomaisia Xinjiangissa sen tähden, että he olivat osallistuneet uiguurimuslimien pidättämiseen.

Valtakunnansyyttäjä Toiviaisen asema eurooppalaisena virkamiehenä ei saa suojata häntä rangaistuksilta hänen syyllistyessään väärinkäytöksiin perinteisiä kristittyjä kohtaan Suomessa, kirjeessä korostetaan ja lopuksi vaaditaan:

"Pyydämme siksi kunnioittaen, että USCIRF pyytää Yhdysvaltain ulkoministeriä Anthony Blinkenia nimeämään valtakunnansyyttäjä Toiviaisen pykälän 7031(c) mukaisesti, pykälän, joka vaatii ulkoministeriä kieltämään viisumit virkamiehiltä (ja heidän perheenjäseniltään), jotka ovat osallistuneet 'vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin'.

Pyydämme lisäksi, että USCIRF kehottaa Yhdysvaltain valtionvarainministeriä Janet Yelleniä nimeämään valtakunnansyyttäjä Toiviaisen Global Magnitsky -lain ja siihen liittyvien asetusten nojalla. Presidentin asetus 13818 antaa valtionvarainministerille oikeuden nimetä ja asettaa taloudellisia sanktioita henkilöille, joiden on katsottu 'olevan vastuussa vakavista ihmisoikeusrikkomuksista tai myötävaikuttaneen niihin, tai osallistuneen suoraan tai epäsuorasti niiden toteuttamiseen'."

"Valtakunnansyyttäjä Toiviainen ja kaikki häntä avustavat syyttäjät täyttävät selvästi tämän kuvauksen", kirjeen allekirjoittaneet huomauttavat.

Loppukaneettina professorit kiinnittävät huomiota siihen, etteivät tämän suuruusluokan vakavat ihmisoikeusrikkomukset koskaan vanhene:

"Jos USCIRF:n pyynnöt nimetä ja sanktioida valtakunnansyyttäjä Toiviaista ja hänen rikoskumppaneitaan kaikuvat kuuroille korville, me pyydämme kunnioittavasti, ettei USCIRF jätä asiaa vain sikseen."

Kirjeen allekirjoittajat edellyttävät USA:n kansainvälistä uskonnonvapauskomissiota (USCIRF) jatkamaan hallituksensa painostamista käyttämään oikeudellista valtaansa ja täyttämään velvollisuutensa Yhdysvaltain lain mukaisesti ihmisoikeusrikkomusten uhrien auttamiseksi, mukaan luettuna Päivi Räsänen ja piispa Juhana Pohjola.

"Vaadimme lisäksi USCIRF:ää ottamaan vuosiraportissaan huomioon Suomen valtakunnansyyttäjän ihmisoikeusrikkomuksen arvioidessaan uskonnonvapauden tilaa eri puolilla maailmaa", kehottavat allekirjoittaneet professorit, joiden joukossa on muun muassa huippuyliopistojen, kuten Yalen, Princetonin ja Harvardin nimekkäitä professoreja.

On käsittämätöntä, että suurin osa suomalaisista professoreistamme - toki Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen professori Tapio Puolimatkaa lukuunottamatta - myötäilee ja on hipihiljaa valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen kansanedustaja Päivi Räsäselle ja Suomen Luther-säätiön hiippakuntadekaani Juhana Pohjolalle nostamista syytteistä.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen toimintaa syyteharkinnoissaan voidaan oikeutetusti pitää valikoivana, sillä hän on syynännyt Päivi Räsäsen puheita ja kirjoituksia jo toista vuotta, mutta samaan aikaan esimerkiksi kansanedustaja Hussein Al-Taeen (sd.) törkeät kirjoitukset eivät synnyttäneet hänessä minkäänlaista reaktiota: Al-Taee välttyi syytteiltä.

"Näin valikoivat syyttämispäätökset herättävät kysymyksiä siitä, mitä agendaa valtakunnansyyttäjä oikein ajaa", perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen aivan oikein pohtii ja pitää Toiviaisen järjetöntä ajojahtia vakavana haittana Suomen kansainväliselle maineelle.

Dosentti Mikko Paunio selvittää Oikean Median blogissaan 31.5.2021 rohkean johdonmukaisesti ja tiivistetysti sen, mistä professoreiden kirjeessä USCIRF:lle perimmiltään on kysymys ja kiteyttää lopuksi:

"Jonkun olisi nyt kiireesti puhallettava tämä Valtakunnansyyttäjän merkillinen peli poikki, jos se vaan mitenkään on mahdollista.

Tästä Valtakunnansyyttäjän DEMLA-henkisestä touhusta on nopeasti kehkeytymässä melkoinen mainehaitta Suomelle", dosentti Mikko Paunio toistaa PS-edustaja Antikaisen arvioinnin siitä, että Suomi on huolestuttavaa vauhtia nousemassa hyvin negatiiviseen maailmanmaineeseen.

Paunion mainitsemasta "DEMLA-henkisestä touhusta" pääsee todella hyvin jyvälle teologian tohtori ja dosentti Juha Ahvion 11.3.2020 Oikean Median blogissa, jossa hän on tehnyt erinomaisesti ja perinpohjaisesti selkoa Räsäs-tapauksesta ja valtakunnansyyttäjän
"oikeusfilosofian" taustoista.

Ahvio perustelee, miksi juuri kansanedustaja Päivi Räsänen on kiihotus- eli rikostutkintaprosessien kohteena.

Vahvasti Soros-lobattu ylikansallinen ihmisoikeusjuridiikka ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen lanseeraamat ihmisoikeuspoliittiset aktivistisideologiset
linjaukset velvoittavat erityisesti "seksuaaliradikaalin politiikan edellyttämällä tavalla" kohdistamaan rikostutkintaprosessin ja viharikosepäilyn "oikeisiin kohteisiin":

Räsäsen kaltaisella tavalla uskonnon- ja sananvapauttaan julkisesti harjoittaviin henkilöihin.

"Valtakunnansyyttäjä tukeutuu toisen maailmansodan jälkeen solmittuihin ihmisoikeussopimuksiin yleensä ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen erityisesti
nimenomaan siten tulkittuina kuin Soros- ja DEMLA-henkiset sekä sateenkaarihenkiset perusoikeusfundamentalistiset Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen aktivistitulkinnat edellyttävät", Ahvio selventää.

"Koska valtakunnansyyttäjän virastossa selkeästi edustettuina olevat ihmisoikeusjuridiset nykytulkinnat ja -linjaukset kuitenkin ovat vahvalla tavalla ideologismaailmankatsomuksellisesti sitoutuneita ja aktivistisen tarkoitushakuisia, ei ole lainkaan erikoista se, että valtakunnansyyttäjä pyrkii toisaalta saattamaan sekä kansallismielisen että arvokonservatiivisen ja klassisen kristillisen ajattelun ja julkisen mielipiteenilmaisun viharikosoikeudellisten prosessien kohteeksi, eikä sekään, että valtakunnansyyttäjä pyrkii tarjoamaan etenkin seksuaaliradikalismille juridista erityissuojelua."

Ahvio painottaa, että kiihotus- ja vihapuhepykälä valtakunnansyyttäjän tapaan sovellettuna ei suinkaan tee ”seksuaalivähemmistöistä” asemaltaan ”yhdenvertaisia” eikä ”samaa kunnioitusta nauttivia” kuin muut yhteiskunnan jäsenet. Päinvastoin:

"Kiihotus- ja viharikospykälän soveltamisella 'seksuaalivähemmistöille' luodaan etuoikeutettu ja kaikelta kritiikiltä suojaava erityisasema. Räsäs-tapaus on jo nyt osoittanut, että 'seksuaalivähemmistöjä' ja heidän edustamiaan eettisiä näkemyksiä ja elämäntavallisia käytäntöjä pidetään kaiken kritiikin yläpuolella olevina, kun taas muita näkemyksiä ja käytäntöjä saa kyllä arvostella erilaisilla perusteilla ilman vihasyytöksiä", Ahvio summaa.

Hän lisäksi huomauttaa, että huolimatta siitä, mitä perusoikeusfundamentalistiset aktivistituomarit ja -professorit ideologisesti motivoituneina väittävät, voimassa olevien ihmisoikeussopimusten ja perustuslakimmekin sanallisen tekstin mukaan sananvapaus ja uskonnonvapaus ovat edelleen yhtä perustavia ihmis- ja perusoikeuksia kuin on oikeus olla joutumatta syrjityksi.

On lähes tulkoon vastenmielistä, kuinka kritiikittömästi kirkotkin ovat tukeneet ja kannattaneet seksuaalisen "monimuotoisuuden" ja LGBT-aktivismin vaarallista ja sananvapautta rajoittavaa ideologiaa.

Heti alkumetreiltä lähtien on ollut paheksuttavaa ja hävytöntä, ettei Suomen kirkkoa johtava eliitti piispoineen ja punaviheraktivistipappilegioonineen enää välitä Raamatun opista ja julkeaa pitää Päivi Räsäsen ajatuksia jopa "väärinä, vahingollisina ja tietyin osin jopa syntinä ja häpeänä", "häiritsevinä".

Piispat eivät puolusta tai kommentoi.

Myös valtakunnansyyttäjän nimittänyt, "arvojohtajamme", Tasavallan presidentti Sauli Niinistö pysyy hälyttävän hiljaa.

Suomen vihervasemmistohallitus on pyrkinyt profiloitumaan ja esiintymään muiden neuvojana, muita paremmin tietävänä, hyökkäämällä muun muassa Unkaria vastaan syyttäen sitä oikeusvaltioperiaatteen rikkomisesta.

"Mitä muuta valtakunnansyyttäjä Toiviaisen touhu nyt on?

Voin hyvin kuvitella, kuinka innolla eri tahoilla tartutaan Suomen kompurointiin asiassa, jossa se yritti esiintyä oppimestarina", kirjoitti yhteiskuntatieteiden tohtori Olli Pusa terävästi jo 4.11.2019 Oikean Median blogissaan "Natsien kirjarovioille jatkoa?".

Ja näin on tapahtunut.

Samaan aikaan, kun Päivi Räsäselle kyllä on sadellut Suomessakin tukea ja hänen tuekseen on kirjoitettu blogeja, twiittejä ja kannanottoja, hän on saanut runsain mitoin huomiota aina Yhdysvalloista asti ja hänen tapaustaan on pöyristelty niin ulkomaisten vaikutusvaltaisten
lehtien pääuutisaiheena kuin muiden maiden kristillisissä yhteisöissäkin.

Brittilehti Spiked on nostanut Päivi Räsäsen tapauksen varoittavaksi ääriesimerkiksi ympäri Eurooppaa tapahtuvasta sananvapauden rajoittamisesta.

Artikkelissa kuvataan, miten epämääräisiä vihapuhelakeja runnotaan läpi eri maiden parlamenteissa kyseenalaisin perustein.

Lopputuloksena on alkuperäisiä julkilausumia vasten kireämpiä lakeja ja herkempää valvontaa, jotka rajoittavat ilmaisunvapautta.

Lehti varoittaa, että EU käynnistää parhaillaan etenemissuunnitelmaa "vihapuheen" muuttamiseksi EU:n laajuiseksi rikokseksi.

"Aihe on kansainvälinen ja ajankohtainen", korostaa Suomen Uutiset, joka uutisoi brittilehti Spiked'n artikkelista, joka on pahaenteisesti otsikoitu: "Valtion sensuurin pysäyttämätön marssi" (The unstoppable march of state censorship).

Myös Liettuassa on reagoitu.

Breitbart uutisoi 30.5.2021 Liettuan helluntaiseurakuntien liiton avoimesta kirjeestä, jossa tuomitaan kristittyjen vaino Suomessa.

Kirjeessä ilmaistaan hämmästys ja ahdistuneisuus siitä, että Suomen valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen syyttää Päivi Räsästä tämän ilmaistua raamatullisia näkemyksiään avioliitosta ja seksuaalisuudesta.

Kirjeessä julistetaan, että vuosisatojen ajan Suomea "on pidetty kristinuskon ja demokratian maana, jonka historiallinen pohja, sisäiset järjestelmät, oikeudellinen kehys ja periaatteet perustuvat kristilliseen kivijalkaan", ja näin ollen on "käsittämätöntä", että tällaista sanan- ja uskonnonvapauteen kohdistuvaa väärinkäyttöä tapahtuu parhaillaan.

Kirjeessä muistutetaan myös, että Neuvostoliiton aikana suomalaiset kristityt "rukoilivat Liettuan vapauden puolesta ja puolustivat kristittyjemme vapautta uskoa ja elää uskomme mukaisesti kommunistisen ateistisen hallituksen sorron alla".

Liettuan helluntaiseurakuntien liiton kirje yhtyy yhdysvaltalaisen tutkija- ja ihmisoikeusasiantuntijaryhmän esittämään kritiikkiin, joka samalla tavoin tuomitsee Suomen valtakunnansyyttäjän toiminnan ja on pyytänyt USA:n kansainvälistä uskonnonvapauskomissiota (USCIRF) ryhtymään toimiin.

Kirjeessään Liettuan helluntaiseurakuntien liiton edustajat lupaavat rukoilla viisautta Suomen hallitukselle "vastustaa Euroopassa leviävää uuskommunismin virusta, joka yrittää tuhota kristilliset perustukset, jonka varassa tämän maanosan kansojen sivilisaatio on pysynyt pystyssä vuosisatojen ajan".

"Uskomme, että Suomi pysyy uskollisena näille periaatteille ja kansakuntanne ihmiset saavat elää vapaassa maassa, missä ihmiset voivat vapaasti tunnustaa uskoaan ja elää uskonsa mukaan", he päättävät kirjeensä.

Yksi Yhdysvaltain evankelikaalien johtohahmoista, edesmenneen evankelista Billy Grahamin poika, Franklin Graham, on myös ottanut Twitterissä 3.6.2021 voimakkaasti kantaa kansanedustaja Päivi Räsäsen puolesta.

Graham kiittää siinä Jumalaa Räsäsen valmiudesta asettua totuuden puolelle ja tunnustaa uskoaan.

Grahamin mukaan Räsänen on "täysin oikeassa" sanoessaan, että mitä enemmän kristityt vaikenevat kiistanalaisista aiheista, sitä vähemmän tilaa sananvapaudelle jää.

Graham kehottaa rukoilemaan Räsäsen ja Pohjolan puolesta, että Jumala ei ainoastaan suojelisi heitä, vaan antaisi heille myös suuren voiton.

11. toukokuuta 2021 Euroopan Evankelinen Allianssi (EEA) ilmaisi tukensa Räsäselle ja esitti julkilausuman, jonka ilmoitti lähettävänsä Suomen hallitukselle.

EEA korostaa puolustavansa kaikkien uskontojen ja uskonnottomuuden edustajien sananvapautta ja uskonnon- ja vakaumuksenvapautta:
"Nämä ihmisoikeudet ovat demokratian kulmakiviä."

Näin ollen EEA:n pääsihteeri Thomas Bucher ilmaiseekin vetoomuskirjeessä tyrmistyksensä entisen sisäministerin, Päivi Räsäsen saamista kolmesta erillisestä syytteestä raamatullisten näkemystensä takia.

Allianssin johtaja, joka edustaa 23 miljoonaa evankelikaalia eri puolilla Eurooppaa, kysyy, yrittääkö Suomen valtakunnansyyttäjä "määritellä uudelleen ihmisoikeuslainsäädäntöä".

"Sananvapaus antaa jokaiselle oikeuden esittää mielipiteensä", EEA:n pääsihteeri Thomas Bucher kirjoittaa lausunnossaan.

"Oikeus sananvapauteen on olemassa oikeudelliseksi suojaksi niille, jotka ilmaisevat näkemyksiä, jotka voivat loukata, järkyttää tai häiritä toisia."

EEA kehottaa julkilausumassaan Päivi Räsäsen puolesta Suomen oikeuslaitosta vaalimaan sananvapautta ja uskonnon- ja vakaumuksenvapautta.

Aiemmin, 4.5.2021 Suomen Evankelinen Allianssi (SEA) julkaisi kannanoton sanan- ja uskonnonvapauden puolesta, jonka mukaan ”uskonnollisen synnin määrittely tai teologisten erimielisyyksien ratkaiseminen ei kuulu oikeuslaitoksen arvioitavaksi, vaan kysymys on uskonnonvapauden piiriin kuuluvasta asiasta".

"Valtion ja oikeuslaitoksen tehtävänä on vaalia mahdollisimman laajaa sanan-, mielipiteen- ja uskonnonvapautta", kannanotossa alleviivataan.

SEA:n kannanotossa niin ikään korostetaan, että Räsäsen ja Pohjolan julkisuudessa edustama seksuaalieettinen kanta on maailmanlaajuisesti kristillisten kirkkojen vallitseva näkemys.

"Jos tämän näkemyksen esittäminen ja sitä koskevan raamatuntulkinnan käsitteleminen katsottaisiin kiihottamisrikokseksi, sillä olisi voimakas uskonnonvapautta rajoittava merkitys. Kirkkoja estettäisiin silloin opettamasta vapaasti omaa oppiaan, ja myös Raamatun levittäminen ja saatavilla pitäminen voitaisiin kieltää. Tämä olisi karkea perus- ja ihmisoikeuksien loukkaus."

Myös teologian maisteri ja Suomen Kuvalehden entinen päätoimittaja (1996–2014) Tapani Ruokanen on kantanut kortensa kekoon. Ruokanen kirjoitti 4.5.2021 kolumnissaan "Juristi nakertaa oikeusvaltiota", että ”valtakunnansyyttäjä näyttää, kuinka sanan- ja uskonnonvapaus murennetaan. Se tapahtuu juuri näin, pienin askelin":

"Tähän vallankäyttöön pitää puuttua heti ennen kuin se pesiytyy hyväksytyksi. Jos Toiviaiselle ei panna stoppia, tämäkin teksti on vähän ajan kuluttua rikos, koska se arvostelee korkeaa oikeusviranomaista.”

Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä puolestaan kommentoi Räsäsen tapausta huolestuneena Ilkka-Pohjalainen -lehden kolumnissaan 6.5.2021, josta Oikea Media uutisoi 29.5.2021.

”Olen todella huolestunut siitä, mitä Suomessa on tapahtumassa sananvapaudelle ja omantunnon vapaudelle. Valtakunnansyyttäjän toiminta vaikuttaa siltä, että jos yksilöä voidaan epäillä vähemmistöryhmän loukkaamisesta, hänen omilla yksilöllisillä ihmisoikeuksillaan voidaan pyyhkiä lattiaa”, Jokisipilä peräänkuulutti.

Lähes hämmentävää kuitenkin on se, miten Yhdysvalloissa yhä laajemmin on alettu ottamaan kantaa Suomen valtakunnansyyttäjän Päivi Räsäseen kohdistamaan ajojahtiin ja mielipidevainoon.

Merkille pantavaa on, kuinka inhorealistisen osuvasti esimerkiksi American Conservative kuvaa Päivi Räsäsen tapausta 29.4.2021 otsikoidessaan "Suomi vainoaa kristittyä lainsäätäjää".

Marraskuussa vuonna 2019 Päivi Räsästä haastatellut, kolme vuosikymmentä aikakaus- ja sanomalehtijournalismin parissa työskennellyt konkaritoimittaja Rod Dreher totesi tuolloin paljonpuhuvasti American Conservative-artikkelissaan:

"Se, mitä hänelle tapahtuu Suomessa, ei koske pelkästään Suomea. Kyse on meistä kaikista.
On huomattava kaiken lisäksi se, että vihamielisyys tätä kristittyä naista kohtaan tulee myös hänen oman kirkkonsa sisältäpäin, koska hän puolustaa sitä, mihin kirkko väittää uskovansa.
Hän on profeetta. Miettikää, miten tällä sirolla, lempeä-äänisellä suomalaisella naisella - joka on lääkäri ja viiden lapsen äiti - on enemmän rohkeutta kuin monilla, monilla meistä
amerikkalaisista kristityistä."

Rod Dreher pitää "törkeänä, että tällaista kristittyjen vastaista vainoa tapahtuu etenkin liberaalissa demokratiassa".

"Toivon, että Suomen kirkko korottaa ääntään noustakseen pitämään lääkäri Räsäsen puolia. Todellakaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden kristityillä ei kerta kaikkiaan ole mitään menetettävää puolustaessaan häntä.

Häpeä Suomi!"

 

 

Tytti Salenius ti 08.06. 00:16

Pääuutiset

blogit

Olli Pusa

Väkivallasta uskalletaan vihdoinkin keskustella?

ke 19.06. 21:28

Heikki Porkka

EU-vaaleista Suomessa, Virossa ja vähän muualla

ma 10.06. 11:03

Juha Ahvio

Konservatiivinen käänne haastaa utopiaglobalismin

la 08.06. 22:26

Tapio Puolimatka

Sota Venäjää vastaan ei ole shakkipeliä vaan kansan tuho

la 25.05. 08:02

Vieraskynä

Tutkintapyyntö Suomen journalismista

su 28.04. 17:57

videot